Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:1084

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-03-2018
Datum publicatie
04-04-2018
Zaaknummer
6632119 \ EJ VERZ 18-37
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:9751
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie en/of gebrek aan vertrouwen. Transitievergoeding. Wel recht op reguliere afgesproken bonus, geen recht op retentiebonus.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2018/513
AR-Updates.nl 2018-0448
XpertHR.nl 2018-20001837
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 6632119 \ EJ VERZ 18-37

Beschikking van de kantonrechter van 30 maart 2018

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij, hierna te noemen [verzoeker] ,

gemachtigde: mr. N.W.L. Nijkamp,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XSENS HOLDING B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Enschede,

verwerende partij, hierna te noemen Xsens,

gemachtigde: mr. D.G. Veldhuizen.

1 De procedure

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek ingediend strekkende tot diverse voorzieningen en nevenvorderingen op grond van artikel 7:682 lid 3 en 7:683 Burgerlijk Wetboek (BW).

1.2.

Xsens heeft een verweerschrift ingediend.

1.3.

Op 6 maart 2018 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Beide gemachtigden hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten verder naar voren hebben gebracht. Daaraan voorafgaand heeft [verzoeker] bij brief van 5 maart 2018 nadere producties in het geding gebracht.

2 De feiten

2.1.

Xsens is in 2000 opgericht door de heren [A] en [B] .

2.2.

[verzoeker] , geboren [1972] , is op 1 maart 2009 in dienst getreden bij Xsens. Met ingang van 2 februari 2014 is [verzoeker] benoemd tot statutair bestuurder en per 1 juli 2015 daarnaast tot senior director, in de praktijk aangeduid als general manager. Het salaris van [verzoeker] bedroeg laatstelijk € 11.178,04 bruto per maand, inclusief 8% vakantietoeslag. Daarnaast ontving [verzoeker] onkostenvergoedingen en een bonus van € 41.000,- per jaar.

2.3.

Sinds de indiensttreding van [verzoeker] zijn de aandelen van Xsens meermaals in andere handen overgegaan. In 2014 vond een aandelenoverdracht plaats aan Fairchild, een paar jaar later gevolgd door een aandelenoverdracht aan ON-semiconducters [verder: ON].

2.4.

In 2017 heeft ON de mogelijkheden om haar aandelen in Xsens te verkopen onderzocht. De heer [C] , senior vice president, was daarvoor binnen ON verantwoordelijk. Het bedrijf mCube kwam als mogelijke kandidaat in beeld. De heer [D] is CEO van mCube.

2.5.

In januari 2017 heeft [verzoeker] een zogenoemde retentiebonus-overeenkomst met Xsens getekend (productie 5 bij verweerschrift). Op grond van deze overeenkomst had [verzoeker] recht op een bonus van 52.763 USD als hij, kort gezegd, op 18 september 2017 nog bij Xsens in dienst was en een bonus van 50.000 USD indien hij op de datum van de aandelentransactie nog bij Xsens in dienst was. Beide bonussen zijn toegezegd onder de voorwaarden vermeld in artikel 2 van de overeenkomst.

In artikel 2B onder c is voor zover hier van belang opgenomen:

'You must communicate appropriately regarding the sale of Xsens during the Divestiture Process, including, but not limited to: copying Mr. [C] on communications related to the divestiture, not initiating communications with investment bankers, brokers, potential buyers or others who seek to be involved in the divestiture or purchase of Xsens without the prior consent of Mr. [C] , forwarding all requests for infirmation regarding business to Mr. [C] before beginning due diligence, receiving approval from Mr. [C] for all presentations marketing Xsens, and immediately informing Mr. [C] upon receipt of any employment offer from any bidder or entity performing due diligence on Xsens.'

2.6.

In april 2017 heeft [verzoeker] [C] laten weten dat een private partij, Greenfield Capital Partners [verder: Greenfield] mogelijk ook geïnteresseerd was in een overname van Xsens en daartoe een bespreking wilde. [C] heeft daarmee ingestemd. Later bleek [C] dat de managing partner van Greenfield, een oud werknemer van Xsens betrof. Bij de bespreking was ook de voormalige eigenaar [A] aanwezig. [A] en de managing director van Greenfield bleken zodanig goed op de hoogte te zijn van de financiën van Xsens dat zij direct een voorstel konden doen. Na afloop heeft [C] [verzoeker] laten weten met Greenfield niet verder te willen onderhandelen.

2.7.

Op 10 mei 2017 heeft een bespreking met mCube plaatsgevonden in de VS waar ook [verzoeker] bij betrokken was. Daarbij werd mCube exclusief de gelegenheid geboden om een due dilligence uit te voeren. Externe consultants werden ingeschakeld om een en ander te begeleiden.

2.8.

Op 31 mei 2017 is de zogenoemde exclusiviteitsperiode in het kader van de aandelentransactie ingegaan.

2.9.

Op 12 juni 2017 ontving [C] /ON opnieuw een concreet bod van Greenfield. Omdat [C] /ON veronderstelde dat [verzoeker] hierbij een rol had gespeeld heeft [C] hem (nogmaals) bij e-mail van 13 juni 2017 (productie 30 verzoekschrift) een spreekverbod opgelegd:

'You are not authorized to engage Greenfield related to the divestiture of Xsens. Therefore you are not authorized to respond (written, verbal, of otherwise) to the non binding LOI received from [E] at Greenfield'.

2.10.

Op 14 juni 2017 is één van de hiervoor genoemde consultants die was ingeschakeld om de due diligence ten behoeve van mCube te begeleiden, benaderd door [B] , één van de oprichters/voormalig eigenaren van Xsens. De betreffende consultant kende [B] daarvoor niet uit andere hoofde. [B] wilde een bod doen om Xsens terug te kopen.

2.11.

Op 12 juli 2017 stuurt [verzoeker] de volgende mail aan [A] (zonder [C] daarover te informeren):

'Hi [A] ,

Hierbij de gegevens van ON Semi tbv jouw relatie/investeerder.

ON Semiconductor, Phoenix, Arizona, United States

[C] , Senior Vice President Strategic Business Ventures

[…]

Groeten,

[verzoeker] .

PS voorstel voor een lunchafspraak donderdag 27 juli, volgende week zit ik in Silicon Valey, en heb ik alleen de vrijdag open, maar dat is voor de kids de laatste schooldag.'

2.12.

Op 27 juli 2017 heeft [verzoeker] een lunchafspraak gehad met [A] op het bedrijf van Xsens. Hij heeft [A] op het bedrijf rondgeleid.

2.13.

De OR heeft op 12 september 2017 positief advies uitgebracht over de beoogde aandelentransactie aan mCube, evenwel onder voorwaarden (productie 8 verzoekschrift p. 5), waaronder:

'Guarantee that key employees, including GM [verzoeker] , will be offered a retention scheme for de next 2 years (by offering for example retention bonuses)[….]

2.14.

De aandelenoverdracht heeft op 30 september 2017 plaatsgevonden.

2.15.

Op 20 november 2017 heeft een wijziging van de statuten plaatsgevonden waarbij het bestuurs- en toezichtmodel is gewijzigd in een zogenoemd 'one tier board constructie' waarbij naast de uitvoerend bestuurder, niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd. Tot niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd: [F] , [D] en [G] .

2.16.

Bij brief van 8 januari 2018 (productie 14 bij verzoekschrift) is [verzoeker] opgeroepen om zijn raadgevende en adviserende stem te gebruiken tijdens de aandeelhoudersvergadering waarin over zijn ontslag zou worden besloten. [verzoeker] heeft bij schrijven van 15 januari 2018 gereageerd en laten weten dat hij tijdens de aandeelhouders-vergadering op de onterechte verwijten zou reageren en nog geen gelegenheid had gehad het vertrekvoorstel met zijn advocaat te bespreken.

[verzoeker] heeft niet met de OR over het voorgenomen ontslag kunnen spreken omdat hem een spreekverbod is opgelegd.

2.17.

De OR heeft op 17 januari 2018 (productie 24 verzoekschrift) bij wijze van advies opgemerkt de beslissing om over te gaan tot het ontslag van [verzoeker] als general manager te begrijpen.

2.18.

Op 18 januari 2018 (productie 26 verzoekschrift) is [verzoeker] tijdens de vergadering van aandeelhouders in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder ontslagen en is hem als werknemer ontslag aangezegd per 1 februari 2018. In zijn ontslag als statutair bestuurder heeft [verzoeker] berust.

