Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2004:AO7576

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
31-03-2004
Datum publicatie
14-04-2004
Zaaknummer
40538 BOPZ
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

machtiging tot voortgezet verblijf (paraplumachtiging) omgezet in voorwaardelijke machtiging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank

Roermond

Kenmerk 40538

Beschikking van de rechtbank Roermond, enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken.

Op 11 maart 2004 is door de officier van justitie bij de rechtbank een verzoek gedaan tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis van

[naam betrokkene],

geboren op 18 juni 1969,

wonende te [woonplaats], [adres],

verblijvende in Vincent Van Gogh Instituut te Venray.

Bij dit verzoekschrift zijn stukken overgelegd, waaronder een geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 16 Wet BOPZ, met daarbij gevoegd een afschrift van het behandelingsplan en van het bericht over de stand van uitvoering daarvan.

Op 31 maart 2004 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden.

Tijdens deze behandeling zijn gehoord:

- betrokkene, bijgestaan door de advocaat mr. J.Th.R. Lucassen;

- de psychiater in opleiding [naam];

- de vader van betrokkene.

De beoordeling

De rechtbank is op grond van de overgelegde stukken en de door haar verkregen inlichtingen tot de overtuiging gekomen dat de betrokkene lijdt aan een stoornis van de geestvermogens. Hij is thans thuis, voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis bestaat geen concrete aanleiding. Niettemin zal de stoornis - ook na verloop van de geldig-heidsduur van de lopende machtiging - de betrokkene gevaar doen veroorzaken. Dat gevaar kan slechts door tussen-komst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend door het stellen en naleven van voor-waarden.

Betrokkene is op 12 maart 2004 met voorwaardelijk ontslag gegaan. De daarbij gestelde voorwaarden zijn aangehecht aan het behandelplan.

Betrokkene heeft zich ter zitting bereid verklaard tot naleving van de navolgende voorwaarden:

- betrokkene zal zich onder behandeling stellen van de psychiater, de heer [naam] van de RIAGG Venlo, die verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling van betrokkene;

- betrokkene zal éénmaal per drie weken de depotkliniek van de RIAGG Venlo

bezoeken in verband met arts-patiënt contacten en depot medicatie en eventueel

medicatie controles/spiegels;

- betrokkene zal contacten onderhouden met de woonbegeleiding RIBW-Mensana

Venlo, echter niet in aanwezigheid van derden (vrienden, buren en kennissen),

behoudens ouders en/of naaste familieleden.

Ter zitting heeft de arts bevestigd dat het Vincent van Gogh Instituut te Venray bereid is betrokkene op te nemen als betrokkene bovengenoemde voorwaarden niet naleeft of het gevaar niet langer buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend door naleving van de voorwaarden; betrokkene gaat daarmee akkoord;

De rechtbank acht gelet op het voorgaande een voorwaardelijke machtiging geïndiceerd. Zij zal dan ook niet, zoals verzocht, een machtiging tot voortgezet verblijf verlenen, maar een voorwaardelijke machtiging, nu betrokkene met alle daaraan te stellen voorwaarden uitdrukkelijk akkoord is gegaan. De rechtbank ziet, mede gelet op het minder ingrijpende karakter van de voorwaardelijke machtiging voor betrokkene, niet voldoende aanleiding om alvorens deze te verlenen eerst nog, met toepassing van art. 8a Wet BOPZ, haar gevoelen hieromtrent aan de officier van justitie kenbaar te maken en de behandeling op een later tijdstip voort te zetten.

De rechtbank neemt overigens de betreffende artikelen van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen in aanmerking.

BESLISSING:

De rechtbank:

verleent een voorwaardelijke machtiging voor de duur van 6 maanden, ingaande op 31 maart 2004 en eindigende op 30 september 2004;

verbindt aan deze voorwaardelijke machtiging de volgende voorwaarden:

- betrokkene zal zich onder behandeling stellen van de heer [naam] van

de RIAGG Venlo;

- betrokkene zal éénmaal per drie weken de depotkliniek van de RIAGG Venlo

bezoeken in verband met arts-patiënt contacten en depot medicatie en eventueel

medicatie controles/spiegels;

- betrokkene zal contacten onderhouden met de woonbegeleiding RIBW-Mensana

Venlo echter niet in aanwezigheid van derden (vrienden, buren en kennissen)

behoudens ouders en/of naaste familieleden;

wijst het Vincent van Gogh Instituut te Venray aan als het ziekenhuis, dat bereid is betrokkene op te nemen als betrokkene bovengenoemde voorwaarden niet naleeft of het gevaar niet langer buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend door naleving van de voorwaarden;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op 31 maart 2004 door mr. R.H.A.M. Beaumont, lid van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken van de rechtbank Roermond, in tegenwoordigheid van de griffier.

Ondertekening

Plaats Roermond Datum 31 maart 2004

Handtekening