Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:3966

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-10-2021
Datum publicatie
25-10-2021
Zaaknummer
9328689 \ CV EXPL 21-2927
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewindvoerder wordt veroordeeld tot het betalen van het achterstallige factuurbedrag. De betalingsregeling werd overeengekomen onder verband van vonnis en er is geen sprake van rauwelijks dagvaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 9328689 \ CV EXPL 21-2927

Vonnis van 19 oktober 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap INFOMEDICS B.V., mede handelend onder de namen Infomedics Factoring, UwNota.nl, DFA Services en Infomedics DFA,
gevestigd en kantoorhoudende te Almere,

eisende partij, hierna te noemen Infomedics,

gemachtigde: [Y] Incasso en Gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde] , handelend onder de naam [X] BEWIND, in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [betrokkene] ,
wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen de bewindvoerder, respectievelijk [betrokkene] ,

verschenen in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 juni 2021;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 Waar gaat deze zaak over?

De vaststaande feiten

2.1.

Op 6 oktober 2020 heeft [betrokkene] een behandeling ondergaan bij VWLab. Infomedics heeft de kosten van die behandeling in rekening gebracht in een factuur van 22 oktober 2020 ten bedrage van € 1.059,90.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar van [betrokkene] heeft een bedrag van € 794,86 aan Infomedics voldaan. Op grond van een betalingsregeling heeft [betrokkene] tweemaal een bedrag van € 38,13 aan Infomedics betaald. De betalingen die [betrokkene] daarna aan Infomedics deed, werden gestorneerd. Deze betalingsregeling is daarom vervallen.

2.3.

Na verschillende aanmaningen gestuurd te hebben, heeft Infomedics [betrokkene] op 15 juni 2021 gedagvaard. Op 16 juni 2021 heeft [betrokkene] contact opgenomen met [Y] Incasso en Gerechtsdeurwaarders (hierna: [Y]) en is onder verband van vonnis een nieuwe betalingsregeling tot stand gekomen.

2.4.

Sinds 23 juli 2021 staan de goederen van [betrokkene] onder bewind bij de bewindvoerder.

Wat wil Infomedics?

2.5.

Infomedics wil dat [betrokkene] het resterende factuurbedrag van € 188,77 betaalt, plus de rente tot 3 mei 2021 (€ 12,10) en de incassokosten (€ 40,00).

Infomedics vordert daarom dat [betrokkene] wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 240,87 aan Infomedics, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 188,77 vanaf 3 mei 2021 tot de dag van volledige betaling, met veroordeling van [betrokkene] in de proceskosten.

Wat vindt [betrokkene] ?

2.6.

[betrokkene] en de bewindvoerder hebben respectievelijk bij conclusie van antwoord en bij conclusie van dupliek verweer gevoerd. Op de standpunten van partijen zal hierna worden ingegaan.

3 De beoordeling

Onderbewindstelling

3.1.

De goederen van [betrokkene] zijn gedurende deze procedure onder bewind komen te staan. De bewindvoerder heeft dit op 2 augustus 2021 aan Infomedics medegedeeld. De onderbewindstelling is daarnaast in de conclusie van dupliek vermeld. Gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad 1 is dit voldoende om de procedure over te kunnen nemen. De bewindvoerder wordt daarmee in deze procedure als formele procespartij aangemerkt.

Het resterende factuurbedrag

3.2.

De bewindvoerder heeft de verschuldigdheid van het restantbedrag van € 188,77 bij conclusie van dupliek erkend. De betalingsregeling die op 16 juni 2021 is gesloten, doet daar, zoals de bewindvoerder ook lijkt te erkennen, niet aan af. Deze betalingsregeling is immers onder verband van vonnis gesloten.

3.3.

Het verweer van de bewindvoerder dat [Y] de incassoprocedure van Infomedics niet heeft gevolgd, treft geen doel. Voor zover de bewindvoerder al rechten kan ontlenen aan de vermelding van het incassoproces van Infomedics, dan geldt dat niet is komen vast te staan dat Infomedics zich niet aan deze procedure heeft gehouden. De laatste herinnering van incassobureau CMIB is op 6 mei 2021 verzonden. De dagvaarding is uitgebracht op 15 juni 2021. Bovendien wordt dit verweer pas bij conclusie van dupliek aangevoerd. Dat is te laat, want Infomedics heeft hier niet meer op kunnen reageren. Dit verweer slaagt dan ook niet.

3.4.

Gelet op het voorgaande zal de hoofdsom van € 188,17 worden toegewezen.

Bijkomende kosten

3.5.

Infomedics heeft kosten gemaakt om het hierboven toegewezen bedrag van [betrokkene] te proberen te innen. Infomedics heeft [betrokkene] aangemaand, zodat hij het achterstallige factuurbedrag gedurende veertien dagen zonder bijkomende incassokosten kon betalen. Daarna heeft Infomedics nog een aanmaning verstuurd met lage incassokosten. Vervolgens zijn de in de laatste aanmaning vermelde incassokosten van € 40,00 verschuldigd geworden. Deze kosten voldoen aan het tarief zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en worden dan ook toegewezen.

3.6.

Bij conclusie van antwoord heeft [betrokkene] de berekening van de wettelijke rente betwist. Infomedics heeft hier naar het oordeel van de kantonrechter bij conclusie van repliek onvoldoende op gereageerd. De kantonrechter zal daarom de wettelijke rente toewijzen zoals hierna onder de beslissing te vermelden.

Conclusie

3.7.

Er zal in totaal een bedrag worden toegewezen van € 188,77 + € 40,00 = € 228,77, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals hierna te vermelden. De kantonrechter gaat er vanuit dat de bedragen die op grond van de betalingsregeling van 16 juni 2021 tijdens deze procedure aan Infomedics zijn betaald, door Infomedics op dit bedrag in mindering worden gebracht.

Proceskosten

3.8.

De bewindvoerder zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Van te snel dagvaarden, zoals bij conclusie van antwoord wordt gesteld, is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake. Door zowel Infomedics, CMIB als [Y] zijn aanmaningen gestuurd. [betrokkene] was ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding al geruime tijd in verzuim. Infomedics mocht [betrokkene] daarom dagvaarden.

De proceskosten aan de zijde van Infomedics worden tot op heden begroot op € 289,44. Dit bedrag bestaat uit € 89,44 aan kosten voor de dagvaarding, € 126,00 aan griffierecht en € 74,00 aan salaris voor de gemachtigde van Infomedics (2 punten x tarief € 37,00).

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt de bewindvoerder tot betaling aan Infomedics van een bedrag van € 228,77, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het bedrag aan hoofdsom dat na elke credit- en debetmutatie heeft uitgestaan vanaf de dag van de opeisbaarheid van de factuur tot de dag van volledige betaling;

4.2.

veroordeelt de bewindvoerder in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Infomedics begroot op € 289,44;

4.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2021. (SB)

1 HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:525.