3 Het verzoek van [verzoeker]

3.1.

verzoekt tot veroordeling van Xsens tot betaling van:

- het resterende bedrag ter zake van de transitievergoeding, zijnde € 6.127,49 bruto;

- betaling van een bedrag van € 212.901,- bruto (salaris tot het einde van de werkgelegenheidsgarantie), € 74.515,- bruto (bonus over 2018 en 2019) en € 38.980,- (20 maal € 1.949,-) vanwege voortijdige inlevering van de lease-auto als billijke vergoeding;

- betaling van de reguliere bonus over 2017 zijnde € 41.375,- en de retentiebonus van tweemaal € 35.483,- bruto;

- een vergoeding voor de misgelopen stock option regeling zijnde ca. € 120.000,-;

- de wettelijke verhogingen ex artikel 7:625 BW en de wettelijke rente over de hiervoor genoemde bedragen vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot dag der algehele voldoening;

- een verklaring voor recht dat [verzoeker] niet aan enig beperkend beding uit de arbeidsovereenkomst van 2009 is gebonden;

- Xsens te verplichten tot toezending van een brief/memo/e-mail aan de (ex) collega's van [verzoeker] en relaties van Xsens waarin wordt bevestigd dat hij onterecht is ontslagen en wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor Xsens als verwoord in alinea 130 van het verzoekschrift;

- veroordeling van Xsens in de kosten van de procedure.

3.2.

Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag - kort gezegd - dat aan het hem gegeven ontslag geen redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 BW ten grondslag ligt, nu hij tevens statutair bestuurder is hij geen herstel van de arbeidsovereenkomst kan verzoeken maar wel om toekenning van een billijke vergoeding.

Voorts stelt [verzoeker] dat Xsens ten onrechte de transitievergoeding op een te laag bedrag heeft berekend, verzoekt hij betaling van hetgeen te weinig is uitbetaald, stelt [verzoeker] dat hij aanspraak heeft op diverse bonus/optieregelingen als gespecificeerd in het verzoekschrift en dat Xsens hem ten onrechte gebonden acht aan het in de arbeidsovereenkomst dan 2009 overeengekomen concurrentie-/relatiebeding. Nu hij ten onechte is ontslagen verzoekt hij, teneinde zijn naam te zuiveren, een rectificatie.

4 Het verweer van Xsens

4.1.

Xsens voert verweer en heeft geconcludeerd tot afwijzing met veroordeling van [verzoeker] in de kosten van de procedure, een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

4.2.

De Xsens voert daartoe - samengevat - het volgende aan. Het handelen van [verzoeker] voorafgaand aan de aandelentransactie, tijdens de onderhandelingen over de aandelentransactie en daarna, zoals gespecificeerd in het verweerschrift, heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen in [verzoeker] en een verstoorde relatie met hem. [verzoeker] heeft zich geregeld niet aan interne procedures gehouden en voorts blijkt uit zijn handelen dat hij de aandelentransactie door mCube niet ondersteunde doch heeft geprobeerd die te frustreren door een andere partij, de voormalige oprichters/eigenaren van informatie te voorzien en daarmee in staat te stellen biedingen uit te brengen, terwijl hem dat zulks meermaals was verboden. De transitievergoeding is juist berekend nu [verzoeker] over 2017 geen aanspraak op een bonus had.

5 De beoordeling

5.1.

Billijke vergoeding

5.1.1

Niet in geschil is dat het ontslag van [verzoeker] als statutair bestuurder rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. [verzoeker] betwist wel dat aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 BW ten grondslag ligt en verzoekt om die reden toekenning van een billijke vergoeding op grond van artikel

7: 682 lid 3 onder a BW.

5.1.2.

In de zogenoemde 15 april-arresten (HR 15 april 2005, LJN AS 2713 en

HR 15 april 2005, LJN AS 2030) heeft de Hoge Raad - kort samengevat - geoordeeld dat vanwege de verwevenheid van de vennootschaps- en de arbeidsrechtelijke betrekking van de statutair bestuurder, het vennootschapsrechtelijke ontslag van de statutair bestuurder tevens de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst betekent. Er is geen reden te veronderstellen dat aan deze arresten als gevolg van de invoering van de Wwz geen betekenis meer toekomt. Dat neemt niet weg dat aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst wel een redelijke grond als bedoeld in art. 7:699 lid 3 BW ten grondslag moet liggen. De enkele omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden zal een h-grond kunnen opleveren maar niet steeds zonder meer een redelijke grond opleveren. In geval een redelijke grond ontbreekt, kan de bestuurder geen herstel of vernietiging van de opzegging verzoeken maar wel aanspraak maken op een billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:682 lid 3 sub a BW.

