Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BH4757

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
04-03-2009
Datum publicatie
05-03-2009
Zaaknummer
04/861039-05 en 04/870007-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Politie legt via email contact met aanbieder gestolen goederen op internet.

Naar het oordeel van de politierechter is er sprake van pseudokoop.

Aan het ten onrechte ontbreken van een daartoe strekkend bevel ex artikel 126i lid 3 Sv verbindt de politierechter geen gevolgen, nu verdachte niet in zijn belangen is geschaad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Parketnummer : 04/861039-05 en 04/870007-06

uitspraak d.d. : 4 maart 2009

TEGENSPRAAK

VONNIS

van de politierechter te Roermond,

in de zaak tegen:

naam : [naam]

voornamen : [voornamen]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

1. Het onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 februari 2009.

2. De tenlastelegging

De verdachte staat in de zaak met parketnummer 04/861039-05 terecht ter zake dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 9 oktober 2005 tot en met 8 november 2005

in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland,

- een slijpmachine, merk Bosch, type GWS24-230JBV en/of

- een gereedschapsaccu, merk Dewalt, type DC410 en/of

- een boormachine, merk Metabo, type SBE850 en/of

- een schuurmachine, merk Festo, type DS400EQ

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij

ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen

wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het door misdrijf

verkregen goederen betrof;

(art. 416 jo 417BIS Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 8 november 2005,

in de gemeente(n) Breda en/of Venlo, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander, althans alleen,

- een voorwerp, te weten geldbedragen tot een totaalbedrag van EURO 27.429,06,

in elk geval een hoeveelheid geld, heeft verworven en/of voorhanden heeft

gehad en/of

- een voorwerp, te weten een personenauto, merk Citroen, gekentekend [kenteken],

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft omgezet, althans van een

voorwerp, te weten een personenauto, merk Citroen, gekentekend [kenteken],

gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij en/of zijn mededader wist(en) dat dat geld en/of die personenauto,

geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit

enig misdrijf;

(art. 420bis Wetboek van Strafrecht)

Tenlastelegging bij gevoegde verdachte met parketnummer: 870007-06

1.

hij in of omstreeks de periode van 31 januari 2003 tot en met 1 maart 2004 in

de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met

[medeverdachte], althans alleen, meermalen althans eenmaal, (telkens) een

hem, verdachte, ter uitvoering van de bij of krachtens de Algemene

bijstandswet gegeven voorschriften toegezonden of uitgereikt formulier met het

opschrift "Informatieformulier Abw", zijnde dit formulier een geschrift dat

(telkens) bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft

opgemaakt of vervalst, hierin bestaande dat hij, verdachte en/of zijn

mededader, valselijk op dat formulier hebben/heeft opgegeven dat hij,

verdachte en/of zijn mededader, in de periode waarop dat formulier betrekking

had, zakelijk weergegeven,

geen inkomsten uit arbeid en/of andere inkomsten had(den) ontvangen

en (vervolgens) dat formulier voor waar hebben/heeft ondertekend, een en ander

(telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken

of door anderen te doen gebruiken;

Art. 225 van het Wetboek van Strafrecht.

2.

hij in of omstreeks de periode van 31 maart 2004 tot en met 30 september

2005 in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging

met [medeverdachte], althans alleen, meermalen althans eenmaal, (telkens)

een hem, verdachte, ter uitvoering van de bij of krachtens de Algemene

bijstandswet en/of de Wet Werk en Bijstand gegeven voorschriften toegezonden

of uitgereikt formulier met het opschrift "Informatieformulier Abw" en/of

"Informatieformulier WWB", zijnde dit formulier een geschrift dat (telkens)

bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of

vervalst, hierin bestaande dat hij, verdachte en/of zijn mededader, valselijk

op dat formulier hebben/heeft opgegeven dat hij, verdachte en/of zijn

mededader, in de periode waarop dat formulier betrekking had, zakelijk

weergegeven,

geen inkomsten uit arbeid en/of andere inkomsten had(den) ontvangen

en (vervolgens) dat formulier voor waar hebben/heeft ondertekend, een en ander

(telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken

of door anderen te doen gebruiken;

Art. 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de politierechter verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

3. De geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

4. De bevoegdheid van de politierechter

Krachtens de wettelijke bepalingen is de politierechter bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

5. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. De officier van justitie kan dus in de vervolging worden ontvangen.

