Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1086

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-03-2021
Datum publicatie
15-03-2021
Zaaknummer
08-994563-18 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel spreekt een 52-jarige man vrij voor zijn bijdrage aan het dumpen van het chemische afval en de lozingshandelingen die daar bij horen. De rechtbank oordeelt dat in het dossier wettig en overtuigend bewijs ontbreekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige economische strafkamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08-994563-18 (P)

Datum vonnis: 15 maart 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1968 in [geboorteplaats 1] ,

volgens het SKDB zonder vaste woon- of verblijfplaats.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 1 maart 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie, mr. D. van Ieperen. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1, 2 en 3 primair zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek van het voorarrest.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte, mr. C. van Oort, advocaat te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging van 1 maart 2021, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1:

op 16 en/of 17 oktober 2018 met een ander of anderen gevaarlijke afvalstoffen, afkomstig van de bereiding van (grondstoffen voor) synthetische drugs, buiten een inrichting heeft gestort, in de bodem heeft gebracht en/of heeft achtergelaten;

feit 2;

op 16 en/of 17 oktober 2018 met een ander of anderen handelingen met gevaarlijke afvalstoffen heeft verricht waarvan hij wist of had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu zouden ontstaan, door restanten van een chemische vloeistof op of in de bodem te storten en/of achter te laten;

feit 3:

primair:

op 16 en/of 17 oktober 2018 met een ander of anderen gevaarlijke afvalstoffen, te weten restanten van chemisch afval afkomstig van de bereiding van synthetische drugs in de bodem, de lucht en/of het oppervlaktewater heeft gebracht, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was;

subsidiair:

op 16 en/of 17 oktober 2018 met een ander of anderen gevaarlijke afvalstoffen, te weten restanten van chemisch afval afkomstig van de bereiding van synthetische drugs in de bodem, de lucht en/of het oppervlaktewater heeft gebracht, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was, hetgeen aan zijn schuld te wijten is geweest;

meer subsidiair:

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 17 oktober 2018, zich schuldig heeft gemaakt, met een ander of anderen, aan uitlokking van dan wel medeplichtigheid aan het treffen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van strafbare feiten in de zin van artikel 10, vierde of vijfde lid van de Opiumwet.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, na wijziging van de tenlastelegging van 1 maart 2021, dat:

1

hij op of omstreeks 16 oktober 2018 en/of 17 oktober 2018, althans in de maand oktober 2018, in de gemeente De Wolden, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, al dan niet opzettelijk, zich van (gevaarlijke) afvalstoffen heeft ontdaan door deze - al dan niet in de/een verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen de inhoud van meerdere,

althans één, (blauwe) (klemdeksel- en/of dop-)vat(en) en/of jerrycan(s) en/of emmer(s) en/of (papieren) zakken, te weten (restanten van) een chemische vloeistof (waaronder APAA en/of N-formylamfetamine en/of natriumcloride en/of BMK en/of ammoniumcloride en/of natriumhydroxide) en/of amfetamine, zijnde afval (al dan niet in verpakking) afkomstig van/voor de vervaardiging/bereiding van (grondstoffen voor de bereiding van) MDMA en/of BMK en/of amfetamine (synthetische drugs), althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen), geleegd en/of gestort en/of achtergelaten en/of anderszins op of in de bodem gebracht van/nabij het perceel de [adres] te Zuidwolde;

2

hij op of omstreeks 16 oktober 2018 en/of 17 oktober 2018, althans in de maand oktober 2018, in de gemeente De Wolden, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, al dan niet opzettelijk,

(een) handeling(en) met afvalstoffen heeft verricht en/of nagelaten waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstonden en/of konden ontstaan, niet aan zijn/hun verplichting heeft/hebben voldaan alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem en/of zijn mededader(s) konden worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen

de inhoud van meerdere, althans één, (blauwe) (klemdeksel- en/of dop-)vat(en) en/of jerrycan(s) en/of emmer(s) en/of (papieren) zakken, te weten (restanten van) een chemische vloeistof (waaronder APAA en/of N-formylamfetamine en/of natriumcloride en/of ammoniumcloride en/of natriumhydroxide en/of amfetamine), zijnde afval (al dan niet in verpakking) afkomstig van/voor de vervaardiging/bereiding van (grondstoffen voor de bereiding van) MDMA en/of BMK en/of amfetamine (synthetische drugs), althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen), geleegd en/of gestort en/of achtergelaten en/of anderszins op/in de bodem gebracht van/nabij het perceel de [adres] te Zuidwolde;

3

Primair

hij op of omstreeks 16 oktober 2018 en/of 17 oktober 2018, althans in de maand oktober 2018, in de gemeente De Wolden, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk en wederrechtelijk

(een) stof(fen), te weten (een) restant(en) van een chemische vloeistof en/of afval afkomstig van de vervaardiging/bereiding van (grondstoffen voor de productie van) MDMA en/of BMK en/of amfetamine, althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen) op en/of in de bodem en/of in de lucht en/of in het oppervlaktewater heeft gebracht, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid en/of levensgevaar voor (een) ander(en) te duchten was,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n), toen

de inhoud van meerdere, althans één, (blauwe) (klemdeksel- en/of dop-)vat(en) en/of jerrycan(s) en/of emmer(s) en/of (papieren) zakken, te weten (restanten van) (onder meer) APAA en/of N-formylamfetamine en/of natriumcloride en/of BMK en/of ammoniumcloride en/of natriumhydroxide en/of amfetamine, zijnde afval (al dan niet in verpakking) afkomstig van/voor de vervaardiging/bereiding van MDMK en/of BMK en/of amfetamine (synthetische drugs), althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen),

geleegd en/of gestort en/of achtergelaten op/nabij het perceel de [adres] te Zuidwolde, waardoor dampen van voornoemde afvalstoffen die sterk zuur waren in de bodem en/of in de lucht en/of in het oppervlaktewater werden gebracht en/of vrij konden komen,

waardoor omwonenden en/of ter plaatse gegane personen, te weten (onder meer) een deurwaarder en/of ontruimers en/of toezichthouders, die respectievelijk bezig waren met de (aangekondigde) ontruiming van voornoemd pand en/of verzocht waren om onderzoek te doen naar voornoemde afvalstoffen werden en/of konden worden blootgesteld aan de dampen van voornoemde stof(fen),

terwijl het inademen van de dampen van voornoemde stof(fen) gevaar voor de openbare gezondheid veroorzaakte of kon veroorzaken, te weten klachten bestaande uit irritatie van de ogen en/of huid en/of luchtwegen, en/of duizeligheid en/of misselijkheid en/of bij blootstelling aan zeer hoge concentraties bewusteloosheid;

Subsidiair

het aan hem, verdachte en/of zijn, verdachtes mededader(s) schuld, althans aan zijn, verdachtes, schuld te wijten is geweest dat op of omstreeks 16 oktober 2018 en/of 17 oktober 2018, althans in de maand oktober 2018, in de gemeente De Wolden, meermalen, althans eenmaal, wederrechtelijk

(een) stof(fen), te weten (een) restant(en) van een chemische vloeistof en/of afval afkomstig van de vervaardiging/bereiding van (grondstoffen voor de productie van) MDMA en/of BMK en/of amfetamine, althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen) op en/of in de bodem en/of in de lucht en/of in het oppervlaktewater heeft gebracht, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid en/of levensgevaar voor (een) ander(en) te duchten was,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

toen de inhoud van meerdere, althans één, (blauwe) (klemdeksel- en/of dop-)vat(en) en/of jerrycan(s) en/of emmer(s) en/of (papieren) zakken, te weten (restanten van) (onder meer) APAA en/of N-formylamfetamine en/of natriumcloride en/of BMK en/of ammoniumcloride en/of natriumhydroxide en/of amfetamine, zijnde afval (al dan niet in verpakking) afkomstig van/voor de vervaardiging/bereiding van MDMK en/of BMK en/of amfetamine (synthetische drugs), althans (een) (gevaarlijke) afvalstof(fen), gestort en/of achtergelaten op/nabij het perceel de [adres] te Zuidwolde, waardoor dampen van voornoemde afvalstoffen die sterk zuur waren in de bodem en/of in de lucht en/of in het oppervlaktewater werden gebracht en/of vrij konden komen,

waardoor omwonenden en/of ter plaatse gegane personen, waaronder een deurwaarder en/of ontruimers en/of toezichthouders, die bezig waren met de (aangekondigde) ontruiming van voornoemd pand en/of verzocht werden om onderzoek te doen naar voornoemde afvalstoffen, werden en/of konden worden blootgesteld aan de dampen van voornoemde stof(fen),

terwijl het blootstellen aan en/of het inademen van de dampen van voornoemde stof(fen) gevaar voor de openbare gezondheid veroorzaakte of kon veroorzaken, te weten klachten bestaande uit irritatie van de ogen en/of huid en/of luchtwegen, en/of duizeligheid en/of misselijkheid en/of bij blootstelling aan zeer hoge concentraties bewusteloosheid;

Meer subsidiair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2018 tot en met 17 oktober 2018, althans in de maand oktober 2018, tin de gemeente De Wolden, [adres] , tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van één of meer middel(en) vermeld op lijst I van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

 ( (telkens) één of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

 ( (telkens) zich en/of één of meer ander(en) gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, terwijl hij, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

hebbende hij verdachte en/of zijn mededader(s):

