Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AX6802

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-06-2006
Datum publicatie
06-06-2006
Zaaknummer
10/993175-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Leveren software voor kassa’s met verborgen wisfunctie. Onder de geschetste omstandigheden medeplegen van belastingfraude.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2006-1507
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Strafrecht

Parketnummer: 10/993175-05

Datum uitspraak: 2 juni 2006

Tegenspraak.

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, zitting houdend in de nevenzittingsplaats Maastricht, meervoudige kamer voor strafzaken, naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 15 mei 2006, 16 mei 2006 en 17 mei 2006 in de strafzaak tegen

[verdachte],

gevestigd te [vestigingsadres verdachte].

Feit 1

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

zij in of omstreeks de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 5] en/of [rechtspersoon 6]

en/of

met [medeverdachten] en/of (een) ander(e) natuurlijk(e) perso(o)n(en) in dienst van en/of werkzaam voor genoemde rechtsperso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting ten name van (de fiscale eenheid)

[rechtspersoon 6], [rechtspersoon 5], c.s.

[rechtspersoon 7] en/of

ten name van (de fiscale eenheid)

[rechtspersoon 6], [rechtspersoon 5], c.s.

([rechtspersoon 5]),

en/of

ten name van [rechtspersoon 1]. en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4], (telkens) onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan, en/althans heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en), immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk op die/dat bij de inspecteur der belastingen te Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n) voor de omzetbelasting (telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan te betalen omzetbelasting en/of (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven en/of vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat te weinig belasting werd geheven;

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[rechtspersoon 1] en/of

[rechtspersoon 2] en/of

[rechtspersoon 3] en/of

[rechtspersoon 4] en/of

[rechtspersoon 5]en/of

[rechtspersoon 6]

in of omstreeks de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting

ten name van (de fiscale eenheid)

[rechtspersoon 6], [rechtspersoon 5],c.s.

[rechtspersoon 7] en/of

ten name van (de fiscale eenheid)

[rechtspersoon 6], [rechtspersoon 5], c.s.

([rechtspersoon 5]),

en/of

ten name van [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4],(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan, en/althans heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en), immers heeft/hebben genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of de mededader(s) van genoemde rechtsperso(o)n(en) (telkens) opzettelijk op die/dat bij de inspecteur der belastingen te Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n) voor de omzetbelasting (telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan te betalen omzetbelasting en/of (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven en/of vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven,

welk(e) feit(en) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest doorhet zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch (en/of TwentyTwenty) en/of Tickview(.exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of (kassa)systeem Finishing Touch (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het programma Tickview(.exe) en/of Finishing Touch en/of van de mogelijkheid binnen Finishing Touch tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch om middels een/de (verborgen) optie in het programma Tickview(.exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch en/of het programma Tickview(.exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1 primair.

zij in de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 1. en [rechtspersoon 2] en [rechtspersoon 3] en [rechtspersoon 4], meermalen, opzettelijk bij de Belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten aangiften voor de omzetbelasting ten name van [rechtspersoon 1]. en [rechtspersoon 2] en [rechtspersoon 3] en [rechtspersoon 4], onjuist hebben gedaan, immers hebben zij, verdachte, en haar mededaders opzettelijk op die bij de inspecteur der belastingen in Nederland ingeleverde aangiften voor de omzetbelasting een te laag bedrag aan te betalen omzetbelasting opgegeven, terwijl dat feit er toe heeft gestrekt dat te weinig belasting werd geheven.

De partiële vrijspraak

Voor de stelling, dat [rechtspersoon 5] en [rechtspersoon 6] hun omzetten afroomden middels enig kassasysteem van verdachte heeft de rechtbank in het dossier geen bewijs gevonden. Van hetgeen de verdachte in het onder 1 primair en 1 subsidiair is telastegelegd moet de verdachte dan ook worden vrijgesproken voorzover het ten laste gelegde ziet op [rechtspersoon 5] en [rechtspersoon 6].

