Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:4958

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-06-2019
Datum publicatie
22-01-2020
Zaaknummer
7533987 \ CV EXPL 19-545
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Sportschoolabonnement. Ambtshalve toetsing. Niet voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW. De vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer : 7533987 \ CV EXPL 19-545

Vonnis van 4 juni 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BASIC FIT NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,

eisende partij, hierna te noemen Basic Fit,

gemachtigde: Van Arkel Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde] ,
wonende te [woonplaats],

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde],

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 12 maart 2019

- de akte uitlaten van Basic Fit.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De kantonrechter blijft bij hetgeen in voormeld vonnis is overwogen en beslist.

2.2.

Bij tussenvonnis van 12 maart 2019 heeft de kantonrechter Basic Fit in de gelegenheid gesteld de overeenkomst en algemene voorwaarden te overleggen en zich uit te laten over de vraag of de overeenkomst online is gesloten en of zij voldaan heeft aan haar wettelijke informatieverplichtingen en de vraag of zij haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft opgeschort.

2.3.

Bij akte heeft Basic Fit gesteld dat partijen op 24 januari 2017 een overeenkomst zijn aangegaan, die is ingegaan op 1 maart 2017 voor de duur van tenminste een jaar. Zij heeft gesteld dat [gedaagde] in verzuim was met de voldoening van de maandelijkse bijdrage en Basic Fit derhalve haar verplichtingen jegens [gedaagde] heeft opgeschort per 14 oktober 2017 en de overeenkomst heeft beëindigd per 1 maart 2018. Verder heeft Basic Fit gesteld dat zij heeft voldaan aan de informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW omdat de verplichte informatie is te vinden op haar website en algemene voorwaarden.

2.4.

Volgens artikel 6:230v lid 1 BW kan de informatie voor het sluiten van de overeenkomst worden verstrekt via de website. Echter, niet is gebleken dat alle in artikel 6:230m BW genoemde verplicht te verstrekken informatie ook daadwerkelijk is te raadplegen op de website. Basic Fit heeft slechts een link genoemd, maar niet uiteengezet waar welke informatie te vinden is. Het is niet aan de kantonrechter om dit uit te zoeken. Basic Fit heeft haar stelling daarom onvoldoende onderbouwd. Daarbij komt nog dat naast artikel 6:230v lid 1 BW artikel 6:230v lid 7 BW geldt, waarin is bepaald dat een bevestiging van de overeenkomst met de informatie als bedoeld in artikel 6:230m BW dient te worden “verstrekt” op een “duurzame gegevensdrager” binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst op afstand.

2.5.

Uit deze bepaling volgt dat een handelaar, wanneer hij vóór de sluiting van de overeenkomst bepaalde informatie ter beschikking van de consument stelt op een andere wijze dan schriftelijk of een andere duurzame drager, verplicht is de relevante informatie schriftelijk of op een andere duurzame drager te bevestigen.

2.6.

Basic Fit heeft niet gesteld en niet is gebleken dat Basic Fit de hiervoor genoemde informatie schriftelijk of op een duurzame drager heeft verstrekt. Zij heeft een overeenkomst overgelegd die is ‘DocuSigned’ door [gedaagde], maar zij heeft niet gesteld dat deze overeenkomst aan [gedaagde] is verstrekt of dat [gedaagde] een kopie van deze overeenkomst heeft kunnen downloaden of opslaan nadat hij deze online heeft ondertekend.

2.7.

Informatie die zich op een website van de verkoper/dienstverrichter bevindt, is niet aan de consument “verstrekt” en evenmin door hem ontvangen in de zin van 6:230v BW. Evenmin is sprake van een “duurzame drager”, nu uit de stukken niet is gebleken dat de website van Basic Fit de consument in staat stelt de aan hem persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan dat hij er toegang toe heeft en deze informatie ongewijzigd kan weergeven gedurende een passende termijn zonder enige mogelijkheid voor Basic Fit de inhoud ervan eenzijdig te wijzigen (artikel 6:230g lid 1 onder h BW) (vgl. arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:419). Een verwijzing naar de algemene voorwaarden is tevens onvoldoende voor het voldoen aan artikel 6:230m jo. 6:230v BW (ECLI:NL:RBROT:2011:BU6285 en ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5238).

2.8.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Basic Fit heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen als bedoeld in artikel 6:230m BW. Deze informatieverplichtingen zijn in het leven geroepen om de consument te beschermen. Nu niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken van afdeling 2B van Boek 6 BW, zal de overeenkomst ambtshalve worden vernietigd (artikel 6:230i jo. artikel 3:40 lid 2 BW). Hiermee vervalt de grondslag van de vordering en zal de vordering worden afgewezen.

2.9.

Basic Fit wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op nihil.

3 Beslissing

De kantonrechter:

3.1.

wijst de vordering af,

3.2.

veroordeelt Basic Fit in de kosten van het geding, begroot aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.E.J. Goffin, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2019. (LG)