Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BI4889

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
14-05-2009
Datum publicatie
26-05-2009
Zaaknummer
RC 08/436
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet tarieven in strafzaken, vergoeding voor tijdverzuim.Degene die voldoet aan een oproeping om als getuige voor een rechter te verschijnen en daardoor aan de rechtsbedeling zijn tijd geeft, heeft aanspraak op een redelijke vergoeding voor dat tijdverzuim.Uit de mogelijkheid die de wetgever biedt om tegen een beschikking van de griffier bezwaar in te dienen, leidt de voorzieningenrechter af dat de rechter de bevoegdheid heeft een beschikking van de griffier als de onderhavige te toetsen aan de vraag of de toegekende vergoeding in het specifieke geval als redelijk is aan te merken. Een andere opvatting over die toetsing zou alle betekenis aan de bezwaarmogelijkheid ontnemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector strafrecht

R.C. nummer: 08/436

Beschikking van 14 mei 2009

1. De procedure

Bij beschikking van de griffier van deze rechtbank van 23 april 2009 is aan de heer [verzoeker], domicilie kiezende te [woonplaats], [postadres] (verder aangeduid als de verzoeker), een vergoeding toegekend voor reiskosten (€ 37,10) en tijdverzuim (€ 61,29) voor het verschijnen als getuige voor de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Roermond.

De verzoeker heeft tegen die beschikking op 23 april 2009 - en dus tijdig - een bezwaarschrift ingediend. De verzoeker heeft in het bezwaarschrift niet de wens te kennen gegeven gehoord te worden, zodat op het bezwaar zonder mondelinge behandeling zal worden beslist.

2. De beoordeling

2.1. In zijn bezwaarschrift geeft de verzoeker aan de vergoeding niet toereikend te vinden gelet op zijn onderneming en het normaliter door hem genoten uurloon.

2.2. Gezien de door de verzoeker gegeven motivering gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat het bezwaar zich richt tegen de vergoeding voor tijdverzuim en niet tegen de vergoeding voor reiskosten.

2.3. De Memorie van Toelichting op de Wet tarieven in strafzaken gaat ervan uit dat degene die voldoet aan een oproeping (in dit geval om als getuige voor een rechter te verschijnen) en daardoor aan de rechtsbedeling zijn tijd geeft, aanspraak heeft op een redelijke vergoeding voor dat tijdverzuim. Uit de mogelijkheid die de wetgever biedt om tegen een beschikking van de griffier bezwaar in te dienen, leidt de voorzieningenrechter af dat de rechter de bevoegdheid heeft een beschikking van de griffier als de onderhavige te toetsen aan de vraag of de toegekende vergoeding in het specifieke geval als redelijk is aan te merken. Een andere opvatting over die toetsing zou alle betekenis aan de bezwaarmogelijkheid ontnemen.

2.4. Bij de vaststelling van een redelijke vergoeding dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter enerzijds rekening te worden gehouden met de daadwerkelijke negatieve inkomsten, die het gevolg zijn van loonderving en anderzijds met de burgerschapsplicht om als getuige in het algemeen belang er aan mee te werken dat een strafproces zijn loop kan hebben. Op grond hiervan en op basis van de overgelegde stukken, waaruit geen exacte inkomstenderving van verzoeker blijkt, acht de voorzieningenrechter de hierna vermelde vergoeding redelijk en zal die toekennen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. kent aan de verzoeker ter zake van tijdverzuim om als getuige in een strafzaak voor de rechter-commissaris te verschijnen een bedrag toe van € 250,00;

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J.M. Boogaard-Derix en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2009.

lghc