Feit 2

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

zij in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 5] en/of [rechtspersoon 6] en/of (een) ander(en), meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de

Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren,

en/of

b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevens dragers, (telkens)

opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (andere) mededader(s)toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen

en/of

omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch(kassa)systeem verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden(waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

en/of

zij in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 5] en/of [rechtspersoon 6] zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens en/of loongegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[rechtspersoon 1] en/of

[rechtspersoon 2] en/of

[rechtspersoon 3] en/of

[rechtspersoon 4] en/of

[rechtspersoon 5]en/of

[rechtspersoon 6]

in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren,

en/of

b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft/hebben genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen

en/of

omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch(kassa)systeem verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden(waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven, welk(e) feit(en) zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal,tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch (en/of TwentyTwenty) en/of Tickview(.exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of (kassa)systeem Finishing Touch (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het programma Tickview(.exe) en/of Finishing Touch en/of van de mogelijkheid binnen Finishing Touch tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch om middels een/de (verborgen) optie in het programma Tickview(.exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch en/of het programma Tickview(.exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden;

en/of

[rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 5] en/of [rechtspersoon 6] in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of genoemde rechtsperso(o)n(en) haar/hun mededader(s)toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [rechtspersoon 1] en/of [rechtspersoon 2] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 5] en/of [rechtspersoon 6], zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens en/of loongegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

welk(e) feit(en) zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch (en/of TwentyTwenty) en/of Tickview(.exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of (kassa)systeem Finishing Touch (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het programma Tickview(.exe) en/of Finishing Touch en/of van de mogelijkheid binnen Finishing Touch tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch om middels een/de (verborgen) optie in het programma Tickview(.exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch en/of het programma Tickview(.exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

zij in de periode van februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 1] en [rechtspersoon 2] en [rechtspersoon 3] en [rechtspersoon 4], welke rechtspersonen ingevolge de Belastingwet verplicht waren tot het bewaren van primaire gegevensdragers, opzettelijk deze niet volledig hebben bewaard,

immers hebben zij, verdachte, en genoemde rechtspersonen meermalen toen en daar opzettelijk onvolledige (te lage) omzetgegevens en verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtspersonen opgenomen en omzetgegevens en contante betalingen en leveranties aan klanten/gasten en (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch kassasysteem verwijderd, terwijl die feiten er toe strekten dat te weinig belasting werd geheven;

en

zij in de periode van februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk heeft vervalst, hebbende zij, verdachte, en haar mededaders toen daar opzettelijk in de bedrijfsadministraties van [rechtspersoon 1] en [rechtspersoon 2] en [rechtspersoon 3] en [rechtspersoon 4], zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, vervalste omzetgegevens en verkoopgegevens opgenomen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken.

De partiële vrijspraak

Voor de stelling, dat [rechtspersoon 5] en [rechtspersoon 6] hun omzetten afroomden middels enig kassasysteem van verdachte heeft de rechtbank in het dossier geen bewijs gevonden. Van hetgeen de verdachte in het onder 2 primair en 2 subsidiair is telastegelegd moet de verdachte dan ook worden vrijgesproken voorzover het ten laste gelegde ziet op [rechtspersoon 5] en [rechtspersoon 6].

Bewijsoverweging

Verdachte is leverancier van kassasystemen voor de horeca. Aan de in de dagvaarding genoemde bedrijven heeft verdachte software verkocht met daarin opgenomen een verborgen menuoptie die, na het in werking stellen ervan, het de horecaondernemers mogelijk maakte om bonnen uit het systeem te verwijderen.

Verdachte heeft aangevoerd dat het enkele leveren van deze software niet strafbaar is. Met het wissen van bonnen is immers niets mis, dat moet om diverse redenen vaker gebeuren. Dat hiermee de fiscus om de tuin geleid werd, was voor verdachte niet bekend. Met betrekking tot dit verweer overweegt de rechtbank het volgende:

In het kassaprogramma van verdachte zitten verschillende mogelijkheden om bonnen achteraf te wijzigen. Deze mogelijkheden staan duidelijk beschreven in de handleiding en zijn gemakkelijk terug te vinden via de menustructuur van het programma. Wordt via deze functies een bon gewijzigd, dan blijft daarvan een “aantekening” achter in de bestanden zodat achteraf na te gaan is dat er iets is aangepast.

