Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BG1556

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
21-10-2008
Datum publicatie
24-10-2008
Zaaknummer
210949 \ CV EXPL 08-1044
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tot in eigen naam incasseren van vorderingen is geen overeenkomst tot lastgeving maar levering van rechten. Cederen van een vordering kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie de rechten moeten worden uitgeoefend zonder mededeling daarvan aan die personen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 498
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 210949 \ CV EXPL 08-1044

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 21 oktober 2008

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Resort Marina Oolderhuuske B.V., gevestigd te Roermond,

eiseres,

gemachtigde: I.A.N. Groep B.V.,

tegen:

[gedaagde], wonende te [adres],

gedaagde,

gemachtigde: mr. D.J.P.H. Stoelhorst.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:

- de inleidende dagvaarding met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek met producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Partijen worden hierna Resort Marina Oolderhuuske en [gedaagde] genoemd.

2. De vaststaande feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan: [gedaagde] is eigenaar van een villa op het resort van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maritimo Beheer B.V., hierna te noemen Maritimo Beheer.

3. Het geschil

3.1. Resort Marina Oolderhuuske heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde] tot betaling aan Resort Marina Oolderhuuske van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

[gedaagde] heeft verweer gevoerd.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. [gedaagde] heeft een veelvoud van verweren opgeworpen maar heeft als meest verstrekkende verweer zich op het standpunt gesteld dat Resort Marina Oolderhuuske niet de juiste contractspartner is die [gedaagde] kan aanspreken tot betaling. [gedaagde] stelt dat hij met Resort Marina Oolderhuuske in het geheel geen rechtsverhouding heeft en ook nooit heeft gehad. Door de overname van het park op 3 januari 2005 is Maritimo Beheer de rechtsopvolger van de vorige eigenaar Oolderhuuske Recreatie B.V..

4.2. Resort Marina Oolderhuuske legt bij repliek als productie 4 een tussen Resort Marina Oolderhuuske en Maritimo Beheer op 1 januari 2007 gesloten overeenkomst over op grond waarvan Maritimo Beheer met ingang van 1 oktober 2007 opdracht verleent aan Resort Marina Oolderhuuske tot het incasseren op eigen naam en met uitsluiting van Maritimo Beheer van de vorderingen van Maritimo Beheer als in de overeenkomst bedoeld.

4.3. Resort Marina Oolderhuuske erkent dat er tussen haar en [gedaagde] geen contractuele relatie bestaat. Resort Marina Oolderhuuske stelt eveneens dat het voorstelbaar is dat Maritimo Beheer haar vorderingen op [gedaagde] aan Resort Marina Oolderhuuske zou hebben gecedeerd. Resort Marina Oolderhuuske bestempelt de overeenkomst tussen Resort Marina Oolderhuuske en Maritimo Beheer als een lastgevingovereenkomst op grond waarvan Resort Marina Oolderhuuske verplicht is op eigen naam vorderingen van Maritimo Beheer te incasseren.

4.4. De kantonrechter is met Resort Marina Oolderhuuske van oordeel dat in het kader van een lastgevingovereenkomst deze overeenkomst de lasthebber kan verplichten in eigen naam te handelen. In het onderhavige geval is echter geen sprake van een lastgevingovereenkomst. Lastgeving is immers de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechthandelingen te verrichten.

4.5. De tussen partijen gesloten overeenkomst van 1 januari 2007 dient naar het oordeel van de kantonrechter te worden aangemerkt als een overeenkomst tot levering van rechten (cessie). De levering kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie de rechten moeten worden uitgeoefend zonder mededeling daarvan aan die personen. Gesteld noch gebleken is dat Resort Marina Oolderhuuske noch Maritimo Beheer mededeling heeft gedaan aan [gedaagde] van de levering, zodat aan het mededelingsvereiste niet is voldaan. Daarmee komt de grondslag aan de door Resort Marina Oolderhuuske tegen [gedaagde] ingestelde vordering te ontvallen en komt de kantonrechter niet meer toe aan een verdere beoordeling.

4.6. De kantonrechter acht geen termen aanwezig Resort Marina Oolderhuuske toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.7. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat de vordering dient te worden afgewezen en dat Resort Marina Oolderhuuske, als de in het ongelijk gestelde partij, dient te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4.8. De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5. De beslissing

5.1. Wijst de vordering van Resort Marina Oolderhuuske af.

5.2. Veroordeelt Resort Marina Oolderhuuske in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] geval¬len en tot aan dit vonnis begroot op EUR 300,00, aan salaris voor de gemachtigde.

5.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 21 oktober 2008 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.