Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:2587

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-07-2018
Datum publicatie
24-07-2018
Zaaknummer
08/952284-18 en 08/770289-17(P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 23-jarige man is veroordeeld voor ontucht met 2 minderjarige jongens en bezit van kinderporno tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden die meteen van kracht worden (een meldplicht, een ambulante behandeling en het vermijden van kinderporno).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/952284-18 en 08/770289-17(P)

Datum vonnis: 24 juli 2018

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1994 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] ,

nu verblijvende in de P.I. Almelo, HvB “de Karelskamp” te Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 10 juli 2018.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. C.Y. Huang en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. R. Oude Breuil, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, onder parketnummer 08/952284-18, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 1] ;

feit 2: ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer 2] .

De verdenking komt er, onder parketnummer 08/770289-17, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, onder parketnummer 08/952284-18, dat:

1.

hij op of omstreeks 03 maart 2018 te Deurningen, gemeente Dinkelland, met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2007, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- gezeten in een vrachtauto, het op zijn, verdachtes, schoot positioneren van die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens)

- het duwen/drukken van zijn, verdachtes, hand in de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 1] en/of (daarbij) het betasten van en/of voelen aan de penis, althans de schaamstreek en/of billen van die [slachtoffer 1] ;

2.

hij op of omstreeks 03 maart 2018 te Deurningen, gemeente Dinkelland, met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 2011, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- gezeten in een vrachtauto, het op zijn, verdachtes, schoot positioneren van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens)

- het duwen/drukken van zijn, verdachtes, hand in de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 2] en/of (daarbij) het betasten van en/of voelen aan de penis, althans de schaamstreek van die [slachtoffer 2] ;

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, onder parketnummer 08/770289-17, dat:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 november 2014 tot 6 januari 2017 in de gemeente(n) Almelo en/of Deventer, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens een (grote) hoeveelheid afbeeldingen, te weten een of meer foto's en/of

films/video's - en/of drie, althans één of meer gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een telefoon, merk Samsung en/of een laptop, merk Acer Aspire E14 en/of een externe harde schijf, merk Intenso –

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 1 in de toonmap, omschrijving

pagina 4)

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een penis, vinger(s)/handen, voorwerp(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 2 in de toonmap, omschrijving

pagina 4/5)

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp(en) en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 3 in de toonmap, omschrijving

pagina 5)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is), (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 4 in de toonmap, omschrijving

pagina 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaken, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Parketnummer 08/952284-18

De feiten 1 en 2

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens verdachte geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen1:

 • -

  het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 juli 2018, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, Sv;

 • -

  het proces-verbaal van aangifte van [naam] namens [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] van

7 maart 2018, pagina’s 24 tot en met 27;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van het studioverhoor met [slachtoffer 2] , van verbalisant [verbalisant] , van 15 maart 2018, pagina 40;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van het studioverhoor met [slachtoffer 1] , van verbalisant [verbalisant] , van 21 maart 2018, pagina’s 53 en 54.

4.2

Parketnummer 08/770289-17

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens verdachte geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin Sv, zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen2:

 • -

  het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 juli 2018, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, Sv;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] , van 1 juni 2018, pagina’s 1, 2 en 3;

 • -

  het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal met bijlagen, van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , van 8 juni 2018, pagina’s 1 tot en met 11.

4.3

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

Parketnummer 08/952284-18

1.

hij op 3 maart 2018 te Deurningen, gemeente Dinkelland, met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2007, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- gezeten in een vrachtauto, het op zijn, verdachtes, schoot positioneren van die [slachtoffer 1] en vervolgens

- het duwen van zijn, verdachtes, hand in de broek en onderbroek van die [slachtoffer 1] en het betasten van en voelen aan de penis en billen van die [slachtoffer 1] ;

2

hij op 3 maart 2018 te Deurningen, gemeente Dinkelland, met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 2011, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- gezeten in een vrachtauto, het op zijn, verdachtes, schoot positioneren van die [slachtoffer 2] en vervolgens

- het duwen van zijn, verdachtes, hand in de broek en onderbroek van die [slachtoffer 2] en het betasten van en voelen aan de penis van die [slachtoffer 2] ;

Parketnummer 08/770289-17

1.

hij in de periode 1 november 2014 tot 6 januari 2017 in Nederland, meermalen, een (grote) hoeveelheid afbeeldingen, te weten foto’s en/of films/video's van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het met een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp oraal, vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en

het met een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp oraal en anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 1 in de toonmap, omschrijving pagina 4)

en

het met een penis, vinger/hand, mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het met een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 2 in de toonmap, omschrijving pagina 4/5)

en

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 3 in de toonmap, omschrijving

pagina 5)

en

het masturberen bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het houden van een (stijve) penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, waarbij de afbeelding telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] .jpg, afbeelding nummer 4 in de toonmap, omschrijving

pagina 5)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/952284-18 onder 1 en 2 en onder parketnummer 08/770289-17 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 240b en 247 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

parketnummer 08/952284-18 feiten 1 en 2

telkens het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

parketnummer 08/770289-17

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken verwerven, in bezit hebben, door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het onder parketnummer 08/952284-18 onder 1 en 2 en onder parketnummer 08/770289-17 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Aan het voorwaardelijk strafdeel moeten bijzondere voorwaarden worden gekoppeld, zoals genoemd in het reclasseringsadvies, en deze bijzondere voorwaarden moeten dadelijk uitvoerbaar worden verklaard, aldus de officier van justitie. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de in beslag genomen computer, laptop, USB-stick en telefoon worden teruggeven aan verdachte.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen van 98 dagen, met aftrek van de duur die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Daarnaast heeft de raadsman verzocht een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 14 maanden met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden, zoals door de reclassering voorgesteld.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van twee minderjarige jongens van zes en tien jaar oud. De handelswijze van verdachte is zeer kwalijk. Verdachte heeft met zijn handelen ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van beide jongens en daarmee het risico voor lief genomen dat hun seksuele ontwikkeling ernstig wordt verstoord. Het is een feit van algemene bekendheid dat bij slachtoffers van dergelijke delicten lange tijd gevoelens van angst en onzekerheid kunnen blijven bestaan.

Daarnaast heeft verdachte een gewoonte gemaakt van het in bezit hebben en verwerven van een grote hoeveelheid kinderporno. Bij kinderporno wordt op uitermate grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken minderjarigen. Door zijn handelswijze heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden van deze zeer grove schending van de belangen van die minderjarigen. Verdachte had zich moeten realiseren dat hij door zijn handelen een bijdrage leverde aan het in stand houden van de wereldwijde, zeer kwalijke en zeer schadelijke industrie van de kinderpornografie.

Gelet op de ernst van de feiten is de rechtbank van oordeel dat een langdurige gevangenisstraf passend en geboden is.

De rechtbank houdt anderzijds rekening met het advies van psycholoog
drs. T. ’t Hoen, gezondheidszorgpsycholoog, van 3 juli 2018, onder meer inhoudende:

Er is bij verdachte sprake van een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een autisme spectrum stoornis en een pedofiele stoornis. De psycholoog schat de kans op recidive van seksueel gewelddadig delictgedrag, bij onvoldoende behandeling, als hoog in. Verdachte is ondanks zijn behandeling bij De Tender toch doorgegaan met het kijken naar filmpjes van naakte kinderen via YouTube, terwijl hij daar niets over heeft verteld. Verdachte geeft nauwelijks inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Vervolgens is verdachte al na korte tijd weer in pedoseksueel gedrag vervallen en ditmaal niet ‘hands-off’ maar in de vorm van ‘hands-on’ gedrag. De psycholoog vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, waar verdachte zelf nauwelijks grip op kan krijgen en weerstand tegen kan bieden. Positief is het gegeven dat verdachte gemotiveerd is voor behandeling.

Vanwege de ernst van de problematiek is een dagklinische behandeling bij Transfore of soortgelijke forensische psychiatrische instelling nodig. De behandeling dient gericht te zijn op het leren herkennen en onderkennen van emoties, maar ook de pedoseksuele gedachten en fantasieën. Het leren vergelijkbaar gedrag te voorkomen is essentieel. Daarvoor zullen de copingvaardigheden van verdachte moeten worden uitgebreid en versterkt. Voornoemde problematiek heeft ook meegespeeld ten tijde van de tenlastegelegde feiten en derhalve wordt geadviseerd om de tenlastegelegde feiten in verminderde mate aan verdachte toe te rekenen. De rechtbank neemt dit advies over.

De rechtbank houdt verder rekening met het rapport van de reclassering van 3 juli 2018 waarin (voortbordurend op het psychologisch onderzoek) wordt geadviseerd tot het opleggen van bijzondere voorwaarden, zijnde een meldplicht, ambulante behandeling en het vermijden van kinderporno.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van achttien maanden waarvan veertien maanden voorwaardelijk moet worden opgelegd met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast acht de rechtbank een meldplicht, een ambulante behandeling en het vermijden van kinderporno noodzakelijk. Voorwaarden van die strekking zullen aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf worden verbonden.

Aangezien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, beveelt de rechtbank dat voornoemde voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zijn. Hierbij weegt de rechtbank mee dat verdachte ondanks zijn aanhouding in januari 2017 (in verband met het filmen van jongens in de kleedkamer van een zwembad), waarna de kinderporno bij hem is aangetroffen, en in afwachting van invulling van het reclasseringstoezicht en behandeling bij De Tender, door is gegaan met het kijken naar filmpjes van naakte kinderen. Vervolgens is verdachte na korte tijd weer vervallen in pedoseksueel gedrag en ditmaal niet ‘hands-off’ maar door jonge kinderen daadwerkelijk te betasten.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende computer, telefoon van het merk Huawei, een telefoon van het merk Doogee, laptop van het merk Acer ejn USB-stick van het merk Hama (16 GB), aangezien deze voorwerpen geen verband houden met de strafbare feiten. Hierdoor zijn genoemde voorwerpen niet vatbaar voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en het belang van strafvordering verzet zich niet tegen teruggave.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 14e en 57 Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08/952284-18 onder 1 en 2 en onder parketnummer 08/770289-17 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/952284-18 onder 1 en 2 en onder parketnummer 08/770289-17 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

parketnummer 08/952284-18 feiten 1 en 2

telkens het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

parketnummer 08/770289-17

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken verwerven, in bezit hebben, door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder parketnummer 08/952284-18 onder 1 en 2 en onder parketnummer 08/770289-17 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 14 (veertien) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende voorwaarden niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich gedurende de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland en blijft melden op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zo lang de reclassering dat nodig acht;

- zich laat behandelen middels dagbehandeling bij Transfore of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering, indien en zo lang als de reclassering dit noodzakelijk acht. Verdachte zal zich houden aan de regels en de aanwijzingen die door of namens de zorgverlener zullen worden gegeven. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling;

- zich onthoudt op welke wijze dan ook van:

- het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd;

Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- beveelt dat de op grond van artikel 14c Sr gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d Sr uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- gelast de teruggave van de computer, telefoon van het merk Huawei, telefoon van het merk Doogee, laptop van het merk Acer en USB-stick van het merk Hama (16 GB) aan verdachte;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 2 augustus 2018.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.K. Huisman, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en

mr. M. van Berlo, rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2018.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de Politie Eenheid Oost-Nederland, met nummer PL0600-2018094885. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer ONRBD17004 Putter. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.