Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1971

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
18-05-2021
Datum publicatie
18-05-2021
Zaaknummer
08.037826.21 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 77 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 150 uur. De man maakte zich schuldig aan opruiing en openlijke geweldpleging. Via Instagram deelde hij een evenement om mensen op te roepen naar Enschede te komen om te rellen tijdens de avondklok.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08.037826.21 (P)

Datum vonnis: 18 mei 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1994 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

4 mei 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. C.P. Dronkers en van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw mr. J.A.A.M. Rupert, advocaat te Haaksbergen, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing door via Instragram een evenement (Enschede in opstand) te delen en/of tijdens de zogenoemde avondklokrellen opruiende teksten te uiten via een livestream op Instagram en/of via Whatsapp op te roepen om naar winkelcentrum Boswinkel te komen;

feit 2: zich tijdens die avondklokrellen schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 24 januari 2021, te Enschede, in het openbaar mondeling, bij

geschrift en/of bij afbeelding(en) tot enig strafbaar feit en/of gewelddadig optreden

tegen het openbaar gezag heeft opgeruid, door Instagram, althans via social media,

een evenement (Enschede in opstand) te delen met daarin de volgende tekst: Beste

mensen, het moet maar is afgelopen zijn dat we ons de les laten voor lezen door de

overheid ben jij het er ook niet mee eens bent dat je om 21:00 uur niet meer naar

buiten mag of kan kom je dan morgen om 21:00 in opstanden kom voor je vrijheid

op de demonstratie is in Enschede onze vrijheid mensen" Locatie Oude Markt en/of

het verzoek erbij om het evenement te delen op social media en/of op Instagram

(via Instagramaccount [Instagramaccount] ), althans op social media, een livestream (met

meer dan 1500 volgers) te zetten/streamen en daarbij -zakelijk weergegeven- te

zeggen/roepen "Walleh, bro steek die kankerding in de fik, ben je doof jallah" en/of

"Je moet me volgen, ik wil nu chaos" en/of "Uit de stad gaan toch, omdat we de

winkels ruineren, die kankergezinnen vriend, hun willen dat hun schuld vriend, hun

kankerschuld" en/of "Ik wil iemand zijn tuin ruineren, man" en/of "Ik kom nu naar

het ziekenhuis, ik kom naar het ziekenhuis man" en/of "He luister, we moeten terug

naar de stad" en/of "Ik heb 2000 volgers, ze zijn allemaal thuis, allemaal

kankerflikkers" en/of "Waar is de hele groep dan, Joha broer, kanker, kanker.

Iedereen wordt uit elkaar gedreven man. We moeten bij elkaar blijven man. Waar is

de groep" en/of "Weet je wat ze willen, ze willen dat we de buurt ruineren als wij,

die ruiten allemaal inslaan. Sla die kankerruiten in vriend. Ze willen dat we uit de

stad gaan toch, omdat we die winkels ruineren. Ruineer die kankergezinnen vriend,

hun willen dat hun schuld vriend, hun kankerschuld" en/of meer opruiende teksten

en/of een persoon, die op het balkon stond, uit te nodigen om mee te doen en/of

mensen -via whatsapp- op te roepen om ook naar de binnenstad van Enschede te

komen en/of mee te doen en/of door op te roepen om die avond om 23.00 uur naar

winkelcentrum Boswinkel te komen;

2.

hij op of omstreeks 24 januari 2021, te Enschede,

openlijk, te weten op of aan de Oude Markt en/of de Langestraat en/of het H.J. van

Heekplein en/of het Koningsplein en/of de Raadhuisstraat en/of de Burg. Edo

Bergsmalaan en/of Borneostraat en/of de Beltstraat en/of de Haaksbergerstraat

en/of de Mooienhof en/of Kuipersdijk en/of andere wegen in het centrum van

Enschede, in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek

toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen (een) perso(o)nen,

te weten een of meer politieambtena(a)r(en) en/of (een) goed(eren), te weten een

politieauto en/of een of meer ruiten van winkels en/of het ziekenhuis en/of

gebouwen en/of en/of een vlaggemast en/of straatmeubilair, door stenen en/of

(zwaar) vuurwerk en/of met fietsen en/of andere voorwerpen te gooien of te smijten

en/of ruiten en/of gebouwen en/of stenen uit de grond te halen en/of

verkeersborden omver te duwen en/of te trekken en/of door tegen ruiten en/of

deuren en/of gebouwen te schoppen en/of containers om te gooien en/of in de

brand te steken en/of te trappen te schreeuwen, joelen en/of roepen "Politie hoeren

