Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BD2901

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
22-05-2008
Datum publicatie
30-05-2008
Zaaknummer
86286 / KG ZA 08 - 91
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot ontruiming, alsmede een voorwaardelijke veroordeling tot terugbetaling geldlening en achterstallige en toekomstige huurpenningen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 86286 / KG ZA 08-91

Vonnis in kort geding van 22 mei 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. GULPENER BIERBROUWERIJ,

gevestigd te Gulpen,

eiseres,

procureur mr. H.J.J.M. van der Bruggen,

tegen

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. [gedaagde sub 1],

gevestigd te [woonplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagdede sub 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

Partijen zullen hierna Gulpener en [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 6.

- de mondelinge behandeling. Gedaagden zijn verschenen in persoon, waarbij V.O.F. [gedaagde sub 1] werd vertegenwoordigd door [gedaagdede sub 2] en [gedaagde sub 3]. Daarnaast is mr. J. Vogels, advocaat te Maastricht, namens Gulpener verschenen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Gulpener vordert - samengevat - ontruiming van het pand aan de [adres] te [...] [woonplaats] met machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie, alsmede volledige afbetaling van een geldlening en betaling van achterstallige en toekomstige huurpenningen en tot slot kosten en rente.

2.2. [gedaagden] voeren geen inhoudelijk verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. De stellingen van Gulpener kunnen het gevorderde dragen en zijn door [gedaagden]. niet weersproken. Sterker nog, [gedaagden] heeft de afspraken zoals neergelegd in de brief van 23 april 2008 van mr. Vogels aan mr. Wijntje (productie 6 bij dagvaarding) tijdens de mondelinge behandeling bevestigd. Volledigheidshalve wordt deze brief aan dit vonnis gehecht.

3.2. Het gevorderde moet daarom worden toegewezen, met inachtneming van het navolgende.

3.3. De voorzieningenrechter is gelet op de inhoud van de brief van 23 april 2008 van oordeel dat de ontruiming uiterlijk 31 mei 2008, om 24.00 uur dient plaats te vinden. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vorderingen zoals opgenomen in het petitum onder II a tot en met c slechts voor toewijzing gereed liggen, indien en voorzover [gedaagden] niet uiterlijk 31 mei 2008 om 24.00 uur het pand hebben ontruimd en daarna ontruimd houden, waarbij zij de bedrijfsinventaris achter dienen te laten.

3.4. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie zal worden afgewezen, omdat zij ingevolge art. 556 lid 1 en art. 557 Rv overbodig is.

3.5. Gulpener vordert [gedaagden] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 262,56 voor verschotten en EUR EUR 527,00 voor salaris procureur (1 rekest x EUR 527,00).

3.6. De voorzieningenrechter acht termen aanwezig de proceskosten te compenseren.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. veroordeelt [gedaagden] hoofdelijk om uiterlijk 31 mei 2008, om 24.00 uur het pand aan de [adres] te [...] [woonplaats] met al het hunne en de hunnen te ontruimen en ontruimd te houden en - onder afgifte der sleutels - ter vrije beschikking van Gulpener te stellen,

4.2. veroordeelt [gedaagden] hoofdelijk, onder de voorwaarde dat [gedaagden]. niet aan de veroordeling onder 4.1 heeft voldaan, om aan Gulpener te voldoen:

- een vergoeding van EUR 1.884,70 inclusief BTW per maand vanaf 1 mei 2008 voor elke maand dat [gedaagden]. het pand niet met het hunne en de hunnen hebben ontruimd,

- een bedrag van EUR 43.389,78 terzake achterstallige huur te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 april 2008 tot de dag der algehele voldoening,

- een bedrag van EUR 19.682,01 terzake de geldlening, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 april 2008 tot aan de dag der algehele voldoening,

4.3. veroordeelt [gedaagden] hoofdelijk in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 789,56,

4.4. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt,

4.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.6. het anders of meer gevorderde wordt afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.R. Soutendijk en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2008.?

SR