Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ0398

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-10-2006
Datum publicatie
18-10-2006
Zaaknummer
249792 / HA ZA 05-3216
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De vordering in de hoofdzaak valt buiten de reikwijdte van art. 999 Rv zodat incidentele vordering wordt afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 999
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2007/4
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 249792 / HA ZA 05-3216

Uitspraak: 11 oktober 2006

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging COMPUTTEL NORTH AMERICA INC.,

gevestigd te Washington, USA,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. O.E. Meijer,

advocaat mr. G.P.F. Vollebregt,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEGE HOLDING B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. J.A.A. Oomens,

advocaat mr. M.J. Siegers en mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh.

Partijen worden hierna aangeduid als "Computtel" respectievelijk "Vege".

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken in het griffiedossier.

1. Het geschil en de beoordeling ervan in het incident

1.1 Vege heeft gevorderd dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de vordering van Computtel kennis te nemen, met veroordeling van Computtel in de kosten van het incident.

1.2 Computtel heeft in de hoofdzaak een verklaring voor recht gevorderd dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, het EBIT-resultaat onjuist is vastgesteld en dat de rechtbank een bedrag bepaalt waarop het EBIT-resultaat van 2004 wel had behoren te worden vastgesteld. Zij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de contractsverplichtingen.

1.3 Vege heeft in het incident, kort gezegd en voor zover hier van belang, gesteld dat de vordering van Computtel strekt tot vernietiging of een bevel tot correctie van de jaarrekening, nu het EBIT-resultaat niet op andere wijze kan worden gewijzigd dan door wijziging van de jaarrekening. Voor een geschil als het onderhavige dient de exclusief voorgeschreven jaarrekening-procedure van artikel 999 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gevolgd te worden, ten aanzien waarvan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam absoluut bevoegd is, aldus Vege.

1.4 De vordering in de hoofdzaak valt buiten de reikwijdte van artikel 999 Rv, daar deze niet ziet op het niet voldoen van de jaarrekening aan de daaromtrent bij of krachtens het Burgerlijk Wetboek of de Wet toezicht beleggingsinstellingen gestelde voorschriften, doch op een waardering in de jaarrekening waarvan wordt gesteld dat deze gezien de tussen partijen gemaakte afspraken jegens Computtel onzorgvuldig is.

1.5 De incidentele vordering wordt dan ook afgewezen, met veroordeling van Vege in de kosten van het incident.

2. De beslissing

De rechtbank,

in het incident

wijst de vordering af;

veroordeelt Vege in de kosten van dit incident, tot aan de uitspraak aan de zijde van Computtel begroot op € 452,00 aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voorzover het de veroordeling betreft;

in de hoofdzaak

bepaalt dat deze zaak wederom zal worden uitgeroepen ter rolle van woensdag

1 november 2006 voor conclusie van antwoord;

Dit vonnis is gewezen door L. de Loor-Alwin.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

625/1548