Daarnaast is er echter een verborgen optie om bonnen te wissen. Deze functie staat niet beschreven in de handleiding en is evenmin terug te vinden in de menustructuur. Het oproepen ervan is bovendien zeer ingewikkeld en alleen maar mogelijk als verdachte dat aan de koper heeft uitgelegd. Gebruik van de verborgen wis-optie laat in tegenstelling tot de andere functies geen sporen na in de bestanden die weggeschreven worden. Het valt daardoor achteraf niet meer vast te stellen dat bonnen zijn gewist, zodat controle hierop in beginsel niet mogelijk is. Voor zich spreekt, dat het geheel wissen van bonnen uit de administratie een middel bij uitstek is om voor de fiscus omzet verborgen te houden.

Gelet op de bijzondere eigenschappen van de verborgen optie en de aanwezigheid van de andere correctiemogelijkheden in het programma kan de rechtbank zich geen andere bedoeling voorstellen bij de verborgen optie dan het illegaal bewerken van omzetgegevens. Verdachte, als verkoopster, is zich daarvan naar de stellige overtuiging van de rechtbank ook bewust. Indien zij deze software verkoopt aan een horecabedrijf aanvaardt verdachte daarmee willens en wetens de aanmerkelijke kans dat de afnemer met het programma omzet zal wissen en aan de waarneming door de fiscus zal onttrekken, met alle fiscale gevolgen van dien.

In het geval van het horecabedrijf [D.] wist verdachte zelfs concreet dat de afnemer met behulp van het programma omzet wilde wissen. Immers, [V.], directeur-eigenaar van [D.], heeft bij gelegenheid van een bezoek van de directeur van verdachte verteld dat er net een uitvoerige controle van de fiscus binnen zijn bedrijf gaande was. Hierdoor kwam [D.] ernstig in de problemen omdat het bedrijf omzet buiten de boeken hield en men vreesde dat zulks nu zou blijken. In het kader van dat gesprek heeft de directeur van verdachte aan [V] het bestaan van de verborgen wisfunctie uitgelegd, die kort daarop ook bij [D.] in gebruik is genomen.

Gelet op de context waarbinnen de wisregel aan de orde is gekomen, gaat de rechtbank ervan uit dat de directeur van verdachte, en dus ook verdachte zelf, wist dat [D.] met behulp van de wisoptie de fiscus om de tuin wilde leiden.

Verdachte heeft zich derhalve schuldig gemaakt aan het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde.

Feit 1

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt:

Feit 1 primair:

Medeplegen aan het opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Feit 2

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt.

Feit 2 primair:

- Medeplegen van opzettelijk als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht is tot het bewaren van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, deze niet bewaren, terwijl dat feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd;

en

- valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Feit 3

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

zij in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland,tezamen en in vereniging met

--[medeverdachten]

en/of

--(een) ander(e) rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (ander(e)) natuurlijk(e) perso(o)on(en) welke

gebruikma(a)k(t)(en) van het Finishing Touch (kassa)systeem en/of afnemer(s) van het

Finishing Touch (kassa)systeem is/zijn/was/waren,

meermalen, althans eenmaal,

welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren, en/of

b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft zij, verdachte, en/of genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) en/of (een) (andere) mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie(s) van genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of die ander(en) zijn/haar/hun administratie(s) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen

en/of

omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch(kassa)systeem verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden(waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard,terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven;

en/of

zij in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s)toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van

[medeverdachten] en/of

(een) ander(e) rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (ander(e)) natuurlijk(e) perso(o)on(en) welke gebruikma(a)k(t)(en) van het Finishing Touch (kassa)systeem en/of afnemer(s) van het Finishing Touch (kassa)systeem is/zijn/was/waren, zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens en/of loongegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachten] en/of (een) ander(e) rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (ander(e)) natuurlijk(e) perso(o)on(en) welke gebruikma(a)k(t)(en) van het Finishing Touch(kassa)systeem en/of afnemer(s) van het Finishing Touch (kassa)systeem is/zijn/was/waren, in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijk(e) perso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de

Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren,

en/of

b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens)

opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft/hebben genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) en/of mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen en/of omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch (kassa)systeem verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale) gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden (waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven,

welk(e) feit(en)

zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

zij, verdachte,

in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch (en/of TwentyTwenty) en/of Tickview(.exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of (kassa)systeem Finishing Touch (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het programma Tickview(.exe) en/of Finishing Touch en/of van de mogelijkheid binnen Finishing Touch tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch om middels een/de (verborgen) optie in het programma Tickview(.exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch en/of het programma Tickview(.exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden;

en/of

[medeverdachten] en/of (een) ander(e) rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (ander(e)) natuurlijk(e) perso(o)on(en) welke gebruikma(a)k(t)(en) van het Finishing Touch(kassa)systeem en/of afnemer(s) van het Finishing Touch (kassa)systeem is/zijn/was/waren, in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal,(telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) haar/hun mededader(s)toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van