van Justitie" en/of "Steek dat kankerding in de fik, of ben je bang of zo" en/of

andere teksten en/of zwaar vuurwerk te gooien onder een politieauto, waar een

politieambtenaar in zat en/of -zakelijk weergegeven- op te roepen tot geweld en/of

rellen en/of slopen en/of op te roepen om chaos te creëren en/of door een of meer

slagbomen van het ziekenhuis te vernielen of af te breken en/of zich als groep, al

schreeuwend, roepend en leuzen scanderend, te verplaatsen in het centrum van

Enschede.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht beide feiten wettig en overtuigend bewezen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen1:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte tijdens de zitting op 4 mei 2021;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] , pagina 11 tot en met 13;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3] , pagina 14 en 16;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] , pagina 31 tot en met 34 en pagina’s 35 en 46.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat openlijk geweld is gepleegd tegen personen en tegen goederen. Op de Oude Markt in Enschede is het geweld begonnen en heeft zich vervolgens uitgebreid naar omliggende straten en het ziekenhuis. De rechtbank is van oordeel dat dit openlijk geweld als één gebeurtenis kan worden aangemerkt. Dit geweld is namelijk gepleegd door een in een homogeen verband opererende groep die – kort voor het ingaan van de avondklok – op de Oude Markt bijeen is gekomen na een oproep via social media om daar in opstand te komen tegen de avondklok.

Voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging is niet vereist dat verdachte zelf gewelddadige handelingen heeft verricht. Verdachte heeft opgeroepen mee te doen met het geweld en anderen opgehitst. Hij heeft bijgedragen aan een sfeer van ontremming waarin anderen zijn overgegaan tot het plegen van geweld. Daarmee heeft hij een actieve en wezenlijke bijdrage geleverd aan het gepleegde geweld. Zijn bijdrage is van voldoende gewicht voor het oordeel dat verdachtes opzet zich ook heeft uitgestrekt tot het geweld dat anderen tijdens deze gebeurtenis pleegden. Dat geweld kan verdachte daarom worden toegerekend.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de opgegeven bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 24 januari 2021 te Enschede,

in het openbaar mondeling, bij geschrift en bij afbeeldingen tot enig strafbaar feit en gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag heeft opgeruid,

door via Instagram een evenement (Enschede in opstand) te delen met daarin de volgende tekst: Beste mensen, het moet maar is afgelopen zijn dat we ons de les laten voor lezen door de overheid ben jij het er ook niet mee eens bent dat je om 21:00 uur niet meer naar buiten mag of kan kom je dan morgen om 21:00 in opstanden kom voor je vrijheid op de demonstratie is in Enschede onze vrijheid mensen" Locatie Oude Markt en het verzoek erbij om het evenement te delen op social media en

op Instagram (via Instagramaccount [Instagramaccount] ), een livestream (met meer dan 1500 volgers) te streamen en daarbij -zakelijk weergegeven- te zeggen/roepen "Walleh, bro steek die kankerding in de fik, ben je doof jallah" en "Je moet me volgen, ik wil chaos" en "Uit de stad gaan toch, omdat we die winkels ruineren, ruïneer die kankergezinnen vriend, hun willen dat hun schuld vriend, hun kankerschuld" en/ "Ik wil iemand zijn voortuin ruineren, man" en "Ik kom nu naar ziekenhuis, ik kom naar ziekenhuis" en "He luister, we moeten terug naar de stad" en "Ik heb 2000 kijkers, ze zijn allemaal thuis, allemaal kankerflikkers" en "Waar is die hele groep dan, Joha broer, kanker, kanker. Iedereen wordt uit elkaar gedreven man. Iedereen moet bij elkaar blijven man. Waar is die groep dan" en "Weet je wat ze willen, ze willen dat we die buurt ruineren als wij, die ruiten allemaal inslaan” en “Sla die kankerruiten in vriend” en ”ze willen dat we uit de stad gaan toch, omdat we die winkels niet ruineren” en ”Ruïneer die kankergezinnen vriend, hun willen dat hun schuld vriend, hun kankerschuld" en

een persoon, die op het balkon stond, uit te nodigen om mee te doen en

door op te roepen om die avond om 23.00 uur naar winkelcentrum Boswinkel te komen;

2.

