Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2020:2599

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
06-08-2020
Datum publicatie
06-08-2020
Zaaknummer
08-952835-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 35-jarige man uit Zwolle is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 564 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man heeft tweeëneenhalf jaar lang kinderporno in zijn bezit gehad en deelde een aantal bestanden met anderen. Ook was hij in het bezit van verboden wapens: een ploertendoder en een stroomstootwapen. Naast de gevangenisstraf moet de man zich verplicht laten behandelen in een forensisch psychiatrische kliniek.

Op verschillende gegevensdragers van de man – computer, harde schijf, USB-stick – is kinderporno gevonden. In totaal gaat het om 49.537 foto’s en 1.083 video’s. Daarop zijn beelden te zien van kinderen, in leeftijd variërend van baby’s en zuigelingen (in enkele gevallen), kinderen jonger dan twaalf jaar (60 % van de afbeeldingen) en kinderen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar (40 %). Ook is op een klein gedeelte van de beelden te zien dat er geweld wordt gebruikt. De man heeft de beelden van het internet gedownload en een deel ervan zelf ook aangeboden aan anderen. De software die de man gebruikte om een deel van de beelden te downloaden zorgt ervoor dat die gedownloade beelden automatisch ook beschikbaar zijn voor anderen om te downloaden. Op deze manier heeft de man zich dus ook schuldig gemaakt aan verspreiding van kinderpornografische beelden. Dat de man naar eigen zeggen met behulp van de kinderporno ‘criminelen uit de lucht wilde halen is niet aannemelijk geworden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de man kampt met diverse, complexe, psychische problemen. Deze problemen spelen al sinds zijn jeugd. Een lange en grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf is passend en geboden. Maar daarnaast moet de man behandeld worden voor zijn problematiek. De rechtbank is het met de deskundigen eens dat hij direct vanuit de gevangenis moet worden opgenomen in een kliniek. Als stok achter de deur legt de rechtbank daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf op. Daaraan zijn ook andere voorwaarden verbonden. Zo mag hij geen contact hebben met minderjarigen, worden zijn gegevensdragers gecontroleerd en staat hij onder controle van de reclassering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08-952835-17 (P)

Datum vonnis: 6 augustus 2020

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1985 in [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres [adres 1] ,

zijnde het adres van de P.I. Zwolle, PPC te Zwolle, waar hij nu ook verblijft.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen in 2019 van 15 februari, 7 juni, 29 augustus en 26 november en in 2020 op 14 februari, 8 mei en 23 juli.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. L. Grooters en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. P. Bonthuis, advocaat te Joure, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: kinderporno verspreid, aangeboden en/of verworven heeft en/of in zijn bezit heeft gehad en/of zich daartoe de toegang heeft verschaft en daarvan een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2: een stroomstootwapen in zijn bezit heeft gehad, en

feit 3: een ploertendoder in zijn bezit heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2015 tot en met 12 maart 2018 te Enschede, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) (aantal) afbeelding(en), te weten (een) (aantal) foto('s) en/of

(een)(aantal) video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer

computer(s) (PC Thermal Take en/of laptop HP) en/of één of meer harddisk(s)

(HDD Western Digital (tweemaal) en/of HDD Hitachi (tweemaal) en/of HDD Samsung en/of HDD Maxtor) en/of een USB stick (ScanDisk) heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

met de penis en/of de mond/tong (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 1] .bmp , [bestandsnaam 2]

.avi ,

[bestandsnaam 3]

.jpg ,

[bestandsnaam 4] .jpg en

[bestandsnaam 5] .jpg - foto's 1-2-3-4-15 en 17 in toonmap)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de

penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met

de vinger(s)/hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 6] .wmv , [bestandsnaam 7] .jpg ,

[bestandsnaam 8] .MOV , [bestandsnaam 9] .jpg en [bestandsnaam 10] .mp4 -

foto's 5-6-7-8 en 20 in toonmap)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 11] .jpg - foto 18 in toonmap)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 12] .jpg , [bestandsnaam 13] .jpg , [bestandsnaam 14] .jpg

, [bestandsnaam 15] .jpg , [bestandsnaam 16] .jpg , [bestandsnaam 17] .jpg , [bestandsnaam 18] .jpg , [bestandsnaam 19] .jpg ,

[bestandsnaam 20] .jpg en [bestandsnaam 21] .jpg - foto's 9-10-11-12-16-19-21-22-23 en 24 in

toonmap)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op en/of het houden van een

(stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 22]

