Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:4981

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-10-2021
Datum publicatie
09-03-2022
Zaaknummer
9446469 \ MS VERZ 21-374
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

CBM. Instellen beperkt mentorschap in verband met persoonsgebonden budget (PGB).

Het komt de kantonrechter voor dat de wetgever bij het opstellen van de wettelijke regels niet aan de mogelijkheid van een beperkt mentorschap heeft gedacht, omdat destijds de noodzaak daarvoor niet aanwezig was. Thans roept de praktijk om een instelling van een beperkt mentorschap en de kantonrechter zal om die reden het beperkte mentorschap instellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Toezicht - Bewindsbureau

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer : 9446469 \ MS VERZ 21-374

datum : 15 oktober 2021

Beschikking op een verzoek tot instelling van een beperkt mentorschap

ingediend door:

[X] Bewindvoering B.V.

[adres]

[woonplaats]

[betrokkene]

[adres]

[woonplaats]

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 17 september 2021;

  • -

    de bereidverklaring van de voorgestelde mentor(en) om tot mentor(en) te worden benoemd.

De beoordeling

1.

Het verzoek strekt tot instelling van een mentorschap ten behoeve van [betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [datum] 1987, wonende te [woonplaats] , [adres] , betrokkene. Het mentorschap dient te worden beperkt tot de toekenning, wijziging, en besteding van het persoonsgebonden budget, ten behoeve van betrokkene.

2.

Betrokkene ontvangt zorg in het kader van het persoonsgebonden budget. Dit brengt met zich mee dat een instantie belast wordt met de uit- cq doorbetaling van de daarmee gepaard gaande gelden. Noch betrokkene, noch de bewindvoerder zal derhalve gelden ontvangen, welke in dit kader beheerd zouden moeten worden.

3

Daar ligt wel een taak voor een mentor: de mentor, als wettelijke vertegenwoordiger, is immers belast met het behartigen van de belangen van de betrokkene op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Indien daar problemen mee zijn, dient de mentor bij die instantie aan de bel te trekken teneinde de problemen op te lossen.

4.

Echter het instellen van een mentorschap brengt met zich mee dat het mentorschap zich gaat uitstrekken over de algehele zorg rondom betrokkene en dat is nu juist niet de bedoeling en niet de strekking van het verzoek. Het is om die reden dat de kantonrechter instemt met instellen van een mentorschap, uitsluitend strekkende over de besteding van de PGB-gelden, welke aan betrokkene zal of zullen worden toegekend.

5.

De wetgever kent een beperkt mentorschap niet. Daar staat tegenover dat de wetgever wel een beperkt bewind in het leven heeft geroepen. Niet valt in te zien waarom een beperkt mentorschap dan niet zou kunnen. Het komt de kantonrechter voor dat de wetgever bij het opstellen van de wettelijke regels niet aan die mogelijkheid heeft gedacht, omdat destijds de noodzaak daarvoor niet aanwezig was. Thans roept de praktijk om een instelling van een beperkt mentorschap en de kantonrechter zal om die reden het beperkte mentorschap instellen.

6.

Tegen de voorgestelde mentor(en) zijn geen bezwaren gerezen.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt een mentorschap in, welk mentorschap wordt beperkt tot de toekenning, wijziging en besteding van het persoonsgebonden budget ten behoeve van [betrokkene] voornoemd;

- benoemt tot mentor(en):
[X] Bewindvoering B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] , [adres] , [woonplaats] ;

- bepaalt dat de mentor de helft van de normale intakekosten zoals vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren ten laste van het vermogen van betrokkene mag brengen en stelt de jaarbeloning vast op 7,5 uur voor het beheer van het persoonsgebonden budget.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.C. Bosch, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2021, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beschikking kan, behoudens berusting, hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dagtekening van deze eindbeschikking door indiening van een beroepschrift (door een advocaat) ter griffie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.