Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BI4465

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
19-05-2009
Datum publicatie
20-05-2009
Zaaknummer
233976 \ CV EXPL 09-563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vereenzelviging rechtspersonen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 233976 \ CV EXPL 09-563

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 10 maart 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lumar B.V.,

gevestigd te 5961 PT Horst aan de Energiestraat 4,

eiseres,

gemachtigde: mr. L.J.M.G. Kunzeler,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peeten Installatietechniek B.V., gevestigd te 5995 BJ Kessel aan de Molenstraat 40,

gedaagde,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:

- de inleidende dagvaarding met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek met producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van een bedrag van EUR 4.655,27, te vermeerderen met rente en proceskosten. Eiseres legt - kort samengevat - het volgende aan haar vordering ten grondslag:

2.2. Eiseres heeft aan gedaagde machines en/of materialen verhuurd. Voor de verhuur van die machines heeft eiseres facturen aan gedaagde verzonden. Gedaagde heeft twaalf facturen ten bedrage van in totaal EUR 3.860,26 onbetaald gelaten. Naast genoemd factuurbedrag vordert eiseres de contractuele rente, die tot 6 september 2008 EUR 221,97 bedraagt, en EUR 579,04 aan buitengerechtelijke incassokosten.

2.3. Gedaagde heeft verweer gevoerd. Zij stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat zij ten onrechte is gedagvaard. De contractspartij van eiseres was namelijk Peeten B.V., aldus gedaagde. Peeten B.V. en gedaagde - Peeten Installatietechniek B.V. - zijn twee aparte vennootschappen met beide een ander Kamer van Koophandel-inschrijfnummer.

3. De overige stellingen van partijen

3.1. De verdere inhoud van de door partijen geponeerde stellingen en van de daarbij in het geding gebrachte producties beschouwt de kantonrechter als hier herhaald en ingelast.

Voor zover van belang zullen die stellingen hieronder nog aan de orde komen.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Beantwoord dient te worden de vraag of eiseres de juiste contractspartij heeft gedagvaard. De kantonrechter overweegt hiertoe het volgende.

4.2. Eiseres heeft als bijlage 5 bij repliek kopieën overgelegd van de 12 facturen waarvan zij thans betaling vordert. Deze facturen zijn alle geadresseerd aan ‘Peeten BV Installatietechniek’, Molenstraat 40, 5995 BJ Kessel. De facturen dateren van februari, maart, april, mei en juni 2008. Volgens eiseres gaat het hier om facturen gericht aan gedaagde, Peeten Installatietechniek BV, terwijl gedaagde - bij dupliek - stelt dat de contractspartij van eiseres te allen tijde Peeten BV is geweest. Peeten BV Installatietechniek (Peeten BV) is iets anders dan Peeten Installatietechniek BV (gedaagde), aldus gedaagde. Gedaagde voert bij dupliek nog aan dat zij pas sinds 11 maart 2008 bestaat en dat de als bijlage 5 bij repliek overgelegde facturen dateren vanaf 7 februari 2008 en als debiteurennummer op alle facturen 25573 vermeld staat, welk nummer verwijst naar Peeten BV, aldus gedaagde.

4.3. Eiseres heeft als producties 8 en 9 bij repliek een tweetal opdrachten van respectievelijk 23 april 2008 en 26 juni 2008 overgelegd afkomstig van ‘Peeten BV Installatietechniek’. Bij dupliek stelt gedaagde dat deze opdrachten van Peeten BV afkomstig zijn; het op de opdracht vermelde KvK-nummer is immers van Peeten BV, zoals blijkt uit de als bijlage 2 bij dupliek overgelegde uittreksels van de Kamer van Koophandel.

4.4. De kantonrechter acht het voor de beoordeling van het geschil van belang eiseres in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over hetgeen gedaagde bij dupliek nog heeft aangevoerd. Daarbij dient eiseres met name in te gaan op de hierboven onder de punten 4.2. en 4.3. vermelde verweren van gedaagde.

4.5. De kantonrechter houdt in afwachting hiervan iedere verdere beslissing aan.

5. De beslissing

5.1. Verwijst de zaak naar de rol van 7 april 2009 voor akte zijdens eiseres, teneinde zich over het door gedaagde bij dupliek gevoerde verweer uit te laten.

5.2. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 10 maart 2009 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: em

coll:

mlzr: