Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2011:BV0458

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
14-12-2011
Datum publicatie
10-01-2012
Zaaknummer
04/804232-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Schadevergoeding in het kader van artikel 89 Wetboek van Strafvordering (Sv). Opname en behandeling in een kliniek als voorwaarde voor schorsing van de voorlopige hechtenis is geen vorm van vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 89 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2012/65
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kenmerk : 11/1038

Parketnummer: 804232-10

Kenmerk : 11/1038

B E S C H I K K I N G

van de rechtbank Roermond, op het verzoekschrift van de gewezen verdachte:

naam : [verzoeker]

voornamen : [voornaam verzoeker]

geboren op: [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van mr. K.D.M. Schepers te Venlo.

Het verzoekschrift houdt in een verzoek tot toekenning van een vergoeding ten

laste van de Staat terzake van door [verzoeker] voornoemd ten onrechte ondergane

vrijheidsbeneming in de strafzaak met bovenvermeld parketnummer.

De rechtbank verwijst naar de inhoud van dat verzoekschrift.

De rechtbank heeft op 23 november 2011 gehoord:

- de officier van justitie;

- mr. K.D.M. Scheepers, namens verzoeker.

Verzoeker, alhoewel behoorlijk opgeroepen, is niet verschenen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de processtukken.

Verzoeker heeft de navolgende dagen in verzekering en voorlopige hechtenis

doorgebracht:

6 oktober 2010 tot 8 oktober 2010 in een politiecel

8 oktober 2010 tot 15 oktober 2010 in een JJI met beperkingen

15 oktober 2010 tot 27 oktober 2010 voorlopige hechtenis in een JJI

25 januari 2011 tot 22 februari 2011 voorlopige hechtenis in een JJI.

Ingevolge het tweede lid van artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)

telt bij de berekening van het aantal dagen dat voor aftrek, en dus ook voor

schadevergoeding, in aanmerking komt de eerste dag van de verzekering als een

volle dag en blijft de dag waarop zij is geëindigd buiten beschouwing.

Op 22 februari 2011 is de voorlopige hechtenis geschorst onder meer op

voorwaarde van een opname in de kliniek Groot Batelaar.

Voormelde zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel nu

verzoeker blijkens uitspraak van 13 juli 2011 van de meervoudige kamer is

vrijgesproken van het hem tenlastegelegde, tegen welke uitspraak door de

officier van justitie geen hoger beroep is ingesteld.

Artikel 89 Sv bepaalt voor zover van toepassing op onderhavige zaak dat de

rechter een vergoeding kan kan toekennen voor de schade die een gewezen

verdachte heeft geleden tengevolge van de ondergane verzekering en voorlopige

hechtenis. Niet in geschil is dat verzoeker van 6 oktober 2010 tot 27 oktober

2010 en van 25 januari 2011 tot 22 februari 2011 in verzekering en voorlopige

hechtenis heeft gezeten. Niet in geschil is dat verzoeker van 6 oktober 2010 tot 27 oktober

2010 en van 25 januari 2011 tot 22 februari 2011 in verzekering en voorlopige

hechtenis heeft gezeten. Voor die twee periodes komt verzoeker in aanmerking

voor schadevergoeidng. Deze bestaat uit:

6 oktober 2010 tot 8 oktober 2010 in een politiecel (2 dagen ad EUR 105,=)

8 oktober 2010 tot 15 oktober 2010 in een JJI met beperkingen (7 dagen ad EUR

105,=)

15 oktober 2010 tot 27 oktober 2010 voorlopige hechtenis in een JJI (12 dagen

ad EUR 80,=)

25 januari 2011 tot 22 februari 2011 voorlopige hechtenis in een JJI (28

dagen ad EUR 80,=).

De vraag is vervolgens aan de orde of het verblijf in de kliniek Groot

Batelaar gezien moet worden als voorlopige hechtenis in de zin van artikel 89

van het Wetboek van Strafvordering (Sv), tengevolge waarvan verzoeker schade

heeft geleden. Voor een verblijf in een politiecel en in een justitiële

jeugdinrichting wordt deze vraag zondermeer bevestigend beantwoord.

Vaststaat dat verzoeker in het kader van een schorsing van de voorlopige

hechtenis opgenomen is geweest in de kliniek Groot Batelaar van 22 februari

2011 tot 13 juli 2011, de datum waarop verzoeker werd vrijgesproken en het

geschorste bevel voorlopige hechtenis werd opgeheven. Uit de stukken met

betrekking tot de behandeling blijkt dat verzoeker drie fasen van behandeling

zou ondergaan. Te beginnen met een opname op de observatieafdeling, waarbij de

vrijheden beperkt zijn, daarna volgt opname op de behandelafdeling en tot slot

vangt de resocialisatiefase aan. Verzoeker heeft ongeveer zes weken op de

observatieafdeling verbleven en in een latere fase nogmaals ongeveer drie

weken, in de vorm van een time-out. De overige tijd bracht verzoeker door op

de behandelafdeling en was er sprake van ruimere vrijheden. Hoewel duidelijk

is dat verzoeker zich niet geheel vrij kon bewegen gedurende de

observatiefase, is de rechtbank van oordeel dat deze vorm van

vrijheidsbeperking niet gezien kan worden als voorlopige hechtenis, zoals

bedoeld in artikel 89 Sv.

Voorts is artikel 27 Sr van belang, zijnde de bepaling waarin de aftrek van

voorlopige hechtenis wordt geregeld. Deze bepaling biedt geen mogelijkheid

om in het kader van aftrek van voorarrest vrijheidsbeperking in aanmerking

te nemen.

Eveneens daarom dient het verzoek te worden afgewezen voor wat

betreft de dagen die zijn doorgebracht in de kliniek Groot Batelaar. De

rechtbank neemt daarbij ook in aanmerking dat de opname in het belang van

verzoeker is geweest en dat verzoeker alvorens opgenomen te worden volledig

met de behandeling heeft ingestemd.

De rechtbank is van oordeel dat er - alle omstandigheden in aanmerking genomen

- gronden van billijkheid aanwezig zijn de hierna te melden vergoeding aan

verzoeker toe te kennen.

Gelet op artikel 89 en 90 van het Wetboek van Strafvordering;

B E S L I S S I N G:

De rechtbank:

stelt het bedrag van de aan verzoeker [verzoeker] voornoemd toekomende vergoeding

ten laste van de Staat vast op EUR 4.145,= (zegge: vierduizend en

honderdvijfenveertig euro);

wijst het meer of anders verzochte af;

verstaat dat de uitbetaling geschiedt door de griffier van deze rechtbank.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, rechter, in

tegenwoordigheid van D.C. Tanghe als griffier en uitgesproken ter openbare

terechtzitting van 14 december 2011.

typ: DT

coll: