Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:4546

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
27-11-2018
Datum publicatie
27-11-2018
Zaaknummer
08/770362-17 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel spreekt een 61-jarige man vrij van het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/770362-17 (P)

Datum vonnis: 27 november 2018

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1957 in [geboorteplaats] ( [land] ),

wonende te [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 13 november 2018.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. C.Y. Huang en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. G. Palanciyan, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte een meisje heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

hij op of omstreeks 08 oktober 2017 te Almelo,

door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een

andere feitelijkheid, te weten door:

het vastpakken van een hand van nader te noemen [slachtoffer] en/of (daarbij)

voornoemde hand op/tegen zijn, verdachtes, geslachtsdeel te drukken en/of

gedrukt te houden en/of (daarbij)

gezeten naast die [slachtoffer] zijn, verdachtes, hand om dier lichaam te slaan

en/of (daarbij) onverhoeds de billen en/of borst(en) van die [slachtoffer] te

betasten en/of aan te raken

[slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden

van een of meer ontuchtige handelingen, te weten:

het onverhoeds betasten en/of aanraken van de borst(en) en/of billen van die

[slachtoffer] en/of

het duwen/drukken en/of gedrukt houden van de hand van die [slachtoffer] op/tegen

zijn, verdachtes, geslachtsdeel.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend kan worden bewezen. De officier heeft daarvoor verwezen naar de aangifte van [slachtoffer] , die heeft verklaard dat de ten laste gelegde handelingen hebben plaatsgevonden bij haar en dat verdachte [verdachte] dit heeft gedaan. De verklaringen van [slachtoffer] zijn consistent en gedetailleerd en daarom betrouwbaar. Zij heeft de verklaringen bovendien herhaald bij de rechter-commissaris. Haar verklaringen worden op de belangrijkste punten ondersteund door de verklaringen die haar vriendin [naam] heeft afgelegd, zowel bij de politie, als bij de rechter-commissaris. Er is ook verder steunbewijs voor de verklaringen van [slachtoffer] . De begeleidster van [slachtoffer] en [naam] heeft bij de politie verklaard dat de meisjes overstuur binnenkwamen en dat [slachtoffer] angstig was, zich vies voelde en wilde douchen. Verder vindt de verklaring steun in het proces-verbaal van bevindingen, waarin het gesprek wordt beschreven dat verbalisanten met de beide meisjes hebben gehad kort na het incident en waarin dezelfde handelingen worden genoemd. Ten slotte heeft verdachte ter terechtzitting zelf verklaard dat hij “ [verdachte] ” wordt genoemd en dat hij op de tribune in de nabijheid van de meisjes heeft gezeten.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken. Hij heeft ter onderbouwing van dit standpunt gewezen op ongerijmdheden in de verklaringen van [slachtoffer] en [naam] over de gang van zaken. Verder heeft hij gewezen op inconsistenties en tegenstrijdigheden in hun verklaringen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Het dossier bevat een aangifte van [slachtoffer] waarin zij heeft verklaard dat verdachte de ten laste gelegde handelingen bij haar heeft verricht. [slachtoffer] is nogmaals verhoord bij de rechter-commissaris. Verder is haar vriendin [naam] verhoord als getuige, zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris. [naam] heeft ook verklaard dat de ten laste gelegde handelingen zijn verricht door verdachte bij [slachtoffer] . Daarmee is weliswaar sprake van voldoende wettig bewijs, maar dit bewijs overtuigt niet. De verklaringen van [slachtoffer] en [naam] bevatten discrepanties ten aanzien van de volgorde van de tenlastegelegde handelingen en de wijze waarop die zijn verricht. De verklaringen zijn ook niet gelijkluidend en consistent ten aanzien van wat er direct na de handelingen is gebeurd. Verder bestaat er onduidelijkheid over de omstandigheden met betrekking tot de verklaringen van [naam] en de reden dat zij al dan niet wilde verklaren over verdere gebeurtenissen rondom het incident.

Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de verdachte bij [slachtoffer] de ontuchtige handelingen zoals ten laste gelegd, heeft gepleegd.

Naar het oordeel van de rechtbank is daarom niet wettig en overtuigend bewezen wat verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

5 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.I. van Meel, voorzitter, mr. G.J. Stoové en

mr. F.H.W. Teekman, rechters, in tegenwoordigheid van D.A.C. Brockötter, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 27 november 2018.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.