Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AT8353

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-01-2005
Datum publicatie
28-06-2005
Zaaknummer
566033
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eneco vordert van gedaagde kosten van energieverbruik. Gedaagde heeft vraagtekens bij het door Eneco geregistreerde energieverbruik van gedaagde en stelt dat de meters onnauwkeurig zijn.

Dit vonnis betreft een tussenvonnis, waarin de kantonrechter beide partijen oproept om een toelichting ter zitting te geven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 27 januari 2005

RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

VONNIS

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eneco Energie Services B.V., h.o.d.n. Eneco Energie

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 24 juni 2004,

gemachtigde Flanderijn & Van Eck,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde mr. J.C. Hardam.

Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- exploot van dagvaarding met specificatie;

- conclusie van antwoord met productie 1 t/m 6;

- conclusie van repliek/ akte; en

- conclusie van dupliek met productie 7 t/m 9.

De stellingen van eiseres

Eiseres heeft - zakelijk weergegeven - gevorderd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, gedaagde te bevelen medewerking te verlenen aan het opnemen van de meterstanden en het onderbreken van de energielevering door eiseres dan wel de terugname van de ter beschikking gestelde meetinrichting dan wel werknemers van eiseres toe te laten voor het onderbreken van de energietoevoer, en gedaagde te veroordelen tot betaling van de in de dagvaarding genoemde bedragen, alles met veroordeling van gedaagde in de kosten van de procedure.

Eiseres acht het hoogst onwaarschijnlijk dat de meters niet goed zouden functioneren en heeft geen redenen om aan te nemen dat de meterstanden niet zouden kloppen. Dientengevolge heeft zij ook geen redenen om aan de hoogte van de betalingsachterstand van gedaagde te twijfelen.

De stellingen van gedaagde

Gedaagde betwist de vordering van eiseres. Van meet af aan heeft gedaagde zijn vraagtekens gezet bij het door Eneco geregistreerde energieverbruik. Dit wegens het feit dat hij zelf overdag niet of nauwelijks aanwezig was en is op het aansluitadres, hij vergaande energiebesparende maatregelen heeft genomen en de omstandigheid dat de vorige contractant een veel lager energieverbruik had. Indien men de correctienota d.d. 6 december 2004 op de eindafrekening over de gebruiksperiode 4 december 2002 tot en met 10 december 2003 vergelijkt met de eindafrekening over de gebruiksperiode 2 januari 2002 tot en met 3 december 2002, dan kan moeilijk volgehouden worden dat er niets schort aan de nauwkeurigheid van de meters althans dat er geen grote vraagtekens zijn te plaatsen bij de gevorderde bedragen. Voor gedaagde is het financieel niet haalbaar om de meter(s) te laten controleren/ijken door een onafhankelijk laboratorium.

Gedaagde meent trouw aan zijn betalingsverplichtingen te hebben voldaan en er zou dus ook geen sprake moeten zijn van enige betalingsachterstand, althans wat betreft de maandelijkse termijnbedragen. Zoals door eiseres is bevestigd in haar brief van 21 februari 2003, bedraagt de maandelijkse termijnbedrag €.139,00 en niet €.253,00. Onder protest betaalt gedaagde al geruime tijd maandelijks een aflossingsbedrag van €.50,00.

Tevens betwist gedaagde de verschuldigdheid van een bedrag van €.133,44 opgenomen in de eindafrekeningen voor 2003 voor aansluiting op het kabelnet, omdat de aansluiting op 12 juni 2003 is onderbroken.

Voorlopige beoordeling

De kantonrechter acht het gewenst de zaak met partijen te bespreken. Daarbij kunnen partijen de nodige informatie verstrekken. Daartoe wordt een comparitie van partijen gelast.

Eiseres dient een specificatie te verstrekken van haar vordering zoals opgenomen in de brief van 18 juni 2004, in dier voege dat per maand wordt aangegeven wat gedaagde verschuldigd is en wat gedaagde die maand heeft betaald.

Alle bescheiden die op de zaak betrekking (kunnen) hebben en die nog niet in het geding zijn gebracht dienen door de partij, die deze ter gelegenheid van de comparitie ter sprake wil brengen, uiterlijk drie werkdagen voor de zitting aan de kantonrechter en aan de wederpartij te worden toegezonden.

Indien één van de partijen verhinderd is op de op de in het dictum bepaalde datum, dient deze partij dit uiterlijk 9 februari 2005 aan de kantonrechter onder opgave van redenen te berichten, onder vermelding van de zittingsdatum en het zaaknummer. Daarbij dient opgave gedaan te worden van de verhinderdata van beide partijen voor de komende drie maanden.

Beslissing

De kantonrechter, alvorens verder te beslissen,

bepaalt dat elk van partijen (in persoon of behoorlijk vertegenwoordigd en desgewenst met haar gemachtigde) op 17 februari 2005 om 10.30 uur zal verschijnen ter zitting van de kantonrechter mr. A.G. Mülder. De zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw, Wilhelminaplein 100 te Rotterdam (melden in het rode gebouw B).

Dit vonnis is gewezen door mr. A.G. Mülder en uitgesproken ter openbare terechtzitting.