.wmv en [bestandsnaam 23] .gif - foto 13 en 14 in

toonmap)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2

hij op of omstreeks 12 maart 2018 te Enschede een wapen van categorie II, onder 5 van de Wet wapens en munitie, te weten een stroomstootwapen (opschrift Flashlight 5000w), zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos konden worden gemaakt of pijn kon worden toegebracht voorhanden heeft gehad;

3

hij op of omstreeks 12 maart 2018 te Enschede, een wapen van categorie I,

onder 1 of 3 van de Wet wapens en munitie, te weten een ploertendoder,

voorhanden heeft gehad.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat, gelet op de bekennende verklaring van verdachte en de overige bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van en van zich de toegang verschaffen tot kinderporno, terwijl hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt. Verder kan, gelet op wat bij verdachte is aangetroffen en op grond van zijn bekennende verklaring, bewezen worden dat verdachte een stroomstootwapen en een ploertendoder in zijn bezit heeft gehad.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich de toegang tot kinderporno heeft verschaft en dat hij dit verworven heeft en in zijn bezit heeft gehad. Hij refereert zich aan het oordeel van de rechtbank wat betreft de vraag of verdachte van die misdrijven een gewoonte heeft gemaakt.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het bestanddeel verspreiden, omdat niet is gebleken dat een ander kennis heeft genomen van de door verdachte aangeboden kinderporno. De raadsman verwijst in dat kader naar het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1891.

Volgens de raadsman kan wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte de in te tenlastelegging genoemde wapens in zijn bezit heeft gehad.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

4.3.2

Feit 1 met uitzondering van verspreiden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van dit tenlastegelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

 1. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 juli 2020, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, Sv;

 2. het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van 27 juni 2018, met bijlagen 1 t/m 5 (pagina’s 81 tot en met 111).

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de bewijsmiddelen dat er sprake was van het aanbieden, verwerven en in bezit hebben van en het zich de toegang verschaffen tot kinderporno door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst.

Gelet op de hoeveelheid bij verdachte aangetroffen pornografisch materiaal en de periode van tweeënhalf jaar waarin verdachte die feiten heeft gepleegd, is de rechtbank ook van oordeel dat verdachte van dit strafbare handelen een gewoonte heeft gemaakt. Dat verdachte ook een gewoonte heeft gemaakt van het aanbieden van kinderporno acht de rechtbank niet bewezen. De hoeveelheid afbeeldingen die verdachte gedeeld heeft en de frequentie waarmee en de periode waarin hij dat gedaan heeft zijn niet zodanig dat die conclusie kan worden getrokken.

4.3.3

Feit 1 verspreiden

De officier van justitie en de raadsman verschillen van mening over de vraag of het bestanddeel verspreiden bewezenverklaard kan worden.

De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten vast.

- Chatgesprekken Skype

De bij verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers zijn onderzocht op onder meer chatgedrag. Er zijn ruim 69.000 Skype chatgesprekken aangetroffen. Die zijn verder onderzocht met de zoekterm " [verdachte] shared a picture". Bij de chatgesprekken stond een groot aantal namen van afbeeldingen die verzonden waren. In ieder geval 79 van die namen komen overeen met de namen van kinderpornografische afbeeldingen (foto’s), zoals die op de inbeslaggenomen gegevensdragers waren aangetroffen en geclassificeerd. Het zijn alle kinderpornografische afbeeldingen, afkomstig uit een

zelfde serie afbeeldingen, die vallen onder de categorie poseren en voldoen aan de omschrijving zoals opgenomen in bijlage 3 bij het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van 27 juni 2018. In bijlage 1 bij dat proces-verbaal, de zogenoemde toonmap, zijn vier van die afbeeldingen opgenomen, genummerd 21, 22, 23 en 24.

- Peer-to-peer–programma Ares Galaxy

Op de onder verdachte inbeslaggenomen Thermal Take computer stond het softwareprogramma Ares Galaxy dat gebruikt kan worden om via het internet bestanden uit te wisselen met andere internetgebruikers.

Bij de installatie van het programma Ares Galaxy wordt een map aangemaakt, \Users\ [verdachte] \Desktop\My Shared Folder\, waarin de bestanden die via het programma Ares Galaxy worden gedownload, automatisch geplaatst worden. De bestanden in deze map worden automatisch gedeeld met andere gebruikers van Ares Galaxy. Dit houdt in dat deze ter beschikking gestelde bestanden voor andere gebruikers van het programma Ares Galaxy vrij te downloaden zijn geweest.

