Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2002:AE5813

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-07-2002
Datum publicatie
24-07-2002
Zaaknummer
VTELEC 02/1519-SIMO VTELEC 02/1520-SIMO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ROTTERDAM

Voorzieningenrechter

Reg.nr.: VTELEC 02/1519-SIMO

VTELEC 02/1520-SIMO

Uitspraak

naar aanleiding van de verzoeken om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de procedures tussen

AM Nieuws Beheer B.V. , gevestigd te Amsterdam, verzoekster,

gemachtigde mr. P.A. Ruig, advocaat te Den Haag,

en

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, verweerder,

gemachtigden mr. A.B. van Rijn en mr. A.J. Boorsma, beiden advocaat te Den Haag.

1. Ontstaan en loop van de procedures

Bij besluit van 26 februari 2002 (hierna: besluit I) heeft verweerder de voorschriften verbonden aan de aan verzoekster verleende vergunning voor het gebruik van de AM-(ether)frequentie 1395 MHz in die zin gewijzigd, dat verzoekster tot 1 september 2002 gebruik mag blijven maken van de opstelplaats Trintelhaven.

Bij besluit van 17 mei 2002 (hierna: besluit II) heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om verlenging per 1 september 2002 van haar vergunning voor het gebruik van de AM-frequentie 1395 MHz afgewezen.

Tegen de besluiten I en II heeft verzoekster bezwaar gemaakt; voorts is verzocht terzake voorlopige voorzieningen te treffen.

De voorzieningenrechter heeft de onderhavige zaken ter behandeling gevoegd met de zaken met de reg.nrs. VTELEC 02/1169 e.a., 02/1443 e.a., 02/1479 en 02/1480, 02/1603 en 02/1641 t/m 02/1643-SIMO.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juli 2002. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden, met bijstand van J.T.M. Derksen, werkzaam bij verweerder, en mr. J.J.M. Stevens, werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Na de sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter de behandeling van de gevoegde zaken gedeeltelijk gesplitst. In de overige zaken wordt eveneens heden uitspraak gedaan.

2. Overwegingen

Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voorzover de daartoe uit te voeren toetsing meebrengt dat de rechtmatigheid van de bestreden besluiten wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend voor de beslissingen op bezwaar of eventueel in de hoofdzaak.

Voor een overzicht van het toepasselijke wettelijke kader en de van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst de voorzieningenrechter naar zijn – aangehechte – uitspraak van heden in de zaken met de reg.nrs. VTELEC 02/1169-SIMO e.a.

Verzoekster verzorgt (evenals – thans – Jazz Radio B.V.), met gebruikmaking van de aan haar in het kader van pakket I krachtens artikel 17, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen verlengde machtiging (thans: vergunning) voor het gebruik van de AM-frequentie 1395 MHz, het landelijke commerciële radioprogramma Business Nieuws Radio.

Bij besluit van 15 mei 2002 heeft verweerder de FM-vergunning van Jazz Radio B.V. voor de periode van 1 september 2002 tot 1 september 2003 verlengd, en wel in de vorm van een van de voor de landelijke commerciële omroep beschikbare zero base-kavels.

Bij besluit II heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om verlenging per 1 september 2002 van haar vergunning voor het gebruik van de AM-frequentie 1395 MHz afgewezen. Die frequentie is in besluit II opgenomen als de kavel C03 (een van de AM-kavels ten behoeve van de landelijke commerciële omroepen).

Verzoekster beoogt te bereiken dat zij, zolang Jazz Radio B.V. haar (nieuwe) FM-netwerk nog niet volledig heeft uitgerold, vanaf de – huidige – opstelplaats Trintelhaven gebruik kan blijven maken van de AM-frequentie 1395 MHz, zulks ter voorkoming van – tijdelijk – verlies van dekking van het programma Business Nieuws Radio. De verzoeken om voorlopige voorziening strekken ook daartoe.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

Bij zijn uitspraak van heden in de zaken met de reg.nrs. VTELEC 02/1169-SIMO e.a. heeft de voorzieningenrechter de besluiten van verweerder van 15 mei 2002 tot verlenging per 1 september 2002 van de vergunningen van de zittende landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen geschorst en daarbij bepaald dat verweerder de betrokken vergunninghouders, waaronder Jazz Radio B.V., voor de periode van 1 september 2002 tot 1 februari 2003 dient te behandelen als waren hun huidige vergunningen voor die termijn verlengd.

Daargelaten de door verzoekster naar voren gebrachte argumenten, ziet de voorzieningenrechter in het voorgaande aanleiding de verzoeken om voorlopige voorziening toe te wijzen, in die zin dat de besluiten I en II worden geschorst en voorts wordt bepaald dat verweerder verzoekster voor de periode van 1 september 2002 tot 1 februari 2003 dient te behandelen als ware haar huidige vergunning, met inbegrip van het daaraan verbonden voorschrift inzake de opstelplaats Trintelhaven, voor die termijn verlengd.

Voor toepassing van artikel 8:82, vierde lid, van de Awb en voor een veroordeling in de proceskosten ziet de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden geen aanleiding.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter,

recht doende:

wijst de verzoeken om voorlopige voorziening toe, in die zin dat de besluiten I en II worden geschorst en voorts wordt bepaald dat verweerder verzoekster voor de periode van 1 september 2002 tot 1 februari 2003 behandelt als ware haar huidige vergunning voor het gebruik van de AM-frequentie 1395 MHz, met inbegrip van het daaraan verbonden voorschrift inzake de opstelplaats Trintelhaven, voor die termijn verlengd.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. Th.G.M. Simons als voorzieningenrechter.

De beslissing is, in tegenwoordigheid van mr. P. Hirschhorn als griffier, uitgesproken in het openbaar op 24 juli 2002.

De griffier: De voorzieningenrechter:

Afschrift verzonden op: