Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2000:AA4047

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-01-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
10/103432-99
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer van de berechte zaak: 10/103432-99

Datum uitspraak: 4 januari 2000

Tegenspraak

VONNIS

van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

Y,

geboren te y op y,

wonende te y.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzit-ting van 21 december 1999.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaar-ding onder parketnummer 10/103432-99. Van deze dagvaarding is een kopie in dit vonnis gevoegd (bladzijde genummerd 1a).

DE EIS VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Oskam heeft gerekwireerd - zakelijk weergegeven - de bewezenverklaring van het ten laste gelegde en de veroordeling van de verdachte tot een geldboete van fl. 400,- bij niet betalen en geen verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van acht dagen.

NIET BEWEZEN

Het ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

DE RECHTMATIGHEID VAN DE BEWIJSGARING

Ten overvloede overweegt de rechtbank het volgende.

Bij verdachte heeft een onderzoek in de kofferbak van de door hem bestuurde auto plaatsgevonden op grond van een last, afgegeven door de hoofdofficier van justitie op 25 november 1999 op grond van artikel 51, tweede lid, van de Wet wapens en munitie (WWM), waarbij deze heeft gelast dat de bij of krachtens artikel 141 Sv aangewezen ambtenaren op 26 en 27 november 1999 bevoegd waren elk vervoermiddel te onderzoeken, zich bevindende in een gebied aangeduid als de Millinxbuurt te Rotterdam. De hoofdofficier van justitie heeft deze last gegeven op grond van de uitzonderlijke concentra-tie van (vuur)wapenbezit en (vuur)wapengebruik onder personen die zich ophouden in de Millinxbuurt, blijkende uit het feit dat zich in de afgelo-pen vijf jaar 424 geweldsincidenten hebben voorgedaan in de Millinxbuurt, waarbij 38 vuurwapens zijn aangetroffen.

Artikel 51 van de WWM verleent de krachtens artikel 141 Sv aangewezen ambtenaren de bevoegdheid vervoermiddelen te onderzoeken, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt, of op grond van aanwijzingen dat een dergelijk strafbaar feit zal worden gepleegd. In casu is de last volgens mededeling van de officier van justitie afgegeven op grond van aanwijzingen dat een strafbaar feit waarbij wapens worden gebruikt, zal worden gepleegd.

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel, dat het enkele feit dat zich in het gebied aangeduid als de Millinxbuurt in vijf jaar tijd een aantal geweldsdelicten heeft voorgedaan als hiervoor vermeld, niet is aan te merken als een voldoende concrete aanwijzing dat een strafbaar feit waarbij wapens worden gebruikt, zal worden gepleegd. Mitsdien is de rechtbank van oordeel dat er onvoldoende grond was voor het geven van voormelde algemene last. Het onderzoeken van een willekeu-rige auto die zich op de openbare weg in de Millinxbuurt bevond, waarbij overigens geen concrete aanwijzingen bestonden dat een strafbaar feit waarbij wapens zouden worden gebruikt zou worden gepleegd, was dan ook onrechtmatig was, behoudens indien - zoals in casu - zulks met toestemming van de bestuurder geschiedde.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart niet bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van Dooren, voorzitter,

en mrs. Klein Wolterink en Overbosch, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Geelhoed, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 januari 2000.