Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2020:1862

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-05-2020
Datum publicatie
29-05-2020
Zaaknummer
08/993002-20 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel spreekt een 38-jarige man uit Eindhoven vrij voor het plegen van fraude. Ter zitting verklaarde hij dat zijn eerdere bekentenissen vals waren. Daarnaast is er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ander bewijs in het dossier aanwezig, waaruit de daadwerkelijke en actieve betrokkenheid van de man kan blijken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer : 08/993002-20 (P)

Datum vonnis : 29 mei 2020 (bij vervroeging)

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 18 mei 2020. Het onderzoek ter terechtzitting is, in verband met Tweede Pinksterdag, in overleg en met instemming van partijen formeel gesloten op de zitting van 20 mei 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. F.A. Demmers en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. D.M. Penn, advocaat in Maastricht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: samen met anderen de Belastingdienst heeft opgelicht voor een bedrag van

€ 753.986,00, althans € 399.149,00, door valse formulieren op te sturen dan wel dat hij medeplichtig is geweest aan dit feit;

feit 2: samen met anderen heeft geprobeerd de Belastingdienst op te lichten door valse

formulieren op te sturen dan wel dat hij medeplichtig is geweest aan dit feit;

feit 3: samen met anderen gebruik heeft gemaakt van formulieren, waarop in strijd met de waarheid stond dat het bankrekeningnummer van een onderneming moest worden gewijzigd in een bankrekeningnummer dat niet aan die onderneming toebehoorde, dan wel dat hij medeplichtig is geweest aan dit feit.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

feit 1

(primair)

hij,

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 6

september 2016,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in

Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) de Belastingdienst heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere geldbedragen, van in totaal 753.986 euro, althans 399.149 euro, althans enig geldbedrag,

immers heeft/hebben hij/zij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n), (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60), te weten de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 1] B.V., met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-034), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 20 april 2016 (bijlage DOC-045), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] B.V., met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016 (bijlage DOC-046), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 7 juli 2016 (bijlage DOC-008), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 4] Limited, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 6 juli 2016 (bijlage DOC-021), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 25 mei 2016 (bijlage DOC-059), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 25 mei 2016 (bijlage DOC-079),

welk(e) formulier(en) valselijk en in strijd met de waarheid waren opgemaakt, opgestuurd naar de belastingdienst,

middels welk(e) formulier(en) verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zich valselijk uit gaf of hebben gegeven als de (wettelijk) vertegenwoordiger van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of valselijk en in strijd met de waarheid een wijziging van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en)

doorgegeven, waardoor de Belastingdienst (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

(subsidiair)

een of meerdere (onbekend gebleven) perso(o)n(en),

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 6

september 2016,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) de Belastingdienst heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere geldbedragen, van in totaal 753.986 euro, althans 399.149 euro, althans enig geldbedrag,

immers heeft/hebben voorbedoelde perso(o)n(en), (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60), te weten de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 1] B.V., met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-034), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 20 april 2016 (bijlage DOC-045), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] B.V., met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016 (bijlage DOC-046), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 7 juli 2016 (bijlage DOC-008), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 4] Limited, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 6 juli 2016 (bijlage DOC-021), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 25 mei 2016 (bijlage DOC-059), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 25 mei 2016 (bijlage DOC-079),

welk(e) formulier(en) valselijk en in strijd met de waarheid waren opgemaakt, opgestuurd naar de belastingdienst,

middels welk(e) formulier(en) voorbedoelde perso(o)n(en) zich valselijk uit gaf/gaven of hebben gegeven als de (wettelijk) vertegenwoordiger van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of valselijk en in strijd met de waarheid een wijziging van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en)

doorgegeven, waardoor de Belastingdienst (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 6 september 2016,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

(telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

-door het opvragen en/of laten opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en), en/of een ander in de gelegenheid heeft gesteld tot het opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en) op naam van [bedrijf 6] B.V., en/of

-door het ter beschikking stellen en/of door gebruik te laten maken van de vennootschap(pen) [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of een of meerdere andere bedrijven, van welke rechtsperso(o)n(en) verdachte (feitelijk) leidinggevende was en/of welke rechtsperso(o)nen zich onder de invloedssfeer van verdachte bevond(en), en/of

-door het ter beschikking stellen van een of meerdere bankrekening(en), waaronder bankrekening(en) toebehorend aan [bedrijf 7] BV ( [rekeningnummer 1] ) en/of [bedrijf 8] BV ( [rekeningnummer 4] ) en/of een of meerdere andere bankrekening(en), tot welke bankrekeningen verdachte toegang had en/of het afstaan en/of ter beschikking stellen van de deze bankrekening(en) en/of bescheidene en/of gegevens behorende bij deze bankrekening(en), waaronder de pinpas(sen) en/of gegevens ten behoeve van internetbankieren, aan voorbedoelde perso(o)n(en);

feit 2

(primair)

hij,

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 20 november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) de Belastingdienst te bewegen tot de afgifte van een of meerdere geldbedragen, immers heeft/hebben hij/zij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n), (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in totaal (omstreeks) 85, althans een groot aantal, althans een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60) en/of soortgelijke formulieren voor het wijzigen van een bankrekeningnummer bij de Belastingdienst gesteld in de buitenlandse taal, waaronder de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 20 april 2016, (bijlage DOC-043), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-044), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 9] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 1 juni 2016 (bijlage DOC-051), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 10] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 3 juni 2016 (bijlage DOC-087), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [stichting]

, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016, (bijlage DOC-010), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 11] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016 (bijlage DOC-011), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 12 juli 2016 (bijlage DOC-018), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 12] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 13 juli 2016 (bijlage DOC-028), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 30 augustus 2016 (bijlage DOC-171/160),

-een formulier Statement or change of account number VAT, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 7 december 2016 (bijlage DOC-225), en/of

-een formulier Wijziging Rekeningnummers Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] BV, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 11 december 2016 (bijlage DOC-237), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 3] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] , gedateerd op 9 maart 2017 (bijlage DOC-257), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29 oktober 2017 (bijlage DOC-268), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29 oktober 2017 (bijlage DOC-268),

welk(e) formulier(en) valselijk en in strijd met de waarheid waren opgemaakt, opgestuurd naar de belastingdienst, middels welk(e) formulier(en) verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zich valselijk uit gaf of hebben gegeven als de (wettelijk) vertegenwoordiger van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of valselijk en in strijd met de waarheid een wijziging van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) doorgegeven,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

(subsidiair)

een of meerdere (onbekend gebleven) perso(o)n(en),

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 20 november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich

en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) de Belastingdienst te bewegen tot de afgifte van een of meerdere geldbedragen, immers heeft/hebben voorbedoeld perso(o)n(en), (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in totaal (omstreeks) 85, althans een groot aantal, althans een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60) en/of soortgelijke formulieren voor het wijzigen van een bankrekeningnummer bij de Belastingdienst gesteld in de buitenlandse taal, waaronder de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 20 april 2016, (bijlage DOC-043), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-044), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 9] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 1 juni 2016 (bijlage DOC-051), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 10] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 3 juni 2016 (bijlage DOC-087), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [stichting] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016, (bijlage DOC-010), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 11] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016 (bijlage DOC-011), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 12 juli 2016 (bijlage DOC-018), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 12] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 13 juli 2016 (bijlage DOC-028), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 30 augustus 2016 (bijlage DOC-171/160),

-een formulier Statement or change of account number VAT, ten name van [bedrijf 2]

LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 7

december 2016 (bijlage DOC-225), en/of

-een formulier Wijziging Rekeningnummers Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] BV, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 11 december 2016 (bijlage DOC-237), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 3] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] , gedateerd op 9 maart 2017 (bijlage DOC-257), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29 oktober 2017 (bijlage DOC-268), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2]

, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29

oktober 2017 (bijlage DOC-268)

welk(e) formulier(en) valselijk en in strijd met de waarheid waren opgemaakt, opgestuurd naar de belastingdienst,

middels welk(e) formulier(en) voorbedoelde perso(o)n(en) zich valselijk uit gaf/gaven of hebben gegeven als de (wettelijk) vertegenwoordiger van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of valselijk en in strijd met de waarheid een wijziging van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) doorgegeven,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, in of de periode van 1 april 2016 tot en met 20 november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

(telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

-door het opvragen en/of laten opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en), en/of een ander in de gelegenheid heeft gesteld tot het opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en) op naam van [bedrijf 6] B.V., en/of

-door het ter beschikking stellen en/of door gebruik te laten maken van de vennootschap(pen) [bedrijf 13] B.V. en/of een of meerdere andere bedrijven, van welke rechtsperso(o)n(en) verdachte (feitelijk) leidinggevende was en/of welke rechtsperso(o)nen zich onder de invloedssfeer van verdachte bevond(en), en/of

-door het ter beschikking stellen van een of meerdere bankrekening(en), waar onder bankrekening(en) op naam van verdachte ( [rekeningnummer 6] ) en/of

bankrekenging(en) toebehorend aan [bedrijf 13] B.V. ( [rekeningnummer 7]

) en/of een of meerdere andere bankrekening(en), tot welke bankrekeningen verdachte toegang had en/of het afstaan en/of ter beschikking stellen van de deze bankrekening(en) en/of bescheidene en/of gegevens behorende bij deze bankrekening(en), waaronder de pinpas(sen) en/of gegevens ten behoeve van internetbankieren, aan voorbedoelde perso(o)n(en);

feit 3

(primair)

hij,

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 20

november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

(telkens) opzettelijk, gebruik heeft/hebben gemaakt van valse en/of vervalste geschriften,

te weten in totaal (omstreeks) 90, althans een groot aantal, althans een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60) en/of soortgelijke formulieren voor het wijzigen van een bankrekeningnummer bij de Belastingdienst gesteld in de buitenlandse taal, waaronder de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 5]

LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] ,

gedateerd op 20 april 2016, (bijlage DOC-043), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-044), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 9] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 1 juni 2016 (bijlage DOC-051), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 10] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 3 juni 2016 (bijlage DOC-087), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 7 juli 2016 (bijlage DOC-008), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [stichting] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016, (bijlage DOC-010), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 11] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016 (bijlage DOC-011), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 12 juli 2016 (bijlage DOC-018), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 12] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 13 juli 2016 (bijlage DOC-028), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 30 augustus 2016 (bijlage DOC-171/160),

-een formulier Statement or change of account number VAT, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 7 december 2016 (bijlage DOC-225), en/of

-een formulier Wijziging Rekeningnummers Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] BV, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 11 december 2016 (bijlage DOC-237), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 3] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] , gedateerd op 9 maart 2017 (bijlage DOC-257), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2]

, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29 oktober 2017 (bijlage DOC-268),

als ware het echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij/zij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n), voornoemde formulier(en) (telkens) heeft/hebben verzonden en/of heeft laten verzenden aan de Belastingdienst met als doel het wijzigen van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) in een bankrekeningnummer welke niet toebehoorde aan de voorbedoelde onderneming(en)

en

bestaande die valsheid hierin dat hij/zij, verdachte en/of diens medeverdachte(n), (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen dat het/de formulier(en) was/waren opgemaakt door de (wettelijk) vertegenwoordiger(s) van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen dat het op het/de formulier(en) genoemde (nieuwe) banrekeningnummer toebehoorde aan de op dat/die formulier(en) genoemde onderneming(en);

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

(subsidiair)

een of meerdere (onbekend gebleven) perso(o)n(en),

op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 20 november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en),

(telkens) opzettelijk, gebruik heeft/hebben gemaakt van valse en/of vervalste geschriften,

te weten in totaal (omstreeks) 90, althans een groot aantal, althans een of meerdere formulier(en) "Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers" (formulier CA41) en/of "Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting" (formulier OB60) en/of soortgelijke formulieren voor het wijzigen van een bankrekeningnummer bij de Belastingdienst gesteld in de buitenlandse taal, waaronder de/het formulier(en):

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 20 april 2016, (bijlage DOC-043), en/of

-een formulier Opgaaf Rekeningnummer Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] , gedateerd op 21 april 2016, (bijlage DOC-044), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 9] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 1 juni 2016 (bijlage DOC-051), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 10] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] , gedateerd op 3 juni 2016 (bijlage DOC-087), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 7 juli 2016 (bijlage DOC-008), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [stichting]

, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016, (bijlage DOC-010), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 11] Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 11 juli 2016 (bijlage DOC-011), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 5] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 12 juli 2016 (bijlage DOC-018), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 12] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] , gedateerd op 13 juli 2016 (bijlage DOC-028), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2]

Ltd, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] , gedateerd op 30 augustus 2016 (bijlage DOC-171/160),

-een formulier Statement or change of account number VAT, ten name van [bedrijf 2] LTD, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 7 december 2016 (bijlage DOC-225), en/of

-een formulier Wijziging Rekeningnummers Ondernemers, ten name van [bedrijf 3] BV, met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] , gedateerd op 11 december 2016 (bijlage DOC-237), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 3] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] , gedateerd op 9 maart 2017 (bijlage DOC-257), en/of

-een formulier Opgaaf of wijziging rekeningnummer Omzetbelasting, ten name van [bedrijf 2] , met als opgegeven bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] , gedateerd op 29 oktober 2017 (bijlage DOC-268),

als ware het echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat voorbedoelde perso(o)n(en), voornoemde formulier(en) (telkens) heeft/hebben verzonden en/of heeft laten verzenden aan de Belastingdienst met als doel het wijzigen van het bankrekeningnummer van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) in een bankrekeningnummer welke niet toebehoorde aan de voorbedoelde onderneming(en)

en

bestaande die valsheid hierin dat voorbedoelde perso(o)n(en) (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen dat het/de formulier(en) was/waren opgemaakt door de (wettelijk) vertegenwoordiger(s) van de op het/de formulier(en) genoemde onderneming(en) en/of (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen dat het op het/de formulier(en) genoemde (nieuwe) banrekeningnummer toebehoorde aan de op dat/die formulier(en) genoemde onderneming(en)

tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 20 november 2017,

in Nijmegen en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Turkije,

(telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

-door het opvragen en/of laten opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en), en/of een ander in de gelegenheid heeft gesteld tot het opvragen van een of meerdere uittreksel(s) van de kamer van koophandel van de/het bedrijven/bedrijf genoemd in (het) voorbedoeld(e) formulier(en) op naam van [bedrijf 6] B.V., en/of

-door het ter beschikking stellen en/of door gebruik te laten maken van de vennootschap(pen)

[bedrijf 13] B.V. en/of een of meerdere andere bedrijven, van welke rechtsperso(o)n(en) verdachte (feitelijk)leidinggevende was en/of welke rechtsperso(o)nen zich onder de invloedssfeer van verdachte bevond(en), en/of

-door het ter beschikking stellen van een of meerdere bankrekening(en), waar onder bankrekening(en) op naam van verdachte ( [rekeningnummer 6] ) en/of

bankrekenging(en) toebehorend aan [bedrijf 13] B.V. ( [rekeningnummer 7]

) en/of een of meerdere andere bankrekening(en), tot welke bankrekeningen verdachte toegang had en/of het afstaan en/of ter beschikking stellen van de deze bankrekening(en) en/of bescheidene en/of gegevens behorende bij deze bankrekening (en) , waaronder de pinpas (sen) en/of gegevens ten behoeve van internetbankieren, aan voorbedoelde perso(o)n(en).

3. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft primair een bewezenverklaring gevorderd van het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair ten laste gelegde.

Subsidiair heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte als medeplichtige betrokken is geweest bij de (poging tot) oplichting en valsheid in geschrift, zoals ten laste is gelegd onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 subsidiair. Volgens de officier van justitie heeft deze medeplichtigheid bestaan uit het ter beschikking stellen van meerdere bankrekeningen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte geheel moet worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat verdachte op 4 juli 2018 een e-mail heeft gestuurd naar de Belastingdienst. In deze e-mail schrijft verdachte dat hij de fraude samen met [medeverdachte] heeft gepleegd. Dit heeft verdachte op 21 januari 2020 bevestigd tijdens een verhoor bij de FIOD. Ter zitting op 18 mei 2020 heeft verdachte verklaard dat zijn eerdere bekentenissen vals zijn en dat hij geen betrokkenheid heeft gehad bij de ten laste gelegde handelingen.

De rechtbank overweegt dat de verklaring van verdachte van 21 januari 2020 inconsequent en op punten aantoonbaar onjuist is en daarom niet kan worden gebruikt voor het bewijs. Naar het oordeel van de rechtbank is er onvoldoende ander bewijs in het dossier aanwezig, waaruit de daadwerkelijke en actieve betrokkenheid van verdachte kan blijken. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van de ten laste gelegde feiten.

5 De schade van benadeelde

5.1

De vordering van de benadeelde partij

De Ontvanger van de Belastingdienst (hierna: de Ontvanger) heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces en een bedrag van € 397.533,00 aan materiële schade gevorderd.

5.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, uitgaande van een bewezenverklaring, gevorderd dat verdachte hoofdelijk wordt veroordeeld tot vergoeding van de gevorderde materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente en onder oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

5.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, gezien de bepleite vrijspraak, op het standpunt gesteld dat de vordering van de Ontvanger moet worden afgewezen dan wel dat de Ontvanger

niet-ontvankelijk is in zijn vordering.

5.4

Het oordeel van de rechtbank

De vordering heeft betrekking op het onder 1 ten laste gelegde. Nu verdachte van dit feit wordt vrijgesproken en aan hem geen maatregel wordt opgelegd, zal de rechtbank de Ontvanger op de voet van artikel 361, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering.

6 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partij: de Ontvanger van de Belastingdienst, in het geheel

niet-ontvankelijk is in de vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Melaard, voorzitter, mr. M.B. van Werkhoven en

mr. M. van Berlo, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K. Offerein-Hulshof, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2020.

Buiten staat

Mr. M. Melaard is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.