Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:3202

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
09-09-2019
Datum publicatie
09-09-2019
Zaaknummer
08-994504-19 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 240 uur. De man heeft samen met een medeverdachte het vuurwerk de grens van Duitsland naar Nederland over vervoerd. Daarnaast had hij ook een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk voorhanden, wat bestemd was voor particulier gebruik.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige economische kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer 08-994504-19 (P)

Datum vonnis: 9 september 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1986 in [geboorteplaats] ,

wonende te [adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 augustus 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. D. van Ieperen en van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van januari tot september 2018 te Nieuw-Schoonebeek samen met anderen 1475,5 kilogram bangers, zijnde professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en voorhanden heeft gehad;

feit 2: in de periode van oktober 2017 tot september 2018 te Nieuw-Schoonebeek samen met anderen munitie, te weten 5000 pyro-patronen, voorhanden heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 18 september 2018, althans in of omstreeks de periode van 1 oktober 2017 tot en met 18 september 2018 te Nieuw-Schoonebeek, in de gemeente Emmen en/of elders in het arrondissement Noord Nederland, althans in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: 1475,5 kilogram bangers (artikel Nitraat TP2), althans een hoeveelheid bangers (artikel Nitraat TP2) (zie pag. 110 proces-verbaal), binnen het grondgebied van Nederland heeft/hebben gebracht door (telkens) (een deel van) vorengenoemd vuurwerk met een (bedrijfs-)bus (met aanhanger), althans een vervoermiddel, vanuit Duitsland de grens over naar Nederland te vervoeren en/of (een deel van) vorengenoemde hoeveelheid / hoeveelheden vuurwerk voorhanden heeft/hebben gehad;

2

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2017 tot en met 18 september 2018

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, te Nieuw-Schoonebeek in de gemeente Emmen, althans in Nederland, munitie van categorie II onder 3, te weten: 5000 stuks, althans een (groot) aantal pyro-patronen (kaliber 15mm) (zie pag. 123 proces-verbaal), voorhanden heeft gehad.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Inleiding

Op 11 september 2018 werd bij de gemeentewinkel in Schoonebeek een anonieme brief bezorgd waarin was vermeld dat er vuurwerk op de zolder van de paardenstal lag aan [adres 2] te Nieuw-Schoonebeek. Op 18 september 2018 trof de politie op aanwijzing van de bewoner, zijnde [medeverdachte 1] , 130 dozen met nitraten en vijf dozen met knalpatronen aan.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde kan wettig en overtuigend worden bewezen.

4.3

Het standpunt van verdachte

Verdachte heeft aangevoerd dat hij wist dat het om professioneel vuurwerk ging, maar dat hij niet precies wist wat er in de dozen zat. [medeverdachte 2] heeft hem in 2017 gevraagd het vuurwerk op te halen. Verdachte wist niet dat er pyro-patronen bij de lading zaten, zodat hij daar niet voor veroordeeld kan worden.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 18 september 2018 hebben verbalisanten op de zolder van de paardenstal aan [adres 2] te Nieuw-Schoonebeek 130 dozen nitraten en vijf dozen pyro-patronen aangetroffen. [medeverdachte 1] is de bewoner van dat perceel. Hij heeft verklaard dat ongeveer tien weken eerder verdachte had gevraagd of [medeverdachte 1] een partij vuurwerk voor hem wilde bewaren.

Verdachte heeft bevestigd dat hij wist dat het om illegaal, professioneel vuurwerk ging. Verdachte was medio oktober 2017 gebeld door [medeverdachte 2] , die hem vroeg naar Duitsland te komen met de bus en een aanhanger. De bus en de aanhanger zijn aldaar volgeladen en thuis heeft verdachte het vuurwerk uit de bus in zijn schuur gelegd. De aanhanger heeft hij vol weggezet. Op een later moment heeft verdachte [medeverdachte 1] gevraagd of hij het vuurwerk daar mocht opslaan. Hij heeft het vuurwerk in de paardenschuur van [medeverdachte 1] gelegd.

[medeverdachte 2] heeft bevestigd dat hij verdachte in 2017 heeft gevraagd of hij het vuurwerk in Duitsland wilde komen ophalen. [medeverdachte 2] had deze partij vuurwerk gekocht. Hij stond met de partij in Duitsland, maar had geen vervoer. [medeverdachte 2] is met de leverancier naar de afgesproken plek in Duitsland gereden en daar is de partij overgeladen in de bus en aanhanger die verdachte bij zich had.

Uit onderzoek is gebleken dat er 1475,5 kilo bangers, type nitraat TP2, en 5000 pyro-patronen, zijnde munitie in de zin van de Wet Wapens en Munitie, in de opgeslagen dozen zaten.