 ( (een) schuur/schuren, althans ruimte(s), gebruikt en/of laten gebruiken en/of ter beschikking gesteld voor de productie van synthetische drugs, en/of

 ( meerdere, althans één, onderde(e)l(en) van een productieopstelling en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) (laboratorium-)benodigdheden voorhanden gehad, waaronder vaten en/of jerrycans en/of emmer(s) en/of (papieren) zakken, en/of

 ( chemicaliën en/of grondstoffen voorhanden gehad, waaronder APAA en/of N-formylamfetamine en/of natriumcloride en/of BMK en/of ammoniumcloride en/of natriumhydroxide en/of amfetamine, zijnde afval (al dan niet in verpakking) (afkomstig van/voor de vervaardiging/bereiding van MDMK en/of BMK en/of amfetamine (synthetische drugs)).

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Overwegingen

4.1

Inleiding

De feiten 1, 2 en 3:

In de ochtend van 17 oktober 2018 ging (hulp-)officier van justitie [verbalisant] , in het kader van een ontruiming, met een deurwaarder en enkele verhuizers / medewerkers naar een boerderijwoning gelegen aan de [adres] te Zuidwolde. De bewoner, [medeverdachte] (verdachte) verleende bij de ontruiming zijn medewerking. Rond 13:00 uur meldde de deurwaarder dat in de tuin achter de boerderij sprake was van een toestand die kon duiden op een dumping van gevaarlijke vloeistoffen. De brandweer werd ingeschakeld en deze heeft gerapporteerd dat in de tuin van de voormalige boerderij zeer waarschijnlijk een dumping van chemisch afval afkomstig van een drugslaboratorium had plaatsgevonden.

In de tweede helft van de middag heeft de milieupolitie bij de woning nader onderzoek verricht.1

Op het adres bleken als bewoner te zijn ingeschreven:

 [medeverdachte] , geboren [geboortedatum 2] 1966 te [geboorteplaats 2] en

 [verdachte] , geboren [geboortedatum 1] 1968 te [geboorteplaats 1] .2

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

Ten tijde van de afvaldump stond verdachte ingeschreven op het adres [adres] te Zuidwolde. Uit de inhoud van een WhatsApp gesprek gevoerd tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] blijkt dat verdachte bij de feiten betrokken is geweest.

Uit dat WhatsApp-gesprek, in combinatie met telefoonmastgegevens en de omstandigheid dat de telefoon van verdachte op de avond van de dumping om 23:10 uur ingelogd is geweest op het wifi-netwerk in de woning, volgt bovendien dat hij ten tijde van de dumping op of in de directe nabijheid van genoemd perceel was.

Gelet hierop acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten onder 1, 2 en 3 primair tezamen en in vereniging met die [medeverdachte] heeft gepleegd.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft integrale vrijspraak van de aan verdachte ten laste gelegde feiten verzocht. Daartoe heeft de raadsvrouw aangevoerd, verkort weergegeven, dat de bevindingen met betrekking tot de inschrijving van verdachte op voornoemd adres, de inhoud van een WhatsApp gesprek tussen verdachte en [medeverdachte] in de nacht van 16 op 17 oktober 2018 en een telefoongesprek tussen verdachte en [medeverdachte] op 16 november 2018 - en ten slotte de historische gegevens van een telefoon van verdachte, ook in samenhang bezien, onvoldoende redengevend zijn om te oordelen dat verdachte op 16 en/of 17 oktober bij de bewuste woning was, dat hij betrokkenheid heeft gehad bij de ten laste gelegde strafbare handelingen en, als die betrokkenheid al zou worden aangenomen, wat zijn rol bij dat handelen dan zou zijn geweest.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 en 3 is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting ontbreekt het wettig bewijs en heeft de rechtbank evenmin de overtuiging bekomen dat verdachte een wezenlijke en/of significante bijdrage heeft geleverd aan de dumping van het chemische afval en de lozingshandelingen zoals onder 1, 2 en 3 tenlastegelegd, dan wel een ander of anderen daartoe heeft uitgelokt of opzettelijk de gelegenheid heeft geboden. De mogelijkheid dat verdachte zich op of omstreeks 16 en 17 oktober 2018 in de (directe) omgeving van het pand aan de [adres] te Zuidwolde heeft bevonden is daarvoor onvoldoende.

De rechtbank zal verdachte gelet hierop integraal vrijspreken.

5 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.B. Werkhoven, voorzitter, mr. J. Wentink en mr. M. van Berlo, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M. van Westerlaak, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op: 15 maart 2021.

1 Proces-verbaal van bevindingen, verbalisant [verbalisant] , JM48, pag. 98-99.

2 Pag. 73 bovenaan.