Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:2676

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-06-2021
Datum publicatie
05-07-2021
Zaaknummer
9068247 \ CV EXPL 21-1079
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Levering van een roerende zaak. Verkoper, die de bewijslast van de aflevering draagt, heeft niet aangetoond dat de zaak is afgeleverd bij de koper. De koper heeft de overeenkomst terecht ontbonden. De vordering tot terugbetaling van de koopprijs aan de koper wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 9068247 \ CV EXPL 21-1079

Vonnis van 29 juni 2021

in de zaak van

[eiser] ,
wonende in [woonplaats] ,

eisende partij, hierna te noemen [eiser] ,

gemachtigde: Bill incasso B.V.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROOTHANDEL-XL B.V.,
gevestigd in Deventer,

gedaagde partij, hierna te noemen Groothandel-XL,

verschenen in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 februari 2021;

- de e-mail van Groothandel-XL, aangemerkt als conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de brief van Groothandel-XL, aangemerkt als conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 Waar gaat deze zaak over?

Het standpunt van [eiser]

2.1.

heeft op 29 juni 2020 via de website van Groothandel-XL ledstrips met toebehoren besteld en betaald. Volgens [eiser] zijn de producten niet geleverd. [eiser] heeft daarom op 16 augustus 2020 per e-mail aan Groothandel-XL laten weten de overeenkomst te willen ontbinden.

2.2.

[eiser] wil de koopprijs van € 498,70 terug, plus rente (€ 23,23 tot 22 februari 2021) en buitengerechtelijke kosten (€ 90,52). [eiser] vordert daarom dat Groothandel-XL bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 612,45, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over het bedrag van € 498,70 vanaf 11 februari 2021 tot de dag van volledige betaling en met veroordeling van Groothandel-XL in de proceskosten en de nakosten.

Wat vindt Groothandel-XL?

2.3.

Groothandel-XL voert aan dat de bestelling aan [eiser] is afgeleverd. Dat volgt uit de tracking code. Volgens Groothandel-XL heeft vervoerder Packs de aflevering van de bestelling bevestigd, waarbij is aangegeven op welke coördinaten de bestelling door de vervoerder is afgeleverd. Dat er geen handtekening overgelegd kan worden, komt omdat het in het huidige Covid19-tijdperk voor ontvangers van een pakket niet is toegestaan om een handtekening voor ontvangst te zetten.

3 Wat vindt de kantonrechter van de zaak?

3.1.

In de kern komt het geschil tussen partijen neer op de vraag of levering van de producten aan [eiser] heeft plaatsgevonden.

3.2.

Voor zover Groothandel-XL heeft bedoeld te stellen dat [eiser] de overeenkomst niet als consument, maar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, geldt dat zowel op grond van artikel 7:10 BW als op grond van artikel 7:11 BW (dat geldt in geval van een consumentenkoop) het risico bij koop van een roerende zaak op de koper over gaat op het moment dat de koper de zaak heeft ontvangen. Dat risico omvat de verschuldigdheid van de koopprijs indien de zaak bijvoorbeeld verloren gaat of wordt verduisterd. Tot het moment dat de zaak feitelijk in handen is gekomen van de koper is de verkoper dus verantwoordelijk voor het pakket. De bewijslast dat de producten bij de koper zijn aangekomen ligt bij de verkoper. Het is in dit geschil dus aan Groothandel-XL om te stellen en te bewijzen dat de producten door [eiser] zijn ontvangen.

3.3.

De kantonrechter is van oordeel dat Groothandel-XL niet heeft aangetoond dat het pakket feitelijk in handen is gekomen van [eiser] . Een track and trace code of de GPS-coördinaten van de afgeleverde bestelling zijn daarvoor onvoldoende. Daaruit blijkt immers niet dat het pakket door [eiser] feitelijk in ontvangst is genomen. De omstandigheid dat een handtekening van [eiser] niet kan worden overgelegd, komt voor risico van Groothandel-XL. Het had op de weg van Groothandel-XL gelegen om daar een oplossing voor te zoeken. Een bewijsaanbod tot het leveren van nader bewijs van ontvangst door [eiser] heeft Groothandel-XL niet gedaan. Vast komt te staan dat [eiser] het pakket niet heeft ontvangen. Dat komt – gelet op het bepaalde in Boek 7 BW – voor risico van Groothandel-XL. [eiser] heeft de overeenkomst terecht ontbonden en Groothandel-XL moet daarom de koopprijs van € 498,70 aan [eiser] terugbetalen.

3.4.

Groothandel-XL moet over de terug te betalen koopprijs ook rente betalen. De gevorderde wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW wordt afgewezen. Deze ziet alleen op de situatie dat betaling van het op grond van een overeenkomst verschuldigde niet tijdig plaatsvindt en niet op de situatie zoals in deze zaak, waarin sprake is van een ongedaanmakingsverbintenis. De wettelijke rente ex artikel 6:119 BW is wel van toepassing en zal worden toegewezen over de hoofdsom van € 498,70 vanaf de datum van verzuim (31 augustus 2020) tot de dag van volledige betaling.

3.5.

[eiser] heeft betaling gevorderd van de buitengerechtelijke incassokosten van € 90,52. [eiser] heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het bedrag van € 90,52 voldoet aan het in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

3.6.

Groothandel-XL wordt in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiser] . Deze bestaan uit € 106,29 aan kosten voor de dagvaarding, € 240,00 aan griffierecht en € 248,00 aan salaris voor de gemachtigde van [eiser] (2 punten x tarief € 124,00). Dat is in totaal € 594,29.

3.7.

De nakosten, waarvan [eiser] betaling heeft gevorderd, worden begroot op € 62,00 (½ punt van het liquidatietarief).

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt Groothandel-XL tot betaling van een bedrag van € 589,22 aan [eiser] , te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over een bedrag van € 498,70 vanaf 31 augustus 2020 tot de dag van volledige betaling;

4.2.

veroordeelt Groothandel-XL in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op € 594,29;

4.3.

veroordeelt Groothandel-XL in de nakosten, begroot op € 62,00;

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2021.