Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:3568

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
14-09-2021
Datum publicatie
20-09-2021
Zaaknummer
9261418 \ CV EXPL 21-2496
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde heeft eiseres een ander bedrag betaald dan het factuurbedrag en onder vermelding van een verkeerd betalingskenmerk, waarop eiseres het bedrag heeft teruggestort. Gedaagde heeft de factuur dus niet bevrijdend betaald. Nu hij tijdens de procedure alsnog -bevrijdend- heeft betaald, is hij het bedrag ter hoogte van de rente en de incassokosten nog verschuldigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 9261418 \ CV EXPL 21-2496

Vonnis van 14 september 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap INFOMEDICS B.V., mede handelend onder de namen Infomedics Factoring, UwNota.nl, DFA Services en Infomedics DFA,
gevestigd en kantoorhoudende te Almere,

eisende partij, hierna te noemen Infomedics,

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde] ,
wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

verschenen in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 mei 2021;

- de conclusie van antwoord van [gedaagde] ;

- de aanvullende productie van [gedaagde] ;

- de conclusie van repliek van Infomedics.

1.2.

[gedaagde] heeft daarna, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, niet meer gereageerd.

1.3.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 Waar gaat deze zaak over?

De vaststaande feiten

2.1.

Op 12 november 2020 heeft [gedaagde] een behandeling ondergaan bij de tandarts. Infomedics heeft [gedaagde] hiervoor op 16 november 2020 een factuur ten bedrage van € 83,38 gestuurd.

2.2.

Op 24 maart 2021 heeft [gedaagde] een bedrag van € 88,63 aan Infomedics betaald. Dit bedrag heeft Infomedics op 26 maart 2021 weer teruggestort op de rekening van [gedaagde] .

Het standpunt van Infomedics

2.3.

Infomedics wil dat [gedaagde] de factuur van € 83,38 betaalt, plus rente (€ 0,71) en incassokosten (€ 40,00). Daarom vordert Infomedics dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 124,09, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 83,38 vanaf 3 mei 2021 tot de dag van volledige betaling en de proceskosten.

Het standpunt van [gedaagde]

2.4.

heeft bij conclusie van antwoord aangevoerd dat hij de factuur, althans een bedrag van € 88,63 aan Infomedics heeft betaald, maar dat Infomedics het bedrag weer heeft teruggestort. Hij ging er daarom vanuit dat zijn zorgverzekeraar de factuur had voldaan. Ter onderbouwing heeft [gedaagde] een bewijs van betaling overgelegd. [gedaagde] vindt dat hij daarom de bijkomende kosten niet hoeft te betalen.

3 De beoordeling

Wat vindt de kantonrechter van de zaak?

3.1.

Bij conclusie van repliek heeft Infomedics te kennen gegeven dat zij op 11 juni 2021 een bedrag van € 83,38 van [gedaagde] heeft ontvangen. Voor de vraag of [gedaagde] de rente en de andere bijkomende kosten verschuldigd is geworden, is de vraag op welk moment [gedaagde] het factuurbedrag (bevrijdend) heeft betaald, nog wel van belang.

3.2.

Infomedics heeft bij repliek gesteld dat [gedaagde] het bedrag van € 88,63 op 24 maart 2021 heeft overgemaakt onder vermelding van betalingskenmerk 42133813065071. De factuur met dat betalingskenmerk was echter al voldaan. De factuur waar het in deze procedure om gaat, heeft betalingskenmerk 32133818374071. De betaling van die factuur was dus niet op de juiste manier gedaan en daarom mocht Infomedics het bedrag terugstorten, zo stelt Infomedics. [gedaagde] heeft op deze toelichting van Infomedics niet meer gereageerd. De stellingen van Infomedics komen daarmee vast te staan. Ten tijde van de dagvaarding (27 mei 2021) was [gedaagde] de (gehele) hoofdsom dus nog verschuldigd. De hoofdsom zal dus in zoverre kunnen worden toegewezen, zij het met inachtneming van de betaling van € 83,38 op 11 juni 2021.

3.3.

Omdat [gedaagde] de factuur te laat heeft betaald, is hij ook de wettelijke rente over de (nog openstaande) hoofdsom verschuldigd. Het bedrag van € 0,71 aan rente tot 3 mei 2021 zal worden toegewezen, evenals de rente vanaf 3 mei 2021 tot de dag van volledige betaling.

3.4.

Infomedics heeft daarnaast kosten gemaakt om het factuurbedrag van [gedaagde] te (proberen te) innen. Infomedics heeft [gedaagde] eerst aangemaand, zodat hij het factuurbedrag gedurende veertien dagen zonder bijkomende incassokosten kon betalen. Na die termijn zijn de incassokosten verschuldigd geworden. Deze kosten worden, zoals Infomedics ook heeft gevraagd, toegewezen voor een bedrag van € 40,00.

3.5.

Gelet op het voorgaande is [gedaagde] aan Infomedics verschuldigd (geweest):

Hoofdsom: € 83,38

Rente tot 3 mei 2021: € 0,71

Incassokosten: € 40,00

Totaal: € 124,09

De betaling van [gedaagde] van € 83,38 zal op het toe te wijzen bedrag in mindering worden gebracht. Op grond van artikel 6:44 BW zal de betaling eerst in mindering worden gebracht op de rente en de kosten en daarna op de hoofdsom. Er zal dus een bedrag van

(€ 83,38 + € 0,71 + € 40,00 - € 83,38 =) € 40,71 aan hoofdsom worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals hierna te vermelden.

De proceskosten

3.6.

Omdat [gedaagde] in het ongelijk wordt gesteld, moet hij de proceskosten betalen. Deze worden tot op heden aan de zijde van Infomedics begroot op € 89,44 aan kosten voor de dagvaarding, € 126,00 aan griffierecht en € 74,00 aan salaris voor de gemachtigde van Infomedics (2 punten x tarief € 37,00). Dat is in totaal € 289,44.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan Infomedics te betalen een bedrag van € 40,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over een bedrag van € 83,38 vanaf 3 mei 2021 tot 11 juni 2021 en over een bedrag van € 40,71 vanaf 11 juni 2021 tot de dag van volledige betaling;

4.2.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Infomedics begroot op € 289,44;

4.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2021. (SB)