Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AY6257

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-07-2006
Datum publicatie
15-08-2006
Zaaknummer
162114 / HA ZA 01-2168
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn in de gegeven omstandigheden verhaalbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 162114 / HA ZA 01-2168

Uitspraak: 26 juli 2006

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging FABRICOM N.V.,

gevestigd te Brussel (België),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. W.F. Veldstra

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL PURCHASING SERVICES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. P.H.C.M. van Swaaij,

advocaat mr. M.A.M.J. Stücken te Amsterdam.

Partijen blijven hierna aangeduid als "Fabricom" respectievelijk "IPS".

1. Het verdere verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- vonnis d.d. 15 maart 2006, alsmede de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

- akte uitlating inzake buitengerechtelijke kosten aan de zijde van Fabricom, met producties;

- antwoordakte aan de zijde van IPS.

2. De verdere beoordeling

in conventie

2.1

Bij voormeld tussenvonnis is de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte door Fabricom teneinde haar in de gelegenheid te stellen op een gedetailleerde wijze aannemelijk te maken dat zij in redelijkheid verdere buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt als bedoeld is onder 7.5 van het tussenvonnis van 17 september 2003, namelijk andere kosten dan die waarvoor de artikelen 56 en 57 (oud) Rv een vergoeding insluiten.

2.2

De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het bij buitengerechtelijke kosten om meer moet gaan dan een (herhaalde) aanmaning, een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen en het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier.

2.3

Uit de door Fabricom in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij (via haar raadsman) in de periode 18 september 2000-24 april 2001 IPS herhaaldelijk schriftelijk - in ieder geval vier keer (zie het aangetekend schrijven d.d. 18 september 2000 en d.d. 21 december 2000, het faxbericht van haar raadsman d.d. 21 februari 2001 en het faxbericht van haar raadsman d.d. 24 april 2001) - heeft gesommeerd tot betaling van haar openstaande facturen. Ofschoon Fabricom reeds bij genoemd schrijven d.d. 18 september 2000 gedreigd heeft met gerechtelijke stappen, is zij daar eerst bij haar dagvaarding d.d. 7 augustus 2001 toe overgegaan, nadat zij (via haar raadsman) haar standpunt enige malen inhoudelijk tegenover IPS uiteen had gezet. In deze omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding IPS te veroordelen tot betaling van buitengerechtelijke kosten. De gevorderde buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW zullen overeenkomstig de aanbevelingen van het rapport Voorwerk II worden begroot op € 1.158,--, omdat de daarin gehanteerde tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht en Fabricom onvoldoende heeft gesteld waaruit blijkt dat meer werkzaamheden zijn verricht dan in het forfaitaire tarief besloten.

2.4

Als de in het ongelijk partij zal IPS in de proceskosten worden veroordeeld, waaronder de kosten van de beslagleggingen zijn begrepen.

3. De beslissing

De rechtbank,

in conventie

veroordeelt IPS om aan Fabricom € 1.158,-- te betalen;

veroordeelt IPS in de proceskosten, die aan de zijde van Fabricom bepaald zijn op € 1.071,27 aan verschotten en € 1.737,-- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.N. van Zelm van Eldik.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

901/10