Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2005:AT2746

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
16-03-2005
Datum publicatie
30-03-2005
Zaaknummer
61325 / HA ZA 04-383
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aandelenlease-overeenkomsten. In verband met de uitspraken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch (LJ-nummers AS448, AS449, AS446) zal de rechtbank de aandelenlease-overeenkomsten kwalificeren als huurkoopovereenkomsten. Dit betekent dat ze vallen onder de competentie van de kantonrechter. De rechtbank Roermond verwijst alle lopende en komende zaken door naar de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak: 16 maart 2005

V O N N I S

van de rechtbank Roermond

in de zaak van:

eiseres in conventie,

gedaagde in reconventie:

de naamloze vennootschap

DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. H.J.A. Ewalds;

tegen:

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats], [adres],

procureur: mr. R.M.I. Cornelissen.

Partijen worden als volgt aangeduid:

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie: Dexia;

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie: [gedaagde].

1. Inhoud van het procesdossier

Er wordt recht gedaan op de volgende processtukken:

- het vonnis van 8 september 2004 en de daarin genoemde stukken;

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met bijlagen;

- het ambtshalve vonnis van 3 november 2004;

- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte houdende voorwaardelijke wijziging van eis in conventie;

- het proces-verbaal van comparitie van 15 december 2004;

2. Het verdere verloop van de procedure

2.1 De rechtbank heeft op 8 september 2004 de vordering tot verwijzing naar de sector kanton afgewezen op grond van de overweging, dat de onderhavige overeenkomst niet is te duiden als een overeenkomst van koop op afbetaling als geregeld in artikel 7A:1576 BW.

2.2 Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft nadien in een drietal arresten van 1 februari 2005 geoordeeld, dat overeenkomsten als de onderhavige moeten worden gekwalificeerd als huurkoopovereenkomst (LJ nummers: AS448, AS449,AS446). Het gerechtshof heeft hiermee over bedoelde rechtsvraag anders geoordeeld dan de rechtbank. De rechtbank ziet hierin aanleiding haar standpunt te herzien.

2.3 De rechtbank heeft partijen niet in de gelegenheid gesteld om zich nader uit te laten over de koerswijziging van de rechtbank, omdat partijen zich al over het vraagstuk hadden uitgelaten.

2.4 De rechtbank zal gelet op het bovenstaande - hetgeen voor de rechtbank een nieuwe na het tussenvonnis gebleken omstandigheid van uitzonderlijke aard oplevert - terugkomen op de in het vonnis van 8 september 2004 gegeven beslissing. Het zou onaanvaardbaar zijn indien de rechtbank aan haar eerdere beslissing gebonden zou blijven omdat dit tot nodeloze appellen aanleiding zou geven aangezien op voorhand helder zou zijn dat het desbetreffende oordeel van de rechtbank in hoger beroep niet in stand zouden blijven.

2.5 De rechtbank oordeelt derhalve in aansluiting op voornoemde arresten van het gerechtshof, dat de onderhavige aandelenlease-overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een huurkoopovereenkomst. Voor de nadere motivering verwijst de rechtbank naar de genoemde arresten.

2.6 Zaken betreffende huurkoopovereenkomsten dienen op grond van artikel 93 sub c Rv te worden behandeld door de kantonrechter. Daarom zal de rechtbank de zaak voor verdere behandeling en beslissing verwijzen naar de kantonrechter. Het dossier van de sector civiel recht en dit vonnis zullen daartoe aan de griffie van de sector kanton worden overgedragen.

De hierna te noemen datum van de rolzitting dient door eiseres bij exploot aan gedaagde te worden aangezegd onder betekening van dit vonnis.

B E S L I S S I N G

De rechtbank:

verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar de kantonrechter van deze rechtbank;

bepaalt dat partijen aldaar in persoon of bij gemachtigde kunnen verschijnen;

verwijst de zaak naar de rolzitting van de rechtbank Roermond, sector kanton, gevestigd te 6041 HR Roermond, Willem II Singel 67, van dinsdag 12 april 2005 te 10.00 uur, waar partijen zich kunnen uitlaten over de wijze waarop de zaak verder behandeld dient te worden;

beveelt dat voornoemde roldatum door eiseres bij exploot aan gedaagde wordt aangezegd onder betekening van dit vonnis tot verwijzing.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H. Smits en op de openbare civiele terechtzitting van 16 maart 2005 uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

Type: RH