Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:5178

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-03-2019
Datum publicatie
13-05-2020
Zaaknummer
08/910047-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel spreekt een 58-jarige man vrij van mensenhandel wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Zie ook:

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/910047-15 (P)

Datum vonnis: 1 maart 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1961 te [geboorteplaats] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

woonadres: [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 24 november 2015, 20 januari 2016, 16 maart 2018, 27 juni 2018 en 28 januari 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. drs. D.M. Noordzij en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. P.A. Speijdel, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich samen met een of meer ander(en) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer] .

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 5 december 2014

in de gemeente(n) Almelo en/of Hellendoorn en/of Zwolle en/althans (elders) in

Nederland en/of in Duitsland en/of België,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een vrouw (van Poolse afkomst) genaamd [slachtoffer] ,

A) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding

dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend

overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te

verkrijgen die zeggenschap over die vrouw had,

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die vrouw (sub 1°), en/of

- ( telkens) heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die vrouw zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten

van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°), en/of

- ( telkens) heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s)

mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar (die vrouw), seksuele

handelingen met en/of voor een derde (sub 9°), en/of

B) (telkens) heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die

(Poolse) vrouw in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen

tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen

betaling (sub 3), en/of

hierin bestaande dat verdachte tezamen met zijn mededader(s) en/althans alleen

(telkens):

- gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke/psychische en/of

lichamelijke overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) over die [slachtoffer]

had(den), en/of

- die [slachtoffer] (meermalen) vanuit Duitsland en/of België naar Nederland heeft

meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of laten meenemen en/of vervoeren

en/althans (telkens) het vervoer van die [slachtoffer] vanuit Belgë en/of Duitsland

naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of

- ten aanzien van die [slachtoffer] die de Nederlandse taal niet (goed) machtig was

en/of onbekend was in Nederland en/of onbekend was met de Nederlandse regels

en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand in Nederland kende

en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie bevond voornoemde

[slachtoffer] heeft benaderd en/of heeft laten benaderen voor

prostitutie-werkzaamheden, en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd/aangegeven dat verdachte en/of verdachtes

mededader(s) de administratie/formaliteiten ten behoeve van legale

prostitutie-werkzaamheden door die [slachtoffer] zou(den) regelen, en/of

- zijn, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning en/of een door

verdachte en/of haar mededader(s) gehuurde woning/ruimte voor het

verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die [slachtoffer] ter beschikking

heeft gesteld, en/of

- erotisch getinte foto('s) van die [slachtoffer] heeft gemaakt en/of heeft laten maken

en/of (vervolgens) die foto('s) en/of contactadvertentie(s) van/met

betrekking tot die [slachtoffer] op internet heeft gezet en/of laten zetten, en/of

- die [slachtoffer] in contact heeft gebracht en/of laten brengen met klant(en)/derde(n)

en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of laten vervoeren, en/of

- controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie

werkzaamheden van die [slachtoffer] , en/of

- die [slachtoffer] te kennen heeft gegeven dat zij geen klant(en) mocht weigeren, en/of

- de verdiensten van die [slachtoffer] voor die prostitutie-werkzaamheden

(gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of een

schuldrelatie met die [slachtoffer] heeft laten ontstaan.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

Vrijspraak

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het (vul de feitaanduidingen in)ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat verdachte daarvan wordt vrijgesproken.

5 De vordering van de benadeelde partij

[slachtoffer] , bijgestaan door mr. T. Neijzen te Leiden, heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces en een vordering tot schadevergoeding ingediend. Zij vordert een totaalbedrag aan schadevergoeding van € 13.400,- , te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de Terwee maatregel. De gevorderde materiële schade ad € 8.400,- bestaat uit gederfde inkomsten van € 100,- per dag. De benadeelde partij heeft gedurende een periode van veertien weken voor verdachte gewerkt. Zij werkte zes dagen per week.

Wegens immateriële schade wordt een bedrag van € 5.000,- gevorderd.

(vul de feitaanduidingen in)De benadeelde partij wordt in de vordering niet-ontvankelijk verklaard, nu verdachte wordt vrijgesproken. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

6 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

  • -

    verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

  • -

    verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. C.C.S. Bordenga-Koppes en

mr. M.A.H. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van S. Wongsokerto, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2019.