In Ares Galaxy stond een bestand ( [bestandsnaam 24] ) dat informatie bevat over gedeelde bestanden. Daarin stonden negentien bestanden die ook op deze gegevensdrager stonden, waarvan er veertien kinderpornografisch van aard waren. Van deze veertien bestanden bevonden zich er dertien in de map \Users\ [verdachte] \Desktop\My Shared Folder\.

De via de chatgesprekken en Ares Galaxy door verdachte gedeelde bestanden zijn ter beschikking gesteld aan anderen en vrij te downloaden geweest. Daarmee staat vast dat van verspreiden van bovengenoemde bestanden sprake is geweest. De stelling van de verdediging, dat pas sprake is van verspreiden als andere gebruikers daadwerkelijk de bestanden geopend hebben, gaat voorbij aan wat in het normale spraakgebruik en ook in artikel 240b Sr onder verspreiden moet worden verstaan.

De rechtbank komt op basis van deze feiten en omstandigheden tot de conclusie dat verdachte zowel in chatgesprekken als via het peer-to-peer-programma Ares Galaxy bestanden met anderen heeft gedeeld en deze dus heeft verspreid. Op dezelfde gronden als waarop de rechtbank verdachte vrijspreekt van ‘het een gewoonte maken’ van het aanbieden, spreekt de rechtbank verdachte ook vrij van het een gewoonte maken van het verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Feiten 2 en 3

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van deze tenlastegelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen.

 1. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 juli 2020, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering (Sv);

 2. het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] van 14 juni 2018 (pagina’s 124 en 125).

De rechtbank acht op grond van de genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

1

hij in of omstreeks de periode van 01 september 2015 tot en met 12 maart 2018 te Enschede, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) (aantal) afbeelding(en), te weten (een) (aantal) foto('s) en/of

(een)(aantal) video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer

computer(s) (PC Thermal Take en/of laptop HP) en/of één of meer harddisk(s)

(HDD Western Digital (tweemaal) en/of HDD Hitachi (tweemaal) en/of HDD Samsung en/of HDD Maxtor) en/of een USB stick (ScanDisk)

heeft

verspreid en/of

aangeboden en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

met de penis en/of de mond/tong (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 1] .bmp , [bestandsnaam 2] .avi,

[bestandsnaam 3]

.jpg,

[bestandsnaam 4] .jpg en

[bestandsnaam 5] .jpg - foto's 1-2-3-4-15 en 17 in toonmap)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de

penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met

de vinger(s)/hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 6] .wmv , [bestandsnaam 7] .jpg ,

[bestandsnaam 8] .MOV , [bestandsnaam 9] .jpg en [bestandsnaam 10] .mp4 -

foto's 5-6-7-8 en 20 in toonmap)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 11] .jpg - foto 18 in toonmap)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 12] .jpg , [bestandsnaam 13] .jpg , [bestandsnaam 14] .jpg

, [bestandsnaam 15] .jpg , [bestandsnaam 16] .jpg , [bestandsnaam 17] .jpg , [bestandsnaam 18] .jpg , [bestandsnaam 19] .jpg ,

[bestandsnaam 20] .jpg en [bestandsnaam 21] .jpg - foto's 9-10-11-12-16-19-21-22-23 en 24 in

toonmap)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op en/of het houden van een

(stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 22]

.wmv en [bestandsnaam 23] .gif - foto 13 en 14 in

toonmap)

van welk(e) misdrijf/misdrijven, met uitzondering van het aanbieden en verspreiden, hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2

hij op of omstreeks 12 maart 2018 te Enschede een wapen van categorie II, onder 5 van de Wet wapens en munitie, te weten een stroomstootwapen (opschrift Flashlight 5000w), zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos konden worden gemaakt of pijn kon worden toegebracht voorhanden heeft gehad;

3

hij op of omstreeks 12 maart 2018 te Enschede, een wapen van categorie I,

onder 1 of 3 van de Wet wapens en munitie, te weten een ploertendoder,

voorhanden heeft gehad;