hij op 24 januari 2021 te Enschede,

openlijk, te weten op of aan de Oude Markt en/of de Langestraat en/of het H.J. van Heekplein en/of het Koningsplein en/of de Raadhuisstraat en/of de Burg. Edo Bergsmalaan en/of Borneostraat en/of de Beltstraat en/of de Haaksbergerstraat en/of de Mooienhof en/of Kuipersdijk, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen,

te weten politieambtenaren, en goederen, te weten een politieauto en ruiten van winkels en het ziekenhuis en een vlaggenmast en straatmeubilair, door stenen en (zwaar) vuurwerk en fietsen te gooien en stenen uit de grond te halen en door tegen ruiten en deuren en gebouwen te schoppen en containers om te gooien en in de brand te steken en te schreeuwen, joelen en/of roepen "Politie hoeren van Justitie" en "Steek dat kankerding in de fik, of ben je bang of zo" en zwaar vuurwerk te gooien onder een politieauto, waar een politieambtenaar in zat en -zakelijk weergegeven- op te roepen tot geweld en rellen en slopen en op te roepen om chaos te creëren en door een slagboom van het ziekenhuis te vernielen of af te breken en zich als groep, al schreeuwend, roepend en leuzen scanderend, te verplaatsen in het centrum van

Enschede.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 131 en 141 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1, het misdrijf: het in het openbaar mondeling, bij geschrift en bij afbeelding opruien tot enig strafbaar feit en gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag;

feit 2, het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte een gevangenisstraf van 77 dagen wordt opgelegd, waarvan de tijd dat hij in voorlopige hechtenis heeft verbleven als onvoorwaardelijk deel en het overige deel voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Aan het voorwaardelijk deel dienen wat de officier van justitie betreft bijzondere voorwaarden te worden verbonden, te weten een meldplicht bij de reclassering en het volgen van de CoVa-training.

Daarnaast heeft de officier van justitie een taakstraf van 150 uren en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen telefoon van verdachte gevorderd.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft verzocht om aan verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen langer dan de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Wat betreft het gevorderde voorwaardelijke strafdeel en de gevorderde taakstraf heeft de raadsvrouw zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De inbeslaggenomen telefoon dient aan verdachte terug te worden gegeven.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Op 23 januari 2021 om 21.00 uur ging in heel Nederland de avondklok in om de oplopende coronabesmettingen een halt toe te roepen en de ziekenhuizen te ontlasten. Naar aanleiding van het instellen van die avondklok vonden op verschillende plaatsen in Nederland ongeregeldheden plaats. Ook in Enschede. Na een oproep via social media om in opstand te komen verzamelde zich op 24 januari 2021 op de Oude Markt een groep van ongeveer honderdvijftig tot tweehonderd personen. Met het ingaan van de avondklok om 21:00 uur heeft deze groep de confrontatie gezocht met de politie, die op dat moment maar beperkt en onbeschermd aanwezig was. Er werd met straatstenen en vuurwerk naar politiemensen gegooid, waardoor zij genoodzaakt waren zich terug te trekken in afwachting van de komst van de Mobiele Eenheid. De groep trok een spoor van vernielingen door het centrum: ruiten sneuvelden, straatmeubilair en een slagboom bij het ziekenhuis werden vernield en een container werd in brand gestoken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt een opruiing en openlijke geweldpleging door het evenement ‘Enschede in opstand’ te delen, met een livestream via Instagram beelden van de ongeregeldheden te delen en anderen op te roepen ook te komen en op te hitsen (onder andere met: ‘steek dat kankerding in de fik’, ‘ruïneer die kanker gezinnen vriend’ en ‘sla die kankerruiten in vriend’). Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan een sfeer waarin geweld tegen politiemensen en goederen gewoon werd gevonden en anderen tot dergelijk geweld aangezet.

Uit onder meer Whatsapp-berichten die verdachte al voor de ongeregeldheden heeft verstuurd, blijkt dat hij het instellen van de avondklok heeft aangegrepen met maar één doel: ‘ik hou van trammelant en sensatie’, ‘ik ga alleen voor de sensatie’. Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard dat het hem alleen te doen was om een ‘kat-en-muis-spel met de politie en om de aandacht te vestigen op zichzelf en zijn Instagram account “ [Instagramaccount] ”. Omdat hij zag dat veel mensen zijn livestream bekeken is hij doorgegaan met filmen en het aanmoedigen van de relschoppers.

