Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BI2797

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
06-05-2009
Zaaknummer
92990 / JE RK 09-452
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Hoewel aan de wettelijke vereisten voor een machtiging tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is voldaan, zal het verzoek desondanks worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

Zaak-/rolnummer: 92990 / JE RK 09-452

Beschikking van 29 april 2009 betreffende een jeugdbeschermingsmaatregel

in de zaak van

[minderjarige], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1992, hierna te noemen de minderjarige.

De kinderrechter merkt naast de minderjarige en verzoeker als belanghebbende aan:

- [de moeder],

wonende te [adres moeder].

Het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de moeder, [de moeder].

1. Het verloop van de procedure

1.1. De minderjarige is ondertoezicht gesteld van de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, mede kantoorhoudende te Roermond. De ondertoezichtstelling loopt tot 4 september 2009.

1.2. De voornoemde stichting heeft op 6 april 2009 een verzoekschrift met bijlage(n) ingediend, strekkende tot verlening van een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg van voornoemde minderjarige.

1.3. Het plan van aanpak en het verslag van het verloop van de ondertoezichtstelling, alsmede het indicatiebesluit zijn bij het verzoekschrift overgelegd.

1.4. De machtiging tot uithuisplaatsing wordt verzocht in het belang van de verzorging en de opvoeding van de minderjarige.

1.5. Aangezien de stichting machtiging heeft verzocht tot plaatsing van de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg, is aan de minderjarige als raadsman toegevoegd mr. F.A. Dronkers, advocaat te Roermond.

1.6. Op 28 april 2009 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden.

Bij de behandeling zijn verschenen:

- de minderjarige, bijgestaan door zijn raadsman mr. F.A. Dronkers,

- [de moeder], bijgestaan door haar raadsvrouw mr. N.C. Maduro,

- de gezinsvoogd, [gezinsvoogd].

2. De vaststellingen en overwegingen

2.1. Hoewel aan de wettelijke vereisten voor een machtiging tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is voldaan ziet de kinderrechter, gelet op de inhoud van de gedingstukken en in hetgeen ter zitting naar voren is gekomen geen aanleiding een machtiging tot plaatsing te verlenen. De minderjarige, die ruim 17 jaar oud is, verzet zich tegen de machtiging en vindt behandeling in een gesloten setting niet noodzakelijk. Daarnaast is er verdenking van het plegen van een ernstig strafbaar feit terzake waarvan de minderjarige voorlopig is gehecht in Het Keerpunt. Het vorenstaande leidt de kinderrechter tot de conclusie dat, gelet op de persoon van de minderjarige, het af te leggen strafrechttraject voldoende middelen heeft te bieden om het gedrag van de minderjarige desgewenst te corrigeren.

3. De beslissing

De kinderrechter

3.1. wijst af het verzoek tot plaatsing van de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg;

3.2. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.C.G. Brants, kinderrechter, en ter openbare terechtzitting van 29 april 2009 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze uitspraak is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening van de uitspraak of nadat de uitspraak hun op andere wijze bekend is geworden.