Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2011:BP6524

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
01-03-2011
Datum publicatie
02-03-2011
Zaaknummer
293676 \ CV EXPL 10-7036
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2012:BV7733, Overig
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verstek
Inhoudsindicatie

Een veroordeling tot het gedogen van werkzaamheden in de woning is een vordering van onbepaalde waarde en behoort daarom niet tot het takenpakket van de sector kanton. Een wijziging van de vordering in een verstekzaak wordt niet toegestaan indien deze wijziging niet bij exploot is aangezegd aan de gedaagde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 293676 \ CV EXPL 10-7036

Verstekvonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 1 maart 2011

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enexis B.V., gevestigd te

's-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso,

tegen:

[gedaagde], wonende te[woonplaats] aan het [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

niet geantwoord.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding, gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

1.2. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uiterlijk op de zitting (als in de dagvaarding vermeld) te antwoorden en heeft ook niet om uitstel verzocht.

1.3. Eiseres vordert naast veroordeling van gedaagde tot betaling van een geldsom, eiseres te machtigen werkzaamheden te verrichten aan het verbruiksadres [adres] te [woonplaats], bestaande uit het afsluiten van het verbruiksadres van gas en het opnemen van de meterstanden en gedaagde te veroordelen te gedogen dat eiseres deze werkzaamheden verricht.

1.4. Bij tussenvonnis van 28 december 2010 heeft de kantonrechter overwogen voorshands van oordeel te zijn zich onbevoegd te achten nu een veroordeling tot het gedogen werkzaamheden te verrichten in de woning een vordering betreft welke niet tot het takenpakket van de sector kanton behoort. De kantonrechter heeft aangegeven voornemens te zijn de zaak te verwijzen naar de sector civiel en eiseres de gelegenheid geboden zich daarover uit te laten.

1.5. Bij akte van 1 februari 2011 heeft eiseres haar vordering aangepast en haar eis gewijzigd in die zin dat zij thans op grond van een tussen partijen bestaande huurovereenkomst veroordeling van gedaagde vordert tot betaling van een schadevergoeding van EUR 237,82 en daarnaast met een beroep op artikel 94 Rv. veroordeling van gedaagde vordert om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres of gemachtigden namens haar, toegang te verlenen tot de door gedaagde bewoonde woning aan het adres [adres] te [woonplaats], alsmede op voet van artikel 3:299 BW eiseres te machtigen om zelf datgene te bewerkstelligen, waartoe gedaagde ingevolge de veroordeling is verplicht, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

1.6. De kantonrechter stelt vast dat een eisverandering op grond van artikel 130 lid 3 Rv slechts is toegestaan in geval de gedaagde niet in geding is verschenen als deze bij exploot aan gedaagde bekend is gemaakt. Gesteld noch gebleken is dat eiseres de eisverandering aan gedaagde heeft doen aanzeggen bij exploot zodat de eisverandering niet kan worden toegelaten. De kantonrechter blijft bij zijn oordeel als vermeld in voornoemd tussenvonnis van 28 december 2010 en zal zich onbevoegd verklaren om van de zaak kennis te nemen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 71 Rv. de zaak verwijzen naar de kamer van de sector civiel bij de rechtbank te Roermond.

2. De beslissing

2.1. Verklaart zich onbevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

2.2. Verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de kamer van de sector civiel bij de rechtbank te Roermond.

2.3. Deelt mede dat partijen dienen te procederen bij advocaat.

2.4. Bepaalt dat de door elk van partijen te stellen advocaat zich bij akte, uiterlijk in te dienen op de schriftelijke rol van de sector civiel van de rechtbank te Roermond d.d. 16 maart 2011 om 10.00 uur, dient uit te laten over de wijze waarop zij wensen voort te procederen.

2.5. Beveelt dat de verwijzing naar voormelde roldatum door eisende partij bij exploot aan gedaagde partij wordt aangezegd onder betekening van deze beslissing tot verwijzing.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 1 maart 2011 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.