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in het artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het artikel 55 Wet wapens en munitie. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben en door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf, met uitzondering van het aanbieden en verspreiden, een gewoonte wordt gemaakt;

feit 2

het misdrijf:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

feit 3

het misdrijf:

handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 730 dagen, waarvan 273 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met aftrek van het voorarrest. De officier van justitie onderschrijft de conclusies van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Daarbij dienen de bijzondere voorwaarden te worden opgelegd die de reclassering adviseert: meldplicht bij de reclassering, opname in een zorginstelling met klinische behandeling, begeleid wonen of maatschappelijke opvang, een drugsverbod, meewerken aan schuldhulpverlening, meewerken aan middelencontrole, vermijden van contact met minderjarigen, vermijden van kinderporno, meewerken aan dagbesteding en de controle van gegevensdragers. De officier van justitie heeft daarbij de ernst van de feiten, de LOVS-richtlijnen, de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte en het bepaalde in artikel 63 Sr betrokken. De officier van justitie heeft gevorderd de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren zodat verdachte, in afwachting van een plaatsing in de voor hem geschikte zorginstelling, geplaatst kan worden op een overbruggingsplek. Subsidiair heeft de officier van justitie verzocht de zaak opnieuw aan te houden om een plek voor verdachte te regelen.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat, nu geen sprake is van het verspreiden van kinderporno en er rekening moet worden gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte en met artikel 63 Sr, kan worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot aan de uitspraak, gecombineerd met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Hij onderschrijft de conclusies van het Pieter Baan Centrum. De raadsman kan zich vinden in een proeftijd van drie jaren en de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering, maar hij verzet zich tegen de geëiste dadelijke uitvoerbaarheid, aangezien het daarvoor geldende criterium “ernstige schending van lichamelijke integriteit door een of meer personen” niet bedoeld is voor de feiten die verdachte verweten worden. De raadsman heeft zich verzet tegen een aanhouding van de zaak, nu deze zaak al diverse keren pro forma is behandeld en heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 67a, derde lid, Sv.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

- Feiten

Verdachte heeft zich in een periode van enkele jaren schuldig gemaakt aan het verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben van en zich toegang verschaffen tot kinderpornografische foto’s en films/video’s. Het gaat om 49.537 foto’s en 1.083 films/video’s. Daarop zijn beelden te zien van kinderen, in leeftijd variërend van baby’s en zuigelingen (in enkele gevallen), kinderen jonger dan twaalf jaar (60 % van de afbeeldingen) en kinderen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar (40 %). Op 1 % van de beelden is gebruik van geweld te zien. Verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door zijn strafbare gedrag blijft de vraag naar kinderporno bestaan en is verdachte mede verantwoordelijk voor de productie van het materiaal en het in stand houden van de afzetmarkt daarvoor. Voor deze productie worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij moeten voor de camera poseren en seksuele handelingen verrichten en/of ondergaan. Handelingen waar zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet aan toe zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat veel van deze misbruikte kinderen psychische schade oplopen waar zij de rest van hun leven onder lijden. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is immers gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is geplaatst, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Dat verdachte er enkele jaren een gewoonte van heeft gemaakt hieraan een bijdrage te leveren, rekent de rechtbank hem ernstig aan. Dat verdachte naar eigen zeggen met behulp van de kinderporno “criminelen uit de lucht wilde halen” is niet aannemelijk geworden.

Verder heeft verdachte verboden wapens in zijn bezit gehad.

De rechtbank houdt rekening met de betrekkelijke ouderdom van de strafbare feiten.

- Oriëntatiepunten en soortgelijke zaken

De rechtbank heeft bij het vaststellen van de straf de oriëntatiepunten straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) betrokken en ook de straffen die in vergelijkbare zaken in het algemeen worden opgelegd.

- Persoon van verdachte

De rechtbank constateert dat verdachte zich niet eerder aan een soortgelijk strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. De rechtbank houdt, op de voet van artikel 63 Sr, rekening met de veroordeling van verdachte door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 2 mei 2018.

Verdachte is ter observatie opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum.

De daarvan opgemaakte rapportage door J.C. Laheij, psychiater, en B. van Giessen, klinisch psycholoog, van 30 januari 2020 bevat onder meer het volgende:

“Betrokkene komt uit het onderzoek naar voren als een beperkte en beschadigde man met een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis vanaf zijn vroegste jeugd. Diagnostisch kan

er gesproken worden van een autismespectrumstoornis en een lichte verstandelijke

ontwikkelingsstoornis. Er is sprake van gebrekkige copingvaardigheden met als gevolg een

chronische overvraging, leidend tot psychotische overschrijdingen van de realiteit. Deze

gaan gepaard met grootheidsideeën en paranoïde waanbelevingen met complottheorieën

met betrekking tot jeugdzorg. Betrokkene blaast zich in het contact voortdurend op om zijn

onzekerheid, angst en emotioneel tekort dat hij ervaart te compenseren, een zogenaamde

narcistisch gekleurde overdekking. De beperkte mogelijkheid die hij heeft om zichzelf te

reguleren uit zich onder meer in een verhoogde prikkelgevoeligheid, impulsiviteit, onrust en

snel oplopende emoties. Betrokkene heeft een egocentrische opstelling en een beperkt

vermogen tot empathie. De antisociale gedragingen die hij laat zien komen echter niet voort

uit psychopathie of een antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar zijn te verklaren vanuit de

complexe psychopathologie die zich op alle belangrijke levensgebieden manifesteert en

voortvloeien uit de autismespectrumstoornis en de licht verstandelijke ontwikkelingsstoornis

