Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1658

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
08-04-2021
Datum publicatie
22-04-2021
Zaaknummer
8847062 CV EXPL 20-3005
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

proces verbaal mondelinge uitspraak, vernieling auto, hoogte schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal van mondelinge uitspraak
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Kanton- en Handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer 8847062 CV EXPL 20-3005

PROCES-VERBAAL van de op 8 april 2021 via een Skype verbinding gehouden zitting van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

gemachtigde: mr. E. Nijhoff,

eisende partij, hierna: [eiser] ,

-tegen-

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gemachtigde: mr. K. ter Mors,

gedaagde partij, hierna: [gedaagde] .

De mondelinge behandeling vindt plaats door middel van een Skype-verbinding, waarvoor online verbonden zijn:

- [eiser] in persoon, bijgestaan door mr. Nijhoff;

- [gedaagde] in persoon, bijgestaan door mr. Ter Mors.

De kantonrechter gaat over tot de bij vonnis van 26 januari 2021 bevolen mondelinge behandeling.

Partijen lichten hun standpunten toe en beantwoorden vragen van de kantonrechter.

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de kantonrechter ter zitting mondeling uitspraak gedaan.

1 De gronden van de beslissing

1.1.

[eiser] en [gedaagde] zijn buren van elkaar. Op [datum] heeft er een confrontatie plaatsgevonden tussen hen waarbij [gedaagde] schade heeft toegebracht aan de auto van [eiser] , een [merk auto] met het kenteken [kenteken] . [gedaagde] heeft met een greep de auto bewerkt en de ruiten ingeslagen. [eiser] heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. [gedaagde] erkent zich schuldig te hebben gemaakt aan vernieling. Er is dus sprake van een onrechtmatige daad en [gedaagde] erkent ook de door hem veroorzaakte schade te moeten vergoeden. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag hoe hoog die schade is.

1.2.

[eiser] heeft zijn schade onderbouwd met foto’s en een gespecificeerd rapport van Schadenet [naam autobedrijf 1] , een gecertificeerd schadeherstelbedrijf. Hij komt op een schade van € 2.391,84 vermeerderd met de kosten van de rapportage € 75,00 en de noodreparatie glas van € 50,00.

1.3.

[gedaagde] heeft de hoogte van de schade betwist onder verwijzing naar een offerte van [naam autobedrijf 2] Autoschade. Die offerte komt op een bedrag van € 756,25. [gedaagde] heeft dit bedrag, vermeerderd met de kosten van het rapport en de noodherstelkosten, samen € 881,21, betaald.

1.4.

De vraag is of [gedaagde] gehouden is het meerdere te voldoen van € 1.635,63.

Naar het oordeel van de kantonrechter is dat voor het grootste deel het geval. [gedaagde] heeft de door [eiser] gestelde schade onvoldoende onderbouwd betwist met het overleggen van de offerte van [naam autobedrijf 2] . De offerte van [naam autobedrijf 2] is tegenover de gespecificeerde schadeopstelling van Schadenet [naam autobedrijf 1] niet gespecificeerd genoeg, het geeft geen inzicht in welke posten wel of niet precies zijn inbegrepen en de indruk bestaat dat er posten missen.

1.5.

De kantonrechter gaat uit van het schadebedrag zoals berekend door Schadenet [naam autobedrijf 1] met dien verstande dat daar een bedrag van € 65,00 vanaf gehaald wordt i.v.m. de post glasscherven verwijderen. Dat heeft [eiser] inmiddels zelf gedaan zodat die post geen schade meer voor hem is.

1.6.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen omdat een zogenaamde veertien dagen brief ontbreekt. In de aanmaning moet staan welk bedrag wordt gevorderd aan buitengerechtelijke kosten en dat ontbreekt in de aanmaningen.

1.7.

[gedaagde] zal als verliezende partij worden veroordeeld in de proceskosten.

2 De beslissing

De kantonrechter

2.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] te betalen een bedrag van

(€ 1.635,63 - € 65,00=) € 1.570,63, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling;

2.2.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten begroot op € 102,96 kosten dagvaarding,

€ 360,00 (twee punten a € 180,00) gemachtigdesalaris en € 236,00 griffierecht enbegroot de nakosten op een bedrag van € 90,00.

2.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

2.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze mondelinge uitspraak is gedaan door mr. F.E.J. Goffin, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2021.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier de kantonrechter