Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2007:BA7506

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
11-07-2007
Datum publicatie
11-07-2007
Zaaknummer
77678 / FA RK 07 - 41
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Echtscheiding door Nederlandse rechter naar (nieuw) Marokkaans recht; duurzame ontwrichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

Zaaknummer: 77678 / FA RK 07-41

Beschikking van 11 juli 2007 betreffende echtscheiding

in de zaak van:

[verzoekster],

wonende te [woo[plaats huwelijk], [adres],

hierna te noemen de vrouw,

procureur: mr. P.J.W.M. Theunissen;

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen de man,

advocaat: mr. A.R. van Maas de Bie,

hierna ook te noemen de echtgenoten.

Het verloop van de procedure

De vrouw heeft op 12 januari 2007 een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend dat bij exploot d.d. 15 januari 2007 is betekend. Bij dat verzoekschrift is verzocht een beslissing te nemen over de echtscheiding.

De man heeft een referteverklaring overgelegd, die mede is ondertekend door

mr. A.R. van Maas de Bie.

De vaststellingen en overwegingen

Uit de overgelegde bescheiden blijkt hetgeen bij het verzoekschrift is gesteld over het huwelijk en de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit van de vrouw.

Ten tijde van de huwelijksluiting bezat de man de Marokkaanse nationaliteit en de vrouw heeft in haar verzoekschrift expliciet aangegeven dat de man de Marokkaanse nationaliteit bezit.

De vrouw heeft in haar verzoekschrift gesteld dat op de ontbinding van het huwelijk ingevolge artikel 1, lid 1 aanhef en sub a van de Wet conflictenrecht echtscheiding Marokkaans recht van toepassing is, aangezien dit recht het gemeenschappelijke recht van de echtgenoten is.

De vrouw acht het huwelijk tussen de echtgenoten overeenkomstig artikel 94 van de Marokkaanse Familiewet duurzaam ontwricht en verzoekt op grond daarvan de echtscheiding uit te spreken. Verzoening is niet meer mogelijk. De echtgenoten wonen reeds vanaf 31 december 2005 gescheiden.

Daarenboven wenst de vrouw echtscheiding omdat de man haar tijdens het huwelijk schade heeft aangebracht en haar daarbij materiële en immateriële krenking heeft berokkend, welke het haar onmogelijk maakt de huwelijksrelatie voort te zetten.

De man heeft verklaard dat hij geen verweer zal voeren tegen de verzochte echtscheiding en heeft zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

De rechtbank leidt af uit bovenvermelde verklaring van de man en uit het feit dat de man niet heeft bestreden of zich nader heeft uitgelaten over hetgeen de vrouw heeft gesteld omtrent het uitgesloten zijn van een verzoening en omtrent de tijd dat de echtgenoten reeds feitelijk gescheiden wonen, dat ook de man geen verzoening wenst, zodat de rechtbank het ondernemen van een verzoeningspoging niet zinvol meer acht.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Zij zal de verzochte echtscheiding dan ook uitspreken.

Nu de vrouw niet om een onderhoudsbijdrage ten behoeve van zichzelf heeft verzocht, gaat de rechtbank er van uit dat zij daarvan afziet en zal de rechtbank daaromtrent ook geen nadere beslissing meer nemen.

De beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de echtscheiding tussen de echtgenoten, gehuwd op [huwelijksdatum] te [plaats huwelijk].

Deze beschikking is gegeven door mr. J.A.G.F. Custers en ter openbare civiele terechtzitting van 11 juli 2007 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

PD

Tegen deze uitspraak kan binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door de echtgenoten hoger beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Een in eerste aanleg niet verschenen echtgenoot kan hoger beroep instellen binnen drie maanden ná de betekening van deze uitspraak aan hem/haar in persoon dan wel binnen drie maanden nadat zij op andere wijze is betekend en openlijk bekend is gemaakt.