Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:3149

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
09-08-2021
Datum publicatie
09-08-2021
Zaaknummer
08/044592-21 en 08/156453-21 (ttz. gevoegd) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 22-jarige man voor meerdere oplichtingen tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man maakte samen met zijn mededaders in 1,5 jaar tijd zo’n 18 slachtoffers. Het begon met oplichting via WhatsApp en Marktplaats, uiteindelijk deed hij zich zelfs voor als fraudebestrijder bij een bank. De groep koos vooral slachtoffers met een hogere leeftijd uit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/044592-21 en 08/156453-21 (ttz. gevoegd) (P)

Datum vonnis: 9 augustus 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres 1] ,

nu verblijvende in de P.I. Veenhuizen, locatie Esserheem te Veenhuizen.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 20 juli 2021 en 26 juli 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M. ten Velde en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J.G. Luiten, advocaat in Almelo, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er na aanpassing van de omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van 20 juli 2021 in de zaak met parketnummer 08/044592-21, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

08/044592-21

feit 1: samen met anderen of alleen de aangevers [aangever 1] en [aangever 2] via WhatsApp heeft opgelicht;
feit 2: samen met anderen of alleen de aangevers [aangever 3] , [aangever 4] en [aangever 5] heeft opgelicht;

feit 3: samen met anderen of alleen bitcoins/cryptovaluta en een auto heeft witgewassen en daarvan een gewoonte heeft gemaakt;


08/156453-21

samen met anderen of alleen vijftien personen heeft opgelicht.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

08/044592-21

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2019 tot en met 2 december 2019 te Enschede, althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever(s) [aangever 1] en/of [aangever 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte(n) van een (grote) hoeveelheid geld, te weten geldbedragen toebehorende aan [aangever 1] van €749,95 en €824,99 en toebehorende aan [aangever 2] van €825,95 en €710,95 en €735,44 en €760,95

door zich bij aangevers [aangever 1] en [aangever 2] middels (een) WhatsAppbericht(en) voor te doen als een bekende van aangever, verkerend in nood en aangevers [aangever 1] en/of [aangever 2] zo aanzetten geld over te boeken naar (een) bankrekening(en) onder controle van verdachte en of diens mededaders en zij aldus geldbedragen van aangevers [aangever 1] en/of [aangever 2] ontvingen;
2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 september 2019 tot en met 3 mei 2020 te Enschede, althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

aangever(s) [aangever 3] en/of [aangever 4] en/of [aangever 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten

de afgifte van inloggegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, TANcode) gekoppeld aan de internetbankierenaccounts van [aangever 3] , [aangever 4] en/of [aangever 5]
door [aangever 3] , [aangever 4] en/of [aangever 5] , een (phishing)link te sturen met, zogenaamd, een betaalverzoek van 1 cent, zogenaamd ter controle of fraudecheck,
waarbij door betaling de telefoon van verdachte of de telefoon van een ander/geldezel, onder controle van verdachte en of diens mededader(s) werd gekoppeld aan het internetbankierenaccount van [aangever 3] , [aangever 4] en/of [aangever 5] ,
om vervolgens geld van deze rekeningen over te boeken naar de rekening van verdachte en/of een ander/geldezel althans een rekening onder controle van verdachte en/of door direct een aankoop te doen;


3.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2019 tot en met 16 februari 2020 te Enschede (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer voorwerpen, te weten telkens een (grote) hoeveelheid bitcoins en/of andere cryptovaluta met een totale waarde van €38.555,-, en/of een BMW 5 serie, voorzien van kenteken [kenteken 1] ter waarde van €12.950,- heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf, zulks terwijl hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) van het plegen van dat feit al dan niet een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

08/156453-21

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 25 december 2020 tot en met 16
februari 2021 te Enschede, althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
15 aangevers heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,
waaronder de navolgende personen voor de navolgende bedragen:
(zaak 14) [aangever 6] , tot de afgifte van €749,99 en €946,75 en €3.446,98, in totaal

€ 5.143,72 en/of
(zaak 15) [aangever 7] , tot de afgifte van 28.795,- in 30x een bedrag afgeschreven van de betaalrekening van bedragen tussen €870,- en €980,- en/of
(zaak 16) [aangever 8] , tot de afgifte van €90,- en/of
(zaak 17) [aangever 9] , tot de afgifte van €€90,- en/of
(zaak 18) [aangever 10] , tot de afgifte van €90,-en €490,- en/of
(zaak 19) [aangever 11] , tot de afgifte van in totaal €2750,- en/of
(zaak 20) [aangever 12] , tot de afgifte van €90,- en €490,- en/of
(zaak 21) [aangever 13] , tot de afgifte van €490,- en €490,- en €90,- en €90,- en/of

(zaak 22) [aangever 14] , tot de afgifte van €95,- en €490,- en/of
(zaak 23) [aangever 15] , tot de afgifte van €590,- en/of
(zaak 24) [aangever 16] , tot de afgifte van €400,- en €490,- en/of
(zaak 25) [aangever 17] , tot de afgifte van €590,- en €590,- en/of
(zaak 26) [aangever 18] , tot de afgifte van €95,- en/of
(zaak 27) [aangever 19] , tot de afgifte van €95,- en €490,- en/of
(zaak 28) [aangever 20] , tot de afgifte van €490,- en €95,-
door bovengenoemde aangevers te bellen en zich voor te doen als [naam 1] , zijnde een medewerker van de fraude afdeling van de bank waar aangever bankiert, bekend met het
telefoonnummer en/of rekeningnummer en/of woonadres en/of andere persoonlijke details van aangevers en hen te bewegen tot de afgifte van codes (van de achterzijde) van de digipas of identifier waarna verdachte en/of diens mededaders de hierboven genoemde geldbedrag(en) van de bankrekening van bovengenoemde benadeelden wegnamen.

3. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaken, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

Dit hoofdstuk bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het ten laste gelegde bewezen kan worden verklaard. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1, 2 en 3 van parketnummer 08/044592-21 ten laste gelegde en het onder parketnummer 08/156453-21 ten laste gelegde wettig en overtuigend is bewezen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van het ten laste gelegde onder 1 van parketnummer 08/044592-21 bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de feiten met betrekking tot aangever [aangever 2] . Voor het overige heeft de raadsman zich wat betreft dit feit gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Wat betreft het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat zowel de feiten met betrekking tot aangever [aangever 3] , als die met betrekking tot aangever [aangever 4] wettig en overtuigend kunnen worden bewezen verklaard. Verdachte dient echter te worden vrijgesproken van de feiten met betrekking tot aangever [aangever 5] , aangezien daarvoor het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. Verder heeft de raadsman vrijspraak bepleit voor het onder 3 ten laste gelegde, omdat uit de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen niet valt vast te stellen dat verdachte goederen dan wel geld heeft witgewassen.

Ten slotte heeft de raadsman wat betreft het ten laste gelegde onder parketnummer 08/156453-21 aangevoerd dat de feiten met betrekking tot aangever [aangever 6] wettig en overtuigend kunnen worden bewezen verklaard. Van de feiten met betrekking tot de veertien overige aangevers dient verdachte te worden vrijgesproken, wegens het ontbreken van (voldoende) wettig en overtuigend bewijs, aldus de raadsman.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Parketnummer 08/044592-21 feit 1

4.3.1.1 De vaststelling van de feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op grond van de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

Aangeefster [aangever 2] is op 2 december 2019 via WhatsApp benaderd door een persoon die aangaf haar dochter te zijn en gebruik maakte van een profielfoto van haar dochter. Het telefoonnummer waarmee berichten naar aangeefster werden gestuurd was

[telefoonnummer 1] . In deze berichten stond dat de mobiele telefoon van haar dochter in de wasmachine terecht was gekomen en dat zij daarom een nieuw telefoonnummer had. Aangeefster werd verzocht om twee rekeningen te betalen voor de aanschaf van een nieuwe telefoon en een Macbook. Aangeefster heeft € 3.033,29 overgemaakt naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] op naam van [naam 2] . Van deze rekening is op 2 december 2019 € 1.000,00 gepind bij een pinautomaat aan de Verzetslaan in Deventer.

Aangeefster [aangever 1] is op 9 augustus 2019 via WhatsApp benaderd door een persoon die aangaf haar dochter te zijn. Haar dochter was op dat moment op vakantie. Het telefoonnummer waarmee berichten naar aangeefster werden gestuurd was

[telefoonnummer 2] . In deze berichten stond dat de mobiele telefoon van haar dochter in de wasmachine was beland en dat zij daarom een nieuw telefoonnummer had. Aangeefster werd verzocht om geld over te maken voor een nieuwe telefoon en laptop. Aangeefster heeft

€ 1.574,94 overgemaakt naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van

[verdachte] . Van deze rekening is op 9 augustus 2019 € 1.000,00 gepind, eveneens bij een pinautomaat aan de Verzetslaan in Deventer. Beide aangeefsters werden, nadat zij het geld hadden overgemaakt, gebeld door hun dochter en kwamen er op die manier achter dat het niet hun dochter was geweest die om deze overboekingen had verzocht, waarna zij aangifte hebben gedaan van oplichting.

4.3.1.2 De betrokkenheid van verdachte

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte op de ten laste gelegde wijze [aangever 2] en/of [aangever 1] heeft bewogen tot de afgifte van de ten laste gelegde geldbedragen.

[aangever 2] heeft € 3.033,29 overgemaakt naar een bankrekeningnummer op naam van [naam 2] . [naam 2] is door de politie gehoord en heeft verklaard dat hij door verdachte is gebruikt als geldezel. [naam 2] moest zijn bankpas ter beschikking stellen en zijn pincode afgeven. Er zou een bedrag op zijn bankrekening worden gestort en daarvan zou [naam 2] de helft meekrijgen. Verdachte heeft € 1.000,00 van de bankrekening van [naam 2] gepind, maar [naam 2] heeft daarvan niets ontvangen, aldus [naam 2] .

Verdachte ontkent betrokken te zijn geweest bij de oplichting van [aangever 2] . Zowel bij de politie als ter terechtzitting op 20 juli 2021 heeft verdachte verklaard dat hij niet degene is geweest die [aangever 2] via WhatsApp berichten heeft gestuurd, dat hij [naam 2] niet heeft gevraagd om zijn bankrekening ter beschikking te stellen en dat hij niet heeft gepind aan de Verzetslaan te Deventer.

Voor de verklaring van [naam 2] bevindt zich naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ondersteuning in het dossier. Ook overigens bevat het dossier geen concrete aanknopingspunten, zoals camerabeelden van de betreffende pinautomaat aan de Verzetslaan in Deventer, die wijzen op betrokkenheid van verdachte bij de oplichting van [aangever 2] .

Dat ligt anders voor de oplichting van [aangever 1] . [aangever 1] heeft in totaal € 1.574,94 overgemaakt naar een bankrekening op naam van verdachte. Door de politie is een telefoon van de ex-vriendin van verdachte, [getuige] , in beslag genomen. Hierin zijn chatberichten aangetroffen van 9 augustus 2019 waarin [getuige] aan verdachte vraagt of “het gelukt is met het geld”. Verdachte stuurt haar vervolgens een afbeelding van zijn rekeningoverzicht waarop te zien is dat het saldo op bankrekening [rekeningnummer 2] € 1.576,05 bedraagt. Volgens verdachte “gaat het oplopen tot 10K”. Ter terechtzitting op

20 juli 2021 heeft verdachte verklaard dat hij geen WhatsApp-berichten naar [aangever 1] heeft gestuurd, maar wel zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld. Verdachte heeft verklaard dat hij ook in dit geval niet heeft gepind bij de pinautomaat in Deventer. Wel heeft hij zijn pinpas ter beschikking gesteld. Verdachte kreeg daar geld voor.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte, samen met een of meer onbekend gebleven anderen, [aangever 1] heeft bewogen tot de afgifte van de ten laste gelegde geldbedragen. Verdachte heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld om daar de bedragen op te laten storten en heeft zijn pinpas ter beschikking gesteld, zodat het geld weer van zijn bankrekening kon worden opgenomen. Verdachte kreeg daar geld voor en deelde dus in de buit. Dat verdachte op de hoogte was van de gang van zaken blijkt uit de chatberichten die hij op 9 augustus 2019 heeft uitgewisseld met [getuige] . Gezien de concrete rol die verdachte in de uitvoering van het geheel heeft vervuld, kan verdachte worden aangemerkt als medepleger.

4.3.1.3 Conclusie ten aanzien van parketnummer 08/044592-21 feit 1

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen wat aan verdachte onder 1 met betrekking tot aangever [aangever 2] ten laste is gelegd.

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen wat aan verdachte onder 1 ten laste is gelegd met betrekking tot aangever [aangever 1] .

4.3.2

Parketnummer 08/044592-21 feit 2

4.3.2.1 De vaststelling van de feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op grond van de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

Tussen 9 september 2019 en 3 mei 2020 hebben drie personen aangifte gedaan van Marktplaatsfraude. Deze aangevers hebben via Marktplaats een product te koop aangeboden. Een persoon heeft zich voorgedaan als geïnteresseerde en aangevers ‘ter verificatie’ een link gestuurd waarmee € 0,01 kon worden overgemaakt. Bij betaling via deze link werd een telefoon gekoppeld aan het internetbankierenaccount van de bankrekeningen van aangevers, waarna geld van hun bankrekeningen werd overgeboekt naar andere bankrekeningen die al dan niet op naam stonden van een zogenoemde geldezel.

Aangeefster [aangever 3] heeft geconstateerd dat er € 99,90 van haar ING-bankrekening was afgeschreven ten gunste van Takeaway.com met rekeningnummer [rekeningnummer 3] en dat er nog twee bedragen van € 1.200,00 en van € 400,00 klaar stonden om te storten op rekeningnummer [rekeningnummer 4] op naam van [naam 4] . Deze overboekingen heeft aangeefster kunnen tegenhouden. Aangeefster is door de ING bank schadeloos gesteld.

