Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AT6616

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-05-2005
Datum publicatie
01-06-2005
Zaaknummer
10.100094-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode deelgenomen aan een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich op professionele wijze bezighield met mensensmokkel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Nevenzittingsplaats Alkmaar

Parketnummer: 10.100094-04

Datum uitspraak: 2 mei 2005

OP TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de Rechtbank Rotterdam, zittinghoudende te Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte 4],

geboren te China op [geboortedatum] 1985,

wonende te [adres],

thans gedetineerd in PI Noord-Holland-Noord, HvB Zuyderbos te Heerhugowaard.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 8 december 2004, 20 januari 2005, 9 februari 2005, 14, 15, 16, 17, 21 en 24 maart 2005 en 4, 5, 7 en 18 april 2005.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, zakelijk weergegeven, tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 (te weten 9 transporten en 1 safehouse), onder 2, onder 3 en onder 4 ten laste gelegde;

- veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar en 6 maanden met aftrek van de tijd door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebracht.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van hetgeen door de verdachte en mr. A. Ong Sien Hien, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht.

Voor zover in dit vonnis de processen-verbaal met de daarbij behorende bijlagen van het zogenoemde onderzoek "Jonk" en de processen-verbaal uit de zaakdossiers worden aangehaald, zullen de paginanummers worden genoemd zoals deze voorkomen in het door de officier van justitie aan de rechtbank overgelegde digitale dossier (inclusief de daarop gevolgde aanvullingen).

1. TENLASTELEGGING

Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging op de terechtzitting van 14 maart 2005 gewijzigd op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

Aan de verdachte is, nadat een tweetal vorderingen van de officier van justitie strekkende tot wijziging van de tenlastelegging gedateerd 4, respectievelijk 7 april 2005 is toegelaten ten laste gelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 21 augustus 2003 tot en met 4juni 2004 te Rotterdam en/of Hazeldonk en/of Breda en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of België en/of Frankrijk en/of Engeland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, beroepsmatig, althans uit gewoonte, in elk geval meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een of meer perso(o)n(en) uit winstbejag opzettelijk behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland en/of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of (telkens) een of meer perso(o)n(en) daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans ernstige redenen had(den) om te vermoeden, dat die toegang en/of dat verblijf van die perso(o)n(en) in Nederland en/of enige staat welke gehouden was mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen (telkens) wederrechtelijk was/waren;

hierin bestaande dat hij, verdachte, tezamen met een of meer mededader(s), althans alleen,

(tegen betaling) (ondermeer)

* (Transport 25 november 2003)

op of omstreeks 25 november 2003 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland D.D.Wu en/of

- T.W. Ton, althans een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en). (met Aziatische persoonskenmerken

en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of (bus)tickets heeft verstrekt, althans voor die Wu en/of Ton, althans die perso(o)n(en), heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) in een bus (met bestemming Madrid, althans Spanje) heeft doen instappen, althans naar die bus heeft begeleid;

en/of

* (Transport 10 februari 2004)

in of omstreeks de periode van 10 februari 2004 tot en met 11 februari 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of te Brussel en/of (elders) in België, en/of te Calais en/of (elders) in Frankrijk

- Xiao Hun/Huw (geboren 1januari1988, althans in 1988, te China) en/of

- Min An (geboren 1januari1987, althans in 1987, te China) en/of

- Yue Cher (geboren 1januari1987, althans in 1987, te China) en/of

- Phi Hong Hoang (geboren 25 oktober 1976 te Hai Phong, Vietnam) en/of

- Linh Ngo Tuan/Tauw (geboren 1juli1970 te Hai Duong, Vietnam), althans een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken

en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, waaronder een persoon genaamd Yi Mei), onderdak heeft verschaft in een of meer pand(en) (gelegen in Rotterdam) en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of gedurende dier/hun reis van Nederland richting het buitenland, althans het Centraal Station te Rotterdam, (telefonisch) aanwijzingen heeft gegeven (ondermeer over de reisroute en/of de te volgen smokkeltaktiek) en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Brussel-zuid, althans naar België, en/of (vervolgens) heeft vervoerd/doen vervoeren naar Calais, althans naar Frankrijk, (teneinde die Xiao Hun/Huw en/of Min An en/of Yue Cher en/of Phi Hong Hoang en/of Linh Ngo Tuan/Tauw, althans die perso(o)n(en) (per huiftrailer) naar Engeland te (doen) vervoeren/ begeleiden);

en/of

* (Transport 17 februari 2004)

op of omstreeks 17 februari 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of België vijf, althans een of meer, onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, waaronder een persoon genaamd Guang Ping en/of een persoon genaamd Gua Sheng), naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of (trein)tickets heeft verstrekt, althans voor een of meer van die perso(o)n(en) heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Antwerpen en/of Brussel (teneinde die perso(o)n(en), waaronder die persoon genaamd Guang Ping, naar Engeland te (doen) vervoeren/begeleiden);

en/of

* (Transport 27 februari 2004)

in of omstreeks de periode van 27 februari 2004 tot en met 28 februari 2004 te Rotterdam

en/of Breda en/of (elders) in Nederland en/of België en/of Frankrijk

- Fen Jiang (geboren 17 augustus 1988 te China) en/of

- Xu Feng (geboren 16 oktober 1989 te China) en/of

- twee, althans een of meer, onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit),

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Rotterdam) en/of (trein)tickets heeft verstrekt, althans voor hen heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Breda en/of met een auto (merk Rover, kenteken [nummer]) heeft opgehaald (in Breda) en/of (vervolgens) in die auto naar België en/of Frankrijk heeft vervoerd (teneinde die Fen Jiang en/of Xu Feng en/of die onbekend gebleven perso(o)n(en) naar Madrid, althans Spanje, te vervoeren/begeleiden);

en/of

* (Transport Guo Ho)

in of omstreeks de periode van 27 februari 2004 tot en met 12 maart 2004 te Rotterdam en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of België en/of Frankrijk en/of Engeland Guo Ho, althans een persoon (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), onderdak heeft verschaft in een of meer pand(en) (gelegen in Den Haag en/of Rotterdam) en/of (per trein) heeft begeleid van Den Haag naar Rotterdam, althans binnen Nederland, en/of (via België en/of Frankrijk) naar Engeland heeft vervoerd/begeleid;

en/of

* (Transport 19 maart 2004)

in of omstreeks de periode van 18 maart 2004 tot en met 19 maart 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of België

drie mannen en/of een vrouw, althans een of meer, onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Rotterdam) en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of (trein)tickets heeft verstrekt, althans voor een of meer van die perso(o)n(en) heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Antwerpen;

en/of

* (Transport 24 maart 2004)

op of omstreeks 24 maart 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of België vier, althans een of meer, onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Antwerpen (teneinde die perso(o)n(en) naar Engeland te (doen) vervoeren/ begeleiden);

en/of

* (Transport 29 mei 2004)

in of omstreeks de periode van 18 mei 2004 tot en met 29 mei 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland

- Feng Lin (geboren 5 januari 1974 te Fuzhou, China), althans Ping Feng Li (geboren 5 januari 1974 te Chiangle, China) en/of

- Yi Guang Li (geboren 16 augustus 1976 te Fujian, China), althans Ai Guo Li (geboren 16 augustus 1974)

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Rotterdam) en/of een (vervalst) paspoort heeft verstrekt en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of (bus)tickets heeft verstrekt, althans voor die Lin en/of Li heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) in een bus (met bestemming Spanje) heeft doen instappen, althans naar die bus heeft begeleid;

en/of

* (Transport 1 juni 2004)

in of omstreeks de periode van 18 mei 2004 tot en met 1 juni 2004 te Rotterdam en/of te Hazeldonk, gemeente Breda, en/of (elders) in Nedertand

