Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2007:BB2574

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
14-08-2007
Datum publicatie
29-08-2007
Zaaknummer
07/391
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Beslag op lease-auto: eigendomsgeschil.

Met klager en anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de auto (merk Ssang Yong, model Rodius) waarop op grond van artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering conservatoir beslag is gelegd niet het eigendom is van de beslagene, maar van klager.

De rechter baseert zijn oordeel op het bepaalde in het door klager overgelegde Leasecontract en de daarbij behorende Mantelovereenkomst Leasecontract Auto, in het bijzonder op het bepaalde in artikel 5 van de Mantelovereenkomst Leasecontract Auto, alsmede op het feit dat het kentekenbewijs deel II (Overschrijvingsbewijs d.d. 24 september 2005), zoals bij de behandeling is gebleken, in het bezit is van klager. De rechtbank is op grond daarvan van oordeel dat de zogenoemde huurder (beslagene) de auto is gaan houden voor de zogenoemde verhuurder (klager) en partijen niet hebben beoogd de auto tijdens de looptijd van het contract te leveren of over te dragen.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering daar naar haar oordeel de betreffende auto niet toebehoort aan beslagene zoals bedoeld in dat artikel. Tevens is de rechtbank van oordeel dat een uitzonderingssituaties als bedoeld onder 94a lid 3 van het Wetboek van Strafvordering zich niet voordoet.

De rechtbank zal het klaagschrift dan ook gegrond verklaren en zal gelasten dat het conservatoir beslag op de litigieuze auto wordt opgeheven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kenmerk: 07/391

Uitspraak: 14 augustus 2007

BESCHIKKING

van de rechtbank te Roermond, op het klaagschrift van klager:

[naam] B.V.,

Gevestigd te [adres].

Het klaagschrift houdt in een beklag over de inbeslagneming van een personenauto merk Ssang Yong, model Rodius, kenteken [kenteken], zoals nader in het klaagschrift is vermeld. De rechtbank verwijst naar de inhoud van het klaagschrift.

In haar beschikking van 24 juli 2007 (gehecht aan deze beschikking) heeft de rechtbank haar beslissing aangehouden, teneinde de klager in de gelegenheid te stellen om binnen drie weken na 24 juli 2007 een (afschrift van) een stuk te overleggen waaruit blijkt dat de overeenkomst tussen de beslagene en de klager is opgezegd. In deze beschikking heeft de rechtbank overwogen dat na ontvangst van een afschrift van de schriftelijke opzegging van de overeenkomst, de rechtbank onder meer zal gelasten dat de auto aan klager dient te worden teruggegeven.

Op 26 juli 2007 is bij griffie van de rechtbank Roermond een brief van klager, gedateerd 25 juli 2007, binnen gekomen waaruit blijkt dat de overeenkomst met de beslagene per direct is opgezegd.

Gelet op het vorenstaande en hetgeen is overwogen in de beschikking van 24 juli 2007, zal de rechter beslissen zoals hierna vermeld.

BESLISSING:

De rechtbank:

verklaart het beklag gegrond;

gelast de opheffing van het conservatoir beslag op de personenauto hierboven genoemd en gelast de teruggave van de personenauto aan de klager.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.J.M. Ruyters, in tegenwoordigheid van mr. R.P. van der Pijl en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 augustus 2007.

Kenmerk: 07/391

Uitspraak: 24 juli 2007

BESCHIKKING

van de rechtbank te Roermond, op het klaagschrift van klager:

[naam] B.V.,

Gevestigd te [adres].

Het klaagschrift houdt in een beklag over de inbeslagneming van een personenauto merk Ssang Yong, model Rodius, kenteken [kenteken], zoals nader in het klaagschrift is vermeld. De rechtbank verwijst naar de inhoud van het klaagschrift.

De rechtbank heeft op 10 juli 2007 gehoord:

- de officier van justitie;

- de heer [naam], bestuurder van [naam] B.V.;

- [naam gemachtigde], optredende als gemachtigde van klager.

Beslagene [naam beslagene] is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De rechtbank heeft kennis genomen van de processtukken.

Uit de stukken is gebleken dat de auto (merk: Ssang Yong, model Rodius) in beslag is genomen onder belanghebbende [beslagene]. Dit beslag is gelegd grond van een conservatoir beslag ex artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering, tot bewaring van een naar een misdrijf eventueel op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Klager heeft ter terechtzitting gesteld dat er sprake is een operational lease contract tussen de beslagene en de klager. Gelet op de bepalingen in het leasecontract en de bepalingen in de Mantelovereenkomst Leasecontract Auto alsmede het feit dat de klager in het bezit is van het kentekenbewijs deel II (overschrijvingsbewijs) is de raadsman van oordeel dat de klager eigenaar is van de auto (merk: Ssang Yong, model Rodius).

De officier van justitie verzet zich tegen gegrond verklaring van het bezwaarschrift. De officier van justitie heeft ter terechtzitting gesteld dat er in de onderhavige overeenkomst geen sprake is van huurkoop, doch van koop op afbetaling, zonder beding dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering aan de koper overgaat. Tevens is niet gebleken dat overeenkomst opgezegd is. Derhalve is de officier van justitie van oordeel dat de beslagene eigenaar is van de auto (merk Ssang Yong, model Rodius) en er zodoende op grond van artikel 94 a van het Strafvordering de conservatoire inbeslagname gerechtvaardigd is.

Met klager en anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de auto (merk Ssang Yong, model Rodius) waarop op grond van artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering conservatoir beslag is gelegd niet het eigendom is van de beslagene, maar van klager.

De rechter baseert zijn oordeel op het bepaalde in het door klager overgelegde Leasecontract en de daarbij behorende Mantelovereenkomst Leasecontract Auto, in het bijzonder op het bepaalde in artikel 5 van de Mantelovereenkomst Leasecontract Auto, alsmede op het feit dat het kentekenbewijs deel II (Overschrijvingsbewijs d.d. 24 september 2005), zoals bij de behandeling is gebleken, in het bezit is van klager. De rechtbank is op grond daarvan van oordeel dat de zogenoemde huurder (beslagene) de auto is gaan houden voor de zogenoemde verhuurder (klager) en partijen niet hebben beoogd de auto tijdens de looptijd van het contract te leveren of over te dragen.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering daar naar haar oordeel de betreffende auto niet toebehoort aan beslagene zoals bedoeld in dat artikel. Tevens is de rechtbank van oordeel dat een uitzonderingssituaties als bedoeld onder 94a lid 3 van het Wetboek van Strafvordering zich niet voordoet.

De rechtbank zal het klaagschrift dan ook gegrond verklaren en zal gelasten dat het conservatoir beslag op de litigieuze auto wordt opgeheven.

Gelet op de nog steeds van kracht zijnde leaseovereenkomst tussen klager en beslagene, zal de rechter zijn beslissing aanhouden teneinde de klager in de gelegenheid te stellen om binnen drie weken na heden een (afschrift van) een stuk te overleggen waaruit de opzegging van de overeenkomst blijkt. De rechter zal dan gelasten dat de auto aan de klager dient te worden teruggegeven.

BESLISSING:

De rechtbank houdt haar beslissing verder aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.J.M. Ruyters, in tegenwoordigheid van mr. R.P. van der Pijl, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 juli 2007.