Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:3418

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-08-2021
Datum publicatie
02-09-2021
Zaaknummer
8894082 \ CV EXPL 20-5112
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBOVE:2021:2071). Gazprom heeft in haar akte gesteld dat zij op basis van de Informatiecode elektriciteit en gas in sommige gevallen gas dat door een vorige leverancier is geleverd, in rekening kan en mag brengen. Daarmee heeft Gazprom de grondslag van haar vordering voldoende nader onderbouwd. Het verweer van ADAS is onvoldoende feitelijk onderbouwd en slaagt dus niet. Hoewel niet onomstotelijk vast is komen te staan dat het in rekening gebrachte gas enkel door ADAS is verbruikt, dient de hogere gasrekening toch voor risico van ADAS te komen, nu ADAS de meterstanden op verschillende momenten niet aan Gazprom heeft doorgegeven en in deze procedure geen meterstanden heeft overgelegd van het moment dat ADAS het gebruik van het pand heeft verkregen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 8894082 \ CV EXPL 20-5112

Vonnis van 17 augustus 2021

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

GAZPROM MARKETING & TRADING RETAIL LIMITED,

tevens handelend onder de naam GAZPROM ENERGY,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eisende partij, hierna te noemen Gazprom,

gemachtigde: Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders

tegen

de besloten vennootschap

ADAS EVENTS B.V.,

mede handelend onder de naam ADAS GROEP B.V.
gevestigd te Deventer,

gedaagde partij, hierna te noemen ADAS,

verschenen in de persoon van [X] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 mei 2021;

- de akte van uitlating van Gazprom;

- de akte van uitlating van ADAS;

- de antwoordakte van Gazprom.

1.2.

ADAS is in de gelegenheid gesteld om een antwoordakte te nemen, maar heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Dit geschil bestaat in de kern uit de vraag of ADAS moet betalen voor het gas dat Gazprom pas later in rekening heeft gebracht, doordat ADAS het doorgeven van de meterstanden naliet en Gazprom daarom eerdere meterstanden heeft moeten schatten. Het kan zo zijn dat dat gas dan niet door Gazprom, maar door de vorige leverancier is geleverd. Ook kan het zo zijn dat het gas niet enkel door ADAS, maar ook door een vorige gebruiker van [het adres] is verbruikt.

2.2.

In het tussenvonnis van 18 mei 2021 heeft de kantonrechter ADAS bevolen om de meterstanden in het geding te brengen, vanaf het moment dat ADAS het gebruik van het pand aan [het adres] heeft gekregen, zo mogelijk onderbouwd met gegevens uit het Toegankelijk Meetregister (TMR) van gas. Daarnaast heeft de kantonrechter Gazprom bevolen toe te lichten op grond van welke rechtsregel Gazprom bevoegd zou zijn om ook gas in rekening te brengen dat door een vorige leverancier is geleverd, maar niet door die vorige leverancier in rekening is gebracht.

2.3.

De kantonrechter is van oordeel dat Gazprom de grondslag van haar vordering voldoende nader heeft onderbouwd. Gazprom heeft in haar akte gesteld dat zij op basis van de Informatiecode elektriciteit en gas in sommige gevallen gas dat door een vorige leverancier is geleverd, in rekening kan en mag brengen. Bij het inkopen van energie worden leveranciers afgerekend aan de hand van de geregistreerde meterstanden, niet aan de hand van de feitelijk geleverde meterstanden. De bevoegdheid om de meterstand te schatten wanneer de klant de meterstand niet doorgeeft, sluit daarbij aan. Het zou onredelijk zijn om Gazprom de gevolgen te laten dragen van het feit dat ADAS nalaat de meterstanden door te geven. Gazprom heeft dan ook gehandeld volgens de regels van de Informatiecode elektriciteit en gas en heeft daarmee voldoende onderbouwd dat zij bevoegd is om ook gas in rekening te brengen dat door een vorige leverancier is geleverd, maar niet door die vorige leverancier in rekening is gebracht.

2.4.

Het verweer van ADAS tegen de rekening van 1 augustus 2019, inhoudende dat de meterstanden die Gazprom heeft geregistreerd niet kunnen kloppen, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende nader onderbouwd. ADAS heeft na het tussenvonnis meterstanden in het geding gebracht. De meterstand die ADAS heeft gearceerd (en waarvan zij e-mails van [A] B.V. heeft overgelegd), betreft de meterstand van een andere meter dan de onderhavige (met een andere EAN). Met betrekking tot de meter waarop de betwiste factuur ziet, heeft ADAS geen andere meterstanden in het geding gebracht dan de meterstanden die Gazprom heeft geregistreerd (en waarop de factuur is gebaseerd). Het verweer van ADAS is daardoor onvoldoende feitelijk onderbouwd.

2.5.

De vraag die overblijft, is of ADAS de factuur van 1 augustus 2019 toch moet betalen, hoewel niet onomstotelijk vast is komen te staan dat het in rekening gebrachte gas enkel door ADAS is verbruikt, en de mogelijkheid bestaat dat het gas is gebruikt door haar voorganger in het pand. De kantonrechter overweegt dienaangaande, dat ADAS op verschillende momenten de meterstanden niet aan Gazprom heeft doorgegeven. Daarnaast heeft ADAS in deze procedure geen meterstanden overgelegd van het moment dat ADAS het gebruik van het pand aan [het adres] heeft verkregen (althans niet van de juiste meter). Dat had wel op de weg van ADAS, als gebruiker van het pand, gelegen. Nu zij dat heeft nagelaten, kan de kantonrechter uit de stellingen van ADAS niet de conclusie trekkendat de meterstand al hoger was op het moment dat ADAS het pand in gebruik nam en dient de hogere gasrekening in de factuur van 1 augustus 2019 voor risico en rekening van ADAS te komen.

2.6.

Op grond van het bovenstaande moet ADAS de factuur van 1 augustus 2019 dus betalen. Tegen de overige facturen heeft ADAS geen verweer gevoerd. Het totaal aan factuurbedragen ligt daarmee voor toewijzing gereed. Gazprom heeft haar vordering in deze procedure beperkt tot een bedrag van € 25.000,00. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen.

2.7.

Op grond van artikel 12.6 van de algemene voorwaarden is ADAS bij niet tijdig betalen de wettelijke rente verschuldigd. Deze zal zoals gevorderd worden toegewezen over de hoofdsom van € 25.000,00 vanaf de dag van dagvaarding (18 november 2020) tot de dag van volledige betaling.

2.8.

ADAS wordt in deze procedure in het ongelijk gesteld en zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden aan de zijde van Gazprom begroot op € 87,99 aan explootkosten, € 996,00 aan griffierecht en € 1.245,00 aan salaris voor de gemachtigde van Gazprom (2,5 punt x liquidatietarief € 498,00). Dat is in totaal € 2.328,99.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt ADAS om aan Gazprom te betalen een bedrag van € 25.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 18 november 2020 tot de dag van volledige betaling;

3.2.

veroordeelt ADAS in de proceskosten aan de zijde van Gazprom, tot op heden begroot op € 2.328,99;

3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Koster, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2021. (SB)