- Fei Chen (geboren 10 februari 1987 te Fuzhou, China) en/of

- Xiaoyan Chen (geboren 30 maart 1988 te Fugian, China) en/of

- Qiuwen Liu (geboren 5 juli 1988 te Fuzhou/Fugian, China) en/of

- Wen Hui Xu (geboren 6juli1987 te Sanning, China)

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] Rotterdam) en/of met een auto (merk Renault, kenteken [nummer]) heeft opgehaald (in Rotterdam) en/of (vervolgens) in die auto heeft vervoerd in de richting van de Belgische grens (teneinde die Fei Chen en/of Xiaoyan Chen en/of Qiuwen Liu en/of Wen Hui Xu naar Spanje (en/of Parijs) te vervoeren/begeleiden);

en/of

* (Safehouse [adres])

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 8 juni 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland

een of meer (deels onbekend gebleven) perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken

en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), waaronder in elk

geval op of omstreeks 8 juni 2004

- Jing Lin (geboren 20augustus 1970 te LiangJiang, China) en/of

- Qiuwen Liu (geboren 5 juli 1988 te Fuzhou, China) en/of

- Ming Chen (geboren 2 maart 1981 te Pu Dong, China),

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Rotterdam);

2.

hij

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 mei 2004 tot en met 4juni 2004 te Barendrecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer afpersing] heeft gedWongen tot de afgifte van 2.000 euro, althans geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten den dele toebehorende aan die Slu en/of restaurant [naam restaurant], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld heeft bestaan uit het meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- aan die [slachtoffer afpersing] (telefonisch) (dreigend) toevoegen van (de) woorden (van de strekking): "Ik zit krap en heb 5.000 euro nodig" en/of "Als je dat geld niet geeft dan weet je wel wat er van komt" en/of "Ik heb je een aantal dagen geleden gebeld over die 5.000 euro. Als je niet betaalt, dan stuur ik een aantal mensen naar je toe" en/of

- (in restaurant [naam restaurant]) opzoeken van die [slachtoffer afpersing] en/of (daarbij) vragen om geld uit de kassa en/of aan die [slachtoffer afpersing] (dreigend) toevoegen van (de) woorden (van de strekking): "Zorg dat je vrijdag het geld hebt, want dan komen wij het halen" en/of "Wij hebben voor vandaag afgesproken. Ik kom de 5.000 euro ophalen" en/of "Geef me 2.000 euro" en/of "Bij jou in de keuken werkt iemand die ook uit hetzelfde gebied als ik komt. Hij weet hoe wij werken in Rotterdam";

3.

hij

in of omstreeks de periode van 27 mei 2004 tot en met 29 mei 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het bezit was van een reisdocument, te weten

een (Chinees/Hong Kongs) paspoort (ten name gesteld van Yung Moon Bark, paspoortnummer H01580242), waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het reisdocument vals of vervalst was (blijkende uit het feit dat het voorste en het achterste schutblad (persoonsgegevensblad) waren verwisseld);

4.

hij

in of omstreeks de periode van 21 augustus 2003 tot en met 4 juni 2004 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Schiedam en/of (elders) in Nederland en/of China en/of Tsjechië en/of Duitsland en/of België en/of Frankrijk en/of Spanje en/of Engeland (mede) leiding heeft gegeven, althans heeft deelgenomen, aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

te weten het (ondermeer) plegen van mensensmokkel (uit beroep of gewoonte) en/of (gewoonte)witwassen,

immers, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar (meermalen) (ondermeer):

- een of meer perso(o)n(en), van wie de toegang en/of het verblijf in Nederland wederrechtelijk was/waren, (tegen betaling) uit het buitenland opgehaald en/of in Nederland ondergebracht en/of van een of meer (valse/vervalste) reisdocument(en) en/of (trein/bus)ticket(s) voorzien en/of naar het buitenland vervoerd/doen vervoeren en/of

- geld(en) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van geld(en) gebruik gemaakt, terwijl hij verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat/die geld(en) -onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2. VOORVRAGEN

1. Geldigheid van de dagvaarding

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig is.

