Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BC8613

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
03-04-2008
Datum publicatie
04-04-2008
Zaaknummer
85334 / KG RK 08 - 126
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verzoekschrift onderhandse verkoop. Betekening van de aanzegging van de executoriale verkoop van de onroerende zaak aan de hypotheekgever (geëxecuteerde) ten kantore van de notaris alwaar de hypotheekgever ten tijde van het opmaken van de hypotheekakte zijn domicilie heeft gekozen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rekestnummer: 85334 / KG RK 08-126

Beschikking van 3 april 2008

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

procureur mr. J.A.W.M. Vogels

en

[belanghebbende],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

niet verschenen.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift

- de mondelinge behandeling d.d. 31 maart 2008.

2. De beoordeling

2.1. Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof als bedoeld in art. 3:268 lid 2

BW, om de hierna te noemen onroerende zaak ondershands te verkopen volgens de bij het verzoek gevoegde koopovereenkomst. De belanghebbende heeft, daartoe aangeschreven op de wijze als bedoeld in art. 544 Rv., geen bezwaar geuit tegen de goedkeuring van de koopovereenkomst.

2.2. De belanghebbende heeft voor de tenuitvoerlegging van de hypotheekakte woonplaats gekozen ten kantore van de notaris die de hypotheekakte heeft getransporteerd. Alhoewel, hij zich wellicht niet heeft gerealiseerd dat hij aldaar ook woonplaats koos ter zake de aanzegging van de executie door de hypotheekhouder, acht de voorzieningenrechter de aan het kantooradres van de notaris gedane aanzegging geldig. Immers, indien het artikel over de domiciliekeuze in de hypotheekakte, welke luidt als volgt: “Partijen verklaarden voor de tenuitvoerlegging van deze Akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze Akte”, niet zou worden uitgelegd in die zin dat ook ter zake voornoemde aanzegging domicilie wordt gekozen ten kantore van de notaris, verwordt deze bepaling tot een lege dop. Teneinde het artikel ter zake de domiciliekeuze te verduidelijken voor belangenhebbende(n) lijkt het raadzaam daarin middels -voor een gemiddelde burger-leek- begrijpelijke taal tot uitdrukking te brengen dat deze keuze ook kan worden gebruikt door de bank indien deze door de hypotheekgever in de toekomst gedwongen wordt de onroerende zaak via een veiling of onderhands te verkopen en dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de burger-contractspartij om een wijziging van zijn adres aan het domicilieadres, zijnde het adres van het notariskantoor die de hypotheekakte heeft gepasseerd, tijdig door te geven.

2.3. Het verzoek zal worden toegewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

bepaalt dat de verkoop van de bungalow met garage, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend (6081 NW) te Haelen, kadastraal bekend [kadestrale nummers] respectievelijk groot zes are en tachtig centiare en 10 are en zeventig centiare, ondershands zal geschieden overeenkomstig de hierbij goedgekeurde koopovereenkomst waarvan een afschrift aan deze beschikking is gehecht,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H.J. Frénay en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2008.?