( …)

Zijn gebrekkig vermogen tot het kanaliseren van spanningen, zijn beperkingen in het probleemoplossend vermogen en zijn beperkte copingvaardigheden, leiden bij een toename van stress tot waanbelevingen, die hij narcistisch moet overdekken. Hij moet zichzelf als het ware in zijn fantasieën steeds groter maken om de angsten te onderdrukken of af te splitsen, wat uiteindelijk heeft geleid tot vervormingen van de realiteit, die het niveau van een waanbeleving bereiken.

(…)

Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat betrokkene ten aanzien van het plegen van de ten laste gelegde feit 1 (bezit van kinderporno), en op dezelfde gronden ook van de feiten 2 en 3 (verboden wapenbezit) beperkt in staat was om zijn wil in vrijheid te bepalen en derhalve wordt in overweging gegeven de ten laste gelegde feiten in (op een vijfpuntsschaal enigszins) verminderde mate toe te rekenen.

(…)

Betrokkene heeft veel ondersteuning en bescherming nodig [heeft] om zich enigszins staande te kunnen houden en de kans op recidive te verlagen. Hij is dan ook aangewezen op een intensieve zorg, begeleiding en behandeling binnen een duidelijke, gestructureerde en

begrenzende 24-uurs setting. Hierbij is het van belang dat de instelling kennis en ervaring

heeft op het gebied van autisme en verstandelijke ontwikkelingsstoornissen. Het beveiligingsniveau van een forensisch psychiatrische afdeling (FPA) wordt geacht voldoende bescherming te bieden. Wanneer betrokkene meer gestabiliseerd is met medicatie en een passende bejegening, kan hij in een forensische RIBW worden geplaatst. Het is van groot belang dat de RIBW zeer langdurig (en wellicht gedurende zijn gehele leven) holding kan bieden, toezicht kan houden en in kan zetten op werk, sociaal netwerk en adequate vrijetijdsbesteding. (…) Bovenstaand behandeladvies kan uitgevoerd worden binnen het kader van bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke straf. Onderzoekers schatten in dat langdurig toezicht door de rechter en reclassering vereist is vanwege de complexe en chronische psychiatrische problematiek.”

Over verdachte zijn diverse reclasseringsrapporten uitgebracht. De rode draad daarin is, in navolging van de door de deskundigen van het Pieter Baan Centrum geadviseerde interventies, dat verdachte, gezien zijn complexe problematiek, vanuit detentie direct geplaatst dient te worden in de kliniek waar hij een langdurige behandeling kan ondergaan.

Verdachte heeft ook als zijn wens uitgesproken zo snel mogelijk klinisch behandeld te worden, ook als dat bij het ontbreken van een plaats in een meer definitieve behandelplek, via de tussenstap van een overbruggingsplek zou zijn.

De reclassering heeft samen met de Divisie Individuele Zaken (DIZ), uiteindelijk weten te bereiken dat verdachte is aangemeld en geaccepteerd bij FPA Het Knooppunt van STEVIG.

Daar kan hij naar verwachting binnen enkele maanden geplaatst worden.

De reclassering adviseert in haar rapport van 7 juli 2020 aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen, met een langdurige proeftijd en met de volgende, kort benoemde, bijzondere voorwaarden:

 • -

  meldplicht bij reclassering

 • -

  opname in een zorginstelling (klinische behandeling)

 • -

  begeleid wonen of maatschappelijke opvang

 • -

  drugsverbod

 • -

  meewerken aan schuldhulpverlening

 • -

  meewerken aan middelencontrole

 • -

  vermijden contact met minderjarigen

 • -

  vermijden kinderporno

 • -

  meewerken aan dagbesteding

 • -

  controle gegevensdragers.

- Conclusie

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een gevangenisstraf moet worden opgelegd. Een substantieel gedeelte daarvan dient onvoorwaardelijk te zijn, met name gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten zoals hiervoor beschreven.

Aan het voorwaardelijke gedeelte van de gevangenisstraf zal de rechtbank de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden.