5.1.2.

Xsens heeft blijkens de brief van 8 januari 2018, waarbij [verzoeker] is uitgenodigd zijn raadgevende en adviserende stem te gebruiken, aan het voorgenomen ontslag ten grondslag gelegd: 'a loss of confidence and lack of trust in you and your ability to properly lead the Company and its 100% subsidiary Xsens Technologies B.V.'

5.1.3.

In het besluit van de aandeelhoudersvergadering van 18 januari 2018 is aan het ontslag van [verzoeker] als statutair bestuurder ten grondslag is gelegd : 'a lack of trust, lack of leadership and loss of confidence in Mr. [verzoeker] ' ability to lead/manage the region'.

Aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst is ten grondslag gelegd: 'disturbed employment relationship/other grounds that necessistate to his dismissal'.

Kort en goed ligt aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verstoorde arbeidsrelatie/gebrek aan vertrouwen ten grondslag. Het eerste kwalificeert als de g-grond en het tweede als h-grond.

5.1.4.

Beoordeeld moet worden of van een verstoorde arbeidsrelatie en/of gebrek aan vertrouwen, dat met zich brengt dat van Xsens niet langer gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, sprake is. De stelplicht en, bij betwisting, bewijslast ter zake van een redelijke grond rust op Xsens. Daarbij verdient opmerking dat voor bewijs in het burgerlijk procesrecht niet steeds vereist is dat te bewijzen feiten en omstandigheden onomstotelijk komen vast te staan, maar volstaan kan worden dat deze voldoende aannemelijk worden (vgl. HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182, wn/Decor). In geval van beweerdelijk verlies van vertrouwen, dat valt onder de h-grond, zal de Xsens feiten en omstandigheden aannemelijk moeten maken die in redelijkheid tot verlies van dat vertrouwen leiden, waarbij Xsens een zeker mate van beoordelingsruimte toekomt.

5.1.5.

Xsens heeft een veelheid van gebeurtenissen genoemd die hebben geleid tot het verlies van vertrouwen en een verstoorde arbeidsrelatie. Zowel uit de stukken als hetgeen ter zitting is besproken, is een groot pijnpunt wat Xsens betreft gelegen in de omstandigheid dat [verzoeker] hangende de onderhandelingen over de aandelentransactie met mCube, zonder [C] hier - ondanks een daartoe strekkend voorschrift in de retentiebonus-overeenkomst - over te informeren en in strijd met de opgelegde geheimhouding, contacten heeft onderhouden met de voormalige eigenaren van Xsens, althans een van hen, te weten [A] . [verzoeker] heeft niet (gemotiveerd) betwist dat hij contacten met (onder meer) [A] heeft gehad. [verzoeker] heeft geen deugdelijke verklaring kunnen geven voor de omstandigheid dat Greenfield waar zowel [E] (oud medewerker van Xsens), als ook [A] op enigerlei wijze verbonden is, in april 2017 direct een bod kon uitbrengen. Evenmin heeft [verzoeker] kunnen verklaren hoe het mogelijk was dat een andere voormalige eigenaar van Xsens, [B] , de consultant in de Verenigde Staten, betrokken bij de due diligence, kon benaderen. Het was [verzoeker] bekend, althans had hem duidelijk moeten zijn, dat het onderhouden van contacten [A] en/of [B] , (direct of indirect) verbonden aan Greenfield Capital Partners, zonder daarover vooraf met [C] te communiceren, in strijd was met onder meer de getekende retentieovereenkomst.

5.1.6.

