Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:2172

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-06-2021
Datum publicatie
01-06-2021
Zaaknummer
08-963574-20 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige politieman tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De man verstrekte tegen betaling kenteken- en adresgegevens uit politiesystemen. Ook heeft hij meerdere personen benaderd voor het huren van een loods om grondstoffen voor harddrugs te kunnen produceren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08-963574-20 (P)

Datum vonnis: 1 juni 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1987 te [geboorteplaats 1] ,

wonende te [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11 mei 2021 en 1 juni 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.R.A. van IJzendoorn en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. M.J. Jansma, advocaat te Kampen, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich als politieambtenaar meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke omkoping (feiten 1, 7, 10 en 11), computervredebreuk (feiten 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 en 15), schending van het ambtsgeheim (feiten 4 en 6) en dat hij zich daarnaast schuldig heeft gemaakt aan het treffen van voorbereidingshandelingen van een Opiumwetdelict (feit 13).

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland als (politie) ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) een gift (te weten een geldbedrag van 7500 euro) heeft aangenomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze hem gedaan en/of verleend en/of aangeboden werd(en) - teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 1] en/of een of meer andere perso(o)n(en), uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n) en/of

een gift (te weten een geldbedrag van 7500 euro) heeft gevraagd

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 1] en/of een of meer andere perso(o)n(en), uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet-gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n).

2 .

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie,

waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan en/of (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) over te nemen en/of af te tappen en/of op te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 1] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen en/of (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen op (een) gegevensdrager(s) en/of in (een) document(en) en/of in (een) notitie(s) op zijn telefoon en/of (een) andere gegevensdrager(s) op te slaan en/of te exporteren.

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 april 2020 tot en met 30 augustus 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 2] , geboren op [geboortedatum 3] te [geboorteplaats 3] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen.

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 te Veenendaal en/of te Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk een of meer geheim(en), waarvan hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij uit hoofde van zijn ambt, te weten brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing, en/of wettelijk voorschrift (namelijk artikel 3 Wet Politiegegevens en/of artikel 7 Wet Politiegegevens) verplicht was het/ze te bewaren, heeft geschonden door (telkens) opzettelijk in een of meer politiesystemen, te weten de Basis Voorziening Informatie-Integraal Bevragen (BVI-B) en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen, (vertrouwelijke) informatie ten aanzien

van de persoon persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en/of de aan die [naam 1] te relateren administratieve gegevens en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten en/of antecedenten en/of foto's, althans informatie omtrent die [naam 1] te bevragen en/of (vervolgens) die voornoemde (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van [naam 1] aan een daartoe niet-gerechtigde persoon /derde, te weten aan de persoon met de nickname " [nickname 1] " en/of (een) andere daartoe niet-gerechtigde perso(o)n(en)/derde(n), te verstrekken en/of te openbaren.

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 mei 2020 tot en met 21 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan en/of (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) over te nemen en/of af te tappen en/of op te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 3] , geboren op [geboortedatum 4] te [geboorteplaats 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 3] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen en/of (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen op (een) gegevensdrager(s) en/of in (een) document(en) en/of in (een) notitie(s) op zijn telefoon en/of (een) andere gegevensdrager(s) op te slaan en/of te exporteren.

6.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 mei 2020 tot en met 21 mei 2020 te Veenendaal en/of te Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk een of meer geheim(en), waarvan hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij uit hoofde van zijn ambt, te weten brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing, en/of wettelijk voorschrift (namelijk artikel 3 Wet Politiegegevens en/of artikel 7 Wet Politiegegevens) verplicht was het/ze te bewaren, heeft geschonden door (telkens) opzettelijk in een of meer politiesystemen, te weten de Basis Voorziening Informatie-Integraal Bevragen (BVI-B) en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen, (vertrouwelijk) informatie ten aanzien van de persoon [naam 3] , geboren op [geboortedatum 4] te [geboorteplaats 4] en/of de aan die [naam 3] te relateren administratieve gegevens en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten en/of antecedenten en/of foto's, althans informatie omtrent die [naam 3] te bevragen en/of (vervolgens) die voornoemde (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van [naam 3] aan een daartoe niet-gerechtigde persoon /derde, te weten aan de persoon met de nickname " [nickname 2] " (zijnde voornoemde [naam 3] ) en/of (een) andere daartoe niet-gerechtigde perso(o)n(en)/derde(n), te verstrekken en/of te openbaren.

7.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2020 tot en met 24 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland als (politie)ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) een of meer gift(en) (te weten een of meer geldbedrag(en) van 2000 euro en/of 2500 euro) heeft aangenomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze hem gedaan en/of verleend en/of aangeboden werd(en)

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en), uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n) en/of

een of meer gift(en) (te weten een of meer geldbedrag(en) van 2000 euro en/of 2500 euro) heeft gevraagd

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en), uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet-gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n);

8.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 mei 2020 tot en met 24 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie,

waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan en/of (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) over te nemen en/of af te tappen en/of op te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen en/of (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen op (een) gegevensdrager(s) en/of in (een) document(en) en/of in (een) notitie(s) op zijn telefoon en/of (een) andere gegevensdrager(s) op te slaan en/of te exporteren.

9.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 mei 2020 tot en met 20 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie,

waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan en/of (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) over te nemen en/of af te tappen en/of op te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de perso(o)n(en)

- [naam 5] , geboren [geboortedatum 6] te [geboorteplaats 6] en/of

- [naam 6] , geboren [geboortedatum 7] te [geboorteplaats 7] en/of

- [naam 7] , geboren [geboortedatum 8] te [geboorteplaats 8] en/of

- [naam 8] , geboren [geboortedatum 9] te [geboorteplaats 9] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 5] en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 8] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen en/of (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen op (een) gegevensdrager(s) en/of in (een) document(en) en/of in (een) notitie(s) op zijn telefoon en/of (een) andere gegevensdrager(s) op te slaan en/of te exporteren;

10.

hij in of omstreeks de periode van 8 september 2020 tot en met 9 september 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland als (politie) ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) een gift (te weten een geldbedrag van 250 euro) heeft aangenomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze hem gedaan en/of verleend en/of aangeboden werd(en)

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het

bevragen van (vertrouwelijke) informatie, te weten een kenteken [kenteken 1] , althans een of meer kenteken(s) uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een daartoe niet gerechtigde persoon met de nickname [nickname 3] met gebruikersnaam [gebruikersnaam] , althans een of meer (daartoe niet gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n), en/of

een gift (te weten een geldbedrag van 250 euro) heeft gevraagd

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie te weten een kenteken [kenteken 1] , althans een of meer kenteken(s) uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren een daartoe niet gerechtigde persoon met de nickname [nickname 3] met gebruikersnaam [gebruikersnaam] , althans een of meer (daartoe niet gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n).

11.

hij in of omstreeks de periode van 28 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland telkens als (politie) ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) (telkens) een of meer gift(en) (te weten een of meer geldbedrag(en) van 100 euro en/of 150 euro) heeft aangenomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze hem gedaan en/of verleend en/of aangeboden werd(en)

- teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over een of meer kenteken(s) uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n) en/of

(telkens) een of meer gift(en) (te weten een of meer geldbedrag(en) van 100 euro en/of 150 euro) heeft gevraagd teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over een of meer kenteken(s) uit een of meer politiesystemen en/of voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en/of te openbaren aan een of meer (daartoe niet-gerechtigde) perso(o)n(en)/derde(n).

12.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 4 augustus 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden,

namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie te weten informatie met betrekking tot 204 kentekens, althans een of meer kenteken(s), in die politiesystemen te bevragen.

13.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2020 tot en met 14 september 2020 te Veenendaal en/of Niezijl en/of Noordhorn en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervaardigen van A-olie en/of amfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen

- [naam 9] en/of één of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

- zich en/of één of meer ander(en) gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen hebbende hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) [naam 9] en/of één of meer perso(o)n(en) benaderd om een loods/ruimte te verhuren ten behoeve van de productie van A-olie en/of amfetamine, althans een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, waarbij die [naam 9] en/of een of meer verhuurder(s) werd voorgehouden dat zij/hij veel geld kon(den) verdienen door de desbetreffende loods aan verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) te verhuren;

14.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 mei 2020 tot en met 10 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie,

waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 10] , geboren op [geboortedatum 10] te [geboorteplaats 10] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 10] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen.

15.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 april 2020 tot en met 5 mei 2020 te Veenendaal en/of Driebergen en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de Politie en/of politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Bluespot Monitor (BSM) en/of Summ-IT en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de applicatie Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of voor een of meer andere applicaties toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan en/of (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) over te nemen en/of af te tappen en/of op te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de perso(o)n(en) [naam 11] , geboren op [geboortedatum 11] te [geboorteplaats 11] en/of [naam 12] , geboren op [geboortedatum 12] te [geboorteplaats 12] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of opsporingsonderzoeken en/of incidenten die te relateren zijn aan die [naam 11] n/of [naam 12] en/of een of meer andere perso(o)n(en), in die politiesystemen te bevragen en/of (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen op (een) gegevensdrager(s) en/of in (een) document(en) en/of in (een) notitie(s) op zijn telefoon en/of (een) andere gegevensdrager(s) op te slaan en/of te exporteren.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4. De bewijsoverwegingen 1

4.1

Inleiding

Op 22 juli 2020 werd door de politie een proces-verbaal van overdracht ontvangen waarin werd beschreven dat verdachte, brigadier van politie, werkzaam als medewerker Forensische Opsporing bij de Landelijke Eenheid, tegen betaling politie informatie verstrekt(e) aan onbevoegde (criminele) derden. Deze informatie was afkomstig uit de onderzoeken 26Lemont en 26Bozeman, waarin EncroChat communicatie door de politie was onderschept. Hierop startte het onderzoek ‘Massy’.

Niet-werkgerelateerde bevragingen

Uit het rijksrechercheonderzoek bleek dat het account van het dienstnummer [dienstnummer] , in gebruik bij verdachte, op 29 mei 2020 politie-informatie had bevraagd over onder andere de van handel in harddrugs verdachte [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] .

Verdachte raadpleegde de politiesystemen BVI-B, BVH, Bluespot Monitor en Summ-IT en bekeek personalia, adresgegevens, signalement, foto('s), gevarenclassificatie (vuurwapengevaarlijk), antecedenten (onder andere Opiumwet en Vuurwapenwet), mutatiegegevens handhaving over bijvoorbeeld gebruikte voertuigen, verkeerszaken en de aan [naam 1] gekoppelde voltooide en lopende recherche onderzoeken.

In de telefoon van verdachte werden op 29 mei 2020 aangemaakte notities2 aangetroffen. De tekst van deze notities kwam letterlijk overeen met de tekst van de (politie-) informatie die op 30 mei 2020, door de onbekend gebleven tussenpersoon met de nickname ‘ [nickname 1] ’ via EncroChat was verstrekt aan [naam 2] (‘ [nickname 4] ’). Deze laatste sluisde die informatie vervolgens eveneens via EncroChat door naar eerdergenoemde [naam 1] (‘ [nickname 5] ’). [naam 2] liet daarbij aan [naam 1] weten: ‘Ik moet hem 7,5k betalen voor alles inclusief alle namen en onderzoeken en wat er per adres is aangetroffen of in beslag is genomen’. 3

Nader onderzoek in de logingegevens van verdachte bracht meerdere niet-werkgerelateerde bevragingen van hem in de politiesystemen aan het licht. Dit betroffen, naast bovengenoemde bevraging op [naam 1] , onder andere bevragingen met betrekking tot [naam 2] , [naam 10] , [naam 3] , de familie [naam 5] en [naam 4] .

Op 5 en 6 april 2020 en op 23, 24 en 30 augustus 2020 raadpleegde verdachte in

BVI-IV, Bluespot-Monitor, Summ-IT en BVH met betrekking tot [naam 2] , geboren op [geboortedatum 3] te [geboorteplaats 3] , personalia, adres, contactgegevens, mutaties handhaving over onder andere fraude, verdovende middelen, verkeerszaken en relatieproblemen van [naam 2] .4

Op 5 en 10 mei 2020 raadpleegde verdachte in Bluespot-monitor met betrekking tot [naam 10] foto(‘s), antecedenten, gevarenclassificatie en mutaties handhaving over signalen mensenhandel, onderzoek branden en een bedrijfsinbraak met camerabeelden waarop vermoedelijk [naam 10] te zien is.5

In Bluespot, Summ-IT en BVH6 raadpleegde verdachte op 20 mei 2020 tussen 21:29 uur en 22:42 uur politie-informatie met betrekking tot [naam 3] , geboren op [geboortedatum 4] te [geboorteplaats 3] , bestaande uit personalia, signalement, foto('s), relaties, gekoppelde voltooide/lopende onderzoeken en mutaties handhaving over harddrugs, drugslaboratorium, verkeerszaken, in beslag genomen goederen, medeverdachten, afgelegde verklaringen en gebruikte voertuigen.

Bij onderzoek naar de inhoud van de telefoon van verdachte werden op 20 mei 2020 tussen 21:56 uur en 22:58 uur aangemaakte notities aangetroffen. De inhoud van deze notities kwam overeen met de op dat moment door verdachte in de politiesystemen geraadpleegde politie-informatie over [naam 3] .7

Een gedeelte van de inhoud van deze notities kwam letterlijk terug in EncroChat communicatie van 21 mei 2020 omstreeks 00:41 uur tussen [naam 3] (‘ [nickname 2] ’) en ene [naam 13] (‘ [nickname 6] ’)8 en in EncroChat communicatie van

21 mei 2020 omstreeks 00:54 uur tussen [naam 3] (‘ [nickname 2] ’) en ene [naam 14] (‘ [nickname 7] ’).9

Verdachte raadpleegde vervolgens op 19 mei 2020 en 20 mei 2020 politie-informatie in Summ-IT en Bluespot-Monitor over [naam 5] , geboren op [geboortedatum 6] te [geboorteplaats 6]10, [naam 6] , geboren op [geboortedatum 7] te [geboorteplaats 3]11, [naam 7] , geboren op [geboortedatum 8] te [geboorteplaats 3]12 en [naam 8] , geboren op

[geboortedatum 9] te [geboorteplaats 9] .13 Hij bekeek onder meer personalia, signalement, foto’s, gevarenclassificatie, antecedenten, voltooide/lopende gekoppelde onderzoeken en relaties en mutaties.

Bij onderzoek naar de inhoud van de privé telefoon van verdachte werden op 19 mei 2020 en 20 mei 2020 aangemaakte notities aangetroffen. De inhoud van deze notities kwam overeen met de op dat moment door verdachte in de politiesystemen geraadpleegde politie-informatie over [naam 5]14, [naam 6]15, [naam 7]16 en [naam 8] .17

Uit EncroChat communicatie bleek dat op 22 mei 2020 omstreeks 22:40 uur [naam 15] (‘ [nickname 8] ”) een document met het logo van de politie en het opschrift ‘Omerta’ kreeg doorgezonden van een derde en dat dit document politie-informatie bevatte over [naam 4] , met daarbij genoemd de onderzoeksnaam Tintoretto.18 Op 23 mei 2020 omstreeks 21:21 uur werd door [naam 15] (‘ [nickname 8] ”) aan [naam 6] (‘ [nickname 9] ’) nadere politie-informatie gevraagd over [naam 4] .19 Op 24 mei 2020 omstreeks 10:45 uur liet [naam 6] (‘ [nickname 9] ’) aan [naam 15] (‘ [nickname 8] ”) weten dat de gevraagde (nadere) politie informatie was gevonden. ‘Onderzoek en signalering kost 2k’ en ‘locatie info 2,5k’.20[naam 15] (‘ [nickname 8] ’) liet dit vervolgens weten aan de niet geïdentificeerde EncroChat-gebruiker ‘ [nickname 10] ’.21

Uit onderzoek in bij de politie opgevraagde login gegevens van verdachte bleek dat verdachte op 24 mei 2020 tussen ongeveer 10:21 uur en 10:29 uur de hierboven bedoelde door [naam 15] aan [naam 5] gevraagde (nadere) politie-informatie raadpleegde met betrekking tot [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] . In BVH zocht verdachte op 24 mei 2020 om 10:21 uur op ‘Tintoretto’. In Summ-IT zocht verdachte in eerste instantie op de achternaam [naam 4] , zoals ook doorgegeven door [naam 15] aan [naam 5] . Kort daarna zocht verdachte op de juiste achternaam, namelijk [naam 4] . Verder bekeek verdachte op 24 mei 2020 om 10:29 uur in Bluespot(monitor) met betrekking tot [naam 4] diens personalia, adres- en contactgegevens, foto(‘s), gevarenclassificatie (vuurwapengevaarlijk), mutaties handhaving over verkeerszaken, gebruikte voertuigen, verdovende middelen, medeverdachten, en het rapport van een uitgelezen telefoon.22

Geconfronteerd met de bevragingen van verdachte op [naam 1] , [naam 3] , [naam 2] , [naam 4] , de familie [naam 5] , [naam 8] en [naam 10] verklaarde de leidinggevende van verdachte, [leidinggevende] , dat hij, gezien de werkzaamheden van verdachte als forensisch rechercheur, geen reden kon bedenken waarom verdachte informatie over deze personen zou moeten bevragen voor diens werk.23

Huur loods

In de telefoon van verdachte werd Facebook Messenger-communicatie aangetroffen tussen verdachte onder de naam ‘ [naam 16] ’ en verschillende personen die een loods te huur aanboden. De inhoud van de berichten die verstuurd werden door ‘ [naam 16] ’ aan verhuurders, onder meer aan [naam 9] , waren steeds gelijkluidend van aard. Zo moest de loods voldoende ruimte hebben, op voldoende afstand liggen van omliggende bewoning en voorzien zijn van krachtstroom en water. De loods zou gebruikt gaan worden om een grondstof voor amfetamine te maken, hetgeen niet legaal is en de betaling was ongeveer