Op de dozen met nitraten bevonden zich stickers met de code 43F223/005/18. Uit die code is af te leiden in welke fabriek en in welke provincie in China het vuurwerk geproduceerd is en in welk jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de aangetroffen nitraten afkomstig zijn uit fabriek F223, uit de provincie JIANXI en zijn geproduceerd met toestemming en toegelaten door de UN in het jaar 2018.

Uit het vorenstaande leidt de rechtbank af dat op enig moment in 2018 de nitraten en de pyro-patronen, nadat ze door [medeverdachte 2] waren gekocht, op verzoek van [medeverdachte 2] door verdachte naar Nederland zijn vervoerd en later naar [medeverdachte 1] zijn gebracht. De stickers op de dozen wijzen onmiskenbaar op het jaar 2018. [medeverdachte 1] heeft ook verklaard dat ongeveer een week of tien voorafgaand aan 18 september 2018 de dozen bij hem zijn gebracht en verdachte heeft een termijn van drie of vier maanden genoemd. De rechtbank acht de verklaring van verdachte, dat hij al in 2017 het vuurwerk in Duitsland heeft opgehaald, dan ook niet geloofwaardig.

Verdachte heeft verklaard dat hij wist dat het om illegaal, professioneel vuurwerk ging. Ten aanzien van de nitraten, zoals ten laste gelegd onder 1, heeft hij dan ook opzettelijk gehandeld. Hij heeft willens en wetens de dozen met vuurwerk vervoerd en opgeslagen. Verdachte heeft ontkend geweten te hebben dat er ook pyro-patronen bij de lading zaten. Verdachte heeft echter verklaard dat hij niet in de dozen heeft gekeken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte (wetende dat zich daarin illegaal/professioneel vuurwerk bevond), door de inhoud van de dozen niet te controleren, in ieder geval bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er ook andersoortig vuurwerk geleverd was.

Ten laste is gelegd dat verdachte de feiten ‘tezamen en in vereniging’ met een ander heeft gepleegd. [medeverdachte 2] heeft het vuurwerk gekocht en verdachte voor het vervoer ervan ingeschakeld. Op verzoek van [medeverdachte 2] heeft verdachte het vuurwerk naar Nederland vervoerd. Hierdoor is sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen [medeverdachte 2] en verdachte. Het medeplegen van zowel het vanuit Duitsland naar Nederland vervoeren van het vuurwerk als het voorhanden hebben kan dan ook worden bewezen.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

1

hij in de periode van 1 januari 2018 tot en met 18 september 2018 te Nieuw-Schoonebeek, in Nederland en in Duitsland, tezamen en in vereniging met één ander, opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: 1475,5 kilogram bangers (artikel Nitraat TP2), binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht door vorengenoemd vuurwerk met een (bedrijfs-)bus met aanhanger vanuit Duitsland de grens over naar Nederland te vervoeren en vorengenoemde hoeveelheid vuurwerk voorhanden heeft gehad;

2

hij in de periode van 1 januari 2018 tot en met 18 september 2018 tezamen en in vereniging met één ander te Nieuw-Schoonebeek munitie van categorie II onder 3, te weten: 5000 stuks pyro-patronen (kaliber 15mm), voorhanden heeft gehad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde onder 1 is strafbaar gesteld in artikel 1.2.2. van het Vuurwerkbesluit in samenhang met artikel 9.2.2.1. van de Wet milieubeheer en het bewezenverklaarde onder 2 is strafbaar gesteld in artikel 26 van de Wet wapens en munitie. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 1.2.2. van het Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van één maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, alsmede een taakstraf van 240 uren, te vervangen door 120 dagen hechtenis.

7.2

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het over de grens van Duitsland naar Nederland vervoeren en voorhanden hebben van een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten 1475,5 kilogram nitraten en 5000 stuks pyro-patronen. De pyro-patronen betreffen munitie in de zin van de Wet wapens en munitie.

De dozen met het vuurwerk zijn, op verdachtes verzoek, opgeslagen in een paardenschuur van een kennis van verdachte. Daarvan heeft een ongeruste burger een anonieme melding gedaan bij de gemeente.

Het vervoeren van en voorhanden hebben van een dergelijke grote hoeveelheid illegaal vuurwerk levert grote gevaren op voor mens en dier en daarmee maatschappelijk onacceptabele risico’s.

Ook het afsteken van dergelijk zwaar en onveilig vuurwerk brengt risico’s met zich, niet alleen voor degene die het ontsteekt, maar ook voor omstanders. Ernstige gehoorbeschadiging of zwaar lichamelijk letsel dan wel overlijden kan het gevolg zijn.