6. Schorsing der vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

7. Bewezenverklaring

7.1. Standpunten officier van jusititie en verdediging

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 18 februari 2009 gevorderd dat

alle ten laste gelegde feiten bewezen zullen worden verklaard.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat er met betrekking tot de tenlastegelegde heling er sprake is geweest van pseudokoop terwijl daarvoor niet de formaliteiten van artikel 126i Wetboek van Strafvordering (Sv) in acht genomen zijn. Dit dient te leiden tot bewijsuitsluiting, zodat verdachte van de heling, het witwassen en de sociale zekerheidsfraude vrijgesproken dient te worden.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van pseudokoop daar de verbalisanten nimmer de bedoeling hebben gehad daadwerkelijk spullen te kopen, en enkel de emailcontacten met verdachte hebben gehad teneinde de identiteit van verdachte te achterhalen. Dit laatste valt gewoon onder de opsporingsbevoegdheden van de verbalisanten.

Met betrekking tot de tenlastegelegde heling en het witwassen heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat verdachte weliswaar handelde in tweede hands gereedschap, maar dat niet uit het dossier blijkt dat dit grotendeels gestolen gereedschap was. Verdachte kocht ook regelmatig gereedschap in op allerlei (rommel) markten. Dit laatste blijkt voorts uit de omstandigheid dat van het vele onder verdachte inbeslaggenomen gereedschap slechts enkele stukken zijn te herleiden tot een aangifte van diefstal.

Nu er geen bewijs is voor de stelling dat verdachte handelde in gestolen gereedschap, is er ook geen bewijs voor het witwassen.

Met betrekking tot dit laatste voert de officier van justitie aan dat los van de vraag of de inkomsten van verdachte nu afkomstig zijn van handel in gestolen goederen dan wel eerlijke handel in tweede hands goederen, verdachte de inkomsten hieruit heeft laten lopen via de bankrekening van de dochter van zijn echtgenote teneinde die buiten het zicht van de gemeentelijke sociale dienst (GSD) en daarmee ook te fiscus te houden.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008 (LJN BD2774 NJ 2009/94) volgt dat het hebben van gelden die buiten het zicht van de fiscus gehouden worden maakt dat er sprake is van witwassen.

Met betrekking tot de sociale zekerheidsfraude heeft de verdediging geheel subsidiair opgemerkt dat deze bewezen kan worden geacht.

7.2. Overwegingen politierechter

De vindplaatsvermeldingen, voorkomend in de opgenomen motivering van de bewezenverklaring, verwijzen naar de doorlopende paginanummering van de ‘print van scan 03-02-2006 van origineel’, van het in de wettelijke vorm door de Regiopolitie Limburg-Noord, District Venray, BPZ BEH Horst opgemaakt proces-verbaal, dossiernummer PL2350/05-006206, gedateerd 10 januari 2006 en de daarbij behorende bijlagen.

Pseudokoop

Met betrekking tot de vraag of er in dezen sprake is van pseudokoop of niet overweegt de politierechter het navolgende.

Verdachte wordt onder meer verdacht van heling van gestolen gereedschap.

De zaak is gaan rollen toen een benadeelde van een diefstal van een partij gereedschap op Marktplaats.nl ging zoeken naar vervanging en constateerde dat zijn eigen, onlangs gestolen, gereedschap op deze site aangeboden werd. Naar aanleiding van deze melding heeft een verbalisant via een email contact gelegd met de aanbieder van de gestolen Metabo boorhamer. In een eerste mail van 31 oktober 2005 heeft de verbalisant gemeld dat hij de Metabo boorhamer wil overnemen voor een bedrag van 95 Euro. Verdachte bevestigt deze koop en geeft zijn adres en telefoonnummer door. Diezelfde dag meldt verdachte dat hij de boorhamer toch al aan een ander heeft verkocht.

Op 7 november 2005 reageert de verbalisant wederom per email op een advertentie op Marktplaats.nl. Hij meldt dat hij na het mislopen van de Metabo thans de Bosch graag wil overnemen en dat hij contant zal betalen. Vervolgens wordt er telefonisch een afspraak gemaakt voor de volgende dag op het adres van verdachte. Daar aangekomen, vergezeld van geüniformeerde collega’s, wordt verdachte aangehouden ter zake van heling.

Met de verdediging is de politierechter in de lijn van Hoge Raad 30 september 2003 (LJN AF7331, NJ 2004/84) van oordeel dat op grond van de wetsgeschiedenis van artikel 126i Sv moet worden aangenomen dat het niet tot een concrete aflevering van goederen aan en afname daarvan door de opsporingsambtenaar behoeft te zijn gekomen, wil er sprake zijn van pseudokoop zoals bedoeld in dat artikel. Onder pseudokoop moet dus ook worden verstaan de situatie waarin de opsporingsambtenaar voorwendt goederen te willen afnemen en tot afspraken komt met de verdachte strekkende tot aankoop en aflevering van goederen, zulks met de bedoeling in te grijpen op het moment dat de verdachte tot aflevering overgaat.