Aangever [aangever 4] heeft geconstateerd dat er een Apple IPhone XS Max was ingelogd op zijn bankrekening en dat er € 454,01 was overgeboekt naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] op naam van [naam 5] .

Aangeefster [aangever 5] heeft geconstateerd dat er een bedrag was overgeboekt van de bankrekening van haar zoon naar de gezamenlijke rekening van haar en haar man. Ook was er geld van hun spaarrekening naar de gezamenlijke rekening overgeboekt. Van de gezamenlijke rekening is vervolgens € 1.917,00 overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 6] (een tussenrekening van Tikkie) en doorgestort naar bankrekeningnummers [rekeningnummer 7] en [rekeningnummer 8] op naam van [naam 6] .

4.3.2.2 De betrokkenheid van verdachte

De rechtbank ziet zich ook voor dit feit voor de vraag gesteld of verdachte op de ten laste gelegde wijze de aangevers [aangever 3] , [aangever 4] en [aangever 5] heeft bewogen tot de afgifte van de ten laste gelegde gegevens.

In de zaak van [aangever 3] is € 99,90 overgeboekt naar een bankrekening op naam van Takeaway.com en stonden er nog twee bedragen klaar om te worden overgeboekt naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] op naam van [naam 4] . [naam 4] heeft bij de politie verklaard dat hij door verdachte is gebruikt als geldezel. In september 2019 heeft verdachte hem gevraagd of hij tijdelijk een bedrag op zijn bankrekening mocht zetten. [naam 4] zou hiervoor een klein bedrag krijgen. [naam 4] heeft verdachte een foto van zijn bankpas met rekeningnummer [rekeningnummer 4] gestuurd. Rond 9 september 2019 heeft [naam 4] een brief van de ING bank ontvangen waarin stond dat zijn bankrekening met nummer [rekeningnummer 4] was gebruikt voor frauduleuze handelingen.

Van de bankrekening van aangever [aangever 4] is geld overgeboekt naar een bankrekening op naam van [naam 5] . [naam 5] heeft bij de politie verklaard dat zij deze bankrekening voor verdachte heeft geopend en dat zij verdachte haar inloggegevens en wachtwoord heeft gegeven. De ex-vriendin van verdachte, [getuige] , was daarbij. [getuige] heeft bij de politie verklaard dat verdachte aan [naam 5] heeft gevraagd om een bankaccount voor hem te openen. Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aan de bankrekening van [aangever 4] een nieuw mobiel apparaat is gekoppeld dat was voorzien van een unieke “Device ID”. Dit Device ID bleek eerder gekoppeld te zijn geweest aan de bankrekening van verdachte en betrof een IPhone XS Max. Bij zijn aanhouding had verdachte deze telefoon in gebruik.

In de zaak van aangeefster [aangever 5] zijn bedragen doorgestort naar BUNQ bankrekeningen die op 7 april 2020 zijn geopend door [naam 6] . [naam 6] heeft bij de politie verklaard dat hij bedreigd is en een BUNQ account moest aanmaken. Hij weet niet wat verdachte hiermee te maken heeft. Verdachte was er niet bij toen hij de BUNQ rekening opende.

Verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij in de betreffende periode bankpassen aan mensen vroeg en voor anderen geld pinde. Verdachte kreeg daar geld voor. Verdachte sluit niet uit dat ook bij [naam 4] gedaan te hebben. Verdachte heeft [naam 5] , via [getuige] , om haar bankpas gevraagd. Verdachte ontkent betrokken te zijn bij de oplichting van [aangever 5] . Verdachte heeft verklaard dat hij [naam 6] niet kent.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte, samen met een of meer onbekend gebleven anderen, [aangever 3] en [aangever 4] heeft opgelicht. Verdachte heeft [naam 4] en [naam 5] verzocht om hun bankrekeningen en/of bankpassen ter beschikking te stellen om daar de bedragen afkomstig van de oplichting op te laten storten en vanaf te pinnen. Daar komt bij dat de telefoon die verdachte bij zijn aanhouding in gebruik had gekoppeld was aan de bankrekening van [aangever 4] . Op die manier kon de bankrekening van [aangever 4] worden beheerd. Ook in deze gevallen deelde verdachte mee in de buit. Verdachte heeft dus een essentiële bijdrage geleverd aan de oplichting van deze aangevers, zodat verdachte kan worden aangemerkt als medepleger.

Naar het oordeel van de rechtbank geldt dat niet voor de oplichting van [aangever 5] , gelet op de ontlastende verklaring die [naam 6] heeft afgelegd. Weliswaar is uit onderzoek door de politie gebleken dat aan het BUNQ account van [naam 6] een IPhone met telefoonnummer [telefoonnummer 3] is gekoppeld en dat dit nummer in de betreffende periode in gebruik was bij verdachte, echter kan niet worden uitgesloten dat een ander hier de hand in heeft gehad, nu [naam 6] heeft verklaard dat verdachte er niet bij was toen hij de BUNQ rekening opende.

4.3.2.3. Conclusie ten aanzien van parketnummer 08/044592-21 feit 2

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen wat aan verdachte onder 2 met betrekking tot aangever [aangever 5] ten laste is gelegd.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen wat aan verdachte onder 2 ten laste is gelegd met betrekking tot de aangevers [aangever 3] en [aangever 4] .

4.3.3

Parketnummer 08/044592-21 feit 3

Aan verdachte is kort gezegd ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 16 februari 2020 al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer anderen een auto, te weten een BMW met kenteken [kenteken 1] (hierna: de BMW) en bitcoins en/of andere cryptovaluta heeft witgewassen en dat hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt.


De BMW is op 16 februari 2021 onder verdachte in beslag genomen. Uit onderzoek door de politie is gebleken dat de BMW is gekocht op 6 februari 2021, door daarop een Audi A3 met kenteken [kenteken 2] in te ruilen. Verdachte heeft de BMW dus op 6 februari 2021 verworven en vanaf die datum voorhanden gehad. Deze datum is ruimschoots na de ten laste gelegde periode, zodat niet kan worden bewezen dat verdachte in de ten laste gelegde periode de BMW heeft witgewassen.

Aan verdachte is ook ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 augustus 2019 tot en met

16 februari 2020 bitcoins en/of andere cryptovaluta met een totale waarde van € 38.555,00 heeft witgewassen. De bedragen die van de bankrekeningen van de aangevers van het onder parketnummer 08-156453-21 ten laste gelegde feit zijn overgeboekt, naar onder andere het rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank, zouden zijn gebruikt voor de aankoop van bitcoins en/of andere cryptovaluta. Deze bedragen zijn overgeboekt in de periode van 25 december 2020 tot en met 16 februari 2021. Deze periode is ruimschoots na de ten laste gelegde periode, zodat niet kan worden bewezen dat verdachte in de ten laste gelegde periode bitcoins en/of andere cryptovaluta heeft witgewassen.

4.3.3.1. Conclusie ten aanzien van parketnummer 08/044592-21 feit 3


De rechtbank acht het onder 3 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen.

4.3.4

Parketnummer 08/156453-21

4.3.4.1 De vaststelling van de feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op grond van de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

Tussen 25 december 2020 en 10 februari 2021 hebben vijftien personen, geboren tussen 1939 en 1964, aangifte gedaan van oplichting. De aangevers zijn steeds telefonisch benaderd door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van de fraudeafdeling van de bank waar de betreffende aangever bankiert. In vijf gevallen (aangevers [aangever 6] , [aangever 8] , [aangever 9] , [aangever 11] en [aangever 16] ) werd daarbij de naam [naam 1] gebruikt, een keer een naam die daarop lijkt ( [naam 7] : in de zaak van aangever [aangever 19] ). Een aantal aangevers heeft de naam die werd genoemd niet (goed) kunnen verstaan. De persoon die belde deelde de aangever in kwestie mee dat zich problemen voordeden of zouden kunnen voordoen met zijn/haar bankrekening en dat hij dat zou kunnen verhelpen/voorkomen. Daarvoor diende de aangever dan (een) code(s) door te geven, wat alle vijftien aangevers hebben gedaan. Daarna werd de verbinding verbroken. De codes stelden de beller in staat om de bankrekeningen van de aangevers te beheren en vanaf die bankrekeningen betalingen te doen. Alle aangevers constateerden tijdens of na het bewuste telefoongesprek dat zonder hun toestemming een of meerdere bedrag(en) waren overgeboekt vanaf hun bankrekening naar een voor hun onbekende bankrekening. In het geval van aangever [aangever 6] werd een bedrag overgeboekt naar een BUNQ bankrekening op naam van [naam 8] . In het geval van aangever [aangever 11] werd een bedrag overgeboekt naar een Britse bankrekening. In deze beide gevallen wist hun bank de overboekingen ongedaan te maken. In de andere dertien gevallen werden bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Deze overboekingen zijn niet ongedaan gemaakt.

4.3.4.2 De betrokkenheid van verdachte

De rechtbank zal hierna de situaties van de vijftien aangevers uiteen zetten en per geval de vraag beantwoorden of verdachte op de ten laste gelegde betrokken is geweest bij de betreffende zaak.

Aangever [aangever 6] (geboren in 1943) is op 10 februari 2021 gebeld door een man die zei [naam 1] van de Fraudehelpdesk van de ABN-AMRO bank te zijn. De man vertelde aangever dat er een afschrijving was gedaan vanaf zijn bankrekening die niet klopte. De man verzocht aangever om een afschrijving van € 750,00 via zijn E.dentifier ongedaan te maken. Aangever werd verzocht om de via zijn E.dentifier opgevraagde code aan de man te verstrekken. Daarop zijn drie bedragen van totaal € 5.143,72 zonder toestemming van aangever overgeboekt naar het rekeningnummer [rekeningnummer 10] op naam van

[naam 8] . Door de ABN-AMRO bank zijn de overgeboekte bedragen teruggeboekt naar aangever.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 4] dat zich bevond in het telefoontoestel Samsung Galaxy A20s met IMEI nummer [IMEI-nummer 1] . Dit toestel is door de politie aangetroffen en in beslag genomen in de woning aan de [adres 1] , waar verdachte ten tijde van zijn aanhouding medio februari 2021 woonde.

Tijdens het gesprek met aangever werd de zendmast aan de [locatie 1] aangestraald. Dat is vlakbij de [adres 1] . Laatstgenoemd adres valt binnen het bereik van de zendmast.

Verdachte heeft tijdens het verhoor door de politie op 3 mei 2021 en ter terechtzitting op

20 juli 2021 verklaard dat hij aangever [aangever 6] heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van een script. Verdachte deed zich – conform dit script – voor als [naam 1] . Verdachte was op dat moment samen met ene [naam 9] , die een lijst had met de gegevens van aangever. Verdachte belde, [naam 9] deed ‘de rest’. Meestal belden zij vanuit de woning van verdachte, aldus verdachte.

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 6]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, gelet op zijn bekennende verklaring, in onderling verband en in samenhang bezien met de aangifte van [aangever 6] , het telefoontoestel met telefoonnummer [telefoonnummer 4] dat gebruikt is bij de oplichting en is aangetroffen in de woning aan de [adres 1] en de locatie van de zendmast die is aangestraald.

Aangever [aangever 7] (geboren in 1944) is op 25 december 2020 tussen 16:45 uur en 19:00 uur gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de Fraudehelpdesk van Van Lanschot Bankiers. Deze man was bekend met het nummer van de digipas van aangever en deelde aangever mede dat met die digipas een fraudepoging was gedaan. De man vroeg aangever of hij een bepaalde code wilde invoeren. Toen op de digipas een code verscheen, noemde de man deze code op en vroeg hij aangever of deze correct was. Dit deed de man tot twee keer toe. Aangever heeft vervolgens gebeld met Van Lanschot. Gebleken is dat tussen 17:19 uur en 18:44 uur 30 bedragen van totaal € 28.795,00 zijn overgeboekt naar het rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Door de politie is het telefoontoestel Samsung Galaxy A20s met het IMEI nummer [IMEI-nummer 1] aangetroffen en in beslag genomen in de woning aan de [adres 1] . Op 25 december 2020 zat in dit toestel een simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Op 25 december 2020 tussen 16:02 uur en 18:52 uur peilden dit telefoon- en IMEI-nummer uit aan de [locatie 2] . Er werden op 25 december 2020 tussen 17:17 uur en 18:43 uur diverse BINANCE verificatiecodes op het betreffende telefoontoestel ontvangen.

Op 25 december 2020 om 17:24 uur gaf de betreffende Samsung Galaxy A20s een GPS positie aan op het terrein van [locatie 3] . Door Van Lanschot is aan de politie het IP-adres verstrekt waarmee is ingelogd (vanaf 17:15 uur) op de bankrekening van aangever [aangever 7] . Het bleek te gaan om het IP-adres [IP-adres] dat toebehoort aan [locatie 3] gevestigd aan de [locatie 2] .

Uit boekingsgegevens van [locatie 3] blijkt dat [naam 10] van

23 tot en met 27 december 2020 appartement 72 heeft geboekt.

Uit een tapgesprek volgt dat op 23 december 2020 om 16:20 uur het telefoonnummer [telefoonnummer 3] naar [restaurant] heeft gebeld om eten te bestellen. De persoon die belde noemde zichzelf ‘ [verdachte] ’. Tijdens het gesprek praatte [verdachte] tegen een persoon die hij [naam 10] noemt. [verdachte] zei tegen de medewerker van [restaurant] dat ze in [locatie 3] zijn, nummer 72, en dat dat een hotel is.

Op de Samsung Galaxy A20s met het IMEI nummer eindigend op [nummer 1] is door de politie een Snapchat-afbeelding aangetroffen. Deze bleek op 25 december 2020 te zijn verstuurd of ontvangen. Op deze afbeelding is een overzicht te zien van de betaal- en spaarrekening van [aangever 7] en [naam 11] .