De rechtbank realiseert zich dat de mogelijkheid bestaat dat verdachte, zodra het onvoorwaardelijke deel van zijn gevangenisstraf voorbij is, niet onmiddellijk opgenomen kan worden bij FPA Het Knooppunt. De rechtbank zal daarom als bijzondere voorwaarde aan de straf verbinden dat verdachte eventueel tot aan het moment van een definitieve plaatsing bij FPA Het Knooppunt elders, ter overbrugging, opgenomen dient te worden, waarbij de officier van justitie het vervoer door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) zal dienen te laten verzorgen.

De rechtbank zal niet de door de officier van justitie gevorderde dadelijke uitvoerbaarheid als bedoeld in artikel 14e Sr bevelen, omdat niet voldaan is aan de eisen die dat artikel stelt.

- Subsidiair verzoek tot aanhouding

De rechtbank zal het verzoek van de officier van justitie om de zaak (de rechtbank begrijpt: na heropening van het onderzoek ter terechtzitting) (opnieuw) aan te houden om de reclassering in de gelegenheid te stellen een klinische opname te regelen, afwijzen, met name gelet op het bepaalde in artikel 67a, derde lid, Sv.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De officier van justitie heeft gevorderd dat de inbeslaggenomen voorwerpen, zoals vermeld op de beslaglijst en op pagina 39 van het proces-verbaal van de politie, worden onttrokken aan het verkeer. Het eerste op de beslaglijst genoemde item is volgens de officier van justitie een plastic zak met de onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers.

Verdachte en zijn raadsman hebben verzocht om teruggave van de op pagina 39 van het proces-verbaal, onder de nummers eindigend op 004, 007 en 008, genoemde voorwerpen.

De laptop en pc-kast beide zonder de harde schijven en de harde schijf merk Western Digital, na verwijdering van de vier kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft belang bij die harde schijf, omdat daarop zakelijke informatie, zijn levensgeschiedenis en gegevens over Jeugdzorg staan, waaraan verdachte veel waarde hecht.

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde voorwerpen onder 2 en 3 vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de feiten zijn begaan en het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De rechtbank oordeelt over de op de beslaglijst vermelde voorwerpen onder 1 als volgt.

De tamelijk cryptisch geformuleerde vermelding op de beslaglijst moet, zo begrijpt de rechtbank de officier van justitie, aldus worden begrepen dat de op pagina 39 (en, zo veronderstelt de rechtbank, ook op pagina 37), van het proces-verbaal vermelde voorwerpen alle in een plastic zak verpakt zijn, die als nummer 1 op de beslaglijst vermeld is.

In die zak zitten dus ook de door de raadsman genoemde nummers ONRBD17073.01.01. 004, 007 en 008. De voorwerpen onder 007 en 008 en de vier kinderpornografische bestanden op nummer 004 betreffen onder verdachte in beslag genomen gegevens(dragers) en zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de feiten zijn begaan en het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Dat geldt niet zonder meer voor de harde schijf Western Digital onder nummer ONRBD17073.01.01.004. De rechtbank is van oordeel dat die schijf, na verwijdering van de zich daarop bevindende kinderpornografische bestanden aan verdachte teruggeven dient te worden. Niet valt in te zien dat het ongecontroleerde bezit van de geschoonde schijf in strijd is met de wet of het algemeen belang.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 36b, 36c en 57 Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

verzoek aanhouding

- wijst af het verzoek van de officier van justitie tot heropening en aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting;

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
feit 1 het misdrijf: een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben en door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf, met uitzondering van het verspreiden en aanbieden, een gewoonte wordt gemaakt;
feit 2 het misdrijf: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;
feit 3 het misdrijf: handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 564 (vijfhonderdenvierenzestig) dagen;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 90 (negentig) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de veroordeelde voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende voorwaarden niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd meldt bij de reclassering van het Leger des Heils bij een nader te bepalen unit, op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zo lang deze instelling dat nodig acht. Daarnaast houdt de veroordeelde zich aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

- zich laat opnemen in FPA Het Knooppunt van STEVIG of bij een soortgelijke zorginstelling, bijvoorbeeld ook als hij door de wachtlijst bij FPA Het Knooppunt niet onmiddellijk na ommekomst van het onvoorwaardelijk deel van zijn gevangenisstraf daar opgenomen kan worden.
De opname bij FPA Het Knooppunt, duurt 24 maanden of zoveel korter als de reclassering nodig vindt.
De veroordeelde laat zich met het door de officier van justitie te regelen vervoer van DV&O vervoeren van zijn plaats van detentie naar FPA Het Knooppunt dan wel naar een andere, door de reclassering te bepalen, instelling indien dat nodig is ter overbrugging van de wachttijd voor opname in FPA Het Knooppunt;

- zich houdt aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de

behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling.

Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt de veroordeelde mee aan de indicatiestelling en plaatsing;

- aansluitend op de klinische behandeling verblijft in een forensische RIBW of een andere instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, te bepalen door het DIZ. Het verblijf duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. De veroordeelde houdt zich aan de huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld;

- geen drugs gebruikt en meewerkt aan controle op dit verbod. De reclassering kan urineonderzoek en ademonderzoek (blaastest) gebruiken voor de controle.

De reclassering bepaalt hoe vaak de veroordeelde wordt gecontroleerd;

- meewerkt aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen,

ook als dit inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening en/of bewindvoering door Blankestijn Advocaten & Mediators te Hengelo of een soortgelijke instantie voor schuldhulpverlening/bewindvoering. De veroordeelde geeft de reclassering inzicht in zijn financiën en schulden;

- op geen enkele wijze contact zoekt met minderjarigen. Hij vermijdt deze contacten zoveel mogelijk;

- zich onthoudt van elke vorm van:

- seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd;

De veroordeelde bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur;

- meewerkt aan de controle van digitale gegevensdragers;

- na zijn verblijf bij FPA Het Knooppunt, meewerkt aan dagbesteding. De plek en het aantal uren per week is te bepalen door de reclassering, in overleg met de beschermde woonvorm. De dagbesteding duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt;

- draagt de reclassering op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;
daarbij gelden als voorwaarden van rechtswege dat verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht daaronder begrepen;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen vermeld op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst en pagina’s 37 en 39 uit het proces-verbaal van de politie, te weten:

 • -

  een sealbag, bevattende alle in deze zaak in beslag genomen voorwerpen zoals gespecificeerd op pagina 37 en 39 van het proces-verbaal van het politiedossier en, voor wat betreft ONRBD17073.01.01.004 Harde schijf Western Digital, alle zich daarop bevindende kinderpornografische bestanden;

 • -

  een stroomstootwapen, kleur zwart, merk Flashlight;

 • -

  een ploertendoder kleur zwart;

 • -

  gelast de teruggave aan verdachte van de harde schijf Western Digital nummer ONRBD17073.01.01.004, na verwijdering van de zich daarop bevindende kinderpornografische bestanden;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het bevel tot voorlopige hechtenis op met ingang van de dag dat het voorarrest gelijk wordt aan de opgelegde onvoorwaardelijke straf.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Berlo, voorzitter, mr. A.M.G. Ellenbroek en mr. P.A.M. Miltenburg, rechters, in tegenwoordigheid van E.P. Endlich, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2020.

De voorzitter is niet in de gelegenheid dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen voor feit 1, voor zover daarvoor vrijspraak is bepleit.

1.

Het proces-verbaal van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met dossiernummer: NRBD17073 (dossiernaam “Estland”) houdende de kennisgeving van inbeslagneming (pagina’s 38 en 39):

Naam en adres van degene onder wie in beslag is genomen:

Geslachtsnaam [verdachte]

Voornamen [verdachte]

Geboortedatum [geboortedatum] 1985

Geboorteplaats [geboorteplaats]

Datum en plaats

van inbeslagneming 12 maart 2018 [adres 2] , Enschede

Omschrijving van de inbeslaggenomen goederen:

ONRBD17073.01.01.007 PC Thermal Take.

2.

Het proces-verbaal van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met dossiernummer: NRBD17073 (dossiernaam “Estland”) houdende een beschrijving kinderpornografisch materiaal van 27 juni 2018, met bijlagen 1 t/m 5 (pagina’s 81 tot en met 111), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ook is door mij onderzoek naar het Internet, surf- chat- en downloadgedrag gedaan, zoals dit is aangetroffen op de in dit onderzoek in beslag genomen gegevensdragers.

Bij onderzoek aan de chatgegevens zag ik dat er ruim 69.000 Skype chatgesprekken aanwezig waren op de in beslag genomen gegevensdragers. Na verder onderzoek binnen deze Skype chat met de zoekterm " [verdachte] shared a picture" zag ik bij de chatgesprekken een groot aantal namen staan van afbeeldingen die verzonden waren. Na onderzoek van deze namen zag ik dat in ieder geval 79 namen overeen kwamen met de namen van kinderpornografische afbeeldingen (foto’s), zoals die door mij op de in beslag genomen gegevensdragers waren aangetroffen en geclassificeerd. Bij verder onderzoek naar de inhoud van deze afbeeldingen zag ik dat dit allemaal kinderpornografische afbeeldingen waren. Deze kinderpornografische afbeeldingen bleken alle afkomstig uit een zelfde serie afbeeldingen, die vallen onder de categorie poseren en voldoen aan de omschrijving in de

Bijlage 3 “Commerciële websites”. In de Toonmap zijn 4 afbeeldingen opgenomen, die in deze Skype chat met de zoekterm “ [verdachte] shared a picture" zijn aangetroffen. De volgnummers in de Toonmap van deze afbeeldingen zijn 21 - 22 - 23 - 24.