2. Bevoegdheid rechtbank

De rechtbank verklaart zichzelf bevoegd tot kennisneming van de zaak.

3. Ontvankelijkheid van de officier van justitie

De rechtbank overweegt met betrekking tot de ontvankelijkheid van de officier van justitie het volgende.

Vast staat dat verdachte niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en dat de aan verdachte ten laste gelegde strafbare gedragingen deels buiten Nederland hebben plaats gevonden. Op grond van artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht is de Nederlandse strafwet toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Vervolging in Nederland is mogelijk, ook ten aanzien van van dat strafbare feit deel uitmakende gedragingen, die buiten Nederland hebben plaats gevonden, indien een relevant deel van de strafbare gedragingen in Nederland is verricht. Deze situatie doet zich naar het oordeel van de rechtbank in casu voor.

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging.

4. Aanwezigheid van redenen tot schorsing van de vervolging

Uit het onderzoek op de terechtzitting zijn de rechtbank geen gronden gebleken die moeten leiden tot schorsing van de vervolging.

3. VRIJSPRAAK

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 onder de hierna te noemen onderdelen (zijnde zogenoemde transporten is ten laste gelegd.

De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.1. Transport 25 november 2003

De rechtbank is van oordeel dat - mede gelet op hetgeen hierna onder rubriek 6 (Nadere bewijsmotivering), is overwogen met betrekking tot de bruikbaarheid van de afgeluisterde telefoongesprekken - niet kan worden bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan het transport op 25 november 2003.

Hoewel verdachte in het gezelschap van de buspassagiers is gesignaleerd, is niet gebleken dat verdachte een strafrechtelijk verwijtbare rol heeft gespeeld bij dit transport.

3.2. 10 februari 2003

De rechtbank is van oordeel dat - mede gelet op hetgeen hierna onder rubriek 6. (Nadere bewijsmotivering), is overwogen met betrekking tot de bruikbaarheid van de afgeluisterde telefoongesprekken - niet is komen vast te staan dat de door verdachte naar het station Rotterdam CS begeleide persoon behoort tot de in Calais op 10 februari 2004 aangehouden illegale personen, terwijl het transport van juist deze personen de grondslag vormt van de tenlastelegging.

3.3.Transport 17 februari 2004

De rechtbank is van oordeel dat - mede gelet op hetgeen hierna onder rubriek 6. (Nadere bewijsmotivering), is overwogen met betrekking tot de bruikbaarheid van de afgeluisterde telefoongesprekken - niet kan worden bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan het transport op 17 februari 2004. Uit het dossier is af te leiden dat Chen Mu en Lin Xin, twee niet gedagvaarde medeverdachten, actief betrokken waren bij genoemd transport. Van enige uitvoeringshandeling door verdachte bij dit transport is de rechtbank echter niet gebleken.

3.4. Transport Guo Ho

De rechtbank is van oordeel dat - mede gelet op hetgeen hierna onder rubriek 6. (Nadere bewijsmotivering), is overwogen met betrekking tot de bruikbaarheid van de afgeluisterde telefoongesprekken - niet kan worden bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het transport van een persoon genaamd Guo Ho, nu niet is komen vast te staan dat de door verdachte gevoerde telefoongesprekken betrekking hadden op het vervoer van een persoon genaamd Guo Ho in de ten laste gelegde periode.

4. BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat

1.

hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 4juni 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of België en/of Frankrijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, beroepsmatig, althans uit gewoonte, meermalen,

perso(nen uit winstbejag opzettelijk behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland en/of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of personen daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) ernstige redenen had(den) om te vermoeden, dat die toegang en/of dat verblijf van die personen in Nederland en/of die toegang tot enige staat welke gehouden was mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen wederrechtelijk was/waren,

hierin bestaande dat hij, verdachte, en/of zijn tezamen met een of meer mededader(s), althans alleen, (tegen betaling) (ondermeer)