De gang van zaken zoals hierboven omschreven kan dan ook bezwaarlijk anders gezien worden dan als pseudokoop in de zin van artikel 126i Sv. Dit brengt met zich mee dat de officier van justitie een schriftelijk bevel had moeten afgeven dat voldeed aan de voorschriften van artikel 126i lid 3 Sv. Dit laatste is in de onderhavige zaak ten onrechte niet geschied. Wel hebben de verbalisanten vooraf overleg gevoerd met de officier van justitie en toestemming verkregen om via de email contact te leggen met verdachte.

Vervolgens komt de vraag aan de orde welke gevolgen verbonden dienen te worden aan het ontbreken van een schriftelijk bevel zoals bedoeld in artikel 126i Sv.

Het ontbreken van het schriftelijk bevel is een vormverzuim dat niet meer kan worden hersteld. Bij de beantwoording van de vraag welke gevolgen aan dit onherstelbaar vormverzuim dienen te worden verbonden zal de politierechter conform het bepaalde in artikel 359a Sv nagaan welk belang het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.

Uit de wetgeschiedenis blijkt dat de wetgever er voor heeft gekozen de pseudokoop alleen te laten plaatsvinden op bevel van de officier van justitie, omdat het aan de officier van justitie is om te beoordelen of het belang van de opsporing bij de hantering van deze bevoegdheid opweegt tegen de risico’s die daaraan verbonden zijn en de inbreuk op de rechtsorde die met deze bevoegdheid gepaard kan gaan. (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 403, nr. 3 p. 33)

Feit is dat in deze zaak de opsporingsambtenaren met de officier van justitie hebben overlegd en van deze toestemming hebben gekregen via email contact te leggen met de aanbieder van de gestolen goederen. Hieruit volgt dat de in de wetsgeschiedenis bedoelde toets door de officier van justitie wel heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft de verbalisant met enkele emails contact gelegd met verdachte, waardoor diens identiteit kon worden achterhaald en deze vervolgens kon worden aangehouden. Door deze handelingen van de verbalisant is er geen enkele inbreuk op de rechtsorde gemaakt.

De politierechter is dan ook van oordeel dat, nu er wel een voorafgaande toets door de officier van justitie heeft plaatsgevonden én er enkel een kort email verkeer is geweest met de bedoeling de identiteit van verdachte te achterhalen, verdachte door het ontbreken van een schriftelijke vastlegging van voormelde toestemming van de officier van justitie door middel van het in artikel 126i bedoelde bevel, niet in zijn belangen is geschaad.

Gelet op het voorstaande is de politierechter van oordeel dat de enkele constatering dat er sprake is geweest van een vormverzuim volstaat en dat verdere compensatie zoals bedoeld in artikel 359a lid 1 Sv niet aangewezen is.

Witwassen

Met betrekking tot het witwassen overweegt de politierechter dat uit het dossier blijkt dat verdachte gedurende lange tijd gereedschap te koop aanbood via Marktplaats.nl en de inkomsten daarvan liet lopen via de bankrekening van de dochter van zijn vrouw. De stelling van verdachte ter terechtzitting dat dit was omdat hij zelf niet kon internetbankieren acht de politierechter niet geloofwaardig.

Verdachte maakte immers wel gebruik van internet om zijn waren aan de man te brengen en ook de dochter van zijn echtgenote heeft verklaard dat zij haar rekening ter beschikking stelde zodat de inkomsten niet ter kennis van de GSD zouden komen.

Naar het oordeel van de politierechter volgt hieruit dat verdachte de gelden niet alleen niet verantwoord heeft aan de GSD maar ook niet aan de fiscus, hetgeen in lijn van het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008 (LJN BD2774 NJ 2009/94) maakt dat verdachte zich daardoor heeft schuldig gemaakt aan witwassen in de zin van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Alhoewel het voor de hand ligt dat ook de Citroën betaald is met gelden afkomstig uit de handel van (al dan niet gestolen) tweede hands gereedschap, heeft verdachte aangevoerd dat hij deze bekostigd heeft door middel van een nabetaling van de GSD en de ziektekostenverzekeraar. Hoewel deze verklaring te denken geeft, heeft de politie geen enkel nader onderzoek gedaan naar aanleiding van deze verklaring. Nu derhalve niet is uit te sluiten dat de verklaring van verdachte met betrekking tot de Citroën aannemelijk is, zal de politierechter verdachte van dit onderdeel vrijspreken.

Heling

Verdachte heeft bij de politie over de herkomst van het bij hem aangetroffen gereedschap dat hij achteraf gezien (van een deel van het gereedschap) wel moet zeggen dat er een luchtje aan zat.