€ 10.000,- per maand.24 Bij de politie verklaarde [naam 9] dat zij ‘ [naam 16] ’ niet persoonlijk kende en alleen via de chat contact met hem had gehad. [naam 16] had haar gevraagd of de loods nog beschikbaar was. Hij legde haar uit dat men in de loods met chemische stoffen wilde gaan werken. Hierop gaf zij te kennen dat zij verder geen zaken met [naam 16] wilde doen. [naam 16] bleef echter aandringen en wilde naast de huurprijs van € 1.000,- per maand ook nog eens € 9.000,- per maand contant te betalen. Verder verklaarde zij dat [naam 16] had gezegd dat het eindproduct A-olie zou zijn dat gebruikt kon worden voor amfetamine. Hij zei ook dat er ruim betaald wordt omdat A-olie verboden was. [naam 9] voelde zich er niet prettig bij en wilde het gesprek afkappen, maar [naam 16] bleef aandringen. Na haar zoveelste weigering zei [naam 16] uiteindelijk dat de mensen waarvoor hij kennelijk werkte ‘niet blij zouden zijn’.25

700.000 Euro

Vervolgonderzoek in login gegevens van verdachte in politiesystemen BVH en Bluespot-monitor liet eveneens niet-werkgerelateerde bevragingen van verdachte op personen met de namen [naam 11] , geboren op [geboortedatum 11] te [geboorteplaats 11] , en zijn vriendin [naam 12] , geboren op [geboortedatum 12] te [geboorteplaats 12] zien.26 Met de aldus verkregen (politie)informatie legde verdachte vervolgens via [naam 12] contact met [naam 11] , die op dat moment door de politie Leiden werd verdacht van het witwassen van

€ 700.000,-. Verdachte, gebruikmakend van het e-mailadres [e-mailadres] en de nickname ‘ [nickname 11] ’, liet de vriendin van [naam 11] weten dat deze snel contact met hem op moest nemen, dat hij (verdachte) een oplossing had die beiden winst op kon leveren, dat [naam 11] anders gegarandeerd problemen zou krijgen met de gemeente, de belastingdienst en justitie én dat [naam 11] een gevangenisstraf van 6 jaar boven het hoofd hing. [naam 11] , onwetend van de (witwas) verdenking die op hem rustte, deed vervolgens melding bij de plaatselijke politie van bedreiging door ‘ene [nickname 11] ’.

Pseudokoop

Op de berichtendienst Telegram bleek de gebruiker ‘ [gebruiker] ’ in maart en mei 2020 de volgende berichten op Telegram te plaatsen: “Zoek je iemand zijn adres en heb je alleen zijn kenteken? Connect me. Ik kan die gegevens voor je regelen!"27 En: “!!! ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE !!! Terug van weggeweest! Zoek je iemand en heb je kenteken, dan regel ik die gegevens van die baas van die waggie! Nu tijdelijk 100 euro ipv 150 euro! Dus heb je kenteken van die man die je zoekt, Connect me! Gegevens binnen maximaal 30 minuten!’28

Gezien de inhoud van bovenstaande berichten op Telegram werd besloten tot een pseudokoopactie. [gebruiker] kreeg daarop van een pseudokoper, met de nickname [nickname 3] en gebruikersnaam [gebruikersnaam] , op 9 september 2020 om 12:53 uur via Telegram het kenteken [kenteken 1] aangeleverd met het verzoek adresgegevens van dat kenteken aan de pseudokoper te verstrekken. Uit login gegevens29 van verdachte bleek dat deze later die dag om 15:13 uur het betreffende kenteken in de politiesystemen had bevraagd waarna [gebruiker] , na ontvangst van € 250,- via Paysafe30, om 16:42 uur de tenaamstelling van dat kenteken aan de pseudokoper verstrekte. Over de kostprijs van € 250,- zei [gebruiker] in chatverkeer tegen de pseudokoper: ‘Prijzen zijn wel omhoog gegaan bro ivm die encro hack van ibba’.31 Enkele uren later stuurde [gebruiker] nog het navolgende bericht naar de pseudokoper: ‘Heb jij connectie voor hasj?’ En: ‘Connectie van mij zoekt contactpersoon voor afname hasj. Gaat om 500 - 700 ki per week’.32

De voorgaande communicatie tussen de pseudokoper en [gebruiker] werd ook aangetroffen in de in beslag genomen privé telefoon van verdachte.33

Voorts bleek dat verdachte in de periode januari 2019 tot 14 september 2020 in totaal 204 niet-werkgerelateerde kentekenbevragingen (BVH en Summ-IT) had verricht. Eén van deze bevragingen vond plaats op 22 februari 2019 en betrof het Belgische kenteken [kenteken 2] .34 Uit Telegram berichtenverkeer tussen verdachte en een onbekend gebleven derde op

23 februari 2019 bleek dat een onbekende persoon aan verdachte vroeg: ‘De dienst die je levert, kan ik er een test van krijgen’, waarop verdachte antwoordde: ‘Dat kan zeker. Heb je daarna ook echt werk?’ De onbekende persoon zei daarop: ‘Ja wil sommige boys pakken die me nooit hebben uitbetald’. Uit het vervolg van de communicatie bleek dat de onbekend gebleven persoon hierna het kenteken [kenteken 2] opgaf aan verdachte.35

Geconfronteerd met bovenstaande bevragingen van verdachte verklaarde de

leidinggevende van verdachte, [leidinggevende] , op een vraag of onder andere het bevragen van kentekens tot de werkzaamheden van verdachte behoorde: ‘Als het goed is levert de tactiek alles aan en dan vooral wat forensisch relevant is’.36

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen ter zake de onder 1 tot en met 15 ten laste gelegde feiten.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de onder 1, 7, 10 en 11 ten laste gelegde omkoping nu niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gift, te weten een geldbedrag, heeft aangenomen dan wel heeft gevraagd.

Ten aanzien van een bewezenverklaring van de overige feiten heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft bekend37 dat hij in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 september 2020 meerdere malen verschillende politiesystemen heeft bevraagd. Verdachte maakte daarbij gebruik van zijn politieaccount, en de bevragingen zagen onder meer op de personen [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] , [naam 4] , de familie [naam 5] / [naam 8] , [naam 10] , [naam 11] en [naam 12] . Daarnaast verrichtte hij een groot aantal kentekenbevragingen. Van deze bevragingen maakte verdachte notities in zijn telefoon, die hij vervolgens (digitaal) verzond aan derden. Deze raadplegingen door verdachte en het delen van deze bevindingen met derden werden niet gedaan in het kader van zijn politiewerkzaamheden, of voor enig in de Wet Politiegegevens geformuleerd doel. Verdachte heeft zichzelf toegang verschaft tot vertrouwelijke informatie voor privédoeleinden en deze informatie, die niet voor hem bestemd was, voor zichzelf ontsloten en met anderen gedeeld en daarmee zijn ambtsgeheim geschonden.

