Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1883

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-05-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
8713018 \ CV EXPL 20-3481
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve toetsing. Het beding in de betalingsvoorwaarden dat de grondslag van de vordering is, is ondoorzichtig en oneerlijk, dus gedaagde hoeft niet te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 8713018 \ CV EXPL 20-3481

Vonnis van 4 mei 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CE MEDICIAL FACTORING B.V.,

handelend onder de naam Anders Medical Factoring,
gevestigd en kantoorhoudende te Vianen,

eisende partij, hierna te noemen Medical Factoring,

gemachtigde: Webcasso B.V.

tegen

[gedaagde] ,
wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 december 2020;

- de akte van Medical Factoring;

- de antwoordakte van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 De verdere beoordeling

2.1.

In het tussenvonnis van 15 december 2020 heeft de kantonrechter Medical Factoring in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over het voorlopig oordeel van de kantonrechter dat artikel 4 van de betalingsvoorwaarden intransparant is (als in artikel 5 van Richtlijn 93/13) en onredelijk bezwarend is (als in artikel 3 en onder e van de bijlage van Richtlijn 93/13). Ook werd Medical Factoring in de gelegenheid gesteld toe te lichten hoe zij tot het bedrag van € 60,00 is gekomen en met welk tarief van welke behandeling dat bedrag is berekend.

2.2.

Voor de volledigheid wordt het betreffende beding, artikel 4 van de betalingsvoorwaarden, hier nogmaals opgenomen:

“Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het viervoudige van het consulttarief in rekening worden gebracht.”

De toelichting van Medical Factoring

2.3.

Medical Factoring heeft in haar akte toegelicht dat het bedrag van € 60,00 dat in rekening is gebracht, is berekend aan de hand van de tijd die voor de gemiste afspraak is ingepland. In dit geval stond voor de afspraak 60 minuten. Er wordt € 1,00 per minuut in rekening gebracht. [gedaagde] had in dit geval al eerder een afspraak gemist. Voor het missen van die afspraak werden nog geen kosten in rekening gebracht. Wel werd aan [gedaagde] een brief gezonden, waarin staat dat bij een volgende gemiste afspraak het bedrag van € 1,00 per minuut in rekening zou worden gebracht. [gedaagde] is dus van tevoren gewezen op de gevolgen van het missen van een (volgende) afspraak, aldus Medical Factoring. Het bedrag van € 60,00 is volgens Medical Factoring lager dan het bedrag van de behandeling dat anders in rekening zou worden gebracht.

Daarnaast heeft Medical Factoring aangevoerd dat de schade voor zorgverleners, in dit geval de tandarts, door het niet nakomen van afspraken enorm is. De kosten die zorgverleners voor niets maken, leiden tot hogere zorgkosten. Dat is niet in het belang van consumenten, aldus Medical Factoring.

Is het beding intransparant en/of onredelijk bezwarend?

2.4.

De kantonrechter blijft bij haar voorlopig oordeel dat het beding in artikel 4 van de betalingsvoorwaarden intransparant en oneerlijk is.

De kantonrechter moet alle omstandigheden op het moment waarop de overeenkomst is gesloten, in aanmerking nemen. Daarbij moet de kantonrechter niet beoordelen hoe het beding uiteindelijk uitwerkt en hoe het beding door de gebruiker (de tandarts) wordt toegepast, maar dient beoordeeld te worden hoe het beding zou kunnen uitwerken. Aan de hand van de formulering van artikel 4 van deze betalingsvoorwaarden kan een consument niet zelf opmaken wat de hoogte is van de kosten waarmee de consument bij het niet-verschijnen kan worden geconfronteerd. Ook is de manier waarop de kosten worden berekend onduidelijk. Dat maakt het beding intransparant (in de zin van artikel 5 van de Richtlijn). Het feit dat er na de eerste niet-nagekomen afspraak een ‘waarschuwingsbrief’ wordt gestuurd, doet daaraan niet af. Het gaat immers om hoe het beding zou kunnen uitwerken en niet om hoe het beding in dit geval door de zorgverlener wordt toegepast.

Daarnaast bepaalt het beding dat de kosten eenzijdig door de zorgverlener kunnen worden vastgesteld op een naar redelijkheid vast te stellen percentage tussen de 0 en 100% van de voorgenomen behandeling. Dat brengt mee dat de zorgverlener de kosten of de wijze van berekenen tussentijds en naar eigen believen zal kunnen wijzigen. Dat brengt een aanzienlijke verstoring van het contractuele evenwicht tussen de zorgverlener en de consument met zich mee. Het bedrag dat in dit geval in rekening wordt gebracht kan dan redelijk zijn en in verhouding staan tot de gevolgen van het niet-verschijnen, het is gelet op het voorgaande echter gebaseerd op een oneerlijk beding in de zin van artikel 3 van de Richtlijn.

2.5.

Gelet op het voorgaande wordt het beding in artikel 4 van de betalingsvoorwaarden als intransparant en oneerlijk aangemerkt en daarom vernietigd. De vordering van Medical Factoring is gebaseerd op dit artikel. Nu door Medical Factoring geen andere grondslag voor de vordering is aangevoerd, zal de vordering worden afgewezen.

Tot slot

2.6.

Medical Factoring wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten betalen. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil, omdat zij zonder gemachtigde procedeert.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

wijst de vordering van Medical Factoring af;

3.2.

veroordeelt Medical Factoring in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2021.