Op 13 juni 2017 heeft [C] [verzoeker] ook nog de volgende waarschuwing gestuurd:

'You are not authorized to engage Greenfield related to the divestiture of Xsens. Therefore you are not authorized to respond (written, verbal, or otherwise) to the non binding LOI received from [E] at Greenfield'

Zeker na die mail had het [verzoeker] duidelijk moeten zijn dat hij afstand van Greenfield en de voormalige eigenaren van Xsens moest houden. Desondanks heeft [verzoeker] een eind juli 2017 een lunchafspraak met [A] op het bedrijf van Xsens en [A] daar rondgeleid. Het is tegen de achtergrond van het eerder uitgebrachte bod door Greenfield en het later door [B] gezochte contact met de consultant in de Verenigde Staten niet geloofwaardig dat daar geen zakelijk onderwerpen de revue zijn gepasseerd. De in het geding gebrachte verklaring van [A] maakt dat niet anders. Wat daar ook van zij, ook al is er niets zakelijks besproken, door dit optreden heeft [verzoeker] tijdens een bijzonder gevoelige periode, zonder hierover open te zijn naar [C] , de relatie met [C] en mCube onder druk gezet. Hij heeft op zijn minst de schijn over zich afgeroepen een dubbele agenda te hanteren en er op uit te zijn geweest de overname door mCube te frustreren ten gunste van Greenfield. Reeds dat is naar oordeel van de kantonrechter in de gegeven omstandigheden voldoende voor een vertrouwensbreuk en verstoorde relatie, die opzegging op de h- dan wel g-grond rechtvaardigt. De overige door Xsens aangevoerde argumenten ter onderbouwing van de redelijke grond hoeven derhalve niet beoordeeld te worden. Dat [verzoeker] in de jaren voor de overname van de aandelen door mCube onmiskenbaar goed heeft gefunctioneerd en Xsens onder zijn leiding fors is gegroeid doet aan de vertrouwensbreuk en verstoorde relatie niet af.

[verzoeker] heeft een beroep gedaan op de werkgelegenheidsgarantie die de OR heeft bedongen, voor key employees en ook voor [verzoeker] als general manager. Anders dan [verzoeker] betoogt staat die garantie niet aan zijn ontslag als statutair bestuurder noch als werknemer in de weg. De OR heeft nadrukkelijk de ruimte voor ontslag van individuele gevallen open gelaten. Het gaat meer om een intentie dan een garantie. Bovendien is de 'garantie' niet opgenomen in een CAO doch in een advies van de OR ingevolge art. 25 WOR, dat niet kan leiden tot een individueel afdwingbaar recht. Bovendien heeft de OR middels haar adviesrecht van art. 30 WOR met het ontslag van [verzoeker] ingestemd.

Herplaatsing ligt gelet op het gebrek aan vertrouwen en het functieniveau niet in de rede. Voor toekenning van een billijke vergoeding ingevolge art. 7:682 lid 3 onder a BW is derhalve geen grond. Het verzoek tot toekenning daarvan wordt afgewezen.

5.2.

Transitievergoeding

[verzoeker] heeft in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanspraak op een transitievergoeding. Xsens heeft die berekend op een bedrag van € 40.000,-. [verzoeker] stelt dat hij aanspraak heeft op € 46.127,49 bruto.

[verzoeker] heeft onbetwist gebleven gesteld dat hij tot en met 2016 jaarlijks, gemiddeld, een bonus ontving van € 41.000,-. Zo [verzoeker] al geen aanspraak op een bonus over 2017 had dient in ieder geval ingevolge artikel 3 lid 1 onder c van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding de gemiddelde bonus over de jaren 2015, 2016 en 2017 bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding te worden meegenomen.

[verzoeker] heeft evenwel voldoende deugdelijk onderbouwd dat hij ook in 2017 aanspraak op een vergelijkbare bonus had. Verwezen wordt naar de artikel 1 onder c van de disclosure letter (productie 43 bijlage 3 bij verzoekschrift) en de reeds tot en met Q3 ter zake gedane reservering.

De betwisting door Xsens, in randnummer 99 van het verweerschrift, verwijzend naar een

e-mail van [C] aan [verzoeker] van 14 september 2017, die de kantonrechter overigens niet als productie 14, of andere productie heeft aangetroffen kan niet als een afdoende betwisting dienen.

Dat betekent dat met de bons rekening dient te worden gehouden. Xsens heeft, voor het geval de bonus wel meegenomen moet worden, de juistheid van de berekening van [verzoeker] niet betwist.

Xsens zal veroordeeld worden tot betaling van de resterende transitievergoeding ad

€ 6.127,49 bruto. Nu dit geen loon betreft wordt de gevorderde wettelijke verhoging afgewezen. Nu Xsens in verzuim verkeert wordt de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 februari 2018 toegewezen.

5.3.

Bonus 2017

Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft [verzoeker] voldoende aannemelijk gemaakt dat hij ook over 2017 recht heeft op een bonus. Xsens heeft de hoogte van het bedrag niet (voldoende) gemotiveerd betwist. Xsens zal veroordeeld worden tot betaling van de bonus over 2017, zijnde € 41.375,- bruto. Ook dit betreft geen loon, zodat de gevorderde wettelijke verhoging moet worden afgewezen. Nu Xsens in verzuim verkeert wordt de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 februari 2018 toegewezen.

5.4.

De retentiebonus van tweemaal € 35.483,- bruto.

Aan toekenning van de retentiebonus waren een aantal voorwaarden verbonden als omschreven in artikel 2. Onder verwijzing naar en overneming van hetgeen hiervoor met betrekking tot de billijke vergoeding is overwogen dient geconcludeerd te worden dat [verzoeker] zich aan die voorwaarden, in het bijzonder de voorwaarde van artikel 2B onder c van de retentiebonus overeenkomst (productie 5 bij verweerschrift) niet heeft gehouden.

De latere concept overeenkomst (productie 6 bij verzoekschrift) is door [verzoeker] niet getekend en derhalve niet tot stand gekomen. [verzoeker] was het met de inhoud niet eens en wilde verder onderhandelen. Van aanvaarding van een gedaan aanbod is derhalve geen sprake geweest. Derhalve dient de vordering, ook voor zover gebaseerd op die (aangeboden) overeenkomst, te worden afgewezen.

5.5.

Stock optionregeling

Xsens heeft betwist dat [verzoeker] aanspraak kon maken op een stock optionregeling omdat een dergelijk regeling (nog) niet bestond. [verzoeker] heeft met de e-mail van 28 juli 2017 (productie 37 bij verzoekschrift) onderbouwd dat over invoering van een stock optionregeling gesproken werd en ook hij in dat geval voor een dergelijke regeling in aanmerking zou komen. Dat die regeling is ingevoerd en voor welk aandelen hij stock options zou verkrijgen, alsmede welke waarde die zouden vertegenwoordigen, is door [verzoeker] evenwel niet dan wel onvoldoende onderbouwd. Ook deze vordering dient te worden afgewezen.

5.6.

Verklaring voor recht dat [verzoeker] niet aan enig beperkend beding is gebonden.

[verzoeker] vordert een verklaring voor recht dat hij niet aan enig beperkend beding is gebonden. Teneinde de werking van beperkende bedingen zoals een concurrentie- en/of relatiebeding te beëindigen zal [verzoeker] vernietiging daarvan moeten verzoeken. Zolang een dergelijk beding niet is vernietigd, kan een de verzochte verklaring voor recht niet worden gegeven.

Ook indien het verzoek begrepen moet worden als een verzoek tot vernietiging van de beperkende bedingen dient het te worden afgewezen. [verzoeker] heeft, zeker gelet op de betwisting door Xsens, onvoldoende onderbouwd waarom de in 2009 overeengekomen beperkende bedingen zwaarder zijn gaan drukken en hun werking hebben verloren toen [verzoeker] werd benoemd tot general manager. Evenmin heeft [verzoeker] voldoende onderbouwd waarom, indien de bedingen hun gelding wel hebben behouden, die thans vernietigd dienen te worden.

Het verzoek wordt afgewezen.

5.7.

Rectificatie

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is voor de verzochte rectificatie geen plaats. Het verzoek daartoe wordt afgewezen.

5.8.

Proceskosten

[verzoeker] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Xsens tot betaling van een bedrag van

  • -

    € 6.1.27,49 bruto, ter zake van de transitievergoeding vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 1 februari 2018 tot de dag der algehele voldoening;

  • -

    € 41.375,00 bruto, ter zake van de bonus over 2017, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 1 februari 2018 tot de dag der algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt [verzoeker] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Xsens begroot op € 800,00 salaris gemachtigde;

6.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.W. de Groot, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2018.