* (Transport 27 februari 2004)

in de periode van 27 februari 2004 tot en met 28 februari 2004 te Rotterdam

en/of Breda en/of (elders) in Nederland en/of België en/of Frankrijk

- Fen Jiang (geboren 17 augustus 1988 te China) en

- Xu Feng (geboren 16 oktober 1989 te China) en/

- twee, personen vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, onderdak heeft verschaft in een pand gelegen aan de [adres] te Rotterdam en/of treintickets h voor hen heeft aangeschaft, en/of vervolgens met de trein heeft begeleid naar Breda en/of met een auto merk Rover, kenteken [nummer] heeft opgehaald in Breda en/of vervolgens in die auto naar België en Frankrijk heeft vervoerd (teneinde die Fen Jiang en Xu Feng en die onbekend gebleven personen naar Madrid, te vervoeren;)

en

* (Transport 19 maart 2004)

in de periode van 18 maart 2004 tot en met 19 maart 2004 te Rotterdam en elders in Nederland en België drie mannen en een vrouw met vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Rotterdam) en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of vervolgens met de trein heeft begeleid naar Antwerpen;

en/of

* (Transport 24 maart 2004)

op 24 maart 2004 te Rotterdam en elders in Nederland en België vier, personen vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of vervolgens met de trein heeft begeleid naar Antwerpen;

en

* (Transport 29 mei 2004)

in de periode van 18 mei 2004 tot en met 29 mei 2004 te Rotterdam

- Feng Lin (geboren 5 januari 1974 te Fuzhou, China), althans Ping Feng Li (geboren 5 januari 1974 te Chiangle, China) en

- Yi Guang Li (geboren 16 augustus 1976 te Fujian, China), althans Ai Guo Li (geboren 16 augustus 1974)

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] 71 c te Rotterdam) en/of een vervalst paspoort heeft verstrekt en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of bustickets heeft verstrekt, en/of vervolgens naar een bus met bestemming Spanje heeft begeleid;

en

* (Transport 1 juni 2004)

in de periode van 18 mei 2004 tot en met 1 juni 2004 te Rotterdam en te Hazeldonk, gemeente Breda, en elders in Nederland

- Fei Chen (geboren 10 februari 1987 te Fuzhou, China) en- Xiaoyan Chen (geboren 30 maart 1988 te Fugian, China) en

- Qiuwen Liu (geboren 5 juli 1988 te Fuzhou/Fugian, China) en

- Wen Hui Xu (geboren 6 juli1987 te Sanning, China)

onderdak heeft verschaft in een pand gelegen aan de [adres] Rotterdam en met een auto merk Renault, kenteken [nummer] heeft opgehaald in Rotterdam en vervolgens in die auto heeft vervoerd in de richting van de Belgische grens teneinde die Fei Chen en Xiaoyan Chen en Qiuwen Liu en Wen Hui Xu naar Spanje te vervoeren

en

* (Safehouse [adres])

op tijdstippen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 8 juni 2004 te Rotterdam personen vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, waaronder in elk geval op of omstreeks 8 juni 2004

- Jing Lin (geboren 20 augustus 1970 te Liang Jiang, China) en

- Qiuwen Liu (geboren 5juli1988 te Fuzhou, China) en

- Ming Chen (geboren 2 maart 1981 te Pu Dong, China),

onderdak heeft verschaft in een pand gelegen aan de [adres] te Rotterdam;

2.

hij in de periode van 26 mei 2004 tot en met 4 juni 2004 te Barendrecht en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer afpersing] heeft gedwongen tot de afgifte van 2.000 euro, toebehorende aan die [slachtoffer afpersing] welke bedreiging met geweld heeft bestaan uit - aan die [slachtoffer afpersing] telefonisch dreigend toevoegen van de woorden: "Ik zit krap en heb 5.000 euro nodig" en "Als je dat geld niet geeft dan weet je wel wat er van komt" en "Ik heb je een aantal dagen geleden gebeld over die 5.000 euro. Als je niet betaalt, dan stuur ik een aantal mensen naar je toe" en- in restaurant [naam restaurant] opzoeken van die [slachtoffer afpersing] en daarbij vragen om geld uit de kassa en aan die [slachtoffer afpersing] dreigend toevoegen van de woorden: "Zorg dat je vrijdag het geld hebt, want dan komen wij het halen" en/ "Wij hebben voor vandaag afgesproken. Ik kom de 5.000 euro ophalen" en "Geef me 2.000 euro" en "Bij jou in de keuken werkt iemand die ook uit hetzelfde gebied als ik komt. Hij weet hoe wij werken in Rotterdam";

