Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:5177

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-03-2019
Datum publicatie
13-05-2020
Zaaknummer
08/952771-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel spreekt een 34-jarige vrouw vrij van mensenhandel wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Zie ook:

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/952771-14 (P)

Datum vonnis: 1 maart 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1985 in [geboorteplaats] ( [land] ),

woonadres: [adres] ,

gemeente [gemeente] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 24 november 2015, 20 januari 2016, 16 maart 2018, 27 juni 2018 en 28 januari 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. drs. D.M. Noordzij en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. A.H.T. de Haas, advocaat te Harderwijk, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich samen met een of meer ander(en) schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer] en/of één of meer (andere) vrouw(en).

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte dat:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 5 december 2014, althans in of omstreeks de periode van 1 november 2014 tot en met 5 december 2014 in de gemeente(n) Almelo en/of Zwolle

en/althans (elders) in Nederland en/of in Roemenië,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een vrouw (van Roemeense afkomst) genaamd [slachtoffer] en/of (telkens) een of

meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst,

A) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding

dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te

verkrijgen die zeggenschap over die vrouw(en) had

- ( telkens) heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of

opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die vrouw(en) (sub 1°),

en/of

- ( telkens) heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die vrouw(en) zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°), en/of

- ( telkens) heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s)

mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun (die vrouwen),

seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°), en/of

B) (telkens) heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die

(Roemeense) vrouw(en) in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te

stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde

tegen betaling (sub 3),

hierin bestaande dat verdachte tezamen met haar mededader(s) en/althans alleen

(telkens):

- gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke en/of lichamelijke

overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) over die vrouw(en) had(den),

en/of

- die vrouw(en) (meermalen) vanuit Roemenië en/of Duitsland naar Nederland

heeft meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of laten meenemen en/of vervoeren

en/althans (telkens) het vervoer van die vrouw(en) vanuit Roemenië en/of

Duitsland naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of

- ten aanzien van die vrouw(en) die de Nederlandse taal niet (goed) machtig

was/waren en/of onbekend was/waren in Nederland en/of onbekend was/waren met

de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand in

Nederland kende(n) en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie

bevond(en), voornoemde vrouw(en) heeft benaderd en/of heeft laten benaderen

voor prostitutie-werkzaamheden, en/of

- haar, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning en/of een door

verdachte en/of haar mededader(s) gehuurde woning/ruimte voor het

verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die vrouw(en) ter beschikking

heeft gesteld, en/of

- erotisch getinte foto('s) van die vrouw(en) heeft gemaakt en/of heeft laten

maken en/of (vervolgens) die foto('s) en/of contactadvertentie(s) van/met

betrekking tot die vrouw(en) op internet heeft gezet en/of laten zetten,

en/of

- die vrouw(en) in contact heeft gebracht en/of laten brengen met

klant(en)/derde(n) en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of laten

vervoeren, en/of

- controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie

werkzaamheden van die vrouw(en), en/of

- de verdiensten van die vrouw(en) voor die prostitutie-werkzaamheden (gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of een schuldrelatie met die vrouw(en) heeft laten ontstaan.

3 De voorvragen

Geldigheid dagvaarding

Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 28 januari 2019 stelt de rechtbank vast dat de officier van justitie verdachte uitsluitend nog een verwijt maakt betreffende het slachtoffer [slachtoffer] . De officier van justitie vordert om die reden partiële nietigheid van de dagvaarding voor wat betreft “en/of (telkens) een of meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst”.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de dagvaarding in zoverre nietig moet worden verklaard nu de dagvaarding (op dit onderdeel) niet voldoet aan de eisen die in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering aan de dagvaarding worden gesteld.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding overigens geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

Vrijspraak

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het (vul de feitaanduidingen in)ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan wordt vrijgesproken.

5 De beslissing

De rechtbank:

partiële nietigheid dagvaarding

- verklaart de dagvaarding nietig voor zover het betreft de zinsnede “en/of (telkens) een of meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst”(vul de feitaanduidingen in);

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt haar daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. C.C.S. Bordenga-Koppes en

mr. M.A.H. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van S. Wongsokerto, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2019.