De bevragingen konden alleen maar plaatsvinden doordat verdachte uit hoofde van zijn aanstelling als opsporingsambtenaar over een autorisatie beschikte om de systemen te raadplegen. Zoals hiervoor is overwogen bestond er vanuit de uitoefening van zijn politietaak geen aanleiding voor het raadplegen of bevragen van de politiesystemen, hetgeen verdachte ook wist. Naar het oordeel van de rechtbank ging verdachte met deze niet- werkgerelateerde bevragingen de grenzen van de aan hem verleende autorisatie ver te buiten. Door aldus zijn autorisatie te gebruiken voor doeleinden die buiten de grenzen van zijn autorisatie vielen, is hij daarmee wederrechtelijk binnengedrongen in een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en heeft hij door zich daartoe op die manier de toegang te verwerven gebruik gemaakt van een valse sleutel in de zin van dat artikel.

Voorts heeft verdachte bekend38 dat hij via Facebook Messenger in augustus 2020 meerdere personen heeft benaderd voor het huren van een ruimte of loods om grondstoffen voor harddrugs te kunnen gaan produceren, hetgeen medeplegen van voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a van de Opiumwet oplevert.

Als verklaring voor zijn handelen heeft verdachte gesteld dat hij eind 2019/begin 2020 werd bedreigd door de voor hem onbekende gebruiker van het Wickr-account [Wickr-gebruiker] . Naast het opzoeken en delen van vertrouwelijke politie-informatie, moest verdachte ook zijn gebruikersnamen en wachtwoorden afstaan van zijn Wickr-, Telegram en Facebook Messengeraccounts, zodat anderen daarvan (mede) gebruik konden maken. Een geldelijke vergoeding voor het delen van de politie-informatie zou verdachte nooit hebben gevraagd of ontvangen.

De rechtbank acht de verklaring van verdachte ongeloofwaardig. In de eerste plaats omdat uit het dossier volgt dat verdachte al in februari 2019, dus ruim voor de gestelde bedreigingen, bij wijze van ‘dienst’ op verzoek een niet-werkgerelateerde kentekenbevraging verrichtte in de politiesystemen met betrekking tot het Belgische kenteken [kenteken 2] .39 Deze informatie verstrekte hij via Telegram aan een (onbekend gebleven) derde, van welk gesprek zich een afbeelding (een screenshot) bevond in de privé telefoon van verdachte.40 Dat verdachte al voor de gestelde bedreigingen vertrouwelijke politie-informatie raadpleegde en verstrekte aan derden, wordt voorts bevestigd door de in de maanden maart en mei 2020 op Telegram geplaatste berichten met daarin de zinsnede ‘terug van weggeweest’.41

De verklaring van verdachte is naar het oordeel van de rechtbank voorts ongeloofwaardig omdat verdachte geen handen en voeten heeft gegeven aan het door hem geschetste scenario. Verdachte is bovendien pas enkele maanden na zijn aanhouding en nadat hij kennis heeft kunnen nemen van het volledige dossier met deze verklaring, althans met enige concretisering daarvan, gekomen en er zijn geen aanknopingspunten in het dossier die de verklaring van verdachte ondersteunen. De verklaringen over ‘ongure’ types rond verdachtes woning zijn daartoe volstrekt onvoldoende. Het laat zich moeilijk voorstellen dat verdachte, een politieman die, naar eigen zeggen, nieuwsgierig is en wiens dagelijkse werk het vergaren van bewijs is, geen enkel bericht, screenshot of ander stuk kan overleggen waaruit de door hem gestelde bedreigingen of bijvoorbeeld opdrachten tot onderzoek in de politiesystemen zouden kunnen blijken. Indien verdachte daadwerkelijk was bedreigd dan had het bovendien voor de hand gelegen dat hij andere personen, zoals zijn vrouw en/of collega’s hiervan op de hoogte had gebracht, en/of eigen onderzoek naar [Wickr-gebruiker] had verricht en dat hij tijdens zijn verhoor bij de rijksrecherche direct opening van zaken had gegeven. Voor het gegeven dat dit alles is uitgebleven, heeft verdachte, mede in het licht van voormelde kentekenbevraging in februari 2019, onvoldoende uitleg kunnen geven.

De rechtbank komt dan ook, gelet op het voorgaande, tot de conclusie dat verdachte zich, niet alleen (meermalen) schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk (feiten 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 en 15), schending van zijn ambtsgeheim (feiten 4 en 6) en het plegen van voorbereidingshandelingen voor het produceren van harddrugs (feit 13), maar ook aan ambtelijke omkoping in de zin van artikel 363 Sr, zoals onder 1, 7, 10 en 11 ten laste is gelegd. Naar het oordeel van de rechtbank is verdachte degene geweest die kennelijk enkel met het doel geld te verdienen giften heeft gevraagd voor het verstrekken van vertrouwelijke politie-informatie over [naam 1] , [naam 4] en voor het bevragen van kenteken. Voor de bevraging van het kenteken in het kader van de pseudokoop heeft verdachte ook daadwerkelijk een gift ontvangen (feit 10).

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de opgegeven bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 in Nederland als politie ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) een gift (te weten een geldbedrag van 7500 euro) heeft gevraagd teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en een of meer andere personen en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 1] uit een of meer politiesystemen en voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en te openbaren aan een of meer daartoe niet-gerechtigde personen/derden.

2.

hij op tijdstippen in de periode van 29 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Bluespot Monitor (BSM) en Summ-IT en andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een valse sleutel, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan en (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en verwerkt en overgedragen door middel van (delen van) die geautomatiseerde werken waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en anderen over te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en een of meer andere personen en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 1] , in die politiesystemen te bevragen en vervolgens die informatie uit politiesystemen in notities op zijn telefoon op te slaan.