Tevens zag ik dat bij het onderwerp “Peer to Peer” 62 namen van afbeeldingen (films) stonden vermeld onder de omschrijving “Ares shared files”.

Ik zag tevens dat de namen van deze afbeeldingen een mogelijk kinderpornografische

inhoud suggereerden. Voorbeelden van deze aangetroffen namen zijn;

 • -

  [bestandsnaam 25]

 • -

  [bestandsnaam 26]

 • -

  [bestandsnaam 27]

Uit verder onderzoek naar deze namen zag ik dat 13 van deze namen overeenkwamen met namen van films, zoals die door mij zijn aangetroffen op de in beslag genomen gegevensdragers. Ik zag tevens dat de inhoud van deze 13 afbeeldingen (films) kinderpornografisch was en dat deze bestanden als zodanig in dit onderzoek waren geclassificeerd. Voor wat betreft de mogelijk verspreiding van deze afbeeldingen dan wel het ter beschikking stellen van deze afbeeldingen via een p2p netwerk, wordt door mij verwezen naar het proces-verbaal van digitaal onderzoek, die als bijlage 5 (de rechtbank: zie bewijsmiddel 2 in deze bijlage) bij dit proces-verbaal is gevoegd.

3.

Het proces-verbaal van digitaal onderzoek van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met dossiernummer: NRBD17073 (dossiernaam “Estland”) van [verbalisant 2] van 21 juni 2018, pagina’s 106 tot en met 109), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

ONRBD17073.01.01.007 Thermal Take computer

Ares Galaxy - (Software om bestanden uit te wisselen)

Ik zag op deze gegevensdrager het softwareprogramma Ares Galaxy staan. Ares Galaxy is een softwareprogramma dat mede gebruikt kan worden om bestanden via het internet uit te wisselen met andere internetgebruikers. Ik heb nader onderzoek gedaan of de gebruiker van deze computer ook bestanden gedeeld heeft en welke bestanden dat dan zijn.

[bestandsnaam 24] is een bestand dat in de Ares Galaxy software gebruikt wordt om informatie bij te houden over gedeelde bestanden. Dit bestand bevindt zich in de map "\Users\ [verdachte] \AppData\Local\Ares\Data\". In dit bestand staan 17 bestandsnamen met bijbehorende SHA1 hash waarden.

Ik heb het image doorzocht naar bestanden die dezelfde SHA1 hash2 waarden hebben als één van de bestanden die in de [bestandsnaam 24] vermeld staan. Er bevinden zich 19 bestanden op de gegevensdrager waarvan de SHA1 hash ook voorkomt in het bestand [bestandsnaam 24] . Een lijst met deze bestanden treft u aan in bijlage 2. Van deze 19 afbeeldingen zijn er 14 als kinderpornografisch geclassificeerd. Van deze 14 bestanden bevinden zich 13 in de map

"\Users\ [verdachte] \Desktop\My Shared Folder\".

4.

Het aanvullend proces-verbaal van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met dossiernummer NRBD17073 (dossiernaam “Estland”), proces-verbaalnummer 111120191044, van [verbalisant 3] , van 11 november 2019, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vraag 2: In welke context heeft de verspreiding van kinderporno plaatsgevonden?

Antwoord vraag 2: Op de onderzochte goederen werd het programma Ares Galaxy aangetroffen zoals uitgebreid gerelateerd in Proces verbaal ONRBD17073 Estland -2017349831-001 door [verbalisant 2] .

Bij de installatie van het programma Ares Galaxy wordt een map aangemaakt, "\Users\ [verdachte] \Desktop\My Shared Folder, waar de bestanden, die via het programma Ares Galaxy worden gedownload, automatisch geplaatst worden. De bestanden in deze map worden automatisch gedeeld met andere gebruikers van Ares Galaxy. Dit houdt in dat deze ter beschikking gestelde bestanden voor andere gebruikers van het programma Ares

Galaxy vrij te downloaden zijn geweest.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met dossiernummer: NRBD17073 (dossiernaam “Estland”). Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.