Voorts geeft hij aan dat hij niet durft te zeggen van wie hij dat gereedschap heeft gekocht uit angst van represailles (pagina 133 en 134).

Daarnaast heeft verdachte aangegeven (zie proces-verbaal van bevindingen pagina 99) dat hij al anderhalf jaar lang van een Poolse man die hij kent als “[poolse man]” partijen van 6 tot 12 stuks elektrisch gereedschap kocht, dat deze [poolse man] altijd in gezelschap was van een bodyguard-type, en dat hij deze [poolse man] iedere week trof.

De politierechter leidt uit voorgaande in onderling verband en samenhang gezien af dat verdachte wist dat de handel die hij van die [poolse man] kocht niet eerlijk was. Verdachte heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan opzetheling van de in de tenlastelegging genoemde gereedschappen.

De politierechter is van oordeel dat de in de zaak met parketnummer 04/861039-05 tenlastegelegde heling (feit 1) en witwassen (feit 2) wettig en overtuigend bewezen zijn.

Gelet voorts op de aangiftes van diefstal betreffende deze gereedschappen (pagina 173 e.v., 178 e.v. en 93 e.v.) en het aantreffen van deze gereedschappen onder verdachte, zoals blijkt uit de terzake opgemaakte kennisgeving van inbeslagneming (pagina 6, 10 en 8), acht de politierechter wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 9 oktober 2005 tot en met 8 november 2005

in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland,

- een slijpmachine, merk Bosch, type GWS24-230JBV en/of

- een gereedschapsaccu, merk Dewalt, type DC410 en/of

- een boormachine, merk Metabo, type SBE850 en/of

- een schuurmachine, merk Festo, type DS400EQ

heeft verworven, terwijl hij ten tijde van het verwerven van voornoemde goederen

wist, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

2.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 8 november 2005,

in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander,

- een voorwerp, te weten een hoeveelheid geld, heeft verworven en voorhanden heeft gehad,

terwijl hij en zijn mededader wisten dat dat geld, gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was uit enig misdrijf.

De politierechter is verder van oordeel dat de in de zaak met parketnummer 04/870007-06 tenlastegelegde sociale verzekeringsfraude (feit 1 en 2) wettig en overtuigend bewezen is.

De vindplaatsvermeldingen, voorkomend in de hieronder opgenomen motivering van de bewezenverklaring, verwijzen naar de doorlopende paginanummering van de ‘print van scan 24-03-2006 van origineel’, van het in de wettelijke vorm door de Sociale Recherche Venlo, afdeling PFZHR, opgemaakt proces-verbaal, nummer 20050816, gedateerd 17 februari 2006 en de daarbij behorende bijlagen.

Gelet op de bekennende verklaring van verdachte bij de sociale recherche (pagina 223 ev.) en de verklaring van verdachtes echtgenote ([medeverdachte]) (pagina 228 e.v.) acht de politierechter wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 31 januari 2003 tot en met 1 maart 2004 in

de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met

[medeverdachte], meermalen telkens een hem, verdachte, ter uitvoering van de bij of krachtens de Algemene bijstandswet gegeven voorschriften toegezonden of uitgereikt formulier met het opschrift "Informatieformulier Abw", zijnde dit formulier een geschrift dat (telkens) bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt, hierin bestaande dat hij, verdachte en zijn

mededader, valselijk op dat formulier hebben opgegeven dat hij,

verdachte en zijn mededader, in de periode waarop dat formulier betrekking

had, zakelijk weergegeven,

geen inkomsten uit arbeid en/of andere inkomsten hadden ontvangen

en vervolgens dat formulier voor waar hebben ondertekend, een en ander

telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken

of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in de periode van 31 maart 2004 tot en met 30 september 2005 in de gemeente Venlo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte], meermalen, telkens een hem, verdachte, ter uitvoering van de bij of krachtens de Algemene bijstandswet en/of de Wet Werk en Bijstand gegeven voorschriften toegezonden of uitgereikt formulier met het opschrift "Informatieformulier Abw" en/of

"Informatieformulier WWB", zijnde dit formulier een geschrift dat (telkens)

bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of

vervalst, hierin bestaande dat hij, verdachte en zijn mededader, valselijk

op dat formulier hebben opgegeven dat hij, verdachte en zijn

mededader, in de periode waarop dat formulier betrekking had, zakelijk

weergegeven,

geen inkomsten uit arbeid en/of andere inkomsten hadden ontvangen

en vervolgens dat formulier voor waar hebben ondertekend, een en ander

telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken

of door anderen te doen gebruiken.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen verklaard, is naar het oordeel van de politierechter niet bewezen.

Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

8.1. Kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het ten laste van verdachte bewezenverklaarde levert op de navolgende misdrijven:

Ten aanzien van parketnummer 04/861039-05 feit 1:

Opzetheling, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van parketnummer 04/861039-05 feit 2:

Medeplegen van witwassen.

Ten aanzien van parketnummer 04/870007-06 feit 1:

Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van parketnummer 04/870007-06 feit 2:

Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Het misdrijf parketnummer 04/861039-05 feit 1 is strafbaar gesteld bij artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht.

Het misdrijf parketnummer 04/861039-05 feit 2 is strafbaar gesteld bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

De misdrijven parketnummer 04/870007-06 feit 1 en 2 zijn strafbaar gesteld bij artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

9. De strafbaarheid van verdachte

De verdachte is strafbaar voor het bewezenverklaarde nu niet is gebleken van enige omstandigheid die verdachtes strafbaarheid opheft.

10. De straffen en/of maatregelen

De officier van justitie heeft bij gelegenheid van de terechtzitting op 18 februari 2009 met betrekking tot de op te leggen straf gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaren.

De raadsman heeft ten aanzien van de gevorderde straf opgemerkt, voor zover tot een bewezenverklaring is gekomen, dat de politierechter bij het bepalen van een straf rekening zal houden met het tijdsverloop.

De politierechter overweegt dat verdachte, gedurende meerdere jaren een regelmatige stroom van inkomsten heeft gehad die hij niet verantwoord heeft aan de sociale dienst. Dit gedrag is zeer kwalijk te meer indien daarbij wordt betrokken de omstandigheid dat verdachte al eerder voor uitkeringsfraude is veroordeeld.

De Algemene bijstandswet is gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Deze bestaat eruit dat burgers door middel van betaling van belastingen een financiële bijdrage leveren teneinde diegenen die niet in staat zijn inkomsten te vergaren en die geen beroep kunnen doen op een andersoortige uitkering, te verzekeren van een bestaansminimum. Het profiteren van uitkeringsfraude als de onderhavige leidt tot een verminderd maatschappelijk draagvlak voor het bijdragen aan deze inkomenssteun. Degenen die daadwerkelijk op die inkomenssteun zijn aangewezen, kunnen daarvan de dupe worden.

Gelet hierop zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een passende bestraffing zijn. Gelet echter op het tijdsverloop in deze zaak (ruim drie jaar) en de leeftijd en de onzekere gezondheidstoestand van verdachte, zal de politierechter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De politierechter is van oordeel dat een taakstraf in de vorm van een werkstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, een gepaste bestraffing vormt en in dit geval een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

De rechtbank zal het aantal te werken uren onbetaalde arbeid stellen op 200 en bevelen dat, voor het geval de taakstraf niet naar behoren wordt verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen.

De politierechter is van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf van enkel 3 maanden, zoals geëist door de officier van justitie onvoldoende de ernst van de bewezenverklaarde feiten tot uitdrukking brengt.

De politierechter zal dan ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opleggen.

Met oplegging, daar naast, van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wordt voorts enerzijds de ernst van het bewezenverklaarde tot uitdrukking gebracht, en anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Inbeslaggenomen goederen

De politierechter zal de navolgende inbeslaggenomen voorwerpen teruggeven aan verdachte:

05-006206 25 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

HITACHI G18SE

serienr: 5080108

05-006206 26 1.00 STK Cirkelzaag Kl:blauw

MAKITA 5900BR

serienr: 16528E

05-006206 28 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO BHE6011

serienr: 06011000

05-006206 29 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO SBE100

05-006206 30 1.00 STK Schuurpapier Kl:groen

BLACK&DECKER KA290

schuurmachine

05-006206 31 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:Blauw

BOSCH 6ST60PBE

serienr: 601581503

05-006206 32 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA accu

05-006206 33 1.00 STK Acculader Kl:blauw

MAKITA DC1439

serienr: 995

05-006206 34 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI DH22VTB

serienr: 110581

05-006206 35 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:groen

HITACHI CJ65VRG

05-006206 37 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

BLACK&DECKER K6100

05-006206 38 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6221D

serienr: 058625K97

05-006206 39 1.00 STK Slagmoersleutel Kl:blauw

MAKITA 6915D

in blauw koffer met 2e accu en lader

05-006206 40 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

FANTOM

in groen koffer - ratel en verlengstuk ontbreekt

05-006206 41 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6227D

accuboormachine

05-006206 42 1.00 STK Koffer Kl:zwart

METABO

leeg zwart Metabo koffer

05-006206 43 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA HR2410

serienr: 49725, in blauw makita koffer

05-006206 44 1.00 STK Tondeuse Kl:groen

LINCO 13002 TD

serienr: 9760619

05-006206 45 1.00 STK Cirkelzaag Kl:zwart

METABO E16785

serienr: 01677000

05-006206 46 1.00 STK Schuurpapier Kl:groen

KINZO 25C315

serienr: 7067981999, driehoekig schuurblad

05-006206 47 1.00 STK Verfstripper Kl:groen

BOSCH PSR9.6VES

serienr: 961203787

05-006206 48 1.00 STK Gereedschap Kl:blauw

MAKITA 1100

serienr: 179517E, schaafmachine

05-006206 49 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:blauw

BLACK&DECKER

05-006206 50 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI FDS10DVA

accuboormachine

05-006206 51 1.00 STK Boormachine Kl:groen

BOSCH

serienr: 603936520

05-006206 52 1.00 STK Lamp Kl:blauw

MAKITA ML902

serienr: 8581066

05-006206 54 1.00 STK Boormachine Kl:groen

BOSCH PSR9.6 VE2

05-006206 55 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER

05-006206 56 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER AST2

05-006206 58 1.00 STK Cirkelzaag Kl:blauw

BLACK&DECKER DN56

05-006206 59 1.00 STK Zaag Kl:oranje

STAYER SC205

serienr: 350290, tafelverstekzaag eigen adres

05-006206 60 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

BOSCH

serienr: 26912790

05-006206 61 1.00 STK Betonschaar Kl:rood

600/24"

05-006206 62 1.00 STK Betonschaar Kl:rood

CAP 450/18"

met duitse stickers TUV

05-006206 63 1.00 STK Dopsleutelset Kl:groen

PROCOM

Cpl. doppendoos kleur groen met inhoud

05-006206 64 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6095D

serienr: 25909069610

05-006206 65 1.00 STK Koffer Kl:groen

BOSCH

leeg koffer bosch

05-006206 66 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI

serienr: 610136, in Hitachi koffer

05-006206 67 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

PROCOM

2 groen metalen platte kistjes met doppen bitset

05-006206 68 1.00 STK Beitel Kl:onbekend

METABO

serienr: 30599

05-006206 69 1.00 STK Zaagblad Kl:n.v.t.

POWER MJ25042

rond zaagblad in verpakking

05-006206 70 1.00 STK Accu Kl:zwart

MAKITA 9000

langwerpig - voor electrisch gereedschap

05-006206 71 1.00 STK Accu Kl:zwart

ezwa

kort - voor electrisch gereedschap

05-006206 72 1.00 STK Gereedschap Kl:zwart

vier handgrepen voor boormachine

05-006206 73 1.00 STK Accu Kl:oranje

MAKITA 9100

kort - voor electrisch gereedschap

05-006206 74 1.00 STK Acculader Kl:groen

05-006206 75 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 76 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 77 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 78 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 79 1.00 STK Accu Kl:zwart

voor electrisch gereedschap

05-006206 80 5.00 STK Boor Kl:onbekend

IVANA

in originele verpakking

05-006206 81 6.00 STK Boor Kl:onbekend

IVANA

in originele verpakking

05-006206 82 5.00 STK Boor Kl:onbekend

METABO helter

in originele verpakking

05-006206 83 5.00 STK Boor Kl:onbekend

METABO

in originele verpakking (2 kort - 3 lang)

05-006206 84 2.00 STK Boor Kl:n.v.t.

in originele verpakking - nr op foto verwisseld

05-006206 85 1.00 STK Gereedschap Kl:n.v.t.

in originele verpakking - nr op foto verwisseld

05-006206 86 1.00 STK Boor

hss

borenset in metalen doosje

05-006206 87 2.00 STK Gereedschap Kl:n.v.t.

2x draadsnijset - in 2 platte metalen dozen

05-006206 88 1.00 STK Gereedschapskist Kl:blauw

UPAT bevestigingstechniek gevuld met gereedschap

05-006206 89 1.00 STK Accu Kl:onbekend

diverse accu's en acculaders

05-006206 90 1.00 STK Acculader Kl:zwart

mogelijk voor tondeuse

05-006206 91 8.00 STK Accu Kl:oranje

voor electrisch gereedschap

05-006206 92 1.00 STK Gereedschapskist Kl:blauw

FISHER

Doe Land Doe Het Zelf Markt

05-006206 93 1.00 STK Gereedschap Kl:onbekend

ratel

diverse ratels

05-006206 94 1.00 STK Gereedschap Kl:grijs

grijze plastic kist met 7 plastic zakken

05-006206 95 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

GEDORE

doppendoos; uit klein postpakket op computerkamer

05-006206 96 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI FDS120VA

in groen hitachi koffer met oplader

05-006206 97 1.00 STK Tondeuse Kl:zwart

DEWALT 18V

op computerkamer aangetroffen

20300099099/001 24 1.00 STK Personenauto

CITROEN C5 Kl:zwart

[kenteken], inbeslaggenomen incl. navigatie

De politierechter zal voorts de navolgende inbeslaggenomen voorwerpen teruggeven aan de eigenaren (aangevers):