3.

hij op tijdstippen in de periode van 5 april 2020 tot en met 30 augustus 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in geautomatiseerde werken, namelijk in (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Bluespot Monitor (BSM) en Summ-IT en andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 2] , geboren op [geboortedatum 3] te [geboorteplaats 3] en een of meer andere personen en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 2] in die politiesystemen te bevragen.

4.

hij op tijdstippen in de periode van 29 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk geheimen, waarvan hij, verdachte, wist dat hij uit hoofde van zijn ambt, te weten brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing, verplicht was ze te bewaren, heeft geschonden door telkens opzettelijk in een of meer politiesystemen, te weten de Basis Voorziening Informatie-Integraal Bevragen (BVI-B) en andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen, (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van de persoon [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] en de aan die [naam 1] te relateren administratieve gegevens en opsporingsonderzoeken en incidenten en antecedenten en foto’s te bevragen, en vervolgens die voornoemde (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van [naam 1] aan een daartoe niet-gerechtigde persoon /derde, te weten aan de persoon met de nickname " [nickname 1] " en andere daartoe niet-gerechtigde personen/derden te verstrekken.

5.

hij op tijdstippen in de periode van 20 mei 2020 tot en met 21 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Bluespot Monitor (BSM) of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan en (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en verwerkt en overgedragen door middel van (delen van) die geautomatiseerde werken waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en anderen over te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 3] , geboren op [geboortedatum 4] te [geboorteplaats 3] en een of meer andere personen en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 3] in die politiesystemen te bevragen en (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen in notities op zijn telefoon op te slaan.

6.

hij op tijdstippen in de periode van 20 mei 2020 tot en met 21 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk geheimen, waarvan hij, verdachte, wist dat hij uit hoofde van zijn ambt, te weten brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing, verplicht was ze te bewaren, heeft geschonden door telkens opzettelijk in politiesystemen, te weten de Basis Voorziening Informatie-Integraal Bevragen (BVI-B) en andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen, (vertrouwelijk) informatie ten aanzien van de persoon [naam 3] , geboren op [geboortedatum 4] te [geboorteplaats 3] en de aan die [naam 3] te relateren administratieve gegevens en opsporingsonderzoeken en incidenten en antecedenten en foto’s te bevragen en (vervolgens) die voornoemde (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van [naam 3] aan een daartoe niet-gerechtigde persoon /derde, te weten aan de persoon met de nickname " [nickname 2] " (zijnde voornoemde [naam 3] ) en andere daartoe niet-gerechtigde personen/derden te verstrekken.

7.

hij in de periode van 1 mei 2020 tot en met 24 mei 2020 in Nederland als (politie)ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) giften, te weten geldbedragen van 2000 euro en 2500 euro, heeft gevraagd

teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] en een of meer andere perso(o)n(en) en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 4] , uit een of meer politiesystemen en voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken aan een of meer (daartoe niet-gerechtigde) personen/derden.

8.

hij op tijdstippen in de periode van 22 mei 2020 tot en met 24 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Integrale Bevragingen (BVI-B) en Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Bluespot Monitor (BSM) en Summ-IT en een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan en (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en verwerkt en overgedragen door middel van (delen van) die geautomatiseerde werken waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en anderen over te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 4] , geboren op [geboortedatum 5] te [geboorteplaats 5] en een of meer andere perso(o)n(en) en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 4] , in die politiesystemen te bevragen.

9.

hij op tijdstippen in de periode van 19 mei 2020 tot en met 20 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Bluespot Monitor (BSM) en Summ-IT en een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan en (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en verwerkt en overgedragen door middel van (delen van) die geautomatiseerde werken, waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en anderen over te nemen namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de personen

- [naam 5] , geboren [geboortedatum 6] te [geboorteplaats 6] en

- [naam 6] , geboren [geboortedatum 7] te [geboorteplaats 7] en

- [naam 7] , geboren [geboortedatum 8] te [geboorteplaats 8] en

- [naam 8] , geboren [geboortedatum 9] te [geboorteplaats 9] en een of meer andere perso(o)n(en) en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 5] en [naam 6] en [naam 7] en [naam 8] , in die politiesystemen te bevragen en (vervolgens) die informatie uit politiesystemen in notities op zijn telefoon op te slaan.

10.

hij in de periode van 8 september 2020 tot en met 9 september 2020 in Nederland als politie ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) een gift (te weten een geldbedrag van 250 euro) heeft aangenomen waarvan hij wist dat deze hem gedaan of aangeboden werd teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie, te weten een kenteken [kenteken 1] en voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken aan een daartoe niet gerechtigde persoon met de nickname [nickname 3] met gebruikersnaam [gebruikersnaam] en

een gift (te weten een geldbedrag van 250 euro) heeft gevraagd , teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie te weten een kenteken [kenteken 1] , en voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken aan daartoe niet gerechtigde persoon met de nickname [nickname 3] met gebruikersnaam [gebruikersnaam] .

11.

hij in de periode van 28 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 in Nederland telkens als (politie) ambtenaar (brigadier van politie, werkzaam bij de Landelijke Eenheid als medewerker Forensische Opsporing) (telkens) een of meer giften (te weten een of meer geldbedragen van 100 euro en/of 150 euro) heeft gevraagd teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, te weten het bevragen van (vertrouwelijke) informatie over kentekens uit een of meer politiesystemen en voornoemde (vertrouwelijke) informatie te verstrekken en te openbaren aan (daartoe niet-gerechtigde) personen/derden.

12.

hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 4 augustus 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Summ-IT en een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie te weten informatie met betrekking tot 204 kentekens, in die politiesystemen te bevragen.

13.

hij op tijdstippen in de periode van 1 april 2020 tot en met 14 september 2020 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, (telkens) om een feit bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervaardigen van A-olie en/of amfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en te bevorderen

- [naam 9] en anderen heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken of om daarbij behulpzaam te zijn en om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen.

14.

hij op tijdstippen in de periode van 5 mei 2020 tot en met 10 mei 2020 in Nederland telkens opzettelijk en wederrechtelijk in (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de politie en politiesystemen, te weten Bluespot Monitor (BSM) of een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stond en waarvoor hem die toegang was toegestaan namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de persoon [naam 10] , geboren op [geboortedatum 10] te [geboorteplaats 10] en een of meer andere perso(o)n(en) en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 10] , in die politiesystemen te bevragen.

