Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2010:BM6179

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
25-05-2010
Datum publicatie
31-05-2010
Zaaknummer
257341 \ CV EXPL09-5232
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen sluiten een gecombineerd telefoon- en internetabonnement af met een looptijd van 24 maanden. Onderdeel van de overeenkomst was het ter beschikking stellen van een laptop. Eiseres is aansprakelijk voor het afleveren van de laptop bij gedaagde. Nu de laptop niet bij gedaagde is afgeleverd heeft gedaagde terecht tussentijds de overeenkomst met eiseres ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 257341 \ CV EXPL 09-5232

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 25 mei 2010

in de zaak van:

de besloten vennootschap Tele2 Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: Jeukens en Buttolo Gerechtsdeurwaarders,

tegen:

[gedaagde], wonende te [woonplaats] aan het [adres],

gedaagde,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:

- de inleidende dagvaarding;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek met productie;

- het tussenvonnis van 30 maart 2010;

- de akte van eiseres.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan: Gedaagde heeft met eiseres, althans haar rechtsvoorganger in oktober 2008 ingaande 19 november 2008 een overeenkomst tot dienstverlening gesloten. Gedaagde heeft bij brief van 23 januari 2009 aan eiseres medegedeeld de overeenkomst met eiseres wegens een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst aan de zijde van eiseres te ontbinden. Eiseres heeft de overeenkomst van haar kant op grond van de algemene voorwaarden wegens niet nakoming van de betalingsverplichtingen door gedaagde ontbonden per 19 augustus 2009.

3. Het geschil

3.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van een bedrag van EUR 1.011,95 met rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Gedaagde heeft met eiseres dan wel diens rechtsvoorganger een gecombineerd telefoon- internetabonnement afgesloten. De looptijd van de overeenkomst bedroeg 24 maanden. Onderdeel van de overeenkomst was tevens dat eiseres aan gedaagde een laptop ter beschikking zou stellen. Gedaagde beroept zich erop dat de aansluiting door fouten welke voor rekening van eiseres komen pas twee weken na 19 november 2008 operationeel werd, terwijl eiseres al vanaf 19 november 2008 factureert en dat de laptop niet door eiseres ter beschikking van gedaagde is gesteld. Reden voor gedaagde om de met eiseres gesloten overeenkomst te ontbinden. Gedaagde legt bij dupliek producties over waaruit blijkt dat de betreffende laptop welke in opdracht van eiseres door UPS bij gedaagde bezorgd zou moeten worden nooit bij gedaagde is afgeleverd.

4.2. Eiseres erkent dat er aanvankelijk problemen waren met de aansluiting van gedaagde. Dit probleem is volgens eiseres door gedaagde zelf, met hulp van eiseres, opgelost. De laptop is volgens eiseres door Paradigit geleverd en door UPS afgegeven op een adres in Echt. De wijziging van het afleveradres gaat volgens eiseres buiten haar om. Eiseres stelt zich op het standpunt dat het op de weg van gedaagde had gelegen om een claim bij UPS in te dienen nu blijkt dat de laptop is zoekgeraakt bij UPS. Naar de mening van eiseres staat vast dat een overeenkomst voor de duur van 2 jaar is afgesloten en dat de laptop is afgeleverd te Echt.

4.3. Door eiseres wordt erkend dat er aanvankelijk problemen waren met de aansluiting van gedaagde en hij de eerste weken geen gebruik heeft kunnen maken van de aansluiting. Ook staat vast dat de laptop welke onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet door eiseres ter beschikking van gedaagde is gesteld. Eiseres is hiermee tekort gekomen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Deze wanprestatie is van dien aard dat zij een ontbinding van de overeenkomst, zoals door gedaagde aan eiseres per brief van 23 januari 2009 medegedeeld, rechtvaardigt. De stelling van eiseres dat het op de weg van gedaagde had gelegen een claim bij UPS in te dienen gaat niet op. Eiseres is zelf aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen. Eiseres stelt weliswaar dat gedaagde in december 2008 en januari 2009 gebruik heeft gemaakt van de aansluiting, hetgeen blijkt uit de betreffende facturen. De kantonrechter is van oordeel dat dit gebruik (gesprekskosten ad EUR 1,49 en EUR 2,54) niet opweegt tegen de kosten en moeite die gedaagde heeft gehad met het operationeel krijgen van zijn aansluiting en het achterhalen waar de laptop bleef. De vordering van eiseres wordt daarom afgewezen.

4.4. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5. De beslissing

5.1. Wijst de vordering af.

5.2. Veroordeelt eiseres in de proceskosten aan de zijde van gedaagde geval┬Člen en tot aan dit vonnis begroot op EUR 50,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.R. Soutendijk, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 25 mei 2010 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: HMUI

mlzr: