Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:573

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-02-2019
Datum publicatie
19-02-2019
Zaaknummer
7494477 EJ VERZ 19-22
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer: 7494477 EJ VERZ 19-22

Beschikking van de kantonrechter van 15 februari 2019

in de zaak van

Luna Markerink,

hierna toe noemen: Markerink,

geboren op 6 februari 2002,

wonende te 7552 KM Hengelo (O), Eendengang 37,

verzoekende partij,

procederende in persoon

1 De procedure

1.1

Markerink heeft een verzoek tot handlichting ex artikel 1:235 BW gedaan, ingekomen ter griffie op 29 januari 2019.

1.2

Op 14 februari 2019 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarvan zijn aantekeningen gemaakt, welke zich in het dossier bevinden.

1.3

Ten slotte is de datum voor de beschikking op heden bepaald.

2 Het verzoek

2.1

Markerink wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Markerink het voornemen heeft haar reeds opgestarte bedrijf, een eenmanszaak onder de naam Lushop, zelfstandig uit te gaan uitoefenen. Het betreft hier een onderneming ter zake het in- en verkopen van goederen via het internet. Vervolgens wenst Markerink nog dit jaar een vennootschap onder firma op te richten. Om die verantwoordelijk zelf te kunnen dragen is (tevens) een zakelijke bankrekening nodig.

2.2

De moeder van Markerink, welke alleen het ouderlijk gezag over Markerink uitoefent, heeft ingestemd met het verzoek.

3 De beoordeling

3.1

De kantonrechter overweegt dat Markerink inmiddels de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt en dat haar wettelijk vertegenwoordiger instemt met het verzoek. Gelet op het verzoek, hetgeen ter zitting is besproken en art. 1:235 BW is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen. De kantonrechter wijst voor de goede orde nog wel op het bepaalde in het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door de handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

3.2

Met betrekking tot de publicatieplicht wordt het volgende overwogen. In artikel 1:237 BW is bepaald dat de beschikking waarbij de handlichting is verleend bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Omdat tegenwoordig echter de toegang tot internet voor ieder beschikbaar is, geeft de publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter hetzelfde, zo niet een ruimer effect dan voornoemde in de wet voorgeschreven wijzen van publicatie. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en publicatie kosteloos is, kan daarom daarmee naar het oordeel van de kantonrechter worden volstaan, naast publicatie van de niet geanonimiseerde beschikking op www.rechtspraak.nl.

4 Beslissing

De kantonrechter:

4.1

verleent Markerink handlichting tot het oprichten van een vennootschap onder firma, alsmede tot het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn om haar eenmanszaak Lushop uit te oefenen, zoals het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van betalingen;

4.2

bepaalt dat de handlichting door de griffier zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.S. Kuipers, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2019.