15.

hij op tijdstippen in de periode van 30 april 2020 tot en met 5 mei 2020 in Nederland (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in een of meer (delen van) servers van de Politie en politiesystemen, te weten Basis Voorziening Handhaving (BVH) en Bluespot Monitor (BSM) en een of meer andere (daaraan gekoppelde) politiesystemen is binnengedrongen met behulp van valse sleutels, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord zich de toegang te verschaffen tot (delen van de servers) van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en dat wachtwoord ter beschikking stonden en waarvoor hem die toegang was toegestaan en (vervolgens) gegevens die waren opgeslagen en verwerkt en overgedragen door middel van (delen van) die geautomatiseerde werken waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en anderen over te nemen door (telkens) (vertrouwelijke) informatie over de personen [naam 11] , geboren op [geboortedatum 11] te [geboorteplaats 11] en [naam 12] , geboren op [geboortedatum 12] te [geboorteplaats 12] en een of meer andere perso(o)n(en) en opsporingsonderzoeken en incidenten die te relateren zijn aan die [naam 11] en [naam 12] , in die politiesystemen te bevragen en (vervolgens) die informatie uit een of meer politiesystemen in notities op zijn telefoon op te slaan.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

De verdediging heeft gesteld dat met betrekking tot de feiten 1, 2 en 3, de feiten 5 en 6, de feiten 7 en 8 en de feiten 10, 11 en 12 sprake is van eendaadse samenloop dan wel dat sprake is van een voortgezette handeling en verzoekt de rechtbank om die reden de aan verdachte op te leggen straf aanzienlijk te matigen

Eendaadse samenloop

Van eendaadse samenloop als bedoeld in artikel 55, eerste lid, Sr is sprake indien de bewezen verklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan in wezen één verwijt wordt gemaakt, terwijl de strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet (meer dan enigszins) uiteenloopt.

De rechtbank is van oordeel de ten laste gelegde ambtelijke corruptie in combinatie met computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim geen eendaadse samenloop oplevert. Deze feiten leveren wezenlijk verschillende verwijten op en de strekking van de desbetreffende strafbepalingen lopen meer dan enigszins uiteen. De rechtbank verwerpt het verweer op dit punt.

Voortgezette handeling

Van een voortgezette handeling in de zin van artikel 56 Sr is sprake indien de verschillende bewezen verklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het 'wilsbesluit') zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan in wezen één verwijt wordt gemaakt, terwijl de strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet (meer dan enigszins) uiteenloopt.

De rechtbank is van oordeel de ten laste gelegde ambtelijke corruptie in combinatie met computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim geen voortgezette handeling oplevert. Deze - overigens ongelijksoortige - feiten staan niet in zodanig verband met elkaar dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, nu het raadplegen en delen van vertrouwelijke politie-informatie en het vervolgens vragen van een gift hiervoor geen uiting is van één ongeoorloofd wilsbesluit. De rechtbank verwerpt het verweer op dit punt.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 47, 138ab, 272 en 363 Sr en artikelen 10 en 10a van de Opiumwet. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1, feit 7, feit 11 (telkens)

als ambtenaar een gift vragen teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, meermalen gepleegd;

feit 10

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen

en

als ambtenaar een gift vragen teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen;

feit 2, feit 3, feit 5, feit 8, feit 9, feit 12, feit 14, feit 15 (telkens)

het misdrijf: computervredebreuk, meermalen gepleegd;

feit 4 en 6

opzettelijke schending van een ambtsgeheim, meermalen gepleegd;

feit 13

het misdrijf: medeplegen van het voorbereiden van een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, meermalen gepleegd.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek overeenkomstig artikel 27 Sr.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat een gevangenisstraf voor de duur van één jaar, waarvan 292 dagen voorwaardelijk, in combinatie met een omvangrijke taakstraf, passend is. De raadsman heeft daarbij verzocht rekening te houden met een schending van artikel 126aa Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), de bedreiging van verdachte, vergelijkbare zaken en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte, zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

De ernst en de omstandigheden van de feiten

Verdachte heeft gedurende meer dan één jaar veelvuldig informatie in de politiesystemen over specifieke personen opgezocht en deze informatie vervolgens aan onbevoegde derden doorgespeeld. Het ging om informatie over personen uit het criminele milieu waarvoor verdachte geld heeft gevraagd. Verdachte plaatste zelfs oproepen op sociale media waarin stond dat hij tegen betaling kentekens en/of adresgegevens kon aanleveren. Hierdoor heeft verdachte zijn ambtsgeheim geschonden, computervredebreuk gepleegd en heeft hij zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij geheime informatie kennelijk met groot gemak raadpleegde en doorspeelde, zonder ook maar enig moment stil te staan bij de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de veiligheid van personen en de veiligheid van de samenleving.

Daarnaast heeft verdachte meerdere personen benaderd voor het huren van een loods om grondstoffen voor harddrugs te kunnen gaan produceren, waarbij hij de eigenaren van deze loodsen onder druk zette en kennelijk welbewust in het criminele milieu trachtte te trekken.

Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn bijzondere positie als politieambtenaar. Verdachte vervulde als politieambtenaar een voorbeeldfunctie in de samenleving en van hem wordt absolute integriteit verwacht. In plaats daarvan heeft verdachte het in hem gestelde vertrouwen ernstig geschonden. De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij dit heeft gedaan, enkel met het doel om geld te verdienen en anderen te voorzien van geheime informatie. Verdachte heeft hiermee de rechtstaat ondermijnd en ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen dat in de politieorganisatie gesteld moet kunnen worden. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren hun bevoegdheden en gezag niet misbruiken enkel voor hun eigen belang, zoals verdachte heeft gedaan.

