Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AU6560

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-11-2005
Datum publicatie
22-11-2005
Zaaknummer
648915
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres vordert betaling van achterstallig abonnementsgeld en legt daaraan ten grondslag dat gedaagde zich via internet heeft aangemeld voor een Try Out Membership op één van de door eiseres geëxploiteerde websites. Doordat gedaagde niet overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de algemene voorwaarden het Try Out Membership heeft opgezegd, is het abonnement automatisch omgezet in een verlengd membership. Gedaagde stelt zich nooit te hebben geabonneerd op de door eiseres aangeboden diensten. Eiseres krijgt de gelegenheid om te bewijzen dat en op welke datum de overeenkomst tussen haar en gedaagde is gesloten. De datum waarop de overeenkomst zou zijn gesloten is hier van belang vanwege de inwerkingtreding van de Europese richtlijn terzake van electronische handel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LIS B.V.,

gevestigd te Emmen,

eiseres,

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink te Apeldoorn,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. N.J.C. Spapen (Jurofoon te Maastricht).

Partijen worden hierna aangeduid als “Lis” en “[gedaagde]”.

1. Het verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het exploot van dagvaarding d.d. 24 juni 2005 met één productie;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek.

2. Het geschil en de standpunten van partijen

Lis heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 1.058,36 vermeerderd met rente en kosten.

Lis heeft daaraan ten grondslag gelegd dat [gedaagde] zich via internet heeft aangemeld voor een Try Out Membership op één van de door Lis geëxploiteerde websites. Doordat [gedaagde] niet overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de algemene voorwaarden het Try Out Membership heeft opgezegd, is het abonnement automatisch omgezet in een verlengd membership. Ondanks sommaties laat [gedaagde] de verschuldigde abonnementsgelden tot een bedrag van € 802,25 onbetaald. Lis maakt naast voornoemd bedrag aanspraak op € 150,- aan buitengerechtelijke kosten en € 106,11 voor tot 5 juli 2005 vervallen overeengekomen rente van 2% per maand.

Het gemotiveerd verweer van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering van Lis. [gedaagde] heeft betwist een abonnement bij Lis te hebben afgesloten. [gedaagde] heeft alle door hem ontvangen post van Lis ongeopend retour teruggestuurd naar Lis, omdat hij nooit eerder van het bedrijf had gehoord.

3. De beoordeling van de vordering

Lis heeft bij conclusie van repliek de naar haar zeggen vijf openstaande facturen overgelegd die dateren van 31 augustus 2004 tot en met 18 juli 2005. De facturen gezamenlijk hebben betrekking op de abonnementsperiode van 18 juli 2004 tot en met 17 oktober 2005. In dit verband rijst de vraag wanneer de overeenkomst is aangegaan. Wanneer rekening wordt gehouden met de tien dagen van “gratis uitproberen van onze membersarea”, ziet het ernaar uit dat volgens Lis de overeenkomst tussen partijen op 8 juli 2004 tot stand is gekomen.

Van Lis wordt verwacht dat zij aangeeft of bovenstaande veronderstelling juist is en zo niet, om dat met argumenten te onderbouwen. De datum waarop volgens Lis de overeenkomst tussen partijen tot stand zou zijn gekomen is daarom van belang omdat per 30 juni 2004 de geïmplementeerde Europese richtlijn inzake elektronische handel in werking is getreden en de door Lis gestelde transactie dan aan die bepaling dient te worden getoetst.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

4. De beslissing

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de openbare rolzitting van donderdag 15 december 2005 te 10.00 uur opdat Lis zich bij akte uitlaat over de datum waarop de onderhavige overeenkomst volgens haar tot stand is gekomen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C.W.M. Dekkers en uitgesproken ter openbare terechtzitting.