Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AV1888

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-02-2006
Datum publicatie
16-02-2006
Zaaknummer
685787
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde heeft van eiseres goederen gekocht en deze niet betaald. Eiseres heeft gedaagde viermaal gedagvaard, terwijl de mogelijkheid bestond om de vorderingen in een dagvaardingen onder te brengen. De kantonrechter matigd de proces- en buitengerechtelijke kosten dienovereenkomstig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

VONNISSEN

in de zaak met nummer 685787-05 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Transfair B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 28 november 2005,

gemachtigde: A.W. Veth te Rotterdam,

tegen

L.L. Godvriend,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

die niet heeft gereageerd.

en

in de zaak met nummer 685790-05 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Transfair B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 28 november 2005,

gemachtigde: A.W. Veth te Rotterdam,

tegen

L.L. Godvriend,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

die niet heeft gereageerd.

En

in de zaak met nummer 686051-05 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Transfair B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 28 november 2005,

gemachtigde: A.W. Veth te Rotterdam,

tegen

L.L. Godvriend,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

die niet heeft gereageerd.

en

in de zaak met nummer 686052-05 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Transfair B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 28 november 2005,

gemachtigde: A.W. Veth te Rotterdam,

tegen

L.L. Godvriend,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

die niet heeft gereageerd.

De vier zaken vertonen grote verwantschap, de vordering betreft in alle vier de zaken een door gedaagde onbetaald gelaten aankoop bij Bart Smit B.V., welke vordering door eiseres van Bart Smit B.V. is gekocht. Daarom wordt het vonnis in alle vier de zaken hieronder in één document vervat, waarbij telkens wordt aangegeven op welke zaak een bepaalde overweging of beslissing betrekking heeft.

Het verloop van het proces

In de zaak met het nummer 685787-05 heeft eiseres gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen € 64,77 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven.

In de zaak met het nummer 685790-05 heeft eiseres gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen € 100,06 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven.

In de zaak met het nummer 686051-05 heeft eiseres gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen € 100,06 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven.

In de zaak met het nummer 686052-05 heeft eiseres gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen € 69,89 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven

Eiseres heeft alle vier de zaken op de rol van 14 december 2005 bij de sector kanton van deze rechtbank aangebracht.

in alle zaken:

Tegen gedaagde is verstek verleend.

De kantonrechter heeft eiseres in de gelegenheid gesteld toe te lichten waarom er vier zaken tegen gedaagde zijn aangebracht.

Eiseres heeft zich bij akte uitgelaten.

De beoordeling van de vordering

in alle zaken:

Elk van de vier vorderingen betreft een door gedaagde onbetaald gelaten aankoop bij Bart Smit B.V. Eiseres heeft de vorderingen van Bart Smit B.V. gekocht.

De aankoop in de zaak met het nummer 685787-05 betrof een aankoop op 14 december 2004 voor een bedrag van € 27,50.

De aankoop in de zaak met het nummer 685790-05 betrof een aankoop op 14 december 2005 voor een bedrag van € 62,45.

De aankoop in de zaak met het nummer 686051-05 betrof een aankoop op 14 december 2004 voor een bedrag van € 62,45.

De aankoop in de zaak met het nummer 686052-05 betrof een aankoop op 2 december 2004 voor een bedrag van € 32,45.

De vorderingen zijn onweersproken gebleven en komen niet ongegrond of onrechtmatig voor en worden dan ook toegewezen, een en ander voor zover hierna niet anders blijkt.

Eiseres stelt dat zij gedaagde wegens systeemtechnische redenen per abuis vier maal heeft gedagvaard in plaats van één maal. Dat is geen geldige reden. Het had op de weg van eiseres gelegen om de schade voor gedaagde zoveel mogelijk te beperken door in plaats van vier dagvaardingen, één dagvaarding uit te brengen voor de totale vordering. Eiseres had dit reeds in de buitengerechtelijke fase moeten opmerken en ook daar de incassohandelingen moeten combineren. De kantonrechter zal derhalve voor de in de vier dagvaardingen gevorderde bedragen aan buitengerechtelijke kosten en proceskosten, die kosten toewijzen waarop eiseres recht zou hebben gehad, indien zij de zaken gecombineerd had en volstaan had met het uitbrengen van één dagvaarding. De totale hoofdsom uit de vier vorderingen inclusief rente bedraagt totaal € 186,78. Eiseres komt derhalve maximaal een bedrag van € 44,03 aan buitengerechtelijke kosten inclusief BTW toe. Aan proceskosten komt haar in totaal een bedrag van € 178,10 aan verschotten en € 30,- aan salaris gemachtigde toe. In de zaak met het nummer 685790-05 zullen de kosten zoals gevorderd derhalve worden toegewezen. Het overige gedeelte aan buitengerechtelijke kosten ad € 7,03 zal in de zaak 685787-05 worden toegewezen. Hetgeen betekent dat de gevorderde buitengerechtelijke kosten in de zaken 686051-05 en 686052-05 worden afgewezen en de proceskosten in de overige drie zaken voor rekening van eiseres dienen te blijven.

De beslissing

de kantonrechter:

in de zaak met het nummer 685787-05:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 34,80, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 27,50 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde;

in de zaak met het nummer 685790-05:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 100,06 (eenhonderd euro en zes cent), vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 62,45 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres vastgesteld op € 178,10 aan verschotten en € 30,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde;

in de zaak met het nummer 686051-05:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 63,06 (drieenzestig euro en zes cent), vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 62,45 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde;

in de zaak met het nummer 686052-05:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 32,89 (tweeendertig euro en negenentachtig cent), vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 32,45 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde;

Deze vonnissen zijn gewezen door mr. W.F. Lubberink en uitgesproken ter openbare terechtzitting.