Onder verdachte is een Macbook in beslag genomen waarop leadlijsten zijn aangetroffen met daarop onder andere gegevens van aangever [aangever 7] .

Verdachte heeft op 3 mei 2021 bij de politie en ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij niets met de oplichting van [aangever 7] te maken heeft. Verdachte weet niet meer waar hij was of wat hij deed op 25 december 2020. De Samsung Galaxy A20s was niet zijn toestel. Deze hield hij slechts bij zich en ook anderen maakten gebruik van dit toestel.

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 7]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat aangever op 25 december 2020 tussen 16:45 uur en 19:00 uur is gebeld. In dat tijdvak zijn 30 bedragen van de rekening van aangever overgeboekt naar een ING-rekening. Het IP-adres waarmee is ingelogd op de bankrekening van aangever behoort toe aan [locatie 3] in Enschede. De oplichting heeft dus vanaf die locatie plaatsgevonden. In de woning waar verdachte op dat moment woonde is een Samsung Galaxy A20s in beslag genomen. Dit toestel peilde in het betreffende tijdvak uit op het adres van [locatie 3] . Dat verdachte het toestel in die periode gebruikte, volgt uit het feit dat hij daarmee op 23 december 2020 eten bestelde bij [restaurant] . Tijdens dat telefoongesprek praatte verdachte tegen iemand die hij [naam 10] noemde en zei verdachte dat hij verbleef bij [locatie 3] , in kamer 72. [naam 10] heeft die kamer gereserveerd van 23 tot en met 27 december 2020. In het Samsung toestel A20s zat op 25 december 2020 een simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] , waarmee aangever [aangever 7] door verdachte is gebeld. Op het Samsung toestel werden op 25 december 2020 in het genoemde tijdvak BINANCE verificatiecodes ontvangen en is een Snapchat-afbeelding van de bankrekeningen van aangever, verstuurd of ontvangen op 25 december 2020, aangetroffen. Ten slotte zijn de gegevens van aangever aangetroffen (in leadlijsten) op een Macbook die onder verdachte in beslag is genomen. De verklaring van verdachte dat hij de Samsung Galaxy A20s slechts bij zich hield en naar de rechtbank begrijpt, dus niet gebruikte, wordt gelet op al het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, als ongeloofwaardig terzijde gesteld.

Aangever [aangever 8] (geboren in 1958) is op 22 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 1] van de Fraudedesk van de ASN Bank. De man was bekend met de naam en het rekeningnummer van aangever en deelde aangever mede dat hij het een en ander wilde checken. Hiervoor wilde hij het codenummer van het inlogapparaat weten. Dat nummer heeft aangever aan de man verstrekt. Ook heeft aangever driemaal een transactiecode doorgegeven aan de man. Toen aangever de man om zijn telefoonnummer vroeg, werd de verbinding verbroken. Het is aangever gebleken dat er € 90,00 van zijn rekening is overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type IPhone SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Tijdens het gesprek met aangever werd de mast aan de [locatie 4] aangestraald. Dat is vlakbij het woonadres van verdachte, zijnde de [adres 1] .

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen (“hooguit tien, maar zeker geen tientallen”) heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] . Op 4 mei 2021 heeft verdachte bij de politie verklaard dat als er vanaf de [adres 1] is gebeld, het negen van de tien keer verdachte was die belde. Anders was het [naam 9] .

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 8]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, gelet op de aangifte van [aangever 8] en de locatie van de zendmast die is aangestraald, in samenhang met de verklaring van verdachte dat hij gebruik maakte van “het script [naam 1] ” en meestal belde vanuit zijn woning. Daarbij is gebruik gemaakt van een IPhone SE die onder verdachte in beslag is genomen.

Aangeefster [aangever 9] (geboren in 1953) is op 22 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 1] van de Fraudehelpdesk van de ASN Bank. De man zei dat hij het vermoeden had dat er gefraudeerd werd met de bankrekening van aangeefster. Er zou met een Huawei telefoon worden ingelogd op haar rekening. Volgens de man moest er een aantal stappen worden doorlopen om die telefoon te blokkeren. Aangeefster heeft het nummer dat verscheen op haar digipas verstrekt aan de man. Vervolgens werd de verbinding verbroken. Aangeefster heeft daarop de ASN bank gebeld met het verzoek om haar bankrekening te blokkeren. Het is aangeefster toen gebleken dat er € 90,00 van haar rekening was overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangeefster is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Tijdens het gesprek met aangeefster werd de mast aan de [locatie 4] aangestraald. Dat is vlakbij de [adres 1] .

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] . Op 4 mei 2021 heeft verdachte bij de politie verklaard dat als er vanaf de [adres 1] is gebeld, het negen van de tien keer verdachte was die belde. Anders was het [naam 9] .

Conclusie ten aanzien van aangeefster [aangever 9]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, gelet op de aangifte van [aangever 9] en de locatie van de zendmast die is aangestraald, in samenhang met de verklaring van verdachte dat hij gebruik maakte van “het script [naam 1] ” en meestal belde vanuit zijn woning. Daarbij is gebruik gemaakt van een IPhone SE die onder verdachte in beslag is genomen en van hetzelfde telefoonnummer als in het geval van aangever [aangever 8] .

Aangever [aangever 10] (geboren in 1960) is op 18 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de ASN Bank. Aangever weet niet meer welke naam de man gebruikte. Volgens de man zou er een nieuwe mobiele telefoon zijn gekoppeld aan zijn bankrekening. Aangever heeft het serienummer van zijn digipas, inclusief controlegetal, verstrekt aan de man. Vervolgens werd de verbinding verbroken. Het is aangever gebleken dat er twee bedragen, te weten van € 90,00 en van € 490,00 van zijn rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Ook werd tijdens het gesprek met aangever de mast aan de [locatie 4] aangestraald. Dat is vlakbij de [adres 1] .

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] . Op 4 mei 2021 heeft verdachte bij de politie verklaard dat als er vanaf de [adres 1] is gebeld, het negen van de tien keer verdachte was die belde. Anders was het [naam 9] .

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 10]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat hij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de ASN Bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Daar komt bij dat dezelfde zendmast is aangestraald als bij [aangever 8] en [aangever 9] . Ook het gebruikte telefoonnummer en onder verdachte in beslag genomen telefoontoestel zijn gelijk aan die gebruikt zijn bij de oplichting van [aangever 8] en [aangever 9] , net als het bankrekeningnummer waarnaar de bedragen van

€ 90,00 en € 490,00 zijn overgeboekt.

Aangever [aangever 11] (geboren in 1950) is op 20 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 1] , medewerker van de ASN Bank. Volgens de man zou er mogelijk iemand misbruik willen maken van zijn bankrekening. De bank zou hebben geconstateerd dat er een betaalmogelijkheid was geïnstalleerd. Er werd aan aangever gevraagd met zijn digipas een controle uit te voeren. Aangever heeft daarop de code van zijn digipas genoemd. De man deelde aangever vervolgens mede dat er geprobeerd was om geld van zijn rekening af te halen. De digipas zou worden geblokkeerd en aangever zou binnen twee weken een nieuwe digipas ontvangen. Hierna werd het gesprek beëindigd. Het is aangever gebleken dat er € 2.750,00 van zijn rekening is overgeboekt naar een Brits bankrekeningnummer, te weten [rekeningnummer 11] BINANCE. De ASN bank heeft deze transactie ongedaan gemaakt.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Tijdens het gesprek met aangever werd de mast aan de [locatie 4] aangestraald. Dat is vlakbij de [adres 1] .

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] . Op 4 mei 2021 heeft verdachte bij de politie verklaard dat als er vanaf de [adres 1] is gebeld, het negen van de tien keer verdachte was die belde. Anders was het [naam 9] .

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 11]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, gelet op de aangifte van [aangever 11] die verklaart te zijn gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 1] en de locatie van de zendmast die is aangestraald, in samenhang met de verklaring van verdachte dat hij gebruik maakte van “het script [naam 1] ” en meestal belde vanuit zijn woning. Ook het gebruikte telefoonnummer en onder verdachte in beslag genomen telefoontoestel zijn gelijk aan die gebruikt zijn bij de oplichting van [aangever 8] , [aangever 9] en [aangever 10] .

Aangever [aangever 12] (geboren in 1947) is op 22 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de ASN Bank. Aangever heeft niet goed kunnen verstaan welke naam de man gebruikte. Volgens de man zou iemand ‘een app van zijn bankrekening hebben gemonteerd op een telefoon’. Aangever heeft het nummer van zijn digipas verstrekt aan de man. Vervolgens kreeg hij een code door van de man, die hij moest invullen op zijn digipas. De code die vervolgens op de digipas verscheen, heeft aangever doorgegeven aan de man. Het is aangever gebleken dat er twee bedragen, te weten van € 90,00 en van € 490,00 van zijn rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Tijdens het gesprek met aangever werd de mast aan de [locatie 4] aangestraald. Dat is vlakbij de [adres 1] .

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] . Op 4 mei 2021 heeft verdachte bij de politie verklaard dat als er vanaf de [adres 1] is gebeld, het negen van de tien keer verdachte was die belde. Anders was het [naam 9] .

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 12]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat [aangever 12] gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de ASN Bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Daar komt bij dat ook in dit geval de zendmast aan de [locatie 4] is aangestraald, gebruik is gemaakt van telefoonnummer [telefoonnummer 5] en de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE, terwijl ook in dit geval bedragen zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

Aangever [aangever 13] (geboren in 1956) is op 22 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de helpdesk van de ASN Bank. Volgens de man kon hij zien dat iemand ‘een afboeking van zijn rekening wilde doen’. De man had codes nodig om zijn rekening te kunnen blokkeren. Aangever heeft verschillende codes en het nummer van zijn digipas en van de digipas van zijn echtgenote verstrekt aan de man. Vervolgens viel de verbinding weg. Het is aangever gebleken dat er vier bedragen, te weten twee keer een bedrag van € 90,00 en twee keer een bedrag van € 490,00 van zijn rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.
Uit onderzoek door de politie is gebleken dat aangever is gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 5] . Er werd gebruik gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] of ditzelfde nummer eindigend op een 3. Het laatste getal is een controlegetal en kan wisselen. Onder verdachte is een telefoon van het merk Apple, type SE, voorzien van IMEI nummer [IMEI-nummer 2] in beslag genomen.

Tijdens het gesprek met aangever werd de mast aan de [locatie 5] aangestraald.

Verdachte heeft ter terechtzitting op 20 juli 2021 verklaard dat hij samen met [naam 9] verschillende mensen heeft gebeld en daarbij gebruik heeft gemaakt van “het script [naam 1] ”. Meestal gebeurde dat vanuit de woning van verdachte aan de [adres 1] .

Conclusie ten aan zien van aangever [aangever 13]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte van [aangever 13] volgt dat hij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de ASN Bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van telefoonnummer [telefoonnummer 5] en de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Dat een zendmast in Deventer is aangestraald leidt niet tot een ander oordeel. Weliswaar heeft verdachte verklaard dat hij meestal belde vanuit zijn woning in Enschede, maar dat sluit niet uit dat er ook vanuit andere locaties door verdachte is gebeld. Op 22 januari 2021 zijn ook aangevers [aangever 8] , [aangever 9] en [aangever 12] gebeld met de betreffende telefoon, waarbij de mast aan de [locatie 4] werd aangestraald. De telefoongesprekken met deze aangevers vonden echter plaats tussen 15:58 uur en 17:11 uur terwijl [aangever 13] is gebeld om 20:04 uur. In de tussentijd kan verdachte zich van Enschede naar Deventer hebben verplaatst.

Aangever [aangever 14] (geboren in 1947) is op 31 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de Regiobank. Volgens de man had hij gezien dat ‘ze aan het rommelen waren op de bankrekening van aangever’. De man kon de boel veilig stellen en had daarvoor de code van de digipas van aangever nodig. Aangever heeft die code verstrekt aan de man. Toen aangever was ingelogd in zijn bankomgeving werd de verbinding verbroken. Het is aangever gebleken dat er twee bedragen, te weten € 95,00 en € 490,00 van zijn rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangever, [telefoonnummer 6] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 14]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat hij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de Regiobank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangever stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt geen steun in het dossier.

Aangeefster R. [aangever 15] (geboren in 1964) is op 31 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de fraudehelpdesk van de Regiobank. Volgens de man was er een internetbetaling gedaan. Het rekeningnummer daarvan ‘zou zijn gelinkt aan een mobiel’ en de rekening kon leeg getrokken worden. De man vroeg aangeefster om het nummer van haar digipas aan hem te verstrekken. Aangeefster heeft dat gedaan. Daarna vroeg de man haar om een code in te toetsen op de digipas. Aangeefster zag vervolgens een nummer verschijnen op haar digipas en heeft ook dat nummer aan de man doorgegeven. Daarna werd de verbinding verbroken. Het is aangeefster gebleken dat er € 590,00 van haar rekening is overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangeefster, [telefoonnummer 7] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangeefster [aangever 15]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat zij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de Regiobank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangeefster stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt geen steun in het dossier.

Aangever [aangever 16] (geboren in 1950) heeft verklaard dat zijn vrouw op 4 februari 2021 werd gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 1] , medewerker van de fraudehelpdesk van de SNS bank. Volgens de man zou er aan haar Apple telefoon een Huawai telefoon gekoppeld zijn. Dit leverde mogelijk problemen op en om dat te voorkomen moest zo snel mogelijk het rekeningnummer geblokkeerd worden. De vrouw van aangever heeft haar telefoon aan aangever gegeven. De man vroeg aangever om het nummer van zijn digipas aan hem te verstrekken. Aangever heeft dat gedaan. Daarna vroeg de man aangever om zijn inlogcode. Aangever heeft ook dat nummer aan de man doorgegeven. Het is aangever gebleken dat er twee bedragen, te weten € 400,00 en € 490,00 van zijn rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Toen aangever dat tegen de man zei, werd de verbinding verbroken.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van de echtgenote van aangever, [telefoonnummer 8] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien aangever [aangever 16]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat zijn vrouw gebeld is door een man die zich voordeed als [naam 1] . De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van de vrouw van aangever stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt zoals hiervoor beschreven geen steun in het dossier.

