Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BJ9360

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
01-10-2009
Datum publicatie
06-10-2009
Zaaknummer
04/401416-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Aanwijzing Snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers Staatscourant 8 september 2006, nr. 175"

kalibratie is ijking. Slijtage motorbanden van invloed op ijking?

Wetsverwijzingen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 21
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2009/118
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

SECTOR KANTON, LOCATIE VENLO

Parketnummer : 04/401416-08

uitspraak d.d. : 1 oktober 2009

TEGENSPRAAK

VONNIS

van de kantonrechter te Venlo,

in de strafzaak tegen:

naam : [verdachte]

voornamen : [voornamen verdachte]

geboren op : [geboortedatum] 1989

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn vader [vader verdachte], die door hem tot gemachtigde wordt gesteld.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting op 6 augustus 2009 en 17 september 2009.

2. De vordering van de Officier van Justitie

De Officier van Justitie heeft gevorderd dat de kantonrechter zal bewezen verklaren hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd en de verdachte zal veroordelen tot een geldboete van EUR 480,00, bij niet betaling en geen verhaal te vervangen door 9 dagen hechtenis.

3. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 6 augustus 2008 te Beringe, in elk geval in de gemeente Helden, buiten de bebouwde kom, als bestuurder van een motorvoertuig (motorfiets) op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, Noorderbaan N275, niet zijnde een autoweg of autosnelweg, heeft gereden met een snelheid van ongeveer

131 kilometer per uur, in elk geval de aldaar toegestane maximumsnelheid van

80 kilometer per uur met meer dan 30 kilometer per uur heeft overschreden;

art. 21 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

4. Overwegingen met betrekking tot het bewijs

4.1. De gemachtigde heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde feit. De kantonrechter verwijst naar beide pleitnota’s.

4.2. De kantonrechter overweegt dat voor bewezenverklaring van het tenlaste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen moeten worden:

Plaats en tijd van de verweten gedraging

De verweten gedraging zelf

De toerekening aan verdachte.

4.3. De kantonrechter baseert de bewijsmiddelen op de ambtsedige processen-verbaal:

- Een dossiernummer PL2391/08-004856, sluitingsdatum 31 oktober 2008, met daarin een proces-verbaal invordering rijbewijs met mutatienummer PL2300/08-095076 d.d. 12 augustus 2008, het proces-verbaal van verhoor met mutatienummer PL2391/08-095076 d.d. 7 augustus 2008 en een ambtelijk verslag

- Aanvullend proces-verbaal 2009031905-1 d.d. 20 april 2009

- Aanvullend proces-verbaal 2009031905-1 d.d. 7 mei 2009.

Daaruit blijkt het volgende en overweegt de kantonrechter daaromtrent:

4.3.1. De verweten gedraging is gepleegd op of omstreeks 6 augustus 2008.

4.3.2. De verweten gedraging vond plaats te Beringe, gemeente Helden.

4.3.3. De verweten gedraging vond plaats op de Noorderbaan, het gedeelte daarvan dat zich buiten de bebouwde kom van Beringe bevindt, alwaar een maximumsnelheid van 80 km per uur is toegestaan voor motorrijtuigen. Het verweer dat de Noorderbaan doorloopt in de Ninnesweg in de bebouwde kom (waar een maximumsnelheid van 50 km per uur is toegestaan) snijdt geen hout.

4.3.4. De verweten gedraging werd begaan met een motorrijtuig, bestuurd door de verdachte.

4.3.5. De bevoegde opsporingsambtenaar (zelf en alleen rijdende op zijn onopvallende politiemotor) had een redelijke verdenking van een strafbare gedraging door de bestuurder van het motorrijtuig gelet op de door de opsporingsambtenaar visueel waargenomen nadering. Daarbij is niet relevant hoe de opsporingsambtenaar de naderende snelheid ziet, maar dat hij de bovenmatige snelheid afleidt uit de nadering.

4.3.6. De opsporingsambtenaar heeft de verdachte gevolgd over een lengte van

400 meter.

4.3.7. De opsporingsambtenaar heeft vastgesteld dat over de meetafstand de door de verdachte bestuurde motor een snelheid van (ongecorrigeerd) 140 km per uur reed. De snelheidsovertreding kan niet met behulp van een boordsnelheidsmeter van een dienstvoertuig van de politie op directe wijze worden vastgesteld, maar wordt afgeleid van de met het dienstvoertuig gereden snelheid. De opsporingsambtenaar heeft vastgesteld dat de naald in de display van zijn motorfiets 140 km per uur aangaf. De kantonrechter gaat uit van de juistheid van deze meting en de afleiding daarvan.

4.3.8. Volgens de ijktabel van de politiemotor bedraagt dan de snelheid 136 km per uur.

4.3.9. De kantonrechter stelt vast dat het woord “geijkt” in de Aanwijzing Snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers Staatscourant 8 september 2006, nr. 175, wordt gebruikt terwijl “formeel sprake is van een gekalibreerde snelheidsmeter” (noot 4 bij genoemde Aanwijzing). De kantonrechter overweegt dat kalibreren is het op schaalverdelingen ijken, het bij vergelijking met de standaard bevonden zijn van vereiste hoedanigheden. Dat er door een particuliere instantie wordt gekalibreerd maakt die kalibratie niet minder. Dit leidt ertoe dat – anders dan de verdachte aanvoert – de kalibratie wel degelijk zo is dat een gemeten snelheid van 140 km per uur overeenstemt met een gecorrigeerde snelheid van 136 km per uur.

4.3.10. De verdachte voert aan dat slijtage van de banden van de politiemotor van invloed is op de kalibratie zodat er twijfel is of de kalibratie nog gold op de dag van de verweten overtreding. De kantonrechter overweegt daaromtrent dat de genoemde Aanwijzing niet zodanig strikt behoeft te worden uitgelegd dat de kalibratie / ijking alleen geldig is met een band met één bepaalde vastgelegde oppervlakte / breedte / profiel. De kantonrechter verwerpt het verweer.

4.4. De kantonrechter is op grond hiervan van oordeel dat de aan verdachte verweten snelheidsovertreding aldus wettig en overtuigend bewezen moet worden. Hieraan kan niet afdoen wat door of namens verdachte meer of anders naar voren is gebracht.

4.5. Bewezenverklaring

De kantonrechter acht bewezen dat verdachte op 6 augustus 2008 in de gemeente Helden buiten de bebouwde kom, als bestuurder van een motorvoertuig (motorfiets) op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Noorderbaan N275 te Beringe, niet zijnde een autoweg of autosnelweg, heeft gereden met een snelheid van ongeveer 131 kilometer per uur.

4.6. De kantonrechter acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

4.7. Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op de overtreding:

overtreding van artikel 21, aanhef en onder a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

4.8. Strafbaarheid

De kantonrechter acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

4.9. Strafmotivering

De kantonrechter heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dat feit is begaan. De kantonrechter heeft zich bij het bepalen van de straf mede laten leiden door de in dezen voor het openbaar ministerie geldende "Richtlijn voor strafvordering, tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften".

Toepassing van wetsartikelen

De kantonrechter let op de artikelen 23, 24, 24c en 63 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 177 en 178 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 21 en 92 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

BESLISSING

De uitspraak

DE KANTONRECHTER

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van EUR 480,00;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van 9 dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

Dit vonnis is aldus gewezen door mr. O.M. de Lange, in tegenwoordigheid van M.G.P. Gielen als griffier ter openbare terechtzitting op 1 oktober 2009.