05-006206 27 1.00 STK Slijpmachine Kl:blauw

BOSCH GWS24-230

serienr: 56505599

05-006206 36 1.00 STK Gereedschapsaccu Kl:geel

DEWALT DC410

accu / serienr: 999280

05-006206 53 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO SBE850

serienr: 00860001

05-006206 56 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER AST2

11. Toepasselijke wetsartikelen

Na te melden beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 9, 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 27, 57, 225,

416, 420bis.

BESLISSING

De politierechter:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 04/861039-05 sub 1 en 2 en parketnummer 04/870007-06 sub 1 en 2 ten laste gelegde zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

verstaat dat het aldus bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en verklaart verdachte terzake strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een taakstraf, te weten een werkstraf voor de duur van 200 uren, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid;

beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 100 dagen zal worden toegepast;

verstaat dat de taakstraf uiterlijk 1 jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden, zal zijn voltooid;

beveelt dat de tijd door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze

uitspraak in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de

tenuitvoerlegging van de taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht en bepaalt dat de aftrek aldus zal geschieden dat tegenover één dag inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis welke verdachte

heeft ondergaan twee uren taakstraf worden gesteld.

veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een

gevangenisstraf voor de tijd van 6 maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

Gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomene, te weten:

05-006206 25 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

HITACHI G18SE

serienr: 5080108

05-006206 26 1.00 STK Cirkelzaag Kl:blauw

MAKITA 5900BR

serienr: 16528E

05-006206 28 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO BHE6011

serienr: 06011000

05-006206 29 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO SBE100

05-006206 30 1.00 STK Schuurpapier Kl:groen

BLACK&DECKER KA290

schuurmachine

05-006206 31 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:Blauw

BOSCH 6ST60PBE

serienr: 601581503

05-006206 32 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA accu

05-006206 33 1.00 STK Acculader Kl:blauw

MAKITA DC1439

serienr: 995

05-006206 34 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI DH22VTB

serienr: 110581

05-006206 35 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:groen

HITACHI CJ65VRG

05-006206 37 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

BLACK&DECKER K6100

05-006206 38 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6221D

serienr: 058625K97

05-006206 39 1.00 STK Slagmoersleutel Kl:blauw

MAKITA 6915D

in blauw koffer met 2e accu en lader

05-006206 40 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

FANTOM

in groen koffer - ratel en verlengstuk ontbreekt

05-006206 41 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6227D

accuboormachine

05-006206 42 1.00 STK Koffer Kl:zwart

METABO

leeg zwart Metabo koffer

05-006206 43 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA HR2410

serienr: 49725, in blauw makita koffer

05-006206 44 1.00 STK Tondeuse Kl:groen

LINCO 13002 TD

serienr: 9760619

05-006206 45 1.00 STK Cirkelzaag Kl:zwart

METABO E16785

serienr: 01677000

05-006206 46 1.00 STK Schuurpapier Kl:groen

KINZO 25C315

serienr: 7067981999, driehoekig schuurblad

05-006206 47 1.00 STK Verfstripper Kl:groen

BOSCH PSR9.6VES

serienr: 961203787

05-006206 48 1.00 STK Gereedschap Kl:blauw

MAKITA 1100

serienr: 179517E, schaafmachine

05-006206 49 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:blauw

BLACK&DECKER

05-006206 50 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI FDS10DVA

accuboormachine

05-006206 51 1.00 STK Boormachine Kl:groen

BOSCH

serienr: 603936520

05-006206 52 1.00 STK Lamp Kl:blauw

MAKITA ML902

serienr: 8581066

05-006206 54 1.00 STK Boormachine Kl:groen

BOSCH PSR9.6 VE2

05-006206 55 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER

05-006206 56 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER AST2

05-006206 58 1.00 STK Cirkelzaag Kl:blauw

BLACK&DECKER DN56

05-006206 59 1.00 STK Zaag Kl:oranje

STAYER SC205

serienr: 350290, tafelverstekzaag eigen adres

05-006206 60 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen

BOSCH

serienr: 26912790

05-006206 61 1.00 STK Betonschaar Kl:rood

600/24"

05-006206 62 1.00 STK Betonschaar Kl:rood

CAP 450/18"

met duitse stickers TUV

05-006206 63 1.00 STK Dopsleutelset Kl:groen

PROCOM

Cpl. doppendoos kleur groen met inhoud

05-006206 64 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

MAKITA 6095D

serienr: 25909069610

05-006206 65 1.00 STK Koffer Kl:groen

BOSCH

leeg koffer bosch

05-006206 66 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI

serienr: 610136, in Hitachi koffer

05-006206 67 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

PROCOM

2 groen metalen platte kistjes met doppen bitset

05-006206 68 1.00 STK Beitel Kl:onbekend

METABO

serienr: 30599

05-006206 69 1.00 STK Zaagblad Kl:n.v.t.

POWER MJ25042

rond zaagblad in verpakking

05-006206 70 1.00 STK Accu Kl:zwart

MAKITA 9000

langwerpig - voor electrisch gereedschap

05-006206 71 1.00 STK Accu Kl:zwart

ezwa

kort - voor electrisch gereedschap

05-006206 72 1.00 STK Gereedschap Kl:zwart

vier handgrepen voor boormachine

05-006206 73 1.00 STK Accu Kl:oranje

MAKITA 9100

kort - voor electrisch gereedschap

05-006206 74 1.00 STK Acculader Kl:groen

05-006206 75 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 76 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 77 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 78 1.00 STK Acculader Kl:zwart

BOSCH AL60DV

05-006206 79 1.00 STK Accu Kl:zwart

voor electrisch gereedschap

05-006206 80 5.00 STK Boor Kl:onbekend

IVANA

in originele verpakking

05-006206 81 6.00 STK Boor Kl:onbekend

IVANA

in originele verpakking

05-006206 82 5.00 STK Boor Kl:onbekend

METABO helter

in originele verpakking

05-006206 83 5.00 STK Boor Kl:onbekend

METABO

in originele verpakking (2 kort - 3 lang)

05-006206 84 2.00 STK Boor Kl:n.v.t.

in originele verpakking - nr op foto verwisseld

05-006206 85 1.00 STK Gereedschap Kl:n.v.t.

in originele verpakking - nr op foto verwisseld

05-006206 86 1.00 STK Boor

hss

borenset in metalen doosje

05-006206 87 2.00 STK Gereedschap Kl:n.v.t.

2x draadsnijset - in 2 platte metalen dozen

05-006206 88 1.00 STK Gereedschapskist Kl:blauw

UPAT bevestigingstechniek gevuld met gereedschap

05-006206 89 1.00 STK Accu Kl:onbekend

diverse accu's en acculaders

05-006206 90 1.00 STK Acculader Kl:zwart

mogelijk voor tondeuse

05-006206 91 8.00 STK Accu Kl:oranje

voor electrisch gereedschap

05-006206 92 1.00 STK Gereedschapskist Kl:blauw

FISHER

Doe Land Doe Het Zelf Markt

05-006206 93 1.00 STK Gereedschap Kl:onbekend

ratel

diverse ratels

05-006206 94 1.00 STK Gereedschap Kl:grijs

grijze plastic kist met 7 plastic zakken

05-006206 95 1.00 STK Gereedschap Kl:groen

GEDORE

doppendoos; uit klein postpakket op computerkamer

05-006206 96 1.00 STK Boormachine Kl:groen

HITACHI FDS120VA

in groen hitachi koffer met oplader

05-006206 97 1.00 STK Tondeuse Kl:zwart

DEWALT 18V

op computerkamer aangetroffen

20300099099/001 24 1.00 STK Personenauto

CITROEN C5 Kl:zwart

[kenteken], inbeslaggenomen incl. navigatie

Gelast de teruggave aan de eigenaren (aangevers) van het inbeslaggenomene, te weten:

05-006206 27 1.00 STK Slijpmachine Kl:blauw

BOSCH GWS24-230

serienr: 56505599

05-006206 36 1.00 STK Gereedschapsaccu Kl:geel

DEWALT DC410

accu / serienr: 999280

05-006206 53 1.00 STK Boormachine Kl:groen

METABO SBE850

serienr: 00860001

05-006206 56 1.00 STK Boormachine Kl:blauw

BLACK&DECKER AST2

Vonnis gewezen door de politierechter mr. M.J.A.G. van Baal, in tegenwoordigheid van H.C.W. Terpelle als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 maart 2009.

typ: TERP

RECHTBANK ROERMOND

Aanvulling van de bewijsmiddelen inzake het vonnis

in de zaak tegen

naam : [naam]

voornamen : [voornamen]

geboren op : [geboortedatum]

te : [woonplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonpl[woonplaats]

Aangevuld en ondertekend door de politierechter.

Datum: mr. M.J.A.G. van Baal