Aangeefster [aangever 17] (geboren in 1939) is op 4 februari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de SNS bank. Volgens de man zou er ‘iets gebeurd zijn met de bank en zou hij haar hier uit helpen’. De man vroeg aangeefster om het nummer van haar digipas aan hem te verstrekken. Aangeefster werd na het gesprek met de man gebeld door de SNS bank. Het is aangeefster toen gebleken dat er twee keer € 590,00 van haar rekening is overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangeefster, [telefoonnummer 9] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangeefster [aangever 17]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat zij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de SNS bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangeefster stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt bovendien geen steun in het dossier.

Aangever [aangever 18] (geboren in 1950) is op 26 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van de ASN bank, afdeling fraudebestrijding. Volgens de man zouden er pogingen zijn gedaan om frauduleuze handelingen te plegen met zijn bankrekening. Om dit te voorkomen moest er een aantal stappen worden doorlopen. De man vroeg aangever om het serienummer van zijn digipas te verstrekken. Dat heeft aangever gedaan. Vervolgens ontving aangever op zijn digipas een code, die hij moest doorgeven aan de man om zijn geld veilig te stellen.

Aangever heeft daarna de verbinding met de man verbroken. Het is aangever vervolgens gebleken dat er € 95,00 van zijn rekening is overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangever, [telefoonnummer 10] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangever [aangever 18]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat hij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de ASN bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangever stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt geen steun in het dossier.

Aangeefster [aangever 19] (geboren in 1956) is op 26 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor [naam 7] , medewerker van de fraudeafdeling van de ASN bank. Volgens de man zou er een mobiele telefoon (Samsung Galaxy) gekoppeld zijn aan de ASN digipas van aangeefster. De man vroeg aangeefster om het nummer van haar digipas aan hem te verstrekken. Dat heeft aangeefster gedaan. Daarop las de man een code voor die aangeefster moest intoetsen op de digipas. Vervolgens gaf aangeefster de man de responscode die zij zag verschijnen op de digipas. Toen aangeefster aangaf dat zij een en ander ging controleren bij haar bank, werd de verbinding verbroken.

Aangeefster heeft vervolgens gebeld met de ASN bank. Het is aangeefster toen gebleken dat er twee bedragen, te weten € 95,00 en € 490,00 van haar rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangeefster, [telefoonnummer 11] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangeefster [aangever 19]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat zij gebeld is door een man die zich voordeed als [naam 7] , medewerker van de ASN bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangeefster stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt geen steun in het dossier.

Aangeefster [aangever 20] (geboren in 1956) is op 26 januari 2021 gebeld door een man die zich uitgaf voor medewerker van de fraudehelpdesk van de ASN bank. Aangeefster heeft niet goed gehoord welke naam de man gebruikte. Volgens de man zou er geprobeerd zijn om een tweede telefoon aan de bankrekening van aangeefster te koppelen. De man vroeg aangeefster om het nummer van haar digipas aan hem te verstrekken, zodat hij de telefoon kon ontkoppelen. Dat heeft aangeefster gedaan.

Aangeefster heeft vervolgens gebeld met de ASN bank. Het is aangeefster toen gebleken dat er twee bedragen, te weten € 95,00 en € 490,00 van haar rekening zijn overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank.

In de onder verdachte in beslag genomen telefoon van het merk Apple, type SE, zijn uitgaande telefoongesprekken aangetroffen waarvan de gebelde telefoonnummers bij raadpleging van het politiecomputersysteem voorkwamen in verband met internetfraude. Het telefoonnummer van aangeefster, [telefoonnummer 12] , stond in deze IPhone SE.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de betreffende IPhone SE door meerdere personen werd gebruikt.

Conclusie ten aanzien van aangeefster [aangever 20]

De rechtbank acht het aan verdachte ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte volgt dat zij gebeld is door een man die zich voordeed als medewerker van de ASN bank. De inhoud van het gesprek komt overeen met “het script [naam 1] ”, waarover verdachte heeft verklaard dat te hebben gebruikt. Net als in andere gevallen waarin dit script is gebruikt, zijn in dit geval bedragen overgeboekt naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van Checkout.com via ING Bank. Daar komt bij dat ook in dit geval gebruik is gemaakt van de onder verdachte in beslag genomen IPhone SE. Het telefoonnummer van aangeefster stond als gebeld nummer in deze telefoon. De verklaring van verdachte, dat de betreffende telefoon door meerdere personen werd gebruikt, vindt geen steun in het dossier.

Uit het vorenstaande volgt dat de rechtbank het met betrekking tot de vijftien aangevers ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen acht. Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte hierbij een actieve rol heeft gespeeld en daarbij tevens heeft gehandeld in een nauwe en bewuste samenwerking met een of meer anderen. De bijdrage van verdachte aan het ten laste gelegde is van een zodanig gewicht geweest dat deze moet worden aangemerkt als medeplegen. Zo heeft verdachte personen gebeld en gebruik gemaakt van “het script [naam 1] ” dat ertoe diende om deze personen codes te laten verstrekken waarmee toegang kon worden verkregen tot hun bankrekening(en). Verdachte wist dat er vervolgens geldbedragen van die bankrekeningen werden overgeboekt en stond ten tijde van het plegen van de feiten in nauw contact met een of meer medeverdachten. Op basis van vooraf gemaakte afspraken met (de) medeverdachte(n) heeft verdachte gedeeld in de buit, zo heeft hij ter terechtzitting verklaard.

4.3.4.3 Conclusie ten aanzien van het feit onder parketnummer 08/156453-21

De rechtbank acht het met betrekking tot de vijftien genoemde aangevers ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

08/044592-21

1.

hij in de periode van 8 augustus 2019 tot en met 9 augustus 2019 in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever 1] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen van € 749,95 en

€ 824,99 toebehorende aan [aangever 1] door zich bij aangever [aangever 1] middels WhatsAppberichten voor te doen als een bekende van aangever, verkerend in nood en aangever [aangever 1] zo aan te zetten geld over te boeken naar een bankrekening onder controle van verdachte en zij aldus geldbedragen van aangever [aangever 1] ontvingen;
2.
hij in de periode van 9 september 2019 tot en met 3 mei 2020 in Nederland telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels,

aangevers [aangever 3] en [aangever 4] heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van gegevens, te weten de afgifte van inloggegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, TANcode) gekoppeld aan de internetbankierenaccounts van [aangever 3] en [aangever 4] , door [aangever 3] en [aangever 4] een (phishing)link te sturen met een betaalverzoek van 1 cent, zogenaamd ter controle of fraudecheck, waarbij door betaling de telefoon van verdachte of de telefoon van een ander/geldezel, onder controle van verdachte en of diens mededader(s) werd gekoppeld aan het internetbankierenaccount van [aangever 3] en [aangever 4] , om vervolgens geld van deze rekeningen over te boeken naar een rekening onder controle van verdachte en/of door direct een aankoop te doen;


08/156453-21

hij in de periode van 25 december 2020 tot en met 16 februari 2021 in Nederland telkens tezamen en in vereniging met anderen, meermalen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels,
15 aangevers heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van gegevens, te weten de navolgende personen:
[aangever 6] , [aangever 7] , [aangever 8] , [aangever 9] , [aangever 10] , [aangever 11] , [aangever 12] , [aangever 13] , [aangever 14] , [aangever 15] , [aangever 16] , [aangever 17] , [aangever 18] , [aangever 19] en [aangever 20] ,
door bovengenoemde aangevers te bellen en zich voor te doen als een medewerker van de fraude afdeling van de bank waar aangever bankiert, bekend met het telefoonnummer en/of rekeningnummer en/of woonadres en/of andere persoonlijke details van aangevers en hen te bewegen tot de afgifte van codes (van de achterzijde) van de digipas of identifier waarna verdachte en/of diens mededaders geldbedragen van de bankrekening van bovengenoemde benadeelden wegnamen.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 47 en 326 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezen verklaarde levert op:

onder parketnummer 08/044592-21:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

onder parketnummer 08/156453-21:

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, waarvan een gedeelte van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. De officier van justitie heeft gevorderd daarbij de volgende bijzondere voorwaarden op te leggen: een meldplicht, een ambulante behandeling, begeleid wonen of maatschappelijke opvang, het meewerken aan schuldhulpverlening en het meewerken aan het hebben van een dagbesteding.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht, gelet op de deels door hem bepleite vrijspraak, verdachte een gevangenisstraf voor de duur van één jaar op te leggen, waarvan de helft voorwaardelijk, met alle door de reclassering in het rapport van 18 mei 2021 geadviseerde bijzondere voorwaarden.

Mocht de rechtbank de officier van justitie volgen in de bewezenverklaring dan heeft de raadsman subsidiair bepleit verdachte een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, op te leggen met daarbij een onvoorwaardelijke taakstraf van aanzienlijke duur.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

Aard en ernst van de feiten

Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar, samen met anderen, achttien personen opgelicht op verschillende – steeds geraffineerder wordende – manieren. Hieraan is een einde gekomen door ingrijpen van de politie.

Verdachte is betrokken geweest bij de oplichting van aangeefster [aangever 1] die is benaderd via WhatsApp, waarbij een persoon zich voordeed als de dochter van aangeefster. Eerst werd het vertrouwen van aangeefster gewonnen en vervolgens werd haar verzocht om geld over te maken voor de aanschaf van een nieuwe telefoon en laptop. Dit geld kwam terecht op een bankrekening waarover verdachte de beschikking had.

Vervolgens is verdachte betrokken geweest bij de oplichting van aangevers [aangever 3] en [aangever 4] , die iets wilden verkopen via Marktplaats. De potentiële koper die zich bij hun meldde stuurde hen ‘ter verificatie’ een phisinglink. Daardoor werden de slachtoffers overgehaald tot het afgeven van inloggegevens van hun internetbankierenaccounts, waarna er bedragen van hun bankrekeningen werden afgehaald. Om deze vorm van oplichting mogelijk te maken heeft verdachte geldezels geronseld.

Daarna werd de oplichting door verdachte en diens medeverdachten nog geavanceerder, stelselmatiger en grootschaliger uitgevoerd. Verdachte belde zijn slachtoffers, die bewust werden uitgekozen vanwege hun hogere leeftijd, volgens een vaststaand script en deed zich voor als een medewerker van de fraude afdeling van de bank waar het slachtoffer bankierde. Verdachte ontfutselde zijn slachtoffers op die manier codes om te kunnen inloggen op het internetbankierenaccount van zijn slachtoffers. Verdachte en zijn medeverdachten waren dan in staat om alle aan dit account gekoppelde rekeningen te beheren. Het afgeboekte geld werd vaak meteen overgeboekt naar een tussenrekening, vermoedelijk om cryptovaluta aan te schaffen. Soms werden meerdere slachtoffers op een dag gebeld. Hoe geavanceerd en professioneel de gebruikte methode is en hoe goed verdachte deze beheerste, blijkt uit de aangifte van [aangever 7] . Tijdens het telefoongesprek van bijna twee uur met de zogenaamde bankmedewerker (lees: verdachte), waarin [aangever 7] , die het allemaal niet vertrouwde, telkens werd overgehaald om aan de lijn te blijven en mee te werken, werd dertig keer een geldbedrag van de bankrekening van [aangever 7] afgeboekt tot een bedrag van maar liefst € 28.795,00. Verdachte heeft eraan bijgedragen dat het vertrouwen van de vijftien veelal oudere slachtoffers op grove wijze is geschaad en heeft misbruik gemaakt van zijn slachtoffers enkel en alleen ten behoeve van zijn eigen financiële gewin. Dit soort digitale oplichtingspraktijken hebben tot gevolg dat mensen minder vertrouwen hebben in elektronisch bankieren. De rechtbank rekent dat verdachte zwaar aan.

Persoon van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op het uittreksel uit de justitiële documentatie van 16 juni 2021, waaruit blijkt dat verdachte eerder voor vermogensdelicten is veroordeeld. Uit de justitiële documentatie blijkt verder een veroordeling op een datum die ligt na de pleegperiode van onderhavige bewezen verklaarde feiten, waardoor toepassing gegeven dient te worden aan artikel 63 Sr. Het gaat daarbij om de veroordeling van 7 april 2021 door de politierechter in de rechtbank Overijssel.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van de rapportage over verdachte opgemaakt door Reclassering Nederland op 18 mei 2021. De reclassering spreekt haar zorgen uit en ziet in het criminele netwerk waarin verdachte zich bevindt, zijn werkeloosheid, zijn financiële problemen en zijn antisociale gedrag, risicofactoren voor de toekomst. Verdachte heeft een belast verleden dat zijn ontwikkeling beïnvloedt en tijdens een eerder Pro Justitia-onderzoek werd bij hem een verstandelijke beperking vastgesteld. Dit laatste rijmt volgens de reclassering echter niet met de georganiseerde en digitale aard van de onderhavige delicten, waardoor de reclassering vermoedt dat verdachte gevoelig is voor beïnvloeding vanuit de groep. De reclassering verwacht veel tijd en inzet nodig te hebben om structuur voor verdachte te bereiken en daardoor het risico op recidive te beperken. Zonder hulpverlening en begeleiding voor verdachte voorziet de reclassering een hoge kans op delictgedrag. De reclassering heeft geadviseerd verdachte een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met daarbij de volgende bijzondere voorwaarden: een meldplicht, een ambulante behandeling, begeleid wonen of maatschappelijke opvang, het meewerken aan schuldhulpverlening en het meewerken aan een passende dagbesteding.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 20 juli 2021 verklaard dat hij aan alle eventueel op te leggen voorwaarden wil meewerken. Hij heeft verklaard dat hij nu pas de consequenties van zijn gedrag inziet en zijn leven graag wil beteren. Hij heeft geprobeerd om contact te leggen met de slachtoffers om zijn excuses aan te bieden en hij wil alle schade die hij heeft veroorzaakt vergoeden.

Strafoplegging

Gezien de ernst van de gepleegde feiten en de lange periode waarin deze hebben plaatsgevonden, kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur, ondanks dat verdachte deels wordt vrijgesproken van hetgeen hem ten laste is gelegd. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf betrekt de rechtbank de straffen die doorgaans worden opgelegd in soortgelijke zaken. De rechtbank acht daarbij een strak kader noodzakelijk om verdachte de benodigde hulp en steun te bieden om aan een positieve toekomst te bouwen, zodat de kans op herhaling zoveel mogelijk wordt beperkt.

Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden. De rechtbank zal van die gevangenisstraf een gedeelte van tien maanden voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van drie jaren en daarbij de bijzondere voorwaarden, zoals geadviseerd in het rapport van de reclassering van 18 mei 2021.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat alle in beslag genomen goederen verbeurd verklaard moeten worden, nu deze zijn gebruikt bij het plegen van de feiten.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht de in beslag genomen goederen te retourneren aan de rechtmatige eigenaar.

Het oordeel van de rechtbank

Onder verdachte zijn in beslag genomen:

 1. Apple laptop/macbook (C.01.02.001);

 2. Brief RDW m.b.t. [kenteken 1] t.a.v. [naam 12] , kentekenbewijs en tweede gedeelte tenaamstellingscode (C.01.03.003.004);

 3. Mobiel IPhone XR wit (C.01.05.001);

 4. Mobiel IPhone SE (C.01.06.001);

 5. Mobiel Samsung GALAXY A20s (C.01.07.001);

 6. Bankpas VR Bank Neumünster eG Mtanous Taks + briefje met pincode (C.02.01.001);

 7. Geel debitpasje Openbank met nummer [nummer] op naam van [verdachte] (C.02.02.001.001);

 8. Zwarte debitkaart World Elite (master card) N26 met nummer [nummer] op naam van [verdachte] (C.02.02.001.002)

 9. Groene debit bankpas WIREX VISA op naam van [naam 13] , nummer [nummer] (C.02.02.001.003);

 10. Donkerblauwe debit card Monese op naam van [verdachte] , cardnummer [nummer] (C.02.02.001.004);

 11. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.002);

 12. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.003);

 13. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.003);

 14. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.004);

 15. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.005);

 16. Donkerblauwe VISA JOOM bankpas met nummer [nummer] (C.03.07.001.001);

 17. Oranje VISA JOOM pas met nummer [nummer] (C.03.07.001.002).

De rechtbank is van oordeel dat voornoemde in beslag genomen goederen, met uitzondering van het onder 2 genoemde document, moeten worden verbeurdverklaard, omdat het voorwerpen betreffen met behulp van welke de feiten zijn begaan of voorbereid.

De rechtbank is van oordeel dat het onder 2 genoemde document dient te worden teruggegeven aan verdachte, omdat verdachte wordt vrijgesproken van het onder 3 van parketnummer 08/044592-21 ten laste gelegde feit.

8 De schade van benadeelden

8.1

De vorderingen van de benadeelde partijen

[aangever 7] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 30.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 30.000,00.

[aangever 8] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 90,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 90,00.

[aangever 9] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 90,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 90,00.

[aangever 12] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 580,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 580,00.

[aangever 18] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 95,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 95,00.

[aangever 19] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 585,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 585,00.

[aangever 20] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces inzake het feit onder parketnummer 08/156453-21. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 585,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- overgeboekt geldbedrag van bankrekening € 585,00.

8.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de toewijzing gevorderd van alle voornoemde vorderingen voor het gehele gevorderde bedrag, met uitzondering van de vordering van [aangever 7] . De officier van justitie acht van de vordering van [aangever 7] toewijsbaar tot het weggenomen bedrag ter hoogte van € 28.795,00, zoals dat onderbouwd blijkt uit de aangifte. De officier van justitie heeft verzocht de vordering van [aangever 7] voor het overige niet-ontvankelijk te verklaren.

8.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat alle vorderingen niet-ontvankelijk verklaard moeten worden, gelet op de bepleite vrijspraak.

8.4

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 7]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is voldoende onderbouwd in de aangifte tot een bedrag van € 28.795,00 en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 28.795,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd. De rechtbank zal de vordering voor het overige gedeelte niet-ontvankelijk verklaren.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 8]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 90,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 90,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 9]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 90,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 90,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 12]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 580,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 580,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 18]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 95,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 95,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 19]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 585,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 585,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [aangever 20]

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij. De opgevoerde schadepost is tot een bedrag van € 585,00 voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 585,00, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

8.5

De schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen hebben verzocht en de officier van justitie heeft gevorderd de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De rechtbank zal de maatregel als bedoeld in artikel 36f Sr opleggen, aangezien verdachte jegens de benadeelde partijen [aangever 7] , [aangever 8] , [aangever 9] , [aangever 12] , [aangever 18] , [aangever 20] en [aangever 19] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het feit met parketnummer 08/156453-21 is toegebracht.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 33, 33a en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 3 van parketnummer 08/044592-21 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 van parketnummer 08/044592-21 ten laste gelegde en het onder parketnummer 08/156453-21 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feiten

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezen de volgende strafbare feiten oplevert:

onder parketnummer 08/044592-21:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

onder parketnummer 08/156453-21:

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 van parketnummer 08/044592-21 bewezen verklaarde en het onder parketnummer 08/156453-21 bewezen verklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 10 (tien) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de verdachte voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende voorwaarden niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarde dat de verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich gedurende de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland Oost-Nederland, op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zo lang deze instelling dat nodig acht en verdachte volgt daarbij de aanwijzingen van de reclassering op;

- meewerkt aan intake/diagnostiek/IQ-bepaling en behandeling door een forensisch zorgaanbieder nader te bepalen door en in te zetten naar beoordeling van de reclassering. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt en verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling;

- meewerkt aan intake en begeleiding op het gebied van dagbesteding of financiën door een zorgaanbieder, nader te bepalen door en in te zetten naar beoordeling van de reclassering. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt en verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de begeleiding;

- verblijft in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, te bepalen door en in te zetten naar beoordeling van de reclassering. Het verblijf duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt en verdachte houdt zich aan de huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld;

- meewerkt aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen. Verdachte geeft de reclassering inzicht in zijn financiën en schulden;

- een passende dagbesteding heeft en zich inzet om deze te vinden en te behouden;

- draagt de reclassering op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;
daarbij gelden als voorwaarden van rechtswege dat de verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht daaronder begrepen;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de hierna genoemde benadeelde partijen ten aanzien van het feit met parketnummer 08/156453-21, van het hierna volgende bedrag:

[aangever 7] :

€ 28.795,00 (achtentwintigduizend en zevenhonderdvijfennegentig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 december 2020;

[aangever 8] :

€ 90,00 (negentig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 januari 2021;

[aangever 9] :

€ 90,00 (negentig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 januari 2021;

[aangever 12] :

€ 580,00 (vijfhonderdtachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf

22 januari 2021;

[aangever 18] :

€ 95,00 (vijfennegentig euro) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021;

[aangever 19] :

€ 585,00 (vijfhonderdvijfentachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021;

[aangever 20] :

€ 585,00 (vijfhonderdvijfentachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021;

- veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

- legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit met parketnummer 08/156453-21 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van de hierna te noemen bedragen ten behoeve van de benadeelden, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling kan worden toegepast. Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet;

[aangever 7] :

€ 28.795,00 (achtentwintigduizend en zevenhonderdvijfennegentig euro), te

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 december 2020 / gijzeling voor de duur van 178 (honderdachtenzeventig) dagen;

[aangever 8] :

€ 90,00 (negentig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 1 (één) dag;

[aangever 9] :

€ 90,00 (negentig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 1 (één) dag;

[aangever 12] :

€ 580,00 (vijfhonderdtachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 11 (elf) dagen;

[aangever 18] :

€ 95,00 (vijfennegentig euro) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 1 (één) dag;

[aangever 19] :

€ 585,00 (vijfhonderdvijfentachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 11 (elf) dagen;

[aangever 20] :

€ 585,00 (vijfhonderdvijfentachtig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2021 / gijzeling voor de duur van 11 (elf) dagen;

- bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

- bepaalt dat de benadeelde partij [aangever 7] voor het overige deel van zijn vordering niet-ontvankelijk is in de vordering, en dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

de in beslag genomen voorwerpen

gelast de teruggave aan verdachte van: de brief RDW m.b.t. [kenteken 1] t.a.v. [naam 12] , kentekenbewijs en tweede gedeelte tenaamstellingscode (C.01.03.003.004);

verklaart verbeurd de na te noemen in beslag genomen voorwerpen:

1. Apple laptop/macbook (C.01.02.001);

3. Mobiel IPhone XR wit (C.01.05.001);

4. Mobiel IPhone SE (C.01.06.001);

5. Mobiel Samsung GALAXY A20s (C.01.07.001);

6. Bankpas VR Bank Neumünster eG Mtanous Taks + briefje met pincode (C.02.01.001);

7. Geel debitpasje Openbank met nummer [nummer] op naam van [verdachte] (C.02.02.001.001);

8. Zwarte debitkaart World Elite (master card) N26 met nummer [nummer] op naam van [verdachte] (C.02.02.001.002)

9. Groene debit bankpas WIREX VISA op naam van [naam 13] , nummer [nummer] (C.02.02.001.003);

10. Donkerblauwe debit card Monese op naam van [verdachte] , cardnummer [nummer] (C.02.02.001.004);

11. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.002);

12. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.003);

13. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.003);

14. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.004);

15. Lebara simkaart telnr. [telefoonnummer] (C.03.04.001.005);

16. Donkerblauwe VISA JOOM bankpas met nummer [nummer] (C.03.07.001.001);

17. Oranje VISA JOOM pas met nummer [nummer] (C.03.07.001.002).

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.M. Miltenburg, voorzitter, mr. H. Stam en

mr. E.J.M. Bos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. de Bruin, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 9 augustus 2021.

Buiten staat

Mr. E.J.M. Bos is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s zijn dit pagina’s uit het dossier van politie eenheid Oost-Nederland met nummer PL0600-2020451557/Trap20 ON2R020091. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar pagina’s van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

08/044592-21 feit 1

1. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 1] van 28 augustus 2019, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 10 en 11, van het zaaksdossier 13, PL0100-2019228089:

(…) Op vrijdag 09 augustus 2019 was ik op een feestje en kreeg ik plots een what's app bericht van mijn dochter. (…) De eerste app die ik ontvang was als volgt:" Hooii man, marijke hier", "M'n andere toestel is per ongeluk in de wasmachine beland en dit is mijn nieuwe nummer". (…) Ik kreeg vervolgens het verzoek om geld over te maken naar een rekening. Zij zou namelijk het geld nodig hebben voor een telefoon en een laptop. Ik kreeg tweemaal het verzoek om geld over te maken naar het volgende rekeningnummer [rekeningnummer 2] ter name van [verdachte] . Ik heb de volgende twee bedragen over gemaakt namelijk: 749,95 euro (omschrijving 7726817) en 824,99 (omschrijving 7726819). (…) Echter ik kon mijn dochter niet bereiken en daarom heb ik het geld overgemaakt. Kort na het overmaken van het geld belde mijn dochter mij en toen bleek dat ik was opgelicht en dat mijn dochter helemaal geen ander nummer heeft en zeker niet om geld heeft gevraagd. (…)

2. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 456, van verbalisant [verbalisant] van 6 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 14 tot en met 16 van het zaaksdossier 13, PL0100-2019228089:

(…) Vordering 126 ND: Op maandag 15 februari 2021 werden middels een vordering verstrekking historische financiële gegevens ex art 126nd lid 1 Wetboek van Strafvordering verschillende gegevens, over de periode van 01-01-2019 tot en met 01-01-2020, opgevraagd omtrent het gebruik van bankrekening

[rekeningnummer 2] ten name van [verdachte] , [adres 2] , geboren op [geboortedatum] 1998. (…)

Transactie 1: Op 9 augustus 2019, omstreeks 20:12 uur, werd er een bedrag van 749,95 euro gestort op rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte] vanaf rekeningnummer [rekeningnummer 12] ten name van [aangever 1] onder omschrijving 7726817.