3.

hij in de periode van 27 mei 2004 tot en met op 29 mei 2004 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander in het bezit was van een reisdocument, te weten een Chinees/Hong Kongs paspoort ten name gesteld van Yung Moon Bark, paspoortnummer H01580242, waarvan hij en/of zijn mededader wisten, dat het reisdocument vervalst was blijkende uit het feit dat het voorste en het achterste schutblad persoonsgegevensblad waren verwisseld;

4.

hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 4 juni 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland heeft deelgenomen, aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

te weten het plegen van mensensmokkel uit beroep of gewoonte

immers, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar meermalen personen, van wie de toegang en/of het verblijf in Nederland wederrechtelijk waswaren, tegen betaling in Nederland ondergebracht en/of van (trein/bus)ticket(s) voorzien en/of naar het buitenland doen vervoeren.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. BEWIJS

De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

6. NADERE BEWIJSMOTIVERING

De rechtbank overweegt met betrekking tot de hierna te noemen onderwerpen het volgende.

Stemherkenning en bruikbaarheid van verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken

In dit onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het met een technisch hulpmiddel opnemen van telefoongesprekken, welke vervolgens door een tolk zijn vertaald van een Fuzhou-dialect in het Engels dan wel in het Mandarijn. Het aldus verkregen resultaat is vervolgens door een andere tolk vertaald in de Nederlandse taal en opgenomen in de zogenaamde tapverslagen. Deze tapverslagen bevatten een woordelijke weergave van het gesprek dan wel een kennelijk door de tolk gemaakte samenvatting van de inhoud van het gesprek.

In het merendeel van de tapverslagen is de identiteit van (één van de) verdachten als (één van de) deelnemers aan het telefoongesprek vermeld.

Daarbij doen zich drie verschillende situaties voor:

a. die waarbij de deelnemer(s) aan een telefoongesprek door middel van het noemen van een naam wordt (worden) geïdentificeerd;

b. die waarbij is aangegeven dat identificatie door stemherkenning door de betrokken tolk heeft plaats gevonden. Uit het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut, dat op verzoek van de rechtbank is uitgebracht, blijkt, dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van de betrouwbaarheid van de stemherkenning door de tolken.

c. die waarbij de deelnemer(s) aan het telefoongesprek wordt (worden) geïdentificeerd, maar waarbij niet duidelijk is geworden hoe de identificatie heeft plaats gevonden, terwijl in het gesprek geen namen worden genoemd. Uit de verhoren van de tolken daaromtrent kan evenmin worden opgemaakt hoe deze identificatie heeft plaatsgevonden.

De rechtbank zal voor het bewijs slechts die verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken als "ander geschrift" laten meewerken, indien:

1. de deelnemer(s) door middel van het noemen van een naam wordt (worden) geïdentificeerd;

2. op grond van de inhoud van andere bewijsmiddelen (bijv. observaties en/of camerabeelden en/of verklaringen) de identiteit van ten minste één van de deelnemers aan dat gesprek vaststaat en

3. voorts de inhoud van het betreffende gesprek uit een oogpunt van beantwoording van de bewijsvraag voldoende steun vindt in de inhoud van andere bewijsmiddelen.

Het onder 2. en 3. gestelde vindt ook toepassing in het geval dat geen woordelijk verslag van het telefoongesprek is opgenomen, maar een samenvatting van de inhoud van het gesprek is weergegeven.