De rechtbank overweegt dat geweld tegen politieambtenaren, die de hun opgedragen taak voor en namens de samenleving uitoefenen, niet is te rechtvaardigen. Uit het dossier blijkt dat er tijdens de ongeregeldheden op meerdere momenten zeer bedreigende en beangstigende situaties voor politiemensen zijn ontstaan. Verder is die avond en nacht forse schade en overlast veroorzaakt voor anderen. Onder meer bij winkeliers, waarvan velen in deze tijden om uiteenlopende redenen al zwaar te lijden hebben onder de genomen maatregelen.

Vanwege de ernst van de gepleegde feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen straf heeft de rechtbank de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd als uitgangspunt genomen, en vervolgens rekening gehouden met een aantal omstandigheden.

Zo weegt de rechtbank mee dat verdachte vanaf zijn aanhouding openheid van zaken heeft gegeven en is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat verdachte oprecht lijkt in zijn spijtbetuiging. Uit de justitiële documentatie van verdachte van 6 april 2021 blijkt dat verdachte de afgelopen zeven jaren niet meer voor misdrijven bij justitie in beeld is gekomen. Het reclasseringsrapport van 11 februari 2021 schetst het beeld van een verdachte die in algemeen opzicht zijn leven op de rit lijkt te hebben. De reclassering schat het recidiverisico als laag in. Gelet op het impulsieve karakter van de feiten adviseert de reclassering wel om aan verdachte een meldplicht bij de reclassering en een cognitieve vaardigheidstraining (CoVa+) op te leggen. Verdachte heeft tijdens de zitting te kennen gegeven dat hij bereid is zich aan die voorwaarden te houden.

Alles afwegende acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde straf passend en geboden. De rechtbank overweegt dat verdachte 46 dagen in voorlopige hechtenis heeft verbleven, nu hij op 9 februari 2021 in verzekering is gesteld en zijn voorlopige hechtenis per 26 maart 2021 is geschorst. Daarom zal de rechtbank verdachte veroordelen tot een gevangenisstraf van 77 dagen, waarvan 46 dagen – gelijk dus aan de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht – onvoorwaardelijk. Het overige deel zal de rechtbank als speciale preventie voorwaardelijk aan verdachte opleggen, om hem ervan te weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen. Gelet op het voorgaande betekent dat een voorwaardelijke gevangenisstraf van 31 dagen. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat verdachte op dit moment niet terug hoeft in detentie, tenzij hij binnen een proeftijd van twee jaren de algemene of bijzondere voorwaarden overtreedt. Als bijzondere voorwaarden zal de rechtbank namelijk de door de reclassering geadviseerde meldplicht en het volgen van een cognitieve vaardigheidstraining opleggen.

Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot een taakstraf van 150 uren en – gelet op artikel 72 lid 3 Sv – het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opheffen.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen telefoon moet worden verbeurdverklaard. Door met deze telefoon het evenement ‘Enschede in opstand’ te delen op Instagram, de Instagram-livestream op te zetten en op Instagram op te roepen om naar winkelcentrum Boswinkel te komen, is met behulp van deze telefoon de opruiing (feit 1) begaan.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a en 57 Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1, het misdrijf: het in het openbaar mondeling, bij geschrift en bij afbeelding opruien tot enig strafbaar feit en gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag;

feit 2, het misdrijf: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezen verklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 77 (zevenzeventig) dagen;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 31 (eenendertig) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren de navolgende voorwaarde(n) niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarde dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich gedurende de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland (adres: Molenstraat 50 in Enschede), op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo vaak en zo lang de reclassering dit nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te voeren;

- dat de verdachte actief deelneemt aan de gedragsinterventie CoVa+ of een andere

gedragsinterventie die gericht is op cognitieve vaardigheden. De reclassering bepaalt

welke training het precies wordt. Verdachte houdt zich aan de afspraken en

aanwijzingen van de trainer/begeleider;

- draagt de reclassering op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;
daarbij gelden als voorwaarden van rechtswege dat verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht daaronder begrepen;

- bepaalt dat de 46 dagen die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 150 (honderdvijftig) uren;

- beveelt, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 75 dagen;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart verbeurd de in beslag genomen mobiele telefoon van verdachte;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op met ingang van heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M.G. Ellenbroek, voorzitter, mr. H. Stam en

mr. M.J.G.B. Heutink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.P. Ponsteen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2021.

Buiten staat

Mr. A.M.G. Ellenbroek en mr. J.P. Ponsteen zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s zijn dit pagina’s uit het dossier van de politie eenheid Oost-Nederland met nummer PL0600-2021050781. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.