Transactie 2: Vervolgens werd diezelfde 9 augustus 2019, omstreeks 20:13 uur, een bedrag van 824,99 euro euro gestort op rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte] vanaf rekeningnummer [rekeningnummer 12] ten name van [aangever 1] onder omschrijving 7726819.(…) Uit voorgenoemde overboekingen is het aannemelijk dat verdachte [verdachte] tot in ieder geval 26 augustus 2019 zelf de beschikking had over bankrekening [rekeningnummer 2] . (…)

3. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 225 met bijlagen, van verbalisant [verbalisant] van 15 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 17 tot en met 55 van het zaaksdossier 13, PL0100-2019228089:

(…) Op 3 februari 2021 is de mobiele telefoon van getuige [getuige] in beslag genomen. De inhoud van deze telefoon is veilig gesteld en door mij, verbalisant [verbalisant] , onderzocht. (…) Bijlage 2 dateert van 09-08-2019. In dit gesprek vraagt [getuige] of het gelukt is met het geld. (…) [verdachte] stuurt een afbeelding naar [getuige] van een rekeningoverzicht van een ABN Amro rekening op naam van [verdachte] met daar op 1576 euro. Volgens [verdachte] gaat het oplopen tot 10K. (…)

[afbeelding]

(…)

[afbeelding]

(…)

[afbeelding]

(…)

4. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 juli 2021, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

(…) Ik heb mijn pas afgestaan. Ik zou daar geld voor krijgen. Mijn bankrekening is voor de fraude gebruikt en ik heb dat mogelijk gemaakt. (…)

08/044592-21 feit 2

5. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 3] van 20 september 2019, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 56 en 57, van het zaaksdossier 5, PL0600-2019419654:

(…) Op maandag 9 september 2019 om 20.05 uur is er zonder mijn toestemming een bedrag van 99,90 euro van mijn ING rekening afgeschreven. Mijn rekeningnummer is [rekeningnummer 13] op naam van Mw [aangever 3] . (…) Ik kreeg met iemand contact die belangstelling had voor de jas. Deze persoon deed zich voor als [naam 14] . [naam 14] gaf aan al vaker te zijn opgelicht via Marktplaats en ter verificatie mij een link zou sturen. Ik moest dan 0,01 euro naar hem overmaken. Ik ontving de link en heb het bedrag overgemaakt. Ik zag een ING scherm en moest ook mijn

pasnummer invoeren. (…) en heb toen op mijn rekening gekeken en zag dat er een bedrag van 99,90 euro was afgeschreven ten gunste van Takeaway.com met rekeningnummer [rekeningnummer 3] . (…) Later zag ik via internetbankieren dat er twee bedragen klaar stonden om te verzenden, dit was een bedrag van 400 euro en 1200 euro en deze zouden worden overgemaakt naar [naam 4] . (…)

6. Het proces-verbaal van aangifte van [naam 4] van 11 november 2019, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 9 tot en met 11, van het zaaksdossier 5, PL0600-2019419654:

(…) Ik ben kennelijk als geldezel gebruikt en hiervan wil ik aangifte doen. (…)

In september 2019 heeft een voormalig vriend van mij genaamd [verdachte] via

snapchat gevraagd of hij tijdelijk een bedrag kon overmaken op mijn bankrekening. (…) [verdachte] zei tegen mij dat als het bedrag op mijn rekening gestort was ik dan een kleine tip mee zou krijgen. Ik zou hier dan een klein geldbedrag voor krijgen. (…) Ik heb [verdachte] akkoord gegeven om geld op mijn bankrekening te storten. Ik heb via snapchat een foto van mijn bankpas met rekeningnummer [rekeningnummer 4] doorgestuurd naar [verdachte] . (…) heb ik contact opgenomen met de ING bank. Ik heb toen met de afdeling fraude gesproken. Ik heb aangegeven dat ik een brief had ontvangen van hun. De medewerker van de ING vertelde mij dat mijn bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] gebruikt was voor fraude. (…)

7. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 4] van 6 mei 2020, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 38 tot en met 46, van het zaaksdossier 7, PL0100-2020117137:

(…) Op zaterdag 2 mei om 22:41 uur heeft iemand met de account naam met mij via de marktplaats chat/ berichten contact gezocht. Dit betrof iemand met de accountnaam

" [accountnaam] ". Hij vroeg of de router nog te koop was. (…) Vervolgens stuurt hij/ zij via marktplaats het bericht dat ik een iban controle zou moeten uitvoeren en dat de koper daarop zou wachten. (…) Toen ik op de link klikte werd ik doorverwezen naar een website. Ik dacht dat het inderdaad om marktplaats ging. Er werd mij verzocht om 0,01 euro over te maken. Ik heb dit toen voldaan via mijn SNS bank. Ik heb betaald met een digipas, dus ik heb mijn code ingevoerd en kreeg response nummer en heb deze ingevoerd. (…) Mijn rekeningnummer bij de SNS bank is: [rekeningnummer 14] . (…) dus ik heb toen op mijn bankpagina ingelogd. Ik zag vervolgens dat er naast mij ook een Apple Iphone XS-max was ingelogd. (…) Even later zag ik dat al het geld van mijn rekening gehaald was. Dit was een bedrag van 454,01 euro. Dit geld was overgeboekt op 03 mei 2020 om 11:48 uur. Het geld was overgeboekt ten name van: [naam 5] op rekening: [rekeningnummer 5] . (…)

8. Het proces-verbaal verhoor verdachte [naam 5] van 8 januari 2021, inhoudende op pag. 49 tot en met 57, van het zaaksdossier 7, PL0100-2020117137:

(…) O: Op 2 mei 2020 te 21:52 uur is er een Bunq bankrekening met nummer [rekeningnummer 5] geopend op jouw naam. (…)

A: (…) [verdachte] heeft mij gevraagd om een app op mijn telefoon te

downloaden. Nu u Bunq zegt klinkt dat mij bekend in de oren. Ik heb die app gedownload, ik moest mijn gegevens opgeven. Ik moest een foto maken van de voor en achterkant van mijn paspoort, bsn nummer. [naam 15] was er ook bij. Zij zei tegen mij: [verdachte] heeft dat gewoon nodig. (…)

A: Ik kreeg inloggegevens van de Bunq en een wachtwoord. Dat heb ik aan [verdachte] gegeven. (…)

9. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 79, van verbalisant [verbalisant] van 23 november 2020, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 12 tot en met 14 van het zaaksdossier 7, PL0100-2020117137:

(…)

Blijkt dat slachtoffer [aangever 4] iets wilde verkopen via Marktplaats. Slachtoffer kreeg toen een reactie van een potentiële koper en kreeg van die koper een verzoek om zich te verifiëren door 1 cent over te maken. De koper stuurde een nep betaallink. Slachtoffer dacht daarmee 1 cent over te maken, maar in werkelijkheid koppelde hij een nieuw mobiel apparaat aan zijn betaalrekening. Toen zag het slachtoffer dat er ineens 454,01 euro was afgeschreven.

Het blijkt dat er op 3-5-2020 tussen 11:46 en 11:48 in totaal 4 betaalverzoeken zijn gedaan vanaf de rekening van het slachtoffer. Hiervan is er maar 1 gelukt, de rest zijn geweigerd. Het geld is overgemaakt naar [rekeningnummer 15] ten name van [naam 5] . Op de rekening van het slachtoffer was toen ineens een nieuw mobiel apparaat gekoppeld die was voorzien van Device ID

[device ID] . Dit Device ID is uniek voor dat mobiele apparaat. Bij de bank was dit unieke Device ID al bekend, want het bleek dat die Device al eerder gekoppeld was aan de bankrekening van [verdachte] en dat dit een IPhone XS Max betrof. Het staat dus vast dat de IPhone XS Max van [verdachte] op 3-5-2020

aan de rekening van slachtoffer [aangever 4] is toegevoegd. (…)

10. Het proces-verbaal verhoor getuige [getuige] van 13 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 67 tot en met 77 van het zaaksdossier 7, PL0100-2020117137:

(…) [verdachte] vroeg of [naam 16] iets wilde doen voor hem, een account open. [naam 16] deed dit. (…) [verdachte] zei tegen [naam 16] dat ze de app op haar telefoon weer moest

verwijderen. Dit heeft [naam 16] gedaan. (…)

11. Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 18 februari 2021 van de verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] ,zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 96 en 97 van het persoonsdossier:

A: (…) Ze zeiden dan moet je iemand regelen die een bankpas regelt en

pincode. En dan moet je pinnen en dan krijg je geld als je pint. (…)

V: je zei dat jullie moesten pinnen. Hoe vaak heb je dat gedaan?

A: Ik denk 4 of 5 keer

(…) V: Voor hoeveel geld heb jij in totaal gepind denk je?

A: Dat durf ik niet te zeggen. Maximaal tot 10000 EURO.

(…) V: Dat geld was niet alleen van jou?

A: Ik mocht er elke keer 100 afpakken omdat ik had gepind. (…)

12. Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 3 mei 2021 van de verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 193 van het persoonsdossier:

(…)V: [aangever 4] heeft op 6 mei 2020 aangifte gedaan van oplichting. Hij wilde op 3 mei 2020 via markplaats iets verkopen aan een hem onbekend persoon genaamd [accountnaam] . Op de een of andere wijze heeft men, doordat [aangever 4] op een link geklikt heeft, toegang tot zijn bankrekening gekregen. Vervolgens werd er zonder zijn medeweten en toestemming 454,01 euro overgemaakt naar een voor hem onbekende rekening [rekeningnummer 5] t.n.v. [naam 5] .

A: [naam 15] en ik zaten daar tussen in. [naam 15] en ik hebben dat geregeld met [naam 16] . (…)

13. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 juli 2021, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

(…) Het klopt dat ik [naam 4] heb gevraagd om een bankpas. Hij kreeg daar geld voor. (…) Ik heb niet veel passen geregeld. Ik denk zo’n 2 á 3. (…)

De pas van [naam 16] is via [naam 15] gegaan. [naam 15] heeft voor mij geregeld dat [naam 16] haar pas afstond. [naam 15] heeft [naam 16] gevraagd en [naam 16] kreeg er € 100,00 voor. (…)

08/156453-21

14. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 6] van 26 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 8 tot en met 10, van het zaaksdossier 14, PL0600-2021088326:

(…) Tussen woensdag 10 februari 2021 om 15:30 uur en woensdag 10 februari 2021 om 15:45 uur werd ik gebeld door een man die aangaf dat hij van de Fraudehelpdesk van de ABN-AMRO bank was. Hij vertelde dat er een afschrijving was gedaan vanaf mijn genoemde bankrekening die niet rechtmatig zou zijn geweest. Hij ging toen wat

gegevens van mij controleren. Mijn naam, adres, geboortedatum en hij vroeg of ik een

bankrekening had met nummer [rekeningnummer 16] . (…) Hij vroeg mij of ik mijn internetbankieren kon openen. De man keek toen met mij mee in mijn bancaire gegevens. (…) Ik gaf via de edentifier de opgevraagde code aan die man. (…) U vertelt mij nu dat uit politieonderzoek naar voren is gekomen dat er aanzienlijke geldbedragen van mijn genoemde bankrekening werden weggenomen. (…)

15. Een tapgesprek met serienummer TA003, nr. 53316, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 11 tot en met 19 van het zaaksdossier 14 PL0600-2021088326:

(…)Datum: 10-02-2021 15:38:30

Beller: [telefoonnummer 4]

Gebelde: [telefoonnummer 13] tnv [aangever 6]

Herkomst tap: [IMEI-nummer 1]

Locatie beller: [locatie 1] (…)

16. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 408, van verbalisant [verbalisant] van 29 maart 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 473 tot en met 489 van het algemeen dossier:

(…) Op dinsdag 16 februari 2021 zijn er tijdens de doorzoeking, van de woning gelegen aan de [adres 1] , diverse goederen in beslag genomen. Ik, verbalisant [verbalisant] , was op 16 februari 2021 aanwezig in de woning gelegen aan de [adres 1] . (…) Ik stond in de keuken samen met bewoners [naam 17] en [naam 12] . Op het aanrecht lag een Samsung A20s mobiele telefoon. (…) Later in de ochtend toen de telefoon daadwerkelijk in beslag werd genomen werd door bewoner [naam 17] of [naam 12] verteld dat de Samsung telefoon van [verdachte] was. (…) Gegevens telefoon: (…) Galaxy A20s (…)IMEI [IMEI-nummer 1] (…)

17. Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, proces-verbaalnummer 263, van verbalisant [verbalisant] van 16 februari 2021 met als bijlage een lijst met in beslag genomen goederen, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 1027 tot en met 1036, van het algemeen dossier:

(…) dinsdag, 16 februari 2021, omstreeks 08.09 uur (…) een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in een woning, [adres 1]

. (…) IBN-code: C.01.02.001; vindplaats: Keuken op de keukentafel; omschrijving: 1 x telefoon Samsung met grijze achterkant (…)

18. Het proces-verbaal van bevindingen, proces-verbaalnummer 552, van verbalisant P.K. Rillmann van 30 juni 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. ongenummerd:

(…) In verband met deze telefoonwissel zijn er vanaf 26 november 2020 tot 16 februari 2021 telefoongesprekken opgenomen van deze Samsung A20s (imeinummer [IMEI-nummer 1] ). Tot en met 9 februari 2021 wordt er door deze Samsung A20s dagelijks gebruik gemaakt van uitsluitend de simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] .

(…) Het gebruik door [verdachte] blijkt uit het feit dat

- tijdens telefoongesprekken de gebruiker zich voorstelt als [verdachte] (…)

- bij zeer veel telefoongebruik de telefoonzendmasten gelegen in Enschede aan de [locatie 1] en [locatie 4] worden gebruikt met in hun dekkingsgebied [verdachte] 's verblijfadres [adres 1] .

(…) Op 10 februari 2021 gaat de simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer 4] in de telefoon met imeinummer [IMEI-nummer 1] (Samsung A20s). Vervolgens vinden er op 10, 11 en 13 februari 2021 gesprekken (13x) plaats waarbij de beller zich als [naam 1] fraudehulpdesk voorstelt. (…)

19. Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 3 mei 2021 van de verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 186 tot en met 202 van het persoonsdossier:

(…)

O: Jij verklaarde in een eerder verhoor dat je mensen gebeld hebt als bankmedewerker.

V: Als [naam 1] ?

A: Ja. Dat was dat script.(…)

V: Op woensdag 10 februari 2021 werd aangever [aangever 6] gebeld door ‘ [naam 1] van de fraude hulpdesk abn amro' Er worden drie overboekingen gedaan naar Bunqrekening [rekeningnummer 10] op naam van [naam 8] : 749,99 euro, 946,75 euro en 3446,98 Euro. De bank heeft uiteindelijk de betalingen tegen gehouden. Verklaar hier eens over?

A: Niks Ik belde alleen. (…)

V: Hoe kwam je aan de gegevens van [aangever 6] ?