De rechtbank is voorts van oordeel dat

- niet is gebleken dat dit dwangmiddel zonder voldoende grond is toegepast;

- de gesprekken op rechtmatige wijze zijn afgeluisterd;

- met betrekking tot de kwaliteit van de door de tolken gemaakte vertalingen niet is gebleken dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit bewijsmateriaal.

Illegale vreemdeling

Het geven van hulp bij het verblijf van personen in Nederland is strafbaar als deze hulp verstrekt wordt aan personen die wederrechtelijk hier te lande verblijven. Verdachte moet van de wederrechtelijkheid van dat verblijf op de hoogte zijn of ernstige reden hebben te vermoeden dat hiervan sprake is.

Dat de betrokken vreemdelingen daadwerkelijk wederrechtelijk in Nederland verbleven leidt de rechtbank af uit de verklaringen van de betrokken vreemdelingen zelf en/of het feit dat zij niet in het Vreemdelingen Administratie Systeem(VAS) voor kwamen en/of uit de modus operandi.

Winstbejag

Voorts is voor strafbaarheid noodzakelijk dat de hulp aan personen bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland gegeven wordt uit winstbejag. Uit de stukken betrekking hebbend op de diverse zaken leidt de rechtbank af dat de betrokken vreemdelingen voor hun reis en/of aansluitend verblijf in Nederland (hoge) geldbedragen betaalden aan - mededaders van - verdachte. Voorts blijkt uit een aantal afgeluisterde telefoongesprekken dat ook door verdachte over geldbedragen en betalingen is gesproken. Gelet hierop, alsmede gelet op de omstandigheden dat verdachte en/of zijn mededaders zonder kosten gebruik mochten maken van woningen welke kennelijk met het oog op het plegen van de tenlaste gelegde mensensmokkel waren gehuurd en/of daarbij kosteloos kost en inwoning genoten en/of zakgeld ontvingen en/of konden delen in de met de transporten behaalde winst en/of tegen een zeer geringe vergoeding over arbeidskrachten kon beschikken en nu niet aannemelijk is geworden dat verdachte uit louter ideële motieven heeft gehandeld, neemt de rechtbank aan dat verdachte heeft gehandeld uit winstbejag.

Per 1 januari 2005 is artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht gewijzigd door het laten vervallen van het begrip winstbejag in lid 1 van genoemd artikel.

Deze wijziging heeft onmiddellijke werking. Ten opzichte van artikel 197a(oud) van genoemd wetboek betekent de wijziging van de tekst van het artikel voor de verdachte een minder gunstige strafrechtelijke positie. De rechtbank zal derhalve overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht bij haar beoordeling van de bewijsbaarheid van de ten laste gelegde transporten aansluiting zoeken bij artikel 197a(oud) van genoemde wet.

Voor zover aan verdachte ten laste is gelegd, kort gezegd, het behulpzaam zijn van een vreemdeling bij het verblijven in Nederland, zal de rechtbank het "nieuwe" artikel 197a lid 2 toepassen, aangezien toepassing van dit artikel geen voor de verdachte ongunstiger situatie oplevert. In dat geval geldt onverkort dat bewezen moet worden dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld.

Organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen bewezen dat verdachte deel nam aan een organisatie die het oogmerk had het plegen van mensensmokkel. Deze organisatie was internationaal georganiseerd en stond in Nederland onder leiding van de medeverdachte [verdachte 2], alias [verdachte 2].

De transporten vonden plaats over het grondgebied van diverse landen. Binnen Nederland gaf [verdachte 2] leiding aan het Nederlandse deel van de organisatie, gericht op de realisatie van transporten van illegale personen naar Nederland en/of via Nederland naar een ander westers land en op het beheer van safehouses en verrichtte verdachte allerlei handelingen ten behoeve van deze organisatie.

