Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:4055

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
25-10-2018
Zaaknummer
C/08/106210 ha za 09 - 1109
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 677 Rv en 678 Rv. Benoeming boedelnotaris na arrest gerechtshof tegen tussenvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2018/399
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/106210 ha za 09 - 1109

datum vonnis: 19 september 2018

Vonnis van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[X] ,

wonend te [woonplaats] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

verder te noemen [X] ,

advocaat: mr. A.L. Ruiter te Enschede,

tegen

[Y] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

verder te noemen [Y] ,

en

[Z] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde,

verder te noemen [Z] ,

advocaat: tot 2015 mr. A. Hurenkamp te Almelo,
sedert 2017 mr. B. Nijman te Wageningen.

Het procesverloop

1.1

Bij vonnis van 9 april 2014 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen op
[Z] afgewezen en de door [Y] krachtens de akte van 18 september 2008 verrichte verdelingshandelingen vernietigd en in reconventie de door [Y] gevraagde verklaring voor recht afgewezen. In conventie en in reconventie heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld om zich bij akte ter rolle uit te laten over de keuze van de notaris en de onzijdig persoon, die door de rechtbank zullen te worden benoemd ter afwikkeling van de onderhavige onverdeeldheden met inachtneming van hetgeen in het vonnis is vastgesteld, overwogen en beslist. De rechtbank heeft de zaak daartoe verwezen naar de rol van woensdag 7 mei 2014 en iedere overige beslissing aangehouden.

1.2

[Y] en [Z] hebben op 21 mei 2014 een akte genomen. In die akte kondigden [Y] en [Z] aan hoger beroep te zullen instellen tegen (een deel van) het vonnis van de rechtbank van 9 april 2014 en verzochten zij de procedure te schorsen totdat in hoger beroep zou zijn beslist.

[Y] en [Z] hebben als notaris voorgesteld mr. G.W. Rouwenhorst te Delden dan wel mr H. Enting uit Zuidwolde en als onzijdig persoon mr. De Kok uit Borne.

1.3

Ter rolle van 21 mei 2014 heeft [X] kenbaar gemaakt dat wordt afgezien van het nemen van een akte, dat er geen voorkeur is voor een notaris en dat wordt gerefereerd.

1.4

Op 4 juni 2014 is de zaak verwezen naar de parkeerrol in verband met het nog aan te brengen hoger beroep tegen het tussenvonnis.

1.5

Mr. A. Hurenkamp heeft zich ter rolle van 7 oktober 2015 onttrokken aan de zaak.

1.6

Ter rolle van 4 oktober 2017 heeft mr. B. Nijman zich advocaat gesteld voor [Y] en [Z] .

1.7

[X] heeft een akte genomen. [Y] heeft een akte genomen. Partijen hebben vonnis gevraagd. Vonnis is, na lange tijd te zijn aangehouden, bepaald op vandaag.

2 Standpunt [X]

2.1

heeft bij akte van 18 oktober 2017 het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 december 2016 overgelegd.

2.2

[X] heeft als zijn standpunt naar voren gebracht, dat het arrest niet van invloed is op

de beslissing van de rechtbank in het vonnis van 9 april 2014 met betrekking tot

de benoeming van een notaris en een onzijdig persoon.

2.3

[X] refereert zich aan de rechtbank ten aanzien van de keuze van de notaris en de onzijdige persoon.

3 Standpunt [Y]

3.1

is met [X] van mening dat het arrest van 13 december 2016 niet van invloed is op de beslissing van de rechtbank in het vonnis van 9 april 2014 met betrekking tot de benoeming van een notaris en een onzijdig persoon.

3.2

[Y] heeft aangevoerd dat het arrest wel invloed heeft gehad op wat tussen partijen nog als onverdeeld moet worden aangemerkt. Voorts heeft [Y] gewezen op het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 8 februari 2017.

3.3

[Y] heeft als voorkeur voor een notaris uitgesproken een van de notarissen van het kantoor Vechtstede Notarissen te Hardenberg dan wel notaris mr. De Kok te Borne.

Afgezien van deze voorkeuren refereert [Y] zich aan het oordeel van de rechtbank. Dat laatste geldt ook voor wat betreft de keuze voor een onzijdig persoon.

De beoordeling van het geschil, de motivering en de beslissing

In conventie en in reconventie

4.1

Voor wat betreft de te benoemen boedelnotaris overweegt de rechtbank als volgt. Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is mede gewezen door mr. R. Brinkman.

Mr. Brinkman is raadsheer-plaatsvervanger. Hij is als notaris verbonden aan Vechtstede Notarissen, waardoor benoeming in deze zaak tot boedelnotaris niet in de rede ligt.

4.2

De rechtbank zal mr. A.J.S.M. de Kok, notaris te Borne tot boedelnotaris benoemen en

mr. T.J.H. Zwiers, advocaat te Hengelo (Ov.), tot onzijdig persoon.

4.3

Na het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dient overweging 4.17 t/m 4.20 van het vonnis van de rechtbank aldus te worden gelezen:

De rechtbank acht het in dit stadium van de procedure geraden om een boedelnotaris te benoemen, die zal worden belast met de scheiding en deling van de nalatenschappen van vader en van moeder, met inachtneming van hetgeen het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vastgesteld, overwogen en beslist.

De eerste taak voor de te benoemen notaris zal zijn om voor beide nalatenschappen bij notariƫle akte een boedelbeschrijving op te stellen.

Na het opstellen van de boedelbeschrijvingen kan de notaris ingevolge artikel 677 Rv. beproeven of hij partijen kan verenigen, mede op basis van hetgeen het gerechtshof

Arnhem-Leeuwarden in zijn arrest van 13 december 2016 heeft vastgesteld, overwogen en beslist. In afwachting daarvan zal de rechtbank de zaak aanhouden.
Als de notaris, zoals beschreven in artikel 678 Rv. beschreven, partijen niet kan verenigen, zal hij dit constateren in een proces-verbaal, waarin hij desverlangd opneemt op welke punten partijen reeds tot overeenstemming zijn gekomen. De rechtbank zal vervolgens, gehoord partijen en mede op basis van het door de notaris opgemaakte proces-verbaal, beslissen op de dan nog overblijvende geschilpunten.

5 De beslissing

in conventie en in reconventie:

De rechtbank

I. benoemt mr. A.J.S.M. de Kok, notaris te Borne tot boedelnotaris

II. benoemt mr. T.J.H. Zwiers, advocaat te Hengelo (Ov.), tot onzijdig persoon.

III. bepaalt dat de kosten, die notaris mr. A.J.S.M. de Kok voor de door hem te verrichten werkzaamheden zal maken, ten laste zullen komen van de te verdelen nalatenschappen

IV. Houdt iedere overige beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Zweers en is op 19 september 2018 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.