Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2003:AO1375

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
22-10-2003
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
01/133 R
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schuldeisers geattendeerd door de bewindvoerder op het postuum verlenen van de schone lei.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Insolventienummer: 01/133 R

Nummer verklaring: MOO0110000080

Uitspraakdatum: 22 oktober 2003

Rechtbank Roermond

Bij vonnis van deze rechtbank van 4 juli 2001 is de definitieve schuldsanering uitgesproken ten aanzien van:

M

geboren op

voorheen wonende:

overleden op te

Ter zitting van 16 oktober 2003 is door de bewindvoerder verslag uitgebracht ten aanzien van de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het verslag houdt

onder meer in dat naar het oordeel van de bewindvoerder de schuldenaar haar uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen tot aan haar overlijden is nagekomen.

De rechter-commissaris heeft zich bij dit oordeel aangesloten.

De bewindvoerder is ter zitting van 16 oktober 2003 verschenen.

Ter zitting heeft de bewindvoerder medegedeeld dat alle schuldeisers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van het overlijden van de schuldenaar en de datum van de

beëindigingzitting. De schuldeisers zijn hierbij geattendeerd op het feit dat de schuldsaneringsregeling zal eindigen door het postuum verlenen van de schone lei en dat er, gelet op de stand van de boedel, geen uitkering aan de schuldeisers zal

kunnen plaatsvinden.

Eveneens heeft de bewindvoerder in haar brief aan de schuldeisers medegedeeld dat de erfgenamen onmiddellijk na het overlijden van de schuldenaar afstand hebben gedaan van de nalatenschap.

De schuldeisers zijn door de bewindvoerder in kennis gesteld van de wijze van afhandeling van de schuldsanering. De schuldeisers hebben geen bezwaar gemaakt tegen het postuum verlenen van de zogenaamde schone lei.

De rechtbank is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat de schuldenaar zich tot aan de datum van overlijden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de schuldsaneringsregeling heeft gehouden en zal, gelet op het vorenstaande, de termijn,

gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht is, vast stellen op twee jaar en 19 dagen, derhalve tot 23 juli 2003, welke de datum is van het overlijden van de schuldenaar.

De rechtbank zal eveneens postuum de zogenaamde schone lei verlenen nu geen van de schuldeisers redenen heeft aangevoerd om tot een ander oordeel to komen. Zodanige redenen zijn ook overigens niet gebleken.

De rechtbank zal het salarie van de bewindvoerder en de door deze gemaakte kosten vaststellen. De kosten van de in de schuldsaneringeregeling bevolen publicaties kunnen niet uit de boedel worden voldaan en komen dus ten laste van de Staat.

BESLISSING

De rechtbank:

- stelt de termijn, gedurende welke de toepassing van de schuldsaneringsregeling van kracht is, vast op TWEE jaar (24 maanden) en 19 dagen, te rekenen vanaf de dag van de

uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, derhalve tot 23 juli 2003, zijnde de datum van overlijden van de schuldenaar;

- stelt vast dat de overleden schuldenaar niet in de nakoming van een of meer uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten;

- de schuldsaneringsregeling zal van rechtswege eindigen op de dag waarop de slotuitdelingslijst verbindend wordt;

- stelt het bedrag van het salaris van de bewindvoerder vast op € 1.171,66 (exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting), met dien verstande dat de reeds

ontvangen voorschotten op het salaris in dit bedrag zijn opgenomen;

- bepaalt dat de kosten van de in de Faillissementswet bevolen publicaties ten laste van de Staat komen.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H. Smite en uitgesproken ter

openbare terechtzitting van 22 oktober 2003 in tegenwoordig-

heid van de griffier.