Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AY3959

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
05-07-2006
Datum publicatie
17-07-2006
Zaaknummer
165497 / HA ZA 01-2815
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

art.843a Rv

verzoek tot inzage + afgifte afschriften video-opnamen, bewijsopdracht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 165497 / HA ZA 01-2815

Uitspraak: 5 juli 2006

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HET GOUDEN PAND B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE GOLDEN STEP B.V.,

beiden gevestigd te Rotterdam,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

procureur mr. N.I. Agema,

- tegen -

[M],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

procureur mr. J. Kneppelhout.

Partijen blijven hierna aangeduid als "Het Gouden Pand" en "The Golden Step", gezamenlijk als "Het Gouden Pand c.s.". respectievelijk "[M]".

Het verdere verloop van het geding blijkt uit het griffiedossier. De rechtbank heeft daar kennis van genomen.

1. Het geschil en de beoordeling van het incident.

1.1 [M] heeft gevorderd dat Het Gouden Pand c.s. wordt veroordeeld inzage te geven in en afschriften te verstrekken van de video-opnamen van de avond waarop de borgstellingsovereenkomst is getekend, met veroordeling van Het Gouden Pand c.s. in de kosten in het incident.

Het Gouden Pand c.s. heeft de vordering gemotiveerd betwist.

1.2 Bij vonnis van deze rechtbank d.d. 8 maart 2006 in de hoofdzaak is [M] het bewijs opgedragen van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de door hem op 26 september 2001 ondertekende borgstellingsovereenkomst tot stand is gekomen onder bedreiging, dwang of misbruik van omstandigheden.

1.3 [M] wenst dit bewijs te leveren door het tonen van de video-opnamen, waar de vordering op ziet: hij heeft gesteld dat de overeenkomst is gesloten in juwelierszaak The Golden Step, waar videocamera's aanwezig waren.

Het Gouden Pand c.s. betwist dat zij over de bedoelde video-opnamen beschikt, daar de overeenkomst niet bij The Golden Step is ondertekend, maar bij Juwelier Jacqueline Doorn en er bovendien geen video-opnamen zijn gemaakt.

1.4 Voor zover Het Gouden Pand c.s. met haar verweer - dat de overeenkomst bij taxatiebureau/juwelier Jacqueline Doorn op het adres Eikenlaan 44 te Spijkenisse is ondertekend - heeft willen betogen dat zij de door [M] bedoelde video-opnamen niet ter beschikking of onder haar berusting heeft faalt dit, nu [X] ter gelegenheid van de op 8 maart 2002 gehouden comparitie van partijen namens Het Gouden Pand c.s. is verschenen en heeft verklaard directeur-grootaandeelhouder van deze vennootschappen te zijn. Onder deze omstandigheden moet er van uit worden gegaan dat - indien is komen vast te staan dat van de hiervoor omschreven bijeenkomst bij taxatiebureau/juwelier Jacqueline Doorn video-opnamen zijn gemaakt - Het Gouden Pand c.s. deze opnamen te harer beschikking heeft.

1.5 Vast staat dat er zowel in de juwelierszaak The Golden Step als die van Jacqueline Doorn camera's hingen. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat - in het geval dat in rechte vast zou komen te staan dat er destijds daadwerkelijk video-opnamen zijn gemaakt met deze camera's - [M] rechtmatig belang heeft bij afgifte van die door hem aangegeven video-opnamen. Partijen twisten evenwel over de vraag òf die camera's ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op 26 september 2001 opnamen maakten. [M], op wie de bewijslast rust, dient zijn stelling dat dit het geval was te bewijzen.

2. De beslissing in het incident ex artikel 843a Rv.

De rechtbank,

draagt [M] op te bewijzen dat er ten tijde van het sluiten van de borgstellingsovereenkomst op 26 september 2001 video-opnamen zijn gemaakt;

bepaalt dat indien [M] dit bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank voor de rechter mr. L. de Loor-Alwin;

bepaalt dat de procureur van [M] binnen vier weken na vonnisdatum opgave moet doen van de voor te brengen getuigen en de verhinderdata van de betrokkenen aan zijn zijde in de maanden september 2006 tot en met maart 2007 en dat de procureur van Het Gouden Pand c.s. binnen dezelfde termijn opgave moet doen van de verhinderdata van de betrokkenen aan hun zijde in dezelfde periode, waarna dag en uur van de verhoren zullen worden bepaald;

bepaalt dat het aan de hand van de opgaven vastgestelde tijdstip, behoudens dringende redenen, niet zal worden gewijzigd;

Dit vonnis is gewezen door mr. L. de Loor-Alwin.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

1452/ 1548