[medeverdachten] en/of

(een) ander(e) rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (ander(e)) natuurlijk(e) perso(o)on(en) welke gebruikma(a)k(t)(en) van het Finishing Touch(kassa)systeem en/of afnemer(s) van het Finishing Touch (kassa)systeem is/zijn/was/waren,

zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens en/of loongegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken, welk(e) feit(en)

zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door en/of tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch (en/of TwentyTwenty) en/of Tickview(.exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of (kassa)systeem Finishing Touch (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het programma Tickview(.exe) en/of Finishing Touch en/of van de mogelijkheid binnen Finishing Touch tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch om middels een/de (verborgen) optie in het programma Tickview(.exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma Finishing Touch en/of het programma Tickview(.exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

zij in de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met

[medeverdachten] meermalen, welke rechtspersonen ingevolge de belastingwet verplicht waren tot het bewaren van primaire gegevensdragers, opzettelijk deze niet volledig hebben bewaard, immers hebben zij, verdachte, en genoemde rechtspersonen toen en daar opzettelijk onvolledige (te lage) omzetgegevens en verkoopgegevens in de administraties van genoemde rechtspersonen opgenomen en omzetgegevens en contante betalingen en leveranties aan klanten/gasten en (digitale) gegevens van kassabonnen uit het Finishing Touch kassasysteem verwijderd, terwijl die feiten er toe strekten dat te weinig belasting werd geheven;

en

zij in de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk heeft vervalst, hebbende zij, verdachte, en haar mededaders toen daar opzettelijk in de bedrijfsadministraties van [medeverdachten]

welke gebruik maakten van het Finishing Touch (kassa)systeem en afnemers van het Finishing Touch (kassa)systeem waren, zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, vervalste omzetgegevens en verkoopgegevens opgenomen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken.

De partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 primair meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt.

Feit 3 primair:

- Medeplegen van opzettelijk als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht is tot het bewaren van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, deze niet bewaren, terwijl dat feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd;

en,

- valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

De bewijsmiddelen

De beslissing van de rechtbank, dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden.

De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

De redengeving van de op te leggen straf

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de verdachte ter zake van de feiten onder 1 primair, 2 primair en 3 primair zal worden veroordeeld tot een geldboete van

€ 100.000,-.

Mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, overweegt de rechtbank in verband met de op te leggen straf het volgende.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

In het bijzonder overweegt de rechtbank nog het volgende.

Verdachte heeft een softwareprogramma ten behoeve van kassa’s in de horeca op de markt gebracht. De horeca is een branche waar veel personeel ingezet wordt dat op urenbasis werkzaam is. Reeds daarmee is het een branche die gevoelig is voor het ontduiken van loonbelasting en premies. Er zijn ook voldoende algemeen bekende voorbeelden die dat risico bevestigen en als leverancier aan de branche is verdachte daarvan natuurlijk op de hoogte.

Toch laat verdachte in haar software een geheime optie inbouwen waardoor omzet kan worden afgeroomd. De rechtbank twijfelt er niet aan dat verdachte heel goed weet wat haar afnemers met die optie zullen doen, namelijk belasting ontduiken.

Verdachte levert daarmee een bijdrage aan het benadelen van de maatschappij. Zij doet dat ongetwijfeld om zelf meer programma’s te kunnen verkopen en dus meer geldelijk gewin te behalen. De rechtbank vindt dit handelen zeer verwerpelijk en rekent dat verdachte zwaar aan.

De toepasselijke wettelijke bepalingen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 23, 24, 24c, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

DE BESLISSINGEN:

De rechtbank

- verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 2 primair en 3 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt haar daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is;

- veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een geldboete van € 100.000,00.

Dit vonnis is aldus gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen, voorzitter, mr. H.M.J. Quaedvlieg en mr. Th.J.M. Oostdijk, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Berkers griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 2 juni 2006.