Verdachte werd benaderd door de medeverdachte om de dozen op te komen halen en op te bergen. Verdachte heeft de enorme hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk klakkeloos (althans zo verklaart hij), zonder iets te vragen of te controleren, ingeladen, vervoerd en opgeslagen.

Verdachte heeft de hiervoor omschreven risico’s van het vuurwerk daarbij op de koop toegenomen en zich van het gevaarzettende karakter van zijn handelen geen enkele rekenschap gegeven. Dat rekent de rechtbank verdachte zeer aan.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf houdt de rechtbank er evenwel ook rekening mee dat verdachte niet zelf het initiatief heeft genomen tot de aanschaf van het vuurwerk. Hij is erbij betrokken door de medeverdachte. Daarnaast is verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld.

Gelet ook op de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd acht de rechtbank een forse taakstraf, gecombineerd met een voorwaardelijke gevangenisstraf, zoals gevorderd door de officier van justitie, passend en geboden.

8. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de Economische Delicten, artikel 55 van de Wet wapens en munitie en de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 1.2.2. van het Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf in zijn geheel niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende voorwaarde(n) niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarde dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren;

- beveelt, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Aksu, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K. Offerein-Hulshoff, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 9 september 2019.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de regiopolitie Noord-Nederland met nummer PL0100-2018245941 van 11 januari 2019. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 september 2018:

Pag. 18: Op 18 september 2018 troffen wij, verbalisanten in perceel [adres 2] te Nieuw-Schoonebeek boven een paardenstal ruim 1500 kilogram vuurwerk aan. Het vuurwerk bestond uit 130 dozen nitraten en 5 dozen met ongeveer 5000 pyro-patronen.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte ( [medeverdachte 1] ) d.d. 28 september 2018:

Pag. 88: Ongeveer 10 weken geleden vroeg [verdachte] mij of ik een partij vuurwerk voor hem wilde bewaren.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 26 augustus 2019:

Ik wist dat het om vuurwerk ging. Ik wist wel dat het illegaal, professioneel vuurwerk was. [medeverdachte 2] belde mij erover. Ik heb het in Duitsland ingeladen. Eerst heb ik het thuis uitgeladen en later heb ik het naar [medeverdachte 1] gebracht. Ik heb niet in de dozen gekeken.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 28 september 2018:

Pag. 34: [medeverdachte 2] vroeg mij de bus en een aanhanger mee te nemen. Ik kreeg toen deze partij vuurwerk in mijn auto en in de aanhanger. De man en [medeverdachte 2] hebben daarbij geholpen. Ik had de hele partij die in de bus van de man lag in mijn bus met aanhanger. Vervolgens ben ik naar huis gereden en heb ik het daar eerst in de aanhanger laten staan. De bus heb ik uitgeladen en het vuurwerk uit de bus in mijn schuur gelegd. Ongeveer 3 of 4 maand geleden heb ik het naar [adres 2] bij [medeverdachte 1] gebracht. Ik heb het bij [medeverdachte 1] boven op de paardenschuur gelegd.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte ( [medeverdachte 2] ) d.d. 2 oktober 2018:

Pag. 71: Ik weet dat er op het adres [adres 2] te Nieuw-Schoonebeek vuurwerk is aangetroffen. Dit is de partij vuurwerk die door mij was gekocht. Ik stond in Duitsland met een partij vuurwerk en had geen vervoer. Ik heb toen [verdachte] gebeld en die is toen met zijn werkbus en mijn aanhanger naar mij toe gekomen. Ik ben toen met de leverancier van het vuurwerk naar [bedrijf] gereden. Daar op de parkeerplaats is toen het vuurwerk overgeladen in de auto en aanhanger van [verdachte] .

Het proces-verbaal van onderzoek inbeslaggenomen vuurwerk d.d. 1 oktober 2018:

Pag. 110: Ik zag dat dit vuurwerk was van het soort knalvuurwerk (bangers). Het artikelnummer is Nitraat TP2 en het totaal netto gewicht 1475,5 kilo.

Pag. 111: Dit vuurwerk is aan te merken als professioneel vuurwerk.

Het proces-verbaal onderzoek munitie d.d. 22 oktober 2018:

Pag. 123: de objecten betreffen munitie (pyro-patronen), aantal 5000 stuks, kaliber 15 mm. De munitie is aan te merken als munitie in de zin van artikel 2 lid 2 categorie II onder 3 van de Wet wapens en munitie.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 oktober 2018:

Pag. 94: Op foto 14 van de partij professioneel vuurwerk welke in 2018 in beslag is genomen onder nummer PL0100-2018245941 is op de buitenkant van de verpakkingsdoos de code 43F223/005/18 te zien. Deze partij vuurwerk is afkomstig van de fabriek F223, uit de provincie JIANXI en is geproduceerd met toestemming van de UN en toegelaten in het jaar 2018.