Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2001:AB0055

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
08-02-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
42082/HARK 00-350
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 42082/HARK 00-350

Uitspraak : 8 februari 2001

B E S C H I K K I N G

van de arrondissementsrechtbank te Roermond

op het verzoek van:

[belanghebbende],

[woonplaats]

Het verloop van de procedure

[belanghebbende] heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om te worden beëdigd als vertaler in de Engelse en Italiaanse taal. Bij dit verzoek heeft zij overgelegd:

-Een diploma van de Hogeschool Antwerpen waaruit blijkt dat ze

de opleiding vertaalkunde, optie vertaler, met goed gevolg heeft

afgesloten en dat haar de graad wordt verleend van Licentiaat

Vertaler met Nederlands als basistaal en Engels en Italiaans als

moderne vreemde talen;

-Een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door het gemeentebe-

stuur van haar woonplaats.

Het oordeel van de rechtbank

Artikel 1 van de Wet beëdigde vertalers noemt de eisen waaraan voldaan moet worden om te kunnen worden toegelaten tot de beëdi-ging als vertaler in een of meer vreemde talen. Als eis van vak- bekwaamheid wordt hier de bevoegdheid tot het geven van middel- baar onderwijs in een of meer vreemde talen genoemd. Op grond van artikel 2 van voornoemde wet kunnen ook anderen dan de in artikel 1 genoemde worden toegelaten tot de beëdiging wanneer zij vol- doende blijk geven van kennis van de vreemde taal of vreemde talen en de Nederlandse taal, dit ter beoordeling van de rechtbank. Het diploma van de vierjarige opleiding van de vertaalacademie van de Hogeschool Maastricht acht de rechtbank voldoende kwalificeren om verzoekers met toepassing van artikel 2 toe te laten tot de beëdiging als vertaler in een of meer vreemde talen.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat [belanghebbende] een vierjarige opleiding vertaalkunde in de talen Engels en Italiaans aan de Hogeschool Antwerpen heeft afgesloten. Om de toegang tot werkzaamheden op de interne markt te vergemakkelijken, voorziet artikel 57 EG-Verdrag in de opstelling van richtlijnen die de wederzijdse erkenning van diploma's door de lidstaten moet garanderen. Dit heeft o.a. geresulteerd in richtlijn 89/48 EEG van 21 december 1988 die betrekking heeft op de erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten. Allereerst vloeit uit de richtlijn voor iedere lidstaat, waar de toegang tot de uitoefening van een beroepsactiviteit direct of indirect afhankelijk is gesteld van het bezit van een diploma, de verplichting voort rekening te houden met in een andere lidstaat verworven kwalificaties en na te gaan of die met de door hem geëiste overeenstemmen. Deze verplichting is gebaseerd op een van de fundamentele beginselen van gemeenschapsrecht neergelegd in artikel 5 van het EG-verdrag; het beginsel van gemeenschaptrouw, dat o.a. de verplichting met zich meebrengt om zelf te handelen teneinde de doelstellingen van het EG-Verdrag te bereiken. Is de opleiding die in een andere lidstaat is genoten niet gelijkwaardig aan de opleiding door de "ontvangende" lidstaat voor een beroepsactiviteit geëist, dan kan met toepassing van artikel 3 van de richtlijn toegang verkregen worden. Artikel 3 bepaalt, kort gezegd, dat wanneer een bepaald diploma in een lidstaat wordt aanvaard om tot het betrokken beroep op zijn grondgebied te worden toegelaten, het geacht wordt mede te voldoen in de andere lidstaten.

Na onderzoek heeft de rechtbank vastgesteld dat het diploma van de Hogeschool Antwerpen, opleiding vertaalkunde zeker gelijkwaardig is aan het diploma van vertaalacademie van de Hogeschool Maas-

tricht. [belanghebbende] voldoet derhalve aan de in artikel 2 van de Wet beëdigde vertalers genoemde eis van vakbekwaamheid voor de

vreemde talen Engels en Italiaans. Voorts heeft de rechtbank vast-

gesteld dat voldaan wordt aan alle overige in artikel 2 genoemde

eisen. De rechtbank zal derhalve [belanghebbende] toelaten tot de

beëdiging als vertaler in de Engelse en de Italiaanse taal.

B E S L I S S I N G

De rechtbank:

laat [belanghebbende] toe tot de beëdiging als vertaler in de Engelse en Italiaanse taal;

bepaalt dat de beëdiging zal plaatsvinden op woensdag 21 februari

2001 in het gerechtsgebouw, Willem ll Singel 67, te Roermond om

9.15 uur.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.A.M.J. Paulussen en door

deze uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting van 8 februari 2001.