A: Die kreeg ik van [naam 9] . Hij had een lijst. Wat ik krijg. (…)

V: Vanaf welke locatie belden jullie slachtoffers op?

A: Verschillend. Bij mij thuis meestal. (…)

V: Je had een script?

A: Ja. [naam 9] deed de rest. (…)

20. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 7] van 26 december 2020, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 11 tot en met 13, van het zaaksdossier 15, PL0900-2020419539:

(…)Begin eerste gesprek: 25-12-2020 16:45

Einde eerste gesprek: 25-12-2020 19:00

Op welk telefoonnummer werd u gebeld?: [telefoonnummer 14] (…)

Namens welk bedrijf heeft de oplichter aangegeven te spreken?: Fraude afdeling van

Lanschot Bankiers (…)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 17]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 9]

Naam rekeninghouder andere partij: Checkout.com (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 28795,00

Datum betaling: 25-12-2020

Tijdstip betaling: 17:45 (…)

21. Het proces-verbaal van bevindingen, proces-verbaalnummer 435, van verbalisant [verbalisant] van 19 maart 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 27 en 28 van het zaaksdossier 15, PL0900-2020419539:

(…) Op de telefoon Samsung telefoon met het imeinummer [IMEI-nummer 1] werd een snapchat afbeelding aangetroffen. Deze foto bleek via Snapchat op 25 december 2020 te zijn verstuurd of gestuurd. Op deze afbeelding is een overzicht te zien van gezamenlijke rekeningen. Een betaalrekening particulier [rekeningnummer 17] (…) En een spaarrekening [rekeningnummer 18] (…). Met de rekeninghouders

[aangever 7] en [naam 11] . (…) Door Van Lanschot Bankiers werd o.a. het IP-adres verstrekt waarmee was ingelogd op de bankrekening van aangever [aangever 7] , waarna het in de aangifte aangegeven geldbedrag werd weggenomen. (…)

de aan de aangever te relateren frauduleuze handelingen en IP-adres zijn uitgevoerd op 25-12-20202 tussen 17.17.33 uur en 18.43.43 uur, waarbij er 13 overboekingen hebben plaats gevonden naar Checkout.com via ING bank (tabel 1). (…)

[afbeelding]

(…) Het verstrekte IP-adres [IP-adres] .is op grond van artikel 126NA Sv gevorderd bij het CIOT. Het IP-adres hoort toe aan het [locatie 3] , gevestigd aan de [locatie 2] . (…)

22. Het proces-verbaal van bevindingen, proces-verbaalnummer 408, van verbalisant [verbalisant] van 29 maart 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 473 tot en met 489 van het algemeen zaaksdossier:

(…) Ik zag dat de Samsung a20 van [verdachte] op 25-12-2020 om 17:24 uur een GPS positie aan gaf op het terrein van [locatie 3] .

[afbeelding]

(…)

23. Het proces-verbaal van bevindingen, proces-verbaalnummer 412, van verbalisant [verbalisant] van 16 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 53 tot en met 57 van het zaaksdossier 15, PL0900-2020419539:

(…) Op vrijdag 25 december 2020 tussen 16:02 uur en 18:52 uur peilen telefoonnummer 06-26261038, gebruiker [verdachte] , en IMEI [IMEI-nummer 1] uit aan de [locatie 2] . In onderstaande tijdslijn is te zien dat er veel Binance verificatie codes worden

ontvangen ten tijde van de oplichting van aangever [aangever 7] .

16 :39 uur: Snapchat(…)

17:29 uur: Binance verification code 471283

17:35 uur: Binance verification code 908925(…)

18:00 uur: Binance verification code 310596

18:11 uur: Binance verification code 228962

18 :20 : login.ideal.vanlanschot.com

18 :20 uur: Snapchat

18 :26 uur: Binance verification code 292556

18 .46 uur: Binance verification code 37886

18 :49 uur: binance verification code 798510

18 :51 uur: Snapchat

18 :52 uur: Binance verification code 902211 (…)

(…)

Ik zag dat er meerdere keren onder de naam [naam 10] geboekt was:

Arrival Departure Person count Space category Space number

20-12-2020 15:00 21-12-2020 14:00 2 Appartement Deluxe 055

22- 12-2020 15:00 23-12-2020 13:58 2 Appartement 072

23- 12-2020 14:01 27-12-2020 13:54 2 Appartement 072

27- 12-2020 13:54 28-12-2020 11:00 2 Appartement 072

28- 12-2020 14:28 29-12-2020 11:00 2 Appartement 072

03-01-2021 15:00 04-01-2021 14:00 2 Appartement 070

(…)

24. Een tapgesprek met serienummer TA003, nr. 18083, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 58 en 59 van het zaaksdossier 15, PL0900-2020419539:

(…)Datum: 23-12-2020 16:20:55

Beller: [telefoonnummer 3]

Gebelde: [telefoonnummer] tnv [restaurant]

Herkomst tap: [IMEI-nummer 1]

Locatie beller: [locatie 6]

(…) [restaurant] : goedenavond met [restaurant] kan ik u helpen

[verdachte] : Goedenavond met [verdachte] , ik wou graag bestellen

[restaurant] : Ja tuurlijk wat wilt u bestellen

[verdachte] vraagt aan persoon bij hem; "euh, [naam 10] (fon) wil jij ook kofte, nee"(…)

[verdachte] : Wij zijn in [locatie 3] nummer 72 (…)

25. Het proces-verbaal van bevindingen, van verbalisant [verbalisant] van 17 mei 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 4 tot en met 10 van het zaaksdossier 15, PL0900-2020419539:

(…) Op 16 februari 2021 werd in de verblijfswoning van verdachte [verdachte] onder andere een Macbook Pro aangetroffen. Deze laptop werd zeer waarschijnlijk gebruikt door de verdachte [verdachte] . Aan de Macbook van de verdachte [verdachte] is onderzoek gedaan. Op deze Macbook werden onder andere lijsten met persoonsgegevens aangetroffen. (…) Op deze lijst stonden ook de gegevens van

[aangever 7] , zoals hieronder weergegeven.

(…)

26. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 8] van 4 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 16, PL0600-2021054458:

(…) Op vrijdag 22 januari 2021 omstreeks 16.45 uur werden mijn vrouw en ik gebeld op ons vaste telefoonnummer 0487-573086. (…)

De man aan de telefoon stelde zich voor als [naam 1] van de ASN fraudedesk.

Deze man kende onze naam, rekeningnummer en dus vaste telefoonnummer. (…) Hij gaf aan het een en ander te willen checken. Hierom wilde hij het codenummer van

het inlogapparaat weten. Wij gebruiken deze zelf nooit, maar hebben het hem gegeven. Vervolgens hebben wij 3 keer een transactiecode doorgegeven. (…) Het bleek dat 1 van de 3 pogingen er geld is afgeschreven van onze rekening. Er is een bedrag van 90 euro overgeschreven van rekeningnummer [rekeningnummer 19] op naam van mijzelf en mijn vrouw, dit betreft een en/of rekening, naar rekeningnummer

[rekeningnummer 9] . (…) Ten name van Checkout.com via ING Bank (…)

27. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 8 tot en met 14 van het zaaksdossier 16, PL0600-2021054458:

(…) Op dinsdag 16 februari 2021 zijn er tijdens de doorzoeking, van de woning gelegen aan de [adres 1] , diverse goederen in beslag genomen. Ik, verbalisant [verbalisant] , was op 16 februari 2021 aanwezig in de woning gelegen aan de [adres 1] . (…) Tijdens het doorzoeken van de keuken werd er een IPhone SE aangetroffen in een koffiepak die in een keukenkast stond. Deze telefoon is in beslag genomen voor het onderzoek (…) Gegevens telefoon: IPhone SE (…) IMEI [IMEI-nummer 3] (…)

28. Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, proces-verbaalnummer 263, van verbalisant [verbalisant] van 16 februari 2021 met als bijlage een lijst met in beslag genomen goederen, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 1027 tot en met 1036, van het algemeen dossier:

(…) dinsdag, 16 februari 2021, omstreeks 08.09 uur (…) een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in een woning, [adres 1]

. (…) IBN-code: C.01.06.001; vindplaats: Keuken, in linker keukenkastje bovenste plank in doosje ‘hot chocolate mix’ omschrijving: 1 x IPhone met grijze achterkant, op de bovenkant zit een wit papiertje met plakband(…)

29. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 16, PL0600-2021054458

(…) de historische gegevens van het telefoon nummer [telefoonnummer 5] opgevraagd (…) Dat er tussen 18-01 -2021 19:04 uur en 2-3-2021 13:55 uur meerdere keren gebruik is gemaakt van het bevraagde telefoon nummer. (..) gen. Ik zag dat telkens gebruik werd gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] , of dit IMEI nummer eindigend op een 3. Bekend is dat het laatste getal een controle getal is en kan wijzigen. (…) Tevens zag ik dat de in het onderzoek reeds eerder naar voren gekomen aangever [aangever 8] op 22-01-2021 te 16:48:01 gedurende 1081 seconden op het nummer [telefoonnummer] door het nummer [telefoonnummer 5] werd gebeld. (…) hierbij wordt de mast aan de [locatie 4] gebruikt door het nummer [telefoonnummer 5] . (..)Deze mast is dicht in de buurt van de woning, [adres 1] , waar [verdachte] werd aangehouden. (…)

30. Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 4 mei 2021 van de verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 213 van het persoonsdossier:

(…) A: Kan je zien of er ook vanaf de [adres 1] gebeld is? Want 9 van de 10 keer als er van de [adres 1] gebeld is dan was ik dat. Anders was [naam 9] dat. (…)

31. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 juli 2021, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

(…) ik heb samen met [naam 9] verschillende mensen gebeld met behulp van het script [naam 1] . Het waren er geen tientallen, maar hooguit tien. (…)

32. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 9] van 26 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 44, van het zaaksdossier 17, PL0900-2021028226:

(…) "Op vrijdag 22 januari 2021 omstreeks 16:00 uur werd ik gebeld op door een onbekend telefoonnummer. De man aan de andere kant van onze huistelefoon verklaarde dat hij van de ASN bank was. (…) De man vertelde dat hij [naam 1] was en dat hij op de fraudehelpdesk werkzaam was. (…) Ik werkte mee met alle stappen die hij vroeg. Mijn pincode van de digipas heeft hij niet nodig want die is geheim. Ik zie dat er een nummer komt en ik noem dat nummer, tot twee keer toe. (…) Van rekening: [rekeningnummer 20] was € 90.00 afgeschreven naar

een ING rekening: Naam: Checkout.com Via ING bank rekeningnummer: [rekeningnummer 9] type IDEAL web. (…)

33. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 17, PL0900-2021028226:

(…) de historische gegevens van het telefoon nummer [telefoonnummer 5] opgevraagd (…) Dat er tussen 18-01-2021 19:04 uur en 2-3-2021 13:55 uur meerdere keren gebruik is gemaakt van het bevraagde telefoon nummer. (..) gen. Ik zag dat telkens gebruik werd gemaakt van het IMEI nummer [IMEI-nummer 2] , of dit IMEI nummer eindigend op een 3. Bekend is dat het laatste getal een controle getal is en kan wijzigen.

(…) Ik zag dat de in de vordering genoemde aangever, [aangever 9] , op 22:01-2021 te 15:58:17 uur 1038 seconden op het nummer [telefoonnummer] door het nummer [telefoonnummer 5] gebeld werd. (…)

[afbeelding]

(…)

34. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 10] van 19 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 18, PL0900-2021019776:

(…) tussen maandag 18 januari 2021 te 19:05 uur en maandag 18 januari 2021 te 19:18 uur (…) Met een zeer geloofwaardig verhaal dat de ASN-bank wilde controleren of ik vandaag een nieuwe mobiele telefoon aan mijn bankrekening had gekoppeld, heb ik mij laten verleiden tot het geven van het serienummer van mijn digi-pas. (…) Ter controle moest ik dit nummer nogmaals doorgeven (inclusief controlegetal) en toen werd de verbinding verbroken. (…) Toen ik goed keek zag ik dat men intussen kans had gezien om eenmaal Eur 90 (Om 19.17u) en eenmaal Eur 490 (om 19.18u) af te schrijven. (…) Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 21] Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 9]

Naam rekeninghouder andere partij: Checkout.com via ING Bank – (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 490,00 Datum betaling: 18-01-2021 Tijdstip betaling: 19:17 (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 90,00

Datum betaling: 18-01-2021 Tijdstip betaling: 19:17 (…)

35. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 18, PL0900-2021019776:

(…) Onderzoek gebelde locatie IPhone SE. Uit de historische gegevens blijkt dat aangever [aangever 10] op 18 januari 2021 om 19:09:24 uur gedurende 568 seconden op het nummer [telefoonnummer] door het nummer [telefoonnummer 5] werd

gebeld. Hierbij wordt de mast aan de [locatie 4] gebruikt door het nummer [telefoonnummer 5] .. (…)

36. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 11] van 22 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 42, van het zaaksdossier 19, PL1300-2021015169:

(…) "Ik heb een rekening bij de ASN bank. Het rekeningnummer is [rekeningnummer 22] . Op woensdag 20 januari 2021, omstreeks 14:30 uur werd ik gebeld op mijn vaste telefoon. Degene die mij opbelde maakte zich bekend met [naam 1] . Het ging om een man. Hij gaf zich uit als medewerker van de bank. (…) Er

werd mij gevraagd met mijn digipass een controle uit te voeren. Hier heb ik aan

meegewerkt. Ik heb toen de code van mijn digipass genoemd. (…) Ik heb op mijn rekening gekeken en geconstateerd dat er 2750,00 euro werd overgeschreven naar een Brits banknummer. Dit nummer is [rekeningnummer 11] BINANCE. (…)

37. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 19, PL1300-2021015169:

(…) Onderzoek gebelde locatie IPhone SE. Uit de historische gegevens blijkt dat aangever [aangever 11] op 20 januari 2021 om 14:25:54 uur gedurende 786 seconden op het nummer [telefoonnummer] door het nummer [telefoonnummer 5] werd

gebeld. Hierbij wordt de mast aan de [locatie 4] gebruikt door het nummer [telefoonnummer 5] . (…)

38. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 12] van 23 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 20, PL1300-2021015899:

(…) tussen vrijdag 22 januari 2021 te 17:15 uur en vrijdag 22 januari 2021 te 17:20 uur (…) Een medewerker van mijn bank (ASN) belde dat iemand een app van mijn rekening had gemonteerd op een telefoon. (…) Wat voor soort ID-bewijs of persoonsgegevens hebt u doorgegeven?: nummer van mijn digipas van mijn bank. (…) Nadat ik het nummer heb gegeven gaf hij een code die ik moest invullen zodat hij dit kon controleren d.m.v de code die ik terug kreeg op digi-pas. Dat ging volgens de persoon fout, waarnaar ik het nog eens moest herhalen. Ik heb toen mijn rekening geopend en zag dat er 2 keer een bedrag was afgeschreven. Een van EUR 90 en een van EUR 490. (…) Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 23]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 9]

Naam rekeninghouder andere partij: Checkout.com Ing Bank (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 490,00

Datum betaling: 22-01-2021 Tijdstip betaling: 17:18 (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 90,00

Datum betaling: 22-01-2021

Tijdstip betaling: 17:17 (…)

39. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 20, PL1300-2021015899:

(…) Onderzoek gebelde locatie IPhone SE Uit de historische gegevens blijkt dat aangever [aangever 12] op 22 januari 2021 om 17:11:00 uur gedurende 682 seconden op het nummer [rekeningnummer 24] door het nummer [telefoonnummer 5] werd gebeld. Hierbij wordt de mast aan de [locatie 4] gebruikt door het nummer

[telefoonnummer 5] . (…)

40. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 13] van 26 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 42, van het zaaksdossier 21, PL1500-2021024942:

(…) Doordat een onbekend persoon zich voordeed als een medewerker van mijn bank, heeft deze persoon geld van mijn rekening af kunnen halen. Ik ben namelijk houder van een bankrekening bij de ASN bank met rekeningnummer [rekeningnummer 25] . Op vrijdag avond 22 januari 2021 rond 20:15 uur werd ik gebeld op onze vaste telefoonlijn 070-3687621 van provider Ziggo. Ik kreeg een manspersoon aan de telefoon die mij vertelde van de ASN-helpdesk te zijn. (…) Hij vroeg mij of mijn pas zojuist was gebruikt. De reden was dat zij konden zien dat

er iemand een afboeking van mijn rekening wilde doen. Na lang praten hadden zij codes nodig om mijn rekening te blokkeren. (…) Uiteindelijk heb ik codes (response op een 6-cijferig getal dat niet met een 0 begon) aan de telefoon gegeven van mijn digipas nr: [nummer] en van de digipas van mijn echtgenote: digipas nr: [nummer] . Toen ik alle gegevens had doorgegeven, viel de verbinding met de bankmedewerker weg. Ik heb meteen ingelogd op mijn bankrekening en ik zag dat er 2 bedragen van 490,- en 2 bedragen van 90,- euro waren afgeboekt zonder mijn toestemming. (…)

Ik heb van de ASN bank een mail ontvangen van de fraudeleuze boekingen:

-verwerkt van [rekeningnummer 25] EUR 90,- [rekeningnummer 9] 22-01-2021 20:19:54

-verwerkt van [rekeningnummer 25] EUR 480,- [rekeningnummer 9] 22-01-2021 20:22:01 (…)

41. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 461, van verbalisant [verbalisant] van 8 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 82 en 83 van het zaaksdossier 21, PL1500-2021024942:

(…) Onderzoek gebelde locatie IPhone SE. Uit de historische gegevens blijkt dat aangever [aangever 13] op 22 januari 2021 om 20:04:08 uur gedurende 1697 seconden op het nummer [telefoonnummer] door het nummer [telefoonnummer 5] werd gebeld. Hierbij wordt de mast aan de [locatie 5] gebruikt door het nummer

[telefoonnummer 5] . (…)

42. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 14] van 8 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 22, PL0900-2021041976:

(…) Op 31 januari 2021 omstreeks 13.45 uur ben ik gebeld door een persoon die zich voor deed als een medewerker van de Regiobank. Ik werd gebeld op mijn huistelefoon op telefoonnummer [telefoonnummer] . (…) Ik hoorde de "medewerker" zeggen dat hij had gezien dat ze aan het rommelen waren op mijn rekening bij de Regiobank. (…) De "medewerker" van de Regiobank heeft mij overgehaald om het nummer van mijn digipas, te weten 21-6992983.3, aan hem door te geven. (..) Ik zag toen dat er twee bedragen waren overgeboekt waar ik geen opdracht voor had gegeven namelijk:

95.00

euro naar [rekeningnummer 9] , Checkout.com via ING Bank (zie bijgevoegd overzicht van mijn rekening) en

490.00 euro naar [rekeningnummer 9] , Checkout.com via ING Bank (zie bijgevoegd overzicht van mijn rekening. (…)

43. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…) Telefoongesprekken: Ik zag dat er 207 uitgaande telefoongesprekken in de telefoon stonden. Wat op viel is dat al deze gesprekken verwijderd

waren in de telefoon maar wel veilig gesteld konden worden toen de gegevens van de iPhone SE gekopieerd werden. De lijst met telefoonnummers heb ik als bijlage uitgeprint (…) Ik zag dat er meerdere gebelde telefoonnummers gekoppeld stonden aan een aangifte van oplichting. (…)

[afbeelding]

(…)

44. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 15] van 4 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 44, van het zaaksdossier 23, PL 0100-2021031459:

(…) Op zondag 31 januari 2021 omstreeks 17.15 uur werd mijn man gebeld op zijn mobiele nummer [telefoonnummer] . (…) Hij hoorde dat hij een man aan de lijn had die zich voorstelde als een medewerker van de Fraudehelpdesk van de Regiobank. Hij hoorde dat er mogelijk iets mis was m.b.t. een internetbetaling. Mijn man, die op dat moment niet thuis was, heeft toen de medewerker naar mij doorverwezen en heeft toen ons vaste telefoonnummer thuis, [telefoonnummer 7] , aan hem doorgegeven. (…) Ik hoorde de medewerker zeggen dat er een internetbetaling was gedaan. Hij vertelde zoiets als ' dat het rekeningnummer daarvan was gelinkt aan een mobiel. Dat op die manier die rekening leeg getrokken kon worden1. Om te voorkomen dat dit ging gebeuren moest ik wat vragen beantwoorden. (…) De man vroeg mij om het nummer van de digipas aan hem door te geven. (…) Uiteindelijk heb ik het nummer van het digipas apparaatje aan deze man door gegeven. Daarna moest ik van de man een code intoetsen op de digipas. Hierna zag ik een nummer verschijnen, dat ik weer aan die man moest doorgeven. Dit heb ik gedaan. (…) Ik zag dat er net een bedrag van EUR 590,= via een iDEAL betaling was overgemaakt. Op het overzicht dat ik later bij de Regiobank heb opgevraagd en naar u,verbalisant, heb doorgestuurd zag ik staan dat de tegenrekening [rekeningnummer 9] was met als omschrijving 'Checkout.com via ING Bank'. (…)

45. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)

46. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 16] van 15 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 24, PL0600-2021069908:

(…) Op 4 februari 2021 omstreeks 19.00 uur werd mijn vrouw gebeld op haar mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] . (…) Deze man vertelde haar dat hij

van de fraudehelpdesk SNS bank was. Hij zei tegen mijn vrouw dat er was gezien dat er die dag iets aangekocht was en dat er aan haar Apple telefoon een Huawai telefoon gekoppeld was. Dit leverde mogelijk problemen op met foute afschrijvingen en dit wilde de fraude helpdesk voorkomen en daarom zo snel als mogelijk het rekeningnummer blokkeren. (…)Zij hoorde dat de man zei dat hij [naam 1] zou heten. (…) hij vroeg mij om de code op te noemen welke aan de achterzijde van de digipas staat. Dit heb ik gedaan (…) Hierna vroeg hij mijn inlogcode, de 5 cijferige code om in te loggen. Deze code heb ik hem gegeven (…) Ik zag toen dat er een bedrag van 400 euro was afgeschreven van mijn SNS rekeningnummer: [rekeningnummer 26] , naar rekeningnummer: [rekeningnummer 9] . Hierbij staat vermeld: Checkout.com via ING Bank. Dit bedrag is afgeschreven op 19:14:03 uur. Direct hierna zag ik dat er ook al een bedrag van 490 euro was afgeschreven mijn rekeningnummer. Dit was op 19:05:18 uur naar het zelfde rekeningnummer. (…)

47. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)

[afbeelding]

(…)

48. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 17] van 8 februari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 25, PL2300-2021020009:

(…) Op donderdag 4 februari 2021, omstreeks 14.00 uur, hoorde ik dat de vaste

huistelefoon over ging. (…) Ik nam de telefoon op en hoorde dat er een onbekende man aan de lijn was die zich voordeed als SNS bank medewerker. Deze man melde dat er iets gebeurd zou zijn met de bank en hij mij zou helpen hieruit te komen. (…) Op enig moment hoorde ik de man om mijn digipas nummer vragen, hij vroeg geen pincode en na een tijd werd het gesprek beëindigd. (…) Op donderdag 4 februari 2021 omstreeks 17.00 uur belde mij de SNS bank dat ik was

opgelicht en geld van mijn rekening was afgeschreven. De bank heeft de transactie niet kunnen tegenhouden het ging om 2 bedragen van 590,00 euro en nogmaals een poging van ongeveer 700,00 euro (…) De bankrekening naar waar het geld naar werd overgeboekt was: [rekeningnummer 9] . (…)

49. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)

50. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 18] van 28 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 en 42, van het zaaksdossier 26, PL2100-2021020927:

(…) Ik ben op dinsdag 26 januari 2021 omstreeks 16:00 uur gebeld op mijn telefoon

voorzien van telefoonnummer: [telefoonnummer 10] door een anoniem telefoonnummer. (…)

Deze persoon deed zich voor als een medewerker van de ASN bank van afdeling dienst fraude bestrijding. De medewerker vertelde mij dat er pogingen frauduleuze handeling zouden zijn gepleegd met mijn bankrekening. Om tegen te gaan dat er daadwerkelijk geld van mijn rekening af zou worden gehaald moest ik met behulp van deze medewerker een aantal stappen volgen. (…) De medewerker vertelde mij dat hij het serienummer van mijn digipas nodig had. (…) Ik heb de medewerker het serienummer van mijn digipas gegeven. Vervolgens ontving ik op mijn digipas een code. Deze code moest ik doorgeven aan de medewerker om mijn geld veilig te stellen. Toen ik dit gedaan had gaf de medewerker aan dat er iets niet goed

was met de code (…) Ik zag op mijn ASN bankieren app dat er 95 euro overgemaakt was naar rekeningnummer [rekeningnummer 9] op naam van checkout.com van af mijn bankrekening voorzien van bankrekeningnummer: [rekeningnummer 27] op naam van [aangever 18] . (…)

51. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)

52. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 19] van 28 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 40 tot en met 45, van het zaaksdossier 27, PL1100-20210019219:

(…) Op dinsdag 26 januari 2021 rond 15.00 uur werd ik op mijn vaste telefoon ( [telefoonnummer 11] ) gebeld door een man. (…) De man stelde zich voor als [naam 7] , medewerker van de fraudeafdeling van de ASN Bank. (…) [naam 7] vertelde dat er een mobiele telefoon (Samsung Galaxy) gekoppeld zou zijn aan mijn ASN digipas. (…) [naam 7] wilde dat ik het getal achterop de digipas aan hem gaf, zodat hij kon controleren of de mobiele telefoon nog gekoppeld was. (…) Vervolgens gaf ik [naam 7] de code die achterop de digipas stond. (…) Vervolgens gaf ik [naam 7] de respons code die ik zag verschijnen op de digipas. (…) Een medewerker van de ASN Bank liet mij weten dat er een transactie van 95,00 euro en 490,00 euro waren overgemaakt. (…) Ik stuur u een mail van de bank waarin het IP-adres genoemd wordt en waarin staat naar welke rekening de bedragen zijn overgemaakt (via een iDeal betaling): [rekeningnummer 9] . (Checkout.com) (…)

53. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)

54. Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 20] van 30 januari 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 41 tot en met 43, van het zaaksdossier 28, PL1300-2021021919:

(…) tussen dinsdag 26 januari 2021 te 15:25 uur en dinsdag 26 januari 2021 te 15:32 uur (…) word opeens gebeld "bureau fraude van de ASN-bank". (…) De man deed me geloven dat er pogingen tot fraude werden ondernomen via een tweede telefoon. Hij wilde checken of ik zelf eigenaar was van die telefoon en zou ook kunnen zorgen voor een ontkoppeling. (…) Ik moest de code doorgeven om de tweede telefoon te ontkoppelen. Dat deed ik, (…) Pas 's avonds zag ik dat er twee overboekingen waren gedaan. (…)

Op welk telefoonnummer werd u gebeld?: [telefoonnummer 12] (…)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 28]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 9]

Naam rekeninghouder andere partij: checkout.com Via Ing Bank (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 490,00

Datum betaling: 26-01-2021 Tijdstip betaling: 15:32 (…)

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 95,00

Datum betaling: 26-01-2021 Tijdstip betaling: 15:31 (…)

55. Het proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 442, van verbalisant [verbalisant] van 1 april 2021, zakelijk weergegeven, inhoudende op pag. 835 tot en met 842 van het algemeen dossier:

(…)

[afbeelding]

(…)