Schending artikelen 126aa Sv en 6 EVRM

Door de verdediging is betoogd dat sprake is van vormverzuimen tijdens het

voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 359a Sv, waardoor de verdachte in zijn verdediging is geschaad nu het Openbaar Ministerie heeft nagelaten de BOB-stukken uit het onderzoek 26Bozeman te verstrekken. Hierdoor kan niet worden gesproken van een fair trial in de zin van artikel 6 EVRM, ten gevolge waarvan sprake zou moeten zijn van strafvermindering.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de regiezitting van 22 december 2020, bij e-mail van

6 mei 2021 en ter terechtzitting van 11 mei 2021 gesteld dat in het onderzoek 26Bozeman geen bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn ingezet jegens verdachte. In het onderzoek 26Bozeman is slechts onderzocht welke politiemedewerkers gegevens van een persoon genaamd [naam 1] hadden geraadpleegd in de periode 1 mei 2020 tot en met 1 juni 2020. Uit die -algemene- zoekslag kwamen vervolgens de bevragingen door [dienstnummer] naar voren, waarvan een aantal van die bevragingen door [dienstnummer] overeen kwamen met vermoedelijk via EncroChat ‘gelekte’ gegevens. Deze informatie vormde volgens het Openbaar Ministerie de start van het onderhavige onderzoek Massy, waarna in het onderzoek Massy vervolgens BOB-middelen zijn ingezet jegens verdachte, nu bleek dat híj de gebruiker was van voornoemd dienstnummer.

De rechtbank overweegt hieromtrent dat het, naar aanleiding van het door de verdediging gedane verzoek om voeging van BOB-stukken van het onderzoek 26Bozeman, ter terechtzitting van 22 december 2020 en bij e-mail van 6 mei 2021 reeds (gemotiveerd) heeft beslist dat dit verzoek diende te worden afgewezen. De rechtbank verwijst, wat de motivering betreft, naar het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 december 2020. De verdediging heeft nadien geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan die beslissing zou moeten worden herzien en ook is niet nader geconcretiseerd welke informatie uit het onderzoek 26Bozeman voor de verdediging van belang zou kunnen zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is er dan ook geen sprake van een verzuim dat tot toepassing van artikel 359a Sv zou moeten leiden. Het verweer faalt derhalve.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank heeft verder acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

9 december 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Reclassering Nederland, heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd

23 november 2020. Gelet op de proceshouding van de verdachte kon geen delictanalyse dan wel een inschatting van risicofactoren gemaakt worden. Er leken echter geen problemen te zijn op de verschillende leefgebieden.

Proceshouding

In het nadeel van verdacht rekent de rechtbank verdachtes proceshouding mee. Verdachte heeft zich in eerste instantie (voornamelijk) beroepen op zijn zwijgrecht en heeft pas in een later stadium, na het voltooien van het onderzoek, een verklaring afgelegd, die de rechtbank ongeloofwaardig acht. Daarmee heeft verdachte op geen enkele wijze blijk gegeven van inzicht in zijn gedrag en de gevolgen van zijn daden, hetgeen wel van hem verwacht mocht worden, te meer nu verdachte zelf bij de politie werkzaam was.

Conclusie van de rechtbank

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het zeer frequent schenden van het ambtsgeheim, het plegen van computervredebreuk en het schuldig maken aan ambtelijke omkoping in combinatie met voorbereidingshandelingen voor een Opiumwetdelict, rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank een gevangenisstraf van lange duur.

De rechtbank acht daarom de eis van de officier van justitie passend en zal aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van drie jaren. Dit is een forse straf. De ernst van de bewezen verklaarde feiten en de schade die verdachte daardoor heeft berokkend, onder meer aan het imago van de politieorganisatie, maken echter ook dat een forse straf op zijn plaats is. De rechtbank heeft zich hierbij ook laten leiden door de straffen die in vergelijkbare zaken plegen te worden opgelegd. Een lagere straf, zoals is bepleit door de verdediging, doet naar het oordeel van de rechtbank absoluut geen recht aan de ernst van de feiten.

7.4

De in beslag genomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen mobiele telefoon moet worden verbeurd verklaard, omdat het een voorwerp betreft dat aan verdachte toebehoort en

het een voorwerp betreft met behulp van welke de feiten zijn begaan of voorbereid.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 33 en 33a Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 tot en met 15 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feiten

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1, feit 7, feit 11 (telkens)

als ambtenaar een gift vragen teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen, meermalen gepleegd;

feit 10

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen

en

als ambtenaar een gift vragen teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen;

feit 2, feit 3, feit 5, feit 8, feit 9, feit 12, feit 14, feit 15 (telkens)

het misdrijf: computervredebreuk, meermalen gepleegd;

feit 4 en 6

opzettelijke schending van een ambtsgeheim, meermalen gepleegd;

feit 13

het misdrijf: medeplegen van het voorbereiden van een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, meermalen gepleegd;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 tot en met 15 bewezen verklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie (3) jaren;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

de in beslag genomen voorwerpen

- verklaart verbeurd het in beslag genomen voorwerp, te weten een mobiele telefoon.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Peper, voorzitter, mr. H.R. Schimmel en mr. V.P.K. van Rosmalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.J. de Vries, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2021.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de Rijksrecherche met nummer 20200068 (onderzoek Massy). Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 pagina 828 tot en met 843

3 Pagina 815 tot en met 827

4 pagina 844 tot en met 847

5 pagina 1082 tot en met 1084

6 pagina 852, 859 en 860

7 pagina 852 tot en met 858

8 pagina 861 tot en met 863

9 pagina 864 en 865

10 pagina 901 en 902

11 pagina 904 en 905

12 pagina 906 en 907

13 pagina 909

14 pagina 903

15 pagina 905

16 pagina 908

17 pagina 910

18 pagina 875, 884 en 885

19 pagina 875

20 pagina 876

21 pagina 876 en 877

22 pagina 889 tot en met 892

23 pagina 147

24 pagina 972 tot en met 1059

25 pagina 1062 en 1063

26 pagina 1098 tot en met 1104

27 pagina 930

28 pagina 931

29 pagina 934

30 pagina 943

31 pagina 937

32 pagina 939

33 Pagina 944

34 pagina 960 en 961

35 pagina 962 en 963

36 pagina 146

37 Proces-verbaal ter terechtzitting van 11 mei 2021, de verklaring van verdachte

38 Proces-verbaal ter terechtzitting van. 11 mei 2021

39 Zie voetnoot 34

40 Pagina 963

41 Zie voetnoot 28