Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2020:2855

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
25-08-2020
Datum publicatie
01-09-2020
Zaaknummer
8590593 \ BM VERZ 20-1297
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beschikking op een verzoek van rechthebbende tot onderbewindstelling van haar vermogen op grond van haar lichamelijke of geestelijke toestand (artikel 431 lid 1 sub a BW). Is laaggeletterdheid en analfabetisme te kwalificeren als een geestelijke toestand zoals bedoeld in de wet? Het niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren is door de overheid vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau mbo 2/3. Rechthebbende beheerst dit niveau niet. De belangenbehartiging van rechthebbende kan niet met een minder ingrijpende voorziening worden bewerkstelligd. Budgetbeheer is niet afdoende gebleken en van rechthebbende kan niet worden verwacht dat zij door het volgen van een taalcursus het niveau behaalt wat vereist is om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. De kantonrechter stelt het bewind in op grond van de lichamelijke of geestelijke toestand van rechthebbende.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Toezicht - Bewindsbureau

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer : 8590593 \ BM VERZ 20-1297

datum : 25 augustus 2020

Beschikking op een verzoek tot onderbewindstelling

ingediend door:

[verzoeker 1]

wonende [adres]

[woonplaats]

[verzoeker 2]

wonende [adres]

[woonplaats]

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 19 juni 2020;

  • -

    de bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder(s) om tot bewindvoerder(s) te worden benoemd.

De zaak is telefonisch behandeld op 12 augustus 2020, alwaar zijn gehoord [verzoeker 1] , [verzoeker 2] en mevrouw [A] namens Stichting Christelijke Schuldhulp. Van het telefonisch verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

De beoordeling

1.

Het verzoek strekt tot instelling van een bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan de rechthebbende [verzoeker 1] , geboren te [geboorteplaats] op [1968] , wonende te [woonplaats] , [adres] .

2.

Voor een onderbewindstelling is vereist dat er sprake is van een (of meer) gronden als bedoeld in de wet. Rechthebbende heeft verzocht een bewind in te stellen op grond van artikel 1:431 lid 1 sub a BW, haar lichamelijke of geestelijke toestand die maakt dat zij niet in staat is haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. De vraag is of laaggeletterdheid en analfabetisme te kwalificeren zijn als een geestelijke toestand zoals bedoeld in de wet.

3.

Zowel het Diaconaal Platform Enschede afdeling schuldhulp en rechthebbende zelf verklaren (schriftelijk) dat rechthebbende laaggeletterd is, misschien zelfs wel analfabeet. Dit betekent dat rechthebbende niet het minimale niveau beheerst om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau mbo 2/3. Rechthebbende stelt ter zitting dat zij niet in staat is de inhoud van brieven, die zij ontvangt, te begrijpen. Het gevolg hiervan is onder meer dat rekeningen blijven liggen, wijzigingen worden niet op tijd doorgegeven aan de Stadsbank waar rechthebbende budgetbeheer geniet en belastingtoeslagen worden niet of niet juist aangevraagd.


4.

Het feit dat rechthebbende ten hoogste laaggeletterd is, is naar het oordeel van de kantonrechter wel te kwalificeren als een geestelijke toestand zoals hiervoor bedoeld. De belangenbehartiging van rechthebbende kan niet met een minder ingrijpende aanwezige voorziening worden bewerkstelligd. De praktijk heeft immers uitgewezen dat budgetbeheer van de Stadsbank niet afdoende is om financiële problemen te voorkomen. De enige andere mogelijkheid die nog overblijft om geen gebruik te hoeven maken van beschermingsbewind is om de oorzaak van het taalprobleem aan te pakken. Echter is laaggeletterdheid een dermate weerbarstig en complex probleem, dat dit niet eenvoudig is op te lossen door bijvoorbeeld het volgen van een taalcursus. Van rechthebbende kan niet worden verwacht dat zij met een taalcursus het niveau behaalt wat vereist is om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Onderbewindstelling is voor deze rechthebbende dan ook de juiste beschermingsmaatregel en de oplossing voor de hier aanwezige problematiek.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Tevens is sprake van problematische schulden.

De kantonrechter zal bepalen dat deze beschikking zal worden ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:391 BW (Centraal Curatele- en bewindregister).

Tegen de voorgestelde bewindvoerder(s) zijn geen bezwaren gerezen.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt een bewind in over alle goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [verzoeker 1] voornoemd, vanwege haar lichamelijke of geestelijke toestand;

- benoemt tot bewindvoerder(s):

Stichting Christelijke Schuldhulp, gevestigd te Enschede, postadres:

Postbus 40087, 7504 RB Enschede;

- bepaalt dat deze beschikking zal worden ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:391 BW;

- bepaalt dat de bewindvoerder voor zijn/haar (aanvangs)werkzaamheden en voor de met het bewind gemoeide kosten de in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren vastgestelde forfaitaire tarieven ten laste van het vermogen van de rechthebbende mag brengen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.C. Bosch, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 25 augustus 2020, in tegenwoordigheid van de griffier.