Beroep of gewoonte

Voor zover blijkens de bewezenverklaring verdachte zich meerdere keren heeft schuldig gemaakt aan de op mensensmokkel gerichte activiteiten, is de rechtbank van oordeel dat tussen die handelingen een zodanig verband bestaat, dat er sprake is van een door een pluraliteit van handelen gevormde "gewoonte" van verdachte. De rechtbank heeft een keuze tussen de wettelijke alternatieven beroep of gewoonte achterwege gelaten, omdat een dergelijke keuze voor de rechtskundige betekenis van hetgeen bewezen is verklaard in voorkomende gevallen van geen belang is nu de gebezigde bewijsmiddelen tevens het oordeel toelaten dat verdachte van het hiervoor bedoelde verboden handelen een beroep heeft gemaakt.

7. STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Medeplegen van

Een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat die toegang wederrechtelijk is, door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt, meermalen gepleegd.

en

Medeplegen van

Een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, terwijl hij ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2:

Medeplegen van:

Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van feit 3:

Medeplegen van:

In het bezit zijn van een reisdocument, waarvan hij weet dat het vervalst is.

Ten aanzien van feit 4:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

8. MOTIVERING VAN DE STRAF

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen:

Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode deelgenomen aan een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich op professionele wijze bezighield met mensensmokkel.

Bij mensensmokkel worden mensen die, om wat voor reden dan ook, hun land willen verlaten op illegale wijze naar een veelal westers land getransporteerd. De smokkelaars maken daarbij misbruik van de afhankelijkheid van deze personen, door voor het transport uit winstbejag (veel) geld te vragen. Ook in dit geval heeft verdachte ertoe bijgedragen dat een aantal Chinezen, tegen betaling van forse bedragen geholpen werd wederrechtelijk toegang te verkrijgen tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen. De organisatie maakte gebruik van zogenaamde "safehouses", waarbij wederrechtelijk in Nederland verblijvende personen in een woning werden ondergebracht en vastgehouden tot de betaling van een transport had plaats gevonden.

Verdachte is betrokken geweest bij vijf transporten en bij het beheer van een safehouse.

Verdachtes activiteiten ten behoeve van de organisatie bestonden onder meer uit het verschaffen van onderdak aan illegaal in Nederland verblijvende personen, het verstrekken van bus- of treintickets, het begeleiden van genoemde personen naar een trein- en/of busstation en/of naar binnen en buiten Nederland gelegen bestemmingen en/of het verstrekken van een vervalst paspoort. Voorts fungeerde verdachte als bewaker in één van de safehouses.

Daarnaast onderhield hij veelvuldig telefonisch contact met (andere) deelnemers aan de organisatie, met name met de leidinggevende personen onder hen.

Deze gedragingen van verdachte bevorderden de instandhouding van de organisatie.

Verdachte en zijn mededaders hebben met deze mensensmokkel het beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot het verblijf van illegalen in Nederland gefrustreerd.

Verdachte was in het bezit van een vervalst paspoort. Verdachte heeft aldus het vertrouwen geschonden dat in het maatschappelijk verkeer in de echtheid van reisdocumenten moet kunnen worden gesteld.

Met vervalste reisdocumenten wordt het plegen van misdrijven als mensensmokkel mogelijk gemaakt.

Daarnaast heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan afpersing van de uitbater van een Chinees restaurant. Slachtoffers van een dergelijk feit kunnen nog lang daarna daarvan negatieve gevolgen ondervinden. Ook kan een dergelijk feit bij beroepsgenoten gevoelens van onveiligheid aanwakkeren.

9. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 1, 47, 57, 140, 197a (oud), 197a tweede en vierde lid, 231 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

10. BESLISSING

De rechtbank:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde onder 1 voor zover het betreft de transporten d.d. 25 november 2003, 10 februari 2004, 17 februari 2004 en Guo Ho, en spreek verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 3 (DRIE) JAAR.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Westdorp, voorzitter,

mr. B. Franke en mr. F.J. Lourens, rechters,

in tegenwoordigheid van W. Veenstra en mr. A. de Graag, griffiers, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 mei 2005.

Parketnr. 10.